• Sailing green : a protection motivation analysis of green consumption choices in China 

   Hellen, Sondre; Falkner, Gregor (Master thesis, 2017)
   Many Chinese consumers experience environmental problems like air and water pollution first-hand - does that lead them to making greener consumption choices? We aim to show the suitability of Protection Motivation Theory ...
  • Salg av lavinteresse-tjenester 

   Tjelta, Ole Bjørn Trevland (Bachelor thesis, 2021)
   Majoriteten av mennesker anerkjenner begrepet salg. Gjennom salg blir relasjoner og verdier skapt. Salg er også en av di viktigste aktivitetene i en bedrift. Som privatperson er man ofte godt kjent med telefonselgere, ...
  • Salgsmotivasjon 

   Lund, Emilie Edvardsen; Storløkken, Veronica Myrland (Bachelor thesis, 2017)
   Vi har skrevet bacheloroppgaven vår i fordypningsfaget Salgsledelse og Personlig Salg BTH 3203 i samarbeid med Telia Norge AS. Oppgavens hovedtema er salgsmotivasjon hos Telias b2b-selgere. Vi valgte dette temaet på ...
  • Samarbeid i byggeprosjekter 

   Nøstvold, Hanna; Solli, Rakel Johanne (Bachelor thesis, 2014-09-10)
   Denne rapporten handler om samarbeid i prosjekter. Vi har tatt for oss prosjektet «byggingen av nye Charlottenlund videregående skole», som foregikk fra 21. juni 2010 til 29. juni 2012. Mens overlevering av selve skolebygget ...
  • Samfunnsansvar i leverandørkjeden En analyse av hvordan et lite norsk foretak i klesbransjen forholder seg til samfunnsansvar i egen leverandørkjede, og hvordan informasjon om samfunnsansvar overføres i denne kjeden 

   Sundby, Sondre; Barstad, Bastian Eger (Master thesis, 2019)
   Bedriftens samfunnsansvar er et viktig tema i dagens næringsliv. I tillegg til å være økonomisk lønnsom forventes en bedrift å forholde seg til hvordan virksomheten påvirker samfunnet rundt seg. I et globalt marked der ...
  • Samfunnsansvar og egne merkevarer i dagligvare 

   Birkenes, Fredrik; Gaarder, Maren; Kristiansen, Mathias (Bachelor thesis, 2019)
   Det blir mer og mer interessant for bedrifter å markedsføre seg som bærekraftige i dagens samfunn. Takket være miljøgenerasjonen har et sentralt spørsmål blitt om det faktisk dras fordeler av slik type markedsføring, ...
  • Samfunnsansvar og lojalitet 

   Hesselberg, Linda; Hvidsteen, Magnus; Staver, Ragnhild Vegsund (Bachelor thesis, 2018)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg hva en spesifikk bedrifts samfunnsansvar har å si for forbrukernes lojalitet. Vi har valgt å ta for oss skomerket TOMS. Følgende problemstilling er formulert for oppgaven: «Hva har ...
  • Samfunnsansvarlige investeringer 

   Faksvåg, Ine Marie Ullern; Narmo, Emilie; Niles, Jony (Bachelor thesis, 2016)
   Formålet med denne oppgaven er å studere utviklingen av fenomenet Social Responsible Investments (SRI) som beslutningsgrunnlag for investeringer. Oppgavens problemstilling undersøker hvorvidt SRI gir lik eller ulik ...
  • Samhandling : å gjøre hverandre gode 

   Storvik, Aini Camilla; Pedersen, Line Engan (Bachelor thesis, 2010-02-04)
   Hensikten med denne oppgaven har vært å fordype seg i temaet samhandling. vi ønsket å finne ut mer om hvordan samhandlingen er i et gitt prosjekt, for så å komme med anbefalinger til hvordan man ved hjelp av ulike metoder ...
  • Sammen 

   Lien, Liv Maria Nesje; Larsen, Kristin Elisabeth (Bachelor thesis, 2018)
   Dette er en bacheloroppgave i kampanjeplanlegging for studieretning PR og markedskommunikasjon ved Handelshøyskolen BI. Formålet med oppgaven er å utvikle en kampanje på vegne av oppdragsgiver Sammen Råd & Karriere. Bakgrunnen ...
  • SARTOR STORSENTER 

   Nyhus, Ingrid Kvamme; Helgesen, Pia Charlotte Deinboll (Bachelor thesis, 2021)
   Hensikten med denne oppgaven var å undersøke hvordan senterledelsen på Sartor Storsenter kan benytte ulike motivasjonsmetoder for å stimulere innsats og bedre selgerprestasjoner blant butikksjefene på senteret. Vi var ...
  • Scale Effects in Mutual Fund Performance: A Study of the Norwegian Market 

   Ræstadd, Tone Celine Lemarechal; Solberg, Simon (Master thesis, 2018)
   In this paper, we investigate the effect of scale on performance in the Norwegian mutual fund industry. The study includes a data sample free of survivorship bias containing 70 Norwegian open-end actively managed mutual ...
  • Scana Propulsion China 

   Helgesen, Stine Wolff; Schulze, Ulrikke; Sloreid, Anniken; Thulin, Ingrid (Bachelor thesis, 2011-09-01)
   On behalf of Scana Propulsion, four students have conducted this thesis. Scana Propulsion is a concept where Scana Volda, who is a Norwegian company, holds the majority share. Scana Propulsion is producing intergraded ...
  • Scandi Chic or Nordic Noir – The Value of the Nordic Brand and the Effect of Consumer Affinity and Stereotypes on Behaviour among International Consumers 

   Ekstrand, Sara Johanna Helena (Master thesis, 2018)
   In this thesis I have explored the effectiveness and implications of the relatively new construct of consumer affinity and its potential ability to determine or predict consumer behaviour and preference for brands and ...
  • Scarcity as a marketing instrument : the roles of goal frames and perceived consumer competition. 

   Pham, Nghia Quang; Lopez, Juan Carlos (Master thesis, 2017)
   Purpose: This master thesis has three main objectives. The first aim is to investigate the influence of scarcity appeals on consumer purchase behaviors. The second aim is to investigate the moderator effect of goal frames ...
  • Scientific, Smart & Safe: Sensor Technology as a Marketing Tool to Increase Restaurant Visits During COVID-19 

   Hamza, Megi; Bellavista, Anthea (Master thesis, 2021)
   Inspired by the possibilities of novel IoT sensor technology, this master’s thesis tests a new way to encourage customer visits to restaurants at the time of the COVID-19 pandemic. Inspired by recent advances in sensor ...
  • Se meg : Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri 

   Baltzersen, Åse-Line; Mannerud, Hanne-Mari; Alem, Johanna (Bachelor thesis, 2017)
   Vi har utarbeidet en kampanjeplan for vår oppdragsgiver Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP). Formålet er å hjelpe unge mellom 15-21 år å få tidlig hjelp for emosjonelt ustabil personlighetsfor ...
  • Se opp fra skjermen: En holdningskampanje i samarbeid med Helsedirektoratet 

   Jensen, Vilde (Bachelor thesis, 2018)
   Dette er en bacheloroppgave i kampanjeplanlegging som er en avsluttende del av studiet PR og markedskommunikasjon ved Handelshøyskolen BI Bergen. I samarbeid med Helsedirektoratet utarbeider jeg en holdningskampanje med ...
  • Segmentation in the B2B markets: Closing the gap between theoretical segmentation models and the actual segmentation practice 

   Larsen, Lene Cathrin; Casén, Frida Xenia (Master thesis, 2021)
   There exists a gap between the implementation of advanced theoretical segmentation models and the actual practice of segmentation in the B2B markets. Practitioners have called forth the need for easy applicable guidelines ...
  • Selecting characteristics using the Adaptive Group Lasso on U.S. industries 

   Greve, Henrik Andreas; Maseng, Ivar Gjerstad (Master thesis, 2020)
   Throughout the years, hundreds of factors have been proposed to forecast stock returns. Cochrane (2011) referred to these factors as the "zoo of new factors." In this thesis, we consider 62 of these factors and analyze ...