• Valget av valutakursregime med hensyn på prisstabilitet: en empirisk analyse av inflasjon og inflasjonsvolatilitet i Norge og Danmark 

   Riksheim, Isak Nygårdsmoen (Bachelor thesis, 2019)
   Det er en tydelig konsensus blant forskere og økonomer om at høy og volatil inflasjon fører med seg en rekke kostnader for et samfunn. Flere og flere land har siden 90-tallet innført inflasjonsmål for pengepolitikken og ...
  • Valuation Norway Royal Salmon 

   Hove, Julian (Bachelor thesis, 2021)
   This bachelor thesis is a valuation of the Norwegian fish farming firm, Norway Royal Salmon (NRS). The purpose is to estimate the fundamental value of NRS’ equity and their fair value per share. The fish farmers in ...
  • Valuation of housing attributes and the effect of tenant and landlord characteristics in the Norwegian rental market 

   Grandahl, Fredrik; Sivertsen, Stian (Master thesis, 2012-05-10)
   The present study uses a standard hedonic log–log framework to analyze rent variations in the Norwegian housing market. Using data from the national rental survey (Leiemarkedsundersøkelsen) as a basis, this study finds ...
  • Valuation of Nordic Nanovector ASA 

   Knutsen, Aleksander; Rystad, Daniel Andre Sparby (Master thesis, 2018)
   The purpose of this paper is to conduct a valuation of Nordic Nanovector ASA through the use of both traditional discounted cash flow models and real option analysis. We have therefore arrived at three different estimates ...
  • Valuation of Norway Royal Salmon ASA 

   Lachonius, Andreas (Bachelor thesis, 2017)
   In this bachelor thesis, I have performed a valuation of Norwegian Royal Salmon ASA (NRS). The problem statement in the thesis is defined as: ‹‹What is the fundamental value of a share in NRS, traded at the Oslo Stock ...
  • A valuation of Norwegian ASA in COVID-times 

   Sjøthun, Kristin Lund; Lyngstad, Inger Louise (Master thesis, 2021)
   This thesis aims to estimate the value of Norwegian Air Shuttle ASA, both pre- COVID and in 2021, to assess the effect of the pandemic. Our thesis concludes whether support from the government and investors was justified, ...
  • Valuation of Norwegian Property ASA 

   Gulbrandsen, Hans Olav (Bachelor thesis, 2021)
   Norwegian Property ASA was established in 2006 with the goal of having an extensive and liquid portfolio of commercial real estate. The company is today considered to be dividend-driven with a goal of paying 30-50% of its ...
  • The value and market effects of eco-labeled products in the Norwegian grocery market - An empirical analysis 

   Hillesund, Aurora Schumacher; Rønne, Julie (Master thesis, 2020)
   The existing research on eco-friendly purchasing relies heavily on stated preferences, which are commonly measured through consumer surveys based on hypothetical market settings. In this study, we instead utilize real ...
  • Value Propositions in the Cryptocurrency Ecosystem: A Stakeholder Analysis 

   Abdat, Mostafa; Lesueur, Raymond San (Master thesis, 2019)
   With the emergence of the blockchain technology and Bitcoin, much attention has been placed on the development of the industry. Considerable hype has been placed around potential applications of blockchain solutions as ...
  • Value relevance of accounting : emphasis on quarterly earnings reports in Norway 

   Bueide, Geir Ove; Heiberg, Carl Christian (Master thesis, 2014-02-10)
   In this thesis we study the value relevance of accounting information on the Oslo Stock Exchange. We address two questions; 1) are quarterly earnings reports value relevant and 2) are quarterly earnings more value relevant ...
  • Valuing Banks: Case Study of Sparebank 1 SR-Bank 

   Indergaard, Einar Lie; Thiis-Evensen, Asbjørn (Master thesis, 2018)
   The purpose of this thesis is to identify the value of Sparebank 1 SR-Bank (SRBANK) as of 31.12.2017. Furthermore, the thesis identifies why bank valuation is problematic and which approaches the literature recommends ...
  • Valutasikringsstrategier : praksis og regnskapsmessige konsekvenser 

   Christensen, Christiane Meløy; Gjengstø, Marius (Master thesis, 2015-08-07)
   Oppgaven tar sikte på å vise hvilke former for valutasikringsstrategier som benyttes av ikke-finansielle selskaper notert på Oslo Børs, samt hvilke regnskapsmessige effekter de ulike strategiene gir, herunder hvordan ...
  • Vareplasseringens effekt på kundeatferd 

   Johansen, Vilde Aas; Holtekjølen, Andrea (Bachelor thesis, 2019)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg produktplassering av varer foran kassaområdet i detaljvarehandelen. Temaet vareplassering er godt forsket på i dagligvarehandelen, men vi ønsker å teste om denne forskningen også gjelder ...
  • VC Value-Adding Activities and Cross-Border Funding: A study of priorities, performance, and attitudes 

   Iversen, Alexander; Bårdsen, Tord Fanøy (Master thesis, 2021)
   The aim of this study was to map the venture capital landscape in terms of portfolio companies' and different types of VC firm’s attitude to foreign VC funding, and to extend the literature on value-adding activities by ...
  • Vehicle routing problem applied for demand controlled waste collection 

   Cammermeyer, Anett; Lunde, Katrine (Master thesis, 2015-08-07)
   The main purpose of this thesis is to look into the possible improvements by switching from fixed to demand controlled routes. In cooperation with Renovasjonsetaten (REN) and Sørum Transport we have looked into the ...
  • Veien mot suksess 

   Bergli, Hanne Kristin; Neerland, Michael; Løseth, Lise Marie Strand (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   Denne oppgaven tar for seg temaet kritiske suksessfaktorer i prosjekter. Vi har sett nærmere på hvilke faktorer som bidrar til suksess for arrangementsprosjekter og har tatt for oss arrangementet NLD som arrangeres i regi ...
  • Veien til god interessentledelse 

   Andersen, Simen Esbjørnsen; Fagerhaug, Erlend Sødal; Hansen, Kim Kristian Frøseth (Bachelor thesis, 2020)
   I denne bacheloroppgaven undersøker vi hvordan Statens vegvesen leder interessenter, gjennom følgende problemstilling: Hva gjorde Statens vegvesen for å sikre samarbeidsvillige eksterne interessenter i vegprosjektet E6 ...
  • Vekst i små bedrifter : intensjoner, evner og muligheter i markedet 

   Kihle, Mira Marthine; Fjeld, Haakon Dammen (Bachelor thesis, 2013-12-18)
   Denne Bacheloroppgaven i Bedriftsutvikling for SMB ble skrevet våren 2013 i samarbeid med en nyoppstartet marketingbedrift som oppdragsgiver. Tidlig i semesteret hadde vi innledende møter med Markets AS der vi diskuterte ...
  • «Vekstmirakelet Botswana» 

   Hatletveit, Joakim Solheim (Bachelor thesis, 2020)
   Denne bacheloroppgaven søker å undersøke hvilke faktorer som kan ha vært medvirkende til Botswanas relativt høye BNP-per innbygger. I regionen hvor Botswana befinner seg er de fleste land betegnet som «utviklingskatastrofer», ...
  • Velg de rette ordene: En studie om konverterings- og kostnadsegenskaper ved norske søketermer på Google Search Ads 

   Mariani, Caterina (Bachelor thesis, 2021)
   Betalt søk spiller en stadig viktigere rolle innenfor varehandel, særlig fordi det ligger tett kundens beslutningsprosess. Dette annonseringsverktøyet er ikke kun et rent tillegg til markedsføringsmiks, men heller et ...