Now showing items 2217-2236 of 2879

  • Sailing green : a protection motivation analysis of green consumption choices in China 

   Hellen, Sondre; Falkner, Gregor (Master thesis, 2017)
   Many Chinese consumers experience environmental problems like air and water pollution first-hand - does that lead them to making greener consumption choices? We aim to show the suitability of Protection Motivation Theory ...
  • Saksomkostninger i multinasjonale konsern 

   Nesheim Hauge, Marit (Master thesis, 2023)
   Formålet med denne oppgaven er å belyse problemstillinger rundt hvilke selskap i multinasjonale konsern som dekker / bokfører saksomkostninger, og eventuelle skattemessige konsekvenser. Bakgrunnen kan være relatert til at ...
  • Salg av lavinteresse-tjenester 

   Tjelta, Ole Bjørn Trevland (Bachelor thesis, 2021)
   Majoriteten av mennesker anerkjenner begrepet salg. Gjennom salg blir relasjoner og verdier skapt. Salg er også en av di viktigste aktivitetene i en bedrift. Som privatperson er man ofte godt kjent med telefonselgere, ...
  • Salgsmotivasjon 

   Lund, Emilie Edvardsen; Storløkken, Veronica Myrland (Bachelor thesis, 2017)
   Vi har skrevet bacheloroppgaven vår i fordypningsfaget Salgsledelse og Personlig Salg BTH 3203 i samarbeid med Telia Norge AS. Oppgavens hovedtema er salgsmotivasjon hos Telias b2b-selgere. Vi valgte dette temaet på ...
  • Samarbeid i byggeprosjekter 

   Nøstvold, Hanna; Solli, Rakel Johanne (Bachelor thesis, 2014-09-10)
   Denne rapporten handler om samarbeid i prosjekter. Vi har tatt for oss prosjektet «byggingen av nye Charlottenlund videregående skole», som foregikk fra 21. juni 2010 til 29. juni 2012. Mens overlevering av selve skolebygget ...
  • Samfunnsansvar i leverandørkjeden En analyse av hvordan et lite norsk foretak i klesbransjen forholder seg til samfunnsansvar i egen leverandørkjede, og hvordan informasjon om samfunnsansvar overføres i denne kjeden 

   Sundby, Sondre; Barstad, Bastian Eger (Master thesis, 2019)
   Bedriftens samfunnsansvar er et viktig tema i dagens næringsliv. I tillegg til å være økonomisk lønnsom forventes en bedrift å forholde seg til hvordan virksomheten påvirker samfunnet rundt seg. I et globalt marked der ...
  • Samfunnsansvar og egne merkevarer i dagligvare 

   Birkenes, Fredrik; Gaarder, Maren; Kristiansen, Mathias (Bachelor thesis, 2019)
   Det blir mer og mer interessant for bedrifter å markedsføre seg som bærekraftige i dagens samfunn. Takket være miljøgenerasjonen har et sentralt spørsmål blitt om det faktisk dras fordeler av slik type markedsføring, ...
  • Samfunnsansvar og lojalitet 

   Hesselberg, Linda; Hvidsteen, Magnus; Staver, Ragnhild Vegsund (Bachelor thesis, 2018)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg hva en spesifikk bedrifts samfunnsansvar har å si for forbrukernes lojalitet. Vi har valgt å ta for oss skomerket TOMS. Følgende problemstilling er formulert for oppgaven: «Hva har ...
  • Samfunnsansvarlige investeringer 

   Faksvåg, Ine Marie Ullern; Narmo, Emilie; Niles, Jony (Bachelor thesis, 2016)
   Formålet med denne oppgaven er å studere utviklingen av fenomenet Social Responsible Investments (SRI) som beslutningsgrunnlag for investeringer. Oppgavens problemstilling undersøker hvorvidt SRI gir lik eller ulik ...
  • Samhandling : å gjøre hverandre gode 

   Storvik, Aini Camilla; Pedersen, Line Engan (Bachelor thesis, 2010-02-04)
   Hensikten med denne oppgaven har vært å fordype seg i temaet samhandling. vi ønsket å finne ut mer om hvordan samhandlingen er i et gitt prosjekt, for så å komme med anbefalinger til hvordan man ved hjelp av ulike metoder ...
  • Sammen 

   Lien, Liv Maria Nesje; Larsen, Kristin Elisabeth (Bachelor thesis, 2018)
   Dette er en bacheloroppgave i kampanjeplanlegging for studieretning PR og markedskommunikasjon ved Handelshøyskolen BI. Formålet med oppgaven er å utvikle en kampanje på vegne av oppdragsgiver Sammen Råd & Karriere. Bakgrunnen ...
  • Sammenhengen mellom kriser og innovasjon 

   Hauge, Martin Sæbø; Bylykemini, Denniz; Frafjord, Jesper (Bachelor thesis, 2023)
   Denne bacheloroppgaven ved Handelshøyskolen BI – Stavanger tar for seg teamet «Sammen-hengen mellom kriser og innovasjon», med et spesielt fokus på hvordan kriser påvirker inno-vasjonsaktiviteten i hospitality-bransjen. ...
  • Sammenhengen mellom New Ways of Working og turnoverintensjon 

   Vidnes, Lisbet; Kravik, Cathrine; Munthe, Cecilie (Master thesis, 2023)
   Formålet med denne prosjektoppgaven var å utforske om det er noe sammenheng mellom fordeler og ulemper med hjemmekontor og turnoverintensjon. Vi ville også undersøke den medierende effekten sosial eller økonomisk bytterelasjon ...
  • Sammenligning av den generelle- og den spesielle omgåelsesregelen i skatteloven – er det nødvendig med en egen spesiell omgåelsesregel? 

   Håland, Silje Holst; Norheim, Elisabeth (Master thesis, 2022)
   I forbindelse med lovfestingen av den ulovfestede omgåelsesnormen i 2020, oppsto spørsmålet om den spesielle omgåelsesregelen i sktl. § 14-90 skulle videreføres, oppheves eller innlemmes i den generelle omgåelsesnormen. ...
  • SARTOR STORSENTER 

   Nyhus, Ingrid Kvamme; Helgesen, Pia Charlotte Deinboll (Bachelor thesis, 2021)
   Hensikten med denne oppgaven var å undersøke hvordan senterledelsen på Sartor Storsenter kan benytte ulike motivasjonsmetoder for å stimulere innsats og bedre selgerprestasjoner blant butikksjefene på senteret. Vi var ...
  • Saving Shocks, House Prices and Limited Access to Investment in Local Publicly Traded Firms 

   Oppegaard, Ola; Thompson, Fredrik (Master thesis, 2022)
   In this thesis, we examine the relationship between stock market investment and real estate investment, with roots in the Home bias theory. We explore in detail, the connection between house price growth in states and ...
  • Saving Towards Homeownership in Norway: Including the BSU in Portfolio Choice 

   Dalan, Torkel Østlyngen; Schanze, Annemieke (Master thesis, 2022)
   We research the effect of housing and the Boligsparing for Unge (BSU) savings account on portfolio allocation and performance. By applying the mean-variance optimality framework to form portfolios, we use the Sharpe Ratio ...
  • Sårbarheter ved nordmenns digitale atferd 

   Udjus, Lauritz Nathaniel Myking (Bachelor thesis, 2022)
   Denne bacheloroppgaven er skrevet som en rapport om sårbarheter i nordmenns digitale atferd, sett mot påvirkningsforsøk ved stortingsvalg. Den tok for seg temaene tillit og motstandsdyktighet med mer.
  • Scalability of the Management System in a growing organization 

   Takvam, Miitta Hyvämäki (Master thesis, 2023)
   In this project task, I have focused on the scalability of a case company’s Management System by defining the background and the current state, identifying areas that require improvement, and providing the case company ...
  • Scale Effects in Mutual Fund Performance: A Study of the Norwegian Market 

   Ræstadd, Tone Celine Lemarechal; Solberg, Simon (Master thesis, 2018)
   In this paper, we investigate the effect of scale on performance in the Norwegian mutual fund industry. The study includes a data sample free of survivorship bias containing 70 Norwegian open-end actively managed mutual ...