Now showing items 3018-3026 of 3026

  • Zhăo 

   Løstegård, Mats Skjellnan; Andreassen, Christian; Sætre, Henrik; Daneshmand, Tor Kashani (Bachelor thesis, 2010-08-18)
   The aim for this thesis has been to research the Chinese Internet market in order to develop a business model for Zhăo. The Chinese Internet market has seen significant growth in both number of users and online advertisement ...
  • Zhǎo : a research of Chinese university students 

   Jakobsen, Jan Eirik; Keathan, Kristine; Lay, Ka Xuong (Bachelor thesis, 2011-09-01)
   The aim of this thesis is to study the Chinese university students’ lives and needs. The purpose of this is to help Zhǎo, a company in an entrepreneurial stage, with their product development. Zhǎo is a newly established ...
  • ZZZ Corporate Accommodation in The Italian Market 

   Eriksen, Gina Marie G.; Hesselberg, Toril L.; Leidland, Lotte; Molland, Pål-Gunnar; Munkeby, Silje M.; Jørgensen, Tonje (Bachelor thesis, 2018)
   This report identifies the opportunities for ZZZ Corporate Accommodation for a potential expansion into the Italian market. Drivers of change in the macro environment relevant for the corporate accommodation market in ...
  • ZZZ: Business Consultancy Group Report 

   Børthus, Marius; Braastad, Joakim; Karlsen, Dennis D.; Thingnes, Ingrid A.; Nerbøvik, Kristoffer (Bachelor thesis, 2018)
   This report is investigating the opportunities for ZZZ to move into Spain, more specifically Barcelona and San Sebastian. ZZZ will have the opportunity to increase their market share in this region, and make a profit. ...
  • Åpner artikkel 29 i OECD sin modellskatteavtale opp for gjennomskjæring selv om vilkårene for «beneficial owner» er oppfylt? 

   Mong, Henrik Ask; Berge, Petter Gerhardsen (Master thesis, 2022)
   Oppgaven tar for seg to omdiskuterte regler i OECDs modellskatteavtale, nemlig artikkel 10 om «beneficial owner» og den generelle omgåelsesregelen i artikkel 29 (9), «The Principal Purpose Test». Vi har sett på sammenhengen ...
  • Årsaker til skatteflukt og skattens rolle på samfunnsøkonomisk effektivitetstap? 

   Mathisen, Aleksandra Franciska; Myhrvold, Marthe Konstanse (Bachelor thesis, 2018)
   Formålet med oppgaven er å få bredere kunnskap vedrørende årsaker til skatteflukt og dets påvirkning på skattesystemet ved å blant annet se på det samfunnsøkonomiske effektivitetstapet. Påvirkningskraften til skatteflukten ...
  • "Æresånøyea?" En studie av hvordan skrivefeil påvirker folks førsteinntrykk av bedrifter på Facebook. 

   Høistad, Linda Tuften (Master thesis, 2017)
   I denne studien undersøkes det i hvilken grad skrivefeil i bedrifters facebookinnlegg påvirker førsteinntrykket av bedrifter. Problemstillingen belyses ved å gjennomføre et randomisert eksperiment med to fiktive ...
  • Økonomi for ledere – Globale perspektiver 

   Eugster, Andrea Nina (Master thesis, 2021)
   Fredag, 26. November 2021 kunne vi atter en gang våkne til nyheten om børsfall verden rundt grunnet en ny mutasjon av Korona viruset. Dette er bare et eksempel på globale ringvirkninger som et eksternt sjokk som en pandemi ...
  • Økonomisk gevinst som et resultat av fokus på kommunikasjon, informasjon og kunnskap 

   Orlandi, Angelo Gunerius; Bjerkan, Magnus (Bachelor thesis, 2017)
   Dette er en bacheloroppgave skrevet i tilknytning til fordypningsfaget Forretningsutvikling og teknologi ved Handelshøyskolen BI i Oslo. Skribentene er to avgangselever ved studiet Økonomi og administrasjon. I tillegg ...