Now showing items 1536-1555 of 2900

  • Kamerat eller Konsulent? 

   Lindstøl, Marie Benedikte Varen; Alm, Anette; Aamold, Anja Holmøy (Master thesis, 2023)
   I denne studien undersøker vi i hvilken grad kundens egenopplevde privatøkonomi påvirker preferanser for kunderådgiver i bank med tanke på egenskapene varme og kompetanse innen sosial persepsjon. Er det slik at personer ...
  • Kampanjeplan - Bergen Høyre 

   Sunde, Henrik Pettersen; Kristiansen, Didrik Georg (Bachelor thesis, 2019)
   Oppgaven du snart leser tar for seg en kommunikasjonskampanje utarbeidet for Bergen Høyre. Målet med kampanjen er å bistå Bergen Høyre med valgseier gjennom å tiltrekke seg yngre velgere. Målgruppen er satt til elever ...
  • Kampanjeplan for Atea, 100%-klubben 

   Nilsson, Lina Sofia Maria; Ihle, Thea; Melkeraaen, Magnus (Bachelor thesis, 2021)
   I denne bacheloroppgaven har vi utviklet en kampanjeplan på vegne av virksomheten Atea Norge og deres initiativ 100%-klubben. Initiativet har som formål og bidra til bærekraftig IT-drift blant norske virksomheter, gjennom ...
  • Kampanjeplan for Dinutvei 

   Kingell, Lise Juvkam; Granberg, Maria Hannisdal (Bachelor thesis, 2020)
   I denne bacheloroppgaven har vi utarbeidet en informasjonskampanje på vegne av DinUtvei som er en nasjonal veiviser ved vold og overgrep. Kampanjen har fått navnet “Den usynlige volden”. Hensikten med kampanjeplanen er ...
  • Kampanjeplan for FJONG "Sammen skaper vi et miljøvennlig klesskap" 

   Tysnes, Thea Johanne Wiken; Marinas, Amalie (Bachelor thesis, 2018)
   Denne bacheloroppgaven er vårt avsluttende prosjekt i PR- og markedskommunikasjon ved Handelshøyskolen BI, Oslo. Oppgaven presenterer en kampanjeplanlegging for delingstjenesten Fjong - som setter tilgang fremfor eierskap ...
  • Kampanjeplan for Helsedirektoratet 

   Nordheim, Rebekka; Flakne, Johanne Brandal; Knutzen, Andrea Takle (Bachelor thesis, 2021)
   Vi skriver vår avsluttende bacheloroppgave i Kommunikasjonsledelse ved Handelshøyskolen BI. Oppgaven har blitt utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet, og hensikten er å lansere en applikasjon med navnet Påfyll. Bakgrunnen ...
  • Kampanjeplan for Kode kunstmuseer og komponisthjem 

   Valvik, Sandra Lillesalt; Bjørkedal, Veronika Dale; Gjerde, Karoline (Bachelor thesis, 2018)
   I denne oppgaven vil vi presentere en integrert kommunikasjonskampanje vi har utarbeidet for Kode kunstmuseer og komponisthjem i Bergen. Hensikten med kampanjen er å øke besøkende av målgruppen studenter i alderen 18-25 ...
  • Kampanjeplan for Norsk Gjenvinning "Det finnes ikke søppel mer" 

   Rikartsen, Sunniva; Miguez, Remi; Riddebäck, Malin Anna (Bachelor thesis, 2019)
   I denne bacheloroppgaven har vi utviklet en kampanjeplan på vegne av selskapet Norsk Gjenvinning, som arbeider med å gjenvinne avfall til resirkulerte råvarer. Selskapet har en visjon om at avfall er løsningen på fremtidens ...
  • Kampanjeplan for valgdirektoratet 

   Abrahamsen, Lindis; Bruun-Olsen, Nora Slinning (Bachelor thesis, 2017)
   I denne oppgaven vil vi presentere en kommunikasjonskampanje utarbeidet for Valgdirektoratet. Hensikten med kampanjen er å øke valgdeltakelsen i målgruppen unge i alderen 20 til 24 år. Kampanjen er utarbeidet med utgangspunkt ...
  • Kampanjeutvikling for Nordisk Film Kino, ved Victoria kino 

   Tøsdal, Malin; Humlekjær, Helene; Axelsen, Ninni Therese (Bachelor thesis, 2016)
   Vi har i denne oppgaven utviklet en integrert kommunikasjonskampanje i bachelorprogrammet PR og markedskommunikasjon. Kampanjeplanen er utarbeidet for Nordisk Film Kino, og tar utgangspunkt i organisasjonens ønske om å ...
  • Kampen mot økonomisk kriminalitet. En kvalitativ studie av private granskeres bidrag i forebygging og avdekking av økonomisk kriminalitet. 

   Hanetho, Jenny; Holberg, Frida Rødde (Master thesis, 2023)
   Formålet med denne masteroppgaven er å undersøke private granskeres bidrag i bekjempelsen av økonomisk kriminalitet. Vi tar hovedsakelig for oss hvitvasking, korrupsjon og underslag. For å besvare problemstillingen har ...
  • Kan brudd på utsatt offentliggjering innebære markedsmanipulasjon? 

   Skedsmo, Steinar; Cemalovic, Adrian (Master thesis, 2023)
   denne masteroppgaven har vi ut ifra en rettsdogmatisk analyse tatt for oss problemstillingen om et brudd på utsatt offentliggjøring kan innebære markedsmanipulasjon. Problemstillingen tar utgangspunkt i to av de mest ...
  • Kan bruken av AI-generert tekst i markedsmateriell gi like stor grad av tillit, som innhold utformet av markedsføringsstudenter? 

   Mælan, Ronja Enebakk; Moksnes, Emma Madhuri; Brøndbo, Bodil Emilia Ruud (Bachelor thesis, 2023)
   I denne oppgaven redegjøres det for forskjellene mellom tekst utviklet av markedsføringsstudenter, og tekst utviklet med kunstig intelligens ved hjelp av et forsøk. De to tekstene ble utviklet til to respektive annonser, ...
  • Kan en mer omfattende sesjonsmodell redusere frafallet i førstegangstjenesten? 

   Waade, Lars Andreas Bjørngaard; Størkersen, Simen Berge (Master thesis, 2023)
   En betydelig andel av de vernepliktige som hvert år innkalles for å avtjene førstegangstjenesten faller fra uten å fullføre tjenesten. Denne oppgaven ser på sammenhengen mellom dette frafallet og Forsvarets modell for ...
  • Kan en server etablere fast driftssted etter OECD art. 5 (1) 

   Starberg, Wenche (Master thesis, 2018)
   For at en server skal kunne etablere fast driftssted etter definisjonsbestemmelsen i OECDs mønsteravtale artikkel 5 (1) er det flere vilkår som må være oppfylt. I OECDs kommentarer til artikkelen er det gitt nærmere ...
  • Kan et verktøy basert på tillitsteori, konfliktløsning og kunnskapsutvikling bidra til at administrativ ledelse i en kommune kan forstå, og bli bedre på, samspillet med politikere? 

   Birkedal, Bård Vestøl (Master thesis, 2021)
   Dette er en eksplorativ studie, som ser på om utvikling av et verktøy basert på tillitsteori, konfliktløsning og kunnskapsutvikling kan bidra til at administrativ ledelse i en kommune kan forstå, og bli bedre på, samspillet ...
  • Kan konsulenter påvirke psykologisk trygghet i ledergrupper? 

   Seljeskog, Oskar; Moe, Hege Dyrhaug; Søllesvik, Ole Petter (Master thesis, 2023)
   Det brukes store beløp på konsulenttjenester i offentlige og private virksomheter i Norge. Det er imidlertid ofte vanskelig å dokumentere effekten av slike tjenester. Vi har i denne oppgaven ønsket å undersøke om det ...
  • Kan norske eksportører av laks justere prisen i ulike marked som følge av endringer i valutakursen? 

   Schistad, Hans Bøgseth; Kawkabishad, Diako; Sæther, Andrea Wiggen (Bachelor thesis, 2021)
   Formålet med denne bacheloroppgaven er å analysere forekomsten av prisdiskriminering blant norske lakseeksportører. Oppgaven starter med et dypdykk i den norske eksporten av laks, før den videre ser på den globale kon ...
  • Kan ord gjøre en forskjell? 

   Stiansen, Berit; Nygård, Tove Volden (Master thesis, 2017)
   Denne masteroppgaven setter søkelyset på om ord kan gjøre en forskjell. Studien tar utgangspunkt i kronikken «Ord som motiverer» av Linda Lai fra 2015. Vi undersøker om lederens motiverende ord har stor betydning for ...
  • Kan skattefritak etter skattelovens § 2-32 være uforenelig med statstøtteforbudet i EØS-avtalen artikkel 61? 

   Hokstad, Anette Austeng (Master thesis, 2021)
   I mitt valg av problemstilling har jeg valgt å se nærmere på noe jeg kan ha bruk for i min arbeidshverdag Jeg har derfor valgt å se nærmere på følgende spørsmål: «Kan skattefritak etter skatteloven (1999) § 2-32 være ...