Collections in this community

Recent Submissions

 • På vei mot Norges beste oppvekstkommune - å lede i endring 

  Andresen, Tina Ellevold; Undset, Turid Korsbø (Master thesis, 2023)
  Tema: I forbindelse med studiet ved nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten på BI, har vi gjennomført ett prosjekt i Nordre Follo kommune, knyttet til å lede i endring. Prosjektet har pågått fra august 2022 ...
 • Synlig, tydelig og retningsgivende ledelse - Styrking av vi-følelsen i virksomheten 

  Ravn, Margrethe; Lindman, Gabriella Maria Birgitta (Master thesis, 2023)
  Kategori: Helsefremmende og forebyggende tjenester Tittel: Synlig, tydelig og retningsgivende ledelse – Styrking av vi-følelsen i virksomheten Kommune: Lørenskog kommune Gruppemedlemmer: Margrethe Ravn og Gabriella ...
 • Tenner på trivsel - positiv avviksregistrering på tannklinikken 

  Skjold, Nina (Master thesis, 2023)
  Jeg har som mål med oppgaven å undersøke hvordan et positivt avvikssystem innvirker på ytringsklima, læring og resiliens på Sandnes Tannklinikk. Sandnes Tannklinikk er en enhet i den offentlige tannhelsetjenesten i Rogaland, ...
 • Ledelse med fokus på psykologisk trygghet 

  Noraberg, Haldis; Lima, Maren (Master thesis, 2023)
  Vi er to ledere som arbeider i Helse, bo- og hjemmetjenester (HBH) i Gjesdal som står bak denne prosjektoppgaven. En prosjektoppgave der vi ønsket å finne svar på hvordan god lederadferd potensielt kan bidra til kvalitetsarbeid ...
 • Walk the talk - kunsten å skape samarbeidsmirakler 

  Bergsholm, Line Naustdal; Andresen, Trine Wormdahl; Vallestrand, Marianne (Master thesis, 2023)
  Arbeidshverdagen i kommunehelsetjenesten er preget av sammensatte utfordringer som går på tvers av ulike ansvarsområder. De ansatte står i komplekse saker der flere tjenester er inne, men man kjenner ikke til hverandres ...
 • Psykt bra samarbeid på tvers 

  Møller, Rebecca; Murberg, Aslaug (Master thesis, 2023)
  Dette er en prosjektoppgave skrevet i tilknytning til nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten på Handelshøyskolen BI. Prosjektoppgaven skrives av to helseledere i Helse- og omsorgstjenesten i Alta kommune – en ...
 • Fra silo til en dør inn med hjelp av høykvalitetsforbindelser 

  Henriksen, Beate; Dyrberg, Nina (Master thesis, 2023)
  Prosjekteiere Teamleder, Mestring og omsorg, Bydel Nordstrand Nestleder, Tilrettelagte tjenester og psykisk helse, Bydel Nordstrand Bakgrunn Bydel Nordstrand gikk i 2017 bort fra bestiller-utfører modell og over ...
 • Hvordan kan bruk av systematisk positiv tilbakemelding påvirke arbeidsmiljø i endringsprosesser, med bruk av konseptet #Råbra? 

  Jensen, Tove Klette; Elvehaug, Janne Røgeberg (Master thesis, 2023)
  Problemstillingen for denne oppgaven er: Hvordan kan bruk av systematisk positiv tilbakemelding påvirke arbeidsmiljø i endringsprosesser, med bruk av konseptet #Råbra? Vi har brukt kvalitativ metode da denne vektlegger ...
 • Lederrefleksjon- et påtvunget gode? 

  Abrahamsen, Linda Bredkas; Salehi, Atusa; Lunde, Ine Hareland (Master thesis, 2023)
  Denne prosjektoppgaven handler om hvordan ledere kan bruke refleksjon som verktøy for læring og utvikling i endringsprosesser. Bildet av morgendagens omsorg i helsetjenesten utfordrer helseledere til å tenke nytt med økte ...
 • All you need is...? Hvordan kan ansattes motivasjon til åvære barnekoordinator økes? 

  Renskaug, Ina Takle; Hvoslef, Ragnhild Olsen; Haakerud, Ingunn Cecilie (Master thesis, 2023)
  Kommune: Oslo kommune, Bydel St. Hanshaugen Tre ledere fra Helse- og miljøavdelingen (tjenester til barn og unge) Tema: Øke ansattes motivasjon Bakgrunn: De ansatte i Bydel St. Hanshaugen har beskrevet at de er lite ...
 • Hjelp, jeg er ny! Opplæring av nyansatte ved legevakt 

  Hoem, Line; Kjelbergvik, Trine; Andersen, Henning Engen (Master thesis, 2023)
  Bakgrunn: Ved begge legevaktene er det mange nyansatte til enhver tid, etter å ha gjennomført intervjuer med informanter på begge legevaktene har vi avdekket at opplæringen som gjennomføres ved nyansatte kan oppleves som ...
 • En god start - ivaretagelse av nyansatte 

  Knapstad, Halldis Nygård; Høigaard, Vilde Blaalid (Master thesis, 2023)
  Denne oppgaven handler om hvilke tiltak som kan sikre god ivaretagelse av nyansatte i enhet for hjemmebaserte tjenester, i en bydel i Oslo kommune. Prosjektet er utført av to teamledere i enheten. Bakgrunn På bakgrunn ...
 • Ytringsklima som grunnmur 

  Feilberg-Jacobsen, Jannicke (Master thesis, 2023)
  Tema: Organisering/ gruppedynamikk/ kulturer Bakgrunn: For tre år siden begynte jeg som leder for skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom i en av hovedstadens bydeler. Skolehelsetjenesten i denne bydelen er ...
 • Fremme mestring i Jordmortjenesten - "Uten plaster på såret" 

  Rebnord, Linn Grøndal; Occhipinti, Kristin (Master thesis, 2023)
  Bakgrunn. I Askøy kommune følges 95% av kommunens gravide innbyggere opp av jordmor gjennom svangerskapet. Siden 2011 har jordmødre kartlagt den gravides psykiske helse, noe som er i tråd med Nasjonal faglig retningslinje ...
 • Hvordan lykkes med innovasjon. En case-studie av et innovasjonsprosjekt 

  Oseng, Per Gunnar Lunde (Master thesis, 2023)
  I denne kvalitative case-studien har jeg testet ut noen småskrittsforbedringer på min arbeidsplass. Jeg har også intervjuet ansatte, leder og deltakere i en utvalgt case. I tillegg har jeg analysert en chat-tråd fra ...
 • Hvordan beholde og utvikle helsepersonell i Dovre 

  Sverdrup, Gunn; Vadet, Lene Marie; Ruset, Marcus Øvstedal (Master thesis, 2023)
  Målet med prosjektoppgaven har vært å finne fram til tiltak for hvordan man kan beholde og utvikle personell innen helse- og omsorgstjenesten i Dovre kommune. Valget av tema bygger på svar fra 5 intervjuer der ansatte, som ...
 • Arena for samhandling 

  Ludvigsen, Marius (Master thesis, 2023)
  Tema: Samarbeid på tvers av tjenester for å drive effektivt og med god kvalitet ved å bruke kompetansen bevisst og ubevisst. Både da på formelle arenaer som for eksempel møter, men også i den daglige driften. Bakgrunn: ...
 • Ytringsklima veien til god kommunikasjon? 

  Rognerud, Eva Charlotte Hoffsbakken; Kirkelund, Jannicke (Master thesis, 2023)
  Denne prosjektoppgaven er en beskrivelse av utviklingsprosjektet vi har hatt under vårt studieår på nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten på BI. Målet med prosjektet er at vi som ledere analyserer og kartlegger ...
 • "Fra meg og mitt - til vi og vårt" 

  Tømmeås, Lillian Charlotte Westheim; Svendsen, Lene (Master thesis, 2023)
  Denne prosjektoppgaven handler om å benytte positiv forsterkning som metode for å øke et forpliktende samhold i en gruppe. Gjennom intervjuer av de ansatte kom vi frem til de ønsket seg et arbeidsmiljø som bar preg av ...
 • Hvordan kan tydeligere rolleforståelse fører til bedre tjenesteflyt i psykisk helse 

  Dingsør-Totland, Trude; Garvik, Jartrud Elisabet (Master thesis, 2023)
  Kategori: Helseledelse Tittel: Hvordan kan tydeligere rolleforståelse føre til bedre tjenesteflyt i psykisk helse Kommune(r): Bergen og Osterøy Gruppemedlem(mer): Ledere for psykiatrisk hjemmetjeneste. Tema: ...

View more