• Kampanjeplan - Bergen Høyre 

   Sunde, Henrik Pettersen; Kristiansen, Didrik Georg (Bachelor thesis, 2019)
   Oppgaven du snart leser tar for seg en kommunikasjonskampanje utarbeidet for Bergen Høyre. Målet med kampanjen er å bistå Bergen Høyre med valgseier gjennom å tiltrekke seg yngre velgere. Målgruppen er satt til elever ...
  • Kampanjeplan for Atea, 100%-klubben 

   Nilsson, Lina Sofia Maria; Ihle, Thea; Melkeraaen, Magnus (Bachelor thesis, 2021)
   I denne bacheloroppgaven har vi utviklet en kampanjeplan på vegne av virksomheten Atea Norge og deres initiativ 100%-klubben. Initiativet har som formål og bidra til bærekraftig IT-drift blant norske virksomheter, gjennom ...
  • Kampanjeplan for Dinutvei 

   Kingell, Lise Juvkam; Granberg, Maria Hannisdal (Bachelor thesis, 2020)
   I denne bacheloroppgaven har vi utarbeidet en informasjonskampanje på vegne av DinUtvei som er en nasjonal veiviser ved vold og overgrep. Kampanjen har fått navnet “Den usynlige volden”. Hensikten med kampanjeplanen er ...
  • Kampanjeplan for FJONG "Sammen skaper vi et miljøvennlig klesskap" 

   Tysnes, Thea Johanne Wiken; Marinas, Amalie (Bachelor thesis, 2018)
   Denne bacheloroppgaven er vårt avsluttende prosjekt i PR- og markedskommunikasjon ved Handelshøyskolen BI, Oslo. Oppgaven presenterer en kampanjeplanlegging for delingstjenesten Fjong - som setter tilgang fremfor eierskap ...
  • Kampanjeplan for Helsedirektoratet 

   Nordheim, Rebekka; Flakne, Johanne Brandal; Knutzen, Andrea Takle (Bachelor thesis, 2021)
   Vi skriver vår avsluttende bacheloroppgave i Kommunikasjonsledelse ved Handelshøyskolen BI. Oppgaven har blitt utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet, og hensikten er å lansere en applikasjon med navnet Påfyll. Bakgrunnen ...
  • Kampanjeplan for Kode kunstmuseer og komponisthjem 

   Valvik, Sandra Lillesalt; Bjørkedal, Veronika Dale; Gjerde, Karoline (Bachelor thesis, 2018)
   I denne oppgaven vil vi presentere en integrert kommunikasjonskampanje vi har utarbeidet for Kode kunstmuseer og komponisthjem i Bergen. Hensikten med kampanjen er å øke besøkende av målgruppen studenter i alderen 18-25 ...
  • Kampanjeplan for Norsk Gjenvinning "Det finnes ikke søppel mer" 

   Rikartsen, Sunniva; Miguez, Remi; Riddebäck, Malin Anna (Bachelor thesis, 2019)
   I denne bacheloroppgaven har vi utviklet en kampanjeplan på vegne av selskapet Norsk Gjenvinning, som arbeider med å gjenvinne avfall til resirkulerte råvarer. Selskapet har en visjon om at avfall er løsningen på fremtidens ...
  • Kampanjeplan for valgdirektoratet 

   Abrahamsen, Lindis; Bruun-Olsen, Nora Slinning (Bachelor thesis, 2017)
   I denne oppgaven vil vi presentere en kommunikasjonskampanje utarbeidet for Valgdirektoratet. Hensikten med kampanjen er å øke valgdeltakelsen i målgruppen unge i alderen 20 til 24 år. Kampanjen er utarbeidet med utgangspunkt ...
  • Kampanjeutvikling for Nordisk Film Kino, ved Victoria kino 

   Tøsdal, Malin; Humlekjær, Helene; Axelsen, Ninni Therese (Bachelor thesis, 2016)
   Vi har i denne oppgaven utviklet en integrert kommunikasjonskampanje i bachelorprogrammet PR og markedskommunikasjon. Kampanjeplanen er utarbeidet for Nordisk Film Kino, og tar utgangspunkt i organisasjonens ønske om å ...
  • Kan avansert klinisk allmennsykepleier organisert i team på tvers av virksomhetene være kvalitetsfremmende, ressursbesparende og samhandlende? Til det beste for den skrøpelige eldre pasienten. 

   Tronstad, Helle; Vik, Anne Kristin (Master thesis, 2022)
   Eldrebølgen er over oss. 80- åringen i dag er friskere enn før og de eldre bor lengere hjemme. 80-åringene og de som er enda eldre øker i antall og i kommunene vet vi at det ikke vil være tilgang til det antallet institusjons- ...
  • Kan en server etablere fast driftssted etter OECD art. 5 (1) 

   Starberg, Wenche (Master thesis, 2018)
   For at en server skal kunne etablere fast driftssted etter definisjonsbestemmelsen i OECDs mønsteravtale artikkel 5 (1) er det flere vilkår som må være oppfylt. I OECDs kommentarer til artikkelen er det gitt nærmere ...
  • Kan et verktøy basert på tillitsteori, konfliktløsning og kunnskapsutvikling bidra til at administrativ ledelse i en kommune kan forstå, og bli bedre på, samspillet med politikere? 

   Birkedal, Bård Vestøl (Master thesis, 2021)
   Dette er en eksplorativ studie, som ser på om utvikling av et verktøy basert på tillitsteori, konfliktløsning og kunnskapsutvikling kan bidra til at administrativ ledelse i en kommune kan forstå, og bli bedre på, samspillet ...
  • Kan norske eksportører av laks justere prisen i ulike marked som følge av endringer i valutakursen? 

   Schistad, Hans Bøgseth; Kawkabishad, Diako; Sæther, Andrea Wiggen (Bachelor thesis, 2021)
   Formålet med denne bacheloroppgaven er å analysere forekomsten av prisdiskriminering blant norske lakseeksportører. Oppgaven starter med et dypdykk i den norske eksporten av laks, før den videre ser på den globale kon ...
  • Kan ord gjøre en forskjell? 

   Stiansen, Berit; Nygård, Tove Volden (Master thesis, 2017)
   Denne masteroppgaven setter søkelyset på om ord kan gjøre en forskjell. Studien tar utgangspunkt i kronikken «Ord som motiverer» av Linda Lai fra 2015. Vi undersøker om lederens motiverende ord har stor betydning for ...
  • Kan skattefritak etter skattelovens § 2-32 være uforenelig med statstøtteforbudet i EØS-avtalen artikkel 61? 

   Hokstad, Anette Austeng (Master thesis, 2021)
   I mitt valg av problemstilling har jeg valgt å se nærmere på noe jeg kan ha bruk for i min arbeidshverdag Jeg har derfor valgt å se nærmere på følgende spørsmål: «Kan skattefritak etter skatteloven (1999) § 2-32 være ...
  • Kapitalvarebegrepet i merverdiavgiftsloven § 9-1 annet ledd bokstav a) 

   Benestad, Jone Lind; Thunberg, Caroline Kristianne (Master thesis, 2018)
   Dagens merverdiavgiftslov representerer en forenkling av merverdiavgiftsloven fra 1969. Formålet med å innføre en forenklet versjon av den eldre loven var blant annet å gjøre det lettere for næringslivet å forstå og ...
  • Kari Traa as in Canada 

   Tollefsen, Kathrine; Maurset, Knut; Mathisen, Martine; Buer, Tina (Bachelor thesis, 2012-01-11)
   Since its inception in 2002, Kari Traa AS, created by the Olympic skier Kari Traa, has experienced great success. Starting out with just toques, it now has an extensive product line. It has become the market leader for ...
  • Kari Traa consultancy report 

   Bårdsen, Margrethe; Grønlid, Rikke; Margel, Helene (Bachelor thesis, 2016-09-23)
   Kari Traa AS is a Norwegian sportswear company that only targets women with their unique and colourful products. It started with Kari Traa and Olympic winner within freestyle skiing. She was inspired to create more than ...
  • Kåre Willoch - En kongstanke eller “Kongen av tanker”? 

   Berg, Charlotte Ulfeng; Møgster, Lars-Åge; Løllke, Karine (Master thesis, 2022)
   Kåre Willoch døde noen dager før vi hadde andre samling på studiet. Det falt helt naturlig for oss å velge en lederskikkelse som hadde vært så markant og samtidig aktuell som maktutøver over så lang tid i norsk politikk. Willoch ...
  • Key Account Management 

   Snopestad, Gina Heksem; Keiserås, Hanne; Eide, Aina (Bachelor thesis, 2013-12-18)
   I denne oppgaven har vi samarbeidet med Essential Solutions AS. Selskapet ble startet i 2012 og satser på markedet for små og mellomstore bedrifter (SMB – markedet). Da de er nye på markedet er det viktig med god ...