Collections in this community

Recent Submissions

 • All you need is...? Hvordan kan ansattes motivasjon til åvære barnekoordinator økes? 

  Renskaug, Ina Takle; Hvoslef, Ragnhild Olsen; Haakerud, Ingunn Cecilie (Master thesis, 2023)
  Kommune: Oslo kommune, Bydel St. Hanshaugen Tre ledere fra Helse- og miljøavdelingen (tjenester til barn og unge) Tema: Øke ansattes motivasjon Bakgrunn: De ansatte i Bydel St. Hanshaugen har beskrevet at de er lite ...
 • Hjelp, jeg er ny! Opplæring av nyansatte ved legevakt 

  Hoem, Line; Kjelbergvik, Trine; Andersen, Henning Engen (Master thesis, 2023)
  Bakgrunn: Ved begge legevaktene er det mange nyansatte til enhver tid, etter å ha gjennomført intervjuer med informanter på begge legevaktene har vi avdekket at opplæringen som gjennomføres ved nyansatte kan oppleves som ...
 • En god start - ivaretagelse av nyansatte 

  Knapstad, Halldis Nygård; Høigaard, Vilde Blaalid (Master thesis, 2023)
  Denne oppgaven handler om hvilke tiltak som kan sikre god ivaretagelse av nyansatte i enhet for hjemmebaserte tjenester, i en bydel i Oslo kommune. Prosjektet er utført av to teamledere i enheten. Bakgrunn På bakgrunn ...
 • Ytringsklima som grunnmur 

  Feilberg-Jacobsen, Jannicke (Master thesis, 2023)
  Tema: Organisering/ gruppedynamikk/ kulturer Bakgrunn: For tre år siden begynte jeg som leder for skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom i en av hovedstadens bydeler. Skolehelsetjenesten i denne bydelen er ...
 • Hvordan hjelpe hjelperen? Systemer for ivaretakelse ved emosjonell eksponering 

  Kaada, Norun (Master thesis, 2023)
  Å hjelpe mennesker, kan være svært meningsfullt. I valget av yrkesvei, er det ofte et genuint ønske om å være til nytte for andre, som ligger til grunn. For å kunne være en god hjelper, må man ha evnen til å sette seg inn ...
 • Fremme mestring i Jordmortjenesten - "Uten plaster på såret" 

  Rebnord, Linn Grøndal; Occhipinti, Kristin (Master thesis, 2023)
  Bakgrunn. I Askøy kommune følges 95% av kommunens gravide innbyggere opp av jordmor gjennom svangerskapet. Siden 2011 har jordmødre kartlagt den gravides psykiske helse, noe som er i tråd med Nasjonal faglig retningslinje ...
 • Hvordan lykkes med innovasjon. En case-studie av et innovasjonsprosjekt 

  Oseng, Per Gunnar Lunde (Master thesis, 2023)
  I denne kvalitative case-studien har jeg testet ut noen småskrittsforbedringer på min arbeidsplass. Jeg har også intervjuet ansatte, leder og deltakere i en utvalgt case. I tillegg har jeg analysert en chat-tråd fra ...
 • Hvordan beholde og utvikle helsepersonell i Dovre 

  Sverdrup, Gunn; Vadet, Lene Marie; Ruset, Marcus Øvstedal (Master thesis, 2023)
  Målet med prosjektoppgaven har vært å finne fram til tiltak for hvordan man kan beholde og utvikle personell innen helse- og omsorgstjenesten i Dovre kommune. Valget av tema bygger på svar fra 5 intervjuer der ansatte, som ...
 • Arena for samhandling 

  Ludvigsen, Marius (Master thesis, 2023)
  Tema: Samarbeid på tvers av tjenester for å drive effektivt og med god kvalitet ved å bruke kompetansen bevisst og ubevisst. Både da på formelle arenaer som for eksempel møter, men også i den daglige driften. Bakgrunn: ...
 • Hvordan kan tydeligere rolleforståelse fører til bedre tjenesteflyt i psykisk helse 

  Dingsør-Totland, Trude; Garvik, Jartrud Elisabet (Master thesis, 2023)
  Kategori: Helseledelse Tittel: Hvordan kan tydeligere rolleforståelse føre til bedre tjenesteflyt i psykisk helse Kommune(r): Bergen og Osterøy Gruppemedlem(mer): Ledere for psykiatrisk hjemmetjeneste. Tema: ...
 • #Råbra - Bedre samhandling og læring gjennom positiv avviksmelding 

  Simonsen, Mette; Kvitberg, Knut Ragnar; Johansen, Gry Hege (Master thesis, 2023)
  Bakgrunn: Vi intervjuet 15 ansatte for å finne ulike problemstillinger i virksomheten. Tre hovedutfordringer kom frem, og vi valgte videre å gjennomføre seks dybdeintervjuer. Marianne Nordhov inspirerte oss under sin ...
 • "Fra meg og mitt - til vi og vårt" 

  Tømmeås, Lillian Charlotte Westheim; Svendsen, Lene (Master thesis, 2023)
  Denne prosjektoppgaven handler om å benytte positiv forsterkning som metode for å øke et forpliktende samhold i en gruppe. Gjennom intervjuer av de ansatte kom vi frem til de ønsket seg et arbeidsmiljø som bar preg av ...
 • Ytringsklima veien til god kommunikasjon? 

  Rognerud, Eva Charlotte Hoffsbakken; Kirkelund, Jannicke (Master thesis, 2023)
  Denne prosjektoppgaven er en beskrivelse av utviklingsprosjektet vi har hatt under vårt studieår på nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten på BI. Målet med prosjektet er at vi som ledere analyserer og kartlegger ...
 • Konsekvenser av ny teknologi i regnskapbransjen 

  Singh, Karan (Master thesis, 2023)
  Ny teknologi fører til digitalisering og automatisering av regnskapsførers arbeidsoppgaver. Det har reist spørsmål om hva som vil skje med regnskapsselskaper og regnskapsførere i fremtiden. Formålet i denne oppgaven har ...
 • An Economic Assessment of The Single- Use Plastic Directive: Directive (EU) 2019/90 

  Torkelsen, Hedda Maria Johnsen (Master thesis, 2023)
  Plastic pollution is rising as a global issue. Consequently, enormous amounts of plastic marine litter are observed worldwide in the oceans. To tackle the issue on a European level, the European Commission introduced the ...
 • How do Norwegian versus German health authorities use rhetoric and build upon public trust in their communication during the Covid-19 crisis? 

  Stricker, Laura Katharina (Master thesis, 2023)
  This case study investigates two television programs, 'Markus Lanz' (ZDF) in Germany and 'Debatten' (NRK) in Norway, focusing on the rhetorical strategies employed by health authorities during the critical period of November ...
 • A Study on Firm Resilience During Covid-19: Investigating Capabilities that Enable Firms to Effectively Cope with Disruptions 

  Rognaldsen, Herman; Dyrnes, Torger (Master thesis, 2023)
  The purpose of this thesis is to examine the relationship of disruption orientation, proactive risk management, industry competition, financial capital, and diversified income stream on firm resilience in the context of ...
 • The effect of market fear on mutual fund performance 

  Hinna, Jonas Dørheim; Blaker, Mikkel Christopher (Master thesis, 2023)
  This study investigates the impact of market fear on mutual fund performance by analyzing a dataset of Norwegian funds spanning from 2000 to 2022. Our research reveals that mutual funds tend to underperform during periods ...
 • The Impact of Abnormal Accruals on Earnings Surprise and the Performance of Firms Listed on the Oslo Stock Exchange 

  Søvik, Maria Hjelle; Nicolaysen, Ingrid Jaatog Aars (Master thesis, 2023)
  This study examines the effect of abnormal accruals on market valuation of earnings surprises and the reversal implications of abnormal working capital accruals for firms listed on the Oslo Stock Exchange. We hypothesize ...
 • Unveiling the Dynamics of Stock Illiquidity: Exploring Key Stock Characteristics and their Significance 

  Kristoffersen, Lars Veseth; Bruheim, Ole Gunnar (Master thesis, 2023)
  This paper explores the use of machine learning models to predict what characteristics affect illiquidity in stocks using historical data. The paper uses thirteen different regressions, exploring the effects of 43 ...

View more