Select a community to browse its collections.

Handelshøyskolen BI [4446]
 • Motstandsdyktighet i psykologisk trygge virtuelle team 

  Nylund, Maren; Bjørkhaug, Kari (Master thesis, 2021)
  Formål: Den pågående pandemien som har oppstått det siste halvannet året har tvunget millioner av mennesker til å endre måten å arbeide på. Å brått gå over til virtuelle team har vært et stort eksperiment i seg selv hva ...
 • I hvilken grad finnes psykologisk trygghet i Drammen kommunes toppledergruppe? 

  Chaudhry, Akhtar (Master thesis, 2021)
  Det er ikke rent sjeldent man opplever at det er vanskelig for deltagere å ta ord i en gruppe eller team. Gjennom et langt arbeids- og organisasjonsliv har jeg opplevd at folk kvier seg for å stille spørsmål. Dette er ikke ...
 • Indre motivasjon på hjemmekontor under en Pandemi 

  Engebretsen, Trude; Kristoffersen, Jørn Ove; Blom, Tine Amalie (Master thesis, 2021)
  Tall fra delrapporten “Hjemmekontor: Utbredelse og sentrale kjennetegn våren 2021” til hovedprosjektet “Kartlegging av omfang, utviklingstrekk og konsekvenser av bruk av hjemmekontor og annet fjernarbeid” som er utarbeidet ...
 • Unintended signals: Why companies with a history of offshoring have to pay wage penalties for new hires 

  Grecu, Alina; Sofka, Wolfgang; Larsen, Marcus Møller; Pedersen, Torben (Peer reviewed; Journal article, 2022)
  We explore how companies with a history of offshoring attract their future employees. We reason that offshoring decisions send unintended signals about job insecurity to companies’ onshore labor markets. This signaling ...
 • Critical Realism: A Critical Evaluation 

  Zhang, Tong (Peer reviewed; Journal article, 2022)
  Critical realism, championed by its proponents as the most promising post-positivist social science paradigm, has gained significant influence in the last few decades. This paper provides a critical evaluation of the ...

View more