Now showing items 1929-1948 of 2921

  • OBX-VIX: The predictability of OBX returns and asymmetric relationship between implied volatility and returns 

   Melsbø-Nilsen, Emil; Læknes, Bjørn Magne (Master thesis, 2022)
   In this paper, we have constructed an implied volatility index for the Norwegian equity market (OBX-VIX). We have tested its properties and have used it to look at the asymmetric relationship between implied volatility and ...
  • OECD BEPS PILAR 1, beløp A 

   Instwgleen-Erviksæter, Sigrun Vidike (Master thesis, 2022)
   Oppgaven starter med et kort sammendrag av bakteppe for regelverksutviklingen som har ledet til beløp A. Det har lenge vært internasjonal misnøye med hvordan den digitale økonomien beskattes. Store multinasjonale selskaper ...
  • Offentlige anskaffelser av innovasjon 

   Osland, Julie; Seim, Silje Oksholen (Bachelor thesis, 2020)
   Samfunnsmessige utfordringer vil prege fremtiden og det er et økende behov etter innovative løsninger. Offentlig sektor kan etterspørre innovasjon gjennom sine prosjekter «anskaffelser av innovasjon». Etter å ha gjennomgått ...
  • #offline - legg bort mobiltelefonen og spar liv! 

   Skaathun, Ronja Ommang; Steien, Helene Vestbø (Bachelor thesis, 2017)
   SAMMENDRAG Dette er en bacheloroppgave i kampanjeplanlegging og vår avsluttende oppgave ved Handelshøyskolen BI Bergen. I denne oppgaven presenteres en kommunikasjonskampanje med hensikt å forebygge mobilbruk i trafikken ...
  • Oil and Government Expenditures: The Short Run Versus the Long Run Effect 

   Bazo, Majd; Ahilathasan, Thivyesh (Master thesis, 2018)
   Dependency on oil rents (the difference between oil revenue and production cost) may not be sustainable over the short or the long run for oil dependent countries. Oil rents fluctuate with the oil price which is known ...
  • Oil price dynamics : analyses of macro economy & stock markets for ten countries 

   Visur, Emma Charlotte; Tajamal, Zara (Master thesis, 2017)
   In this paper, the aim of research is to investigate the effects of oil price upon economic growth and stock market returns in ten net oil-dependent countries. We apply four different modifications to crude oil price and ...
  • Oil price shock on the Norwegian mainland economy and various sectors 

   Srithara, Mithushan Ima; Bjertnæs, Johannes (Master thesis, 2023)
   In this paper, we compare the effects of two demand shocks to macroeconomic variables for the mainland economy and five different sectors of Norway, by using a Structural Vector Autoregressive (SVAR) model. The two structural ...
  • Oil Price Shocks and the Norwegian Economy ; A Sector-Specific Study 

   Butt, Momina Javaid (Master thesis, 2016)
   In this paper, I compare the macroeconomic consequences of two types of oil price shocks on different sectors in Norway by the use of a Structural Autoregressive (SVAR) model. The two structural shocks are each identified ...
  • Oil Price Shocks and the Stock Market 

   Mørkedal, Victoria (Master thesis, 2022)
  • Oil Price Shocks on Norwegian Stock Returns 

   Kollevold, Frederik; Strøm, Mathias (Master thesis, 2016)
   There is a strong presumption that Norwegian stock return is dependent on oil price fluctuations. Previous research has focused mainly on the oil price affecting stock return. In this paper we show how Norwegian stock ...
  • OKR som målstyringsverktøy - holder rammeverket sine løfter? 

   Warloe, Christine (Master thesis, 2023)
   Denne oppgaven er skrevet som en del av Executive-programmet Consulting ved BI våren 2023 og omhandler målstyringsverktøyet Objectives and Key Results (OKR). Studiens formål er å avdekke om rammeverket leverer på de løftene ...
  • Oljeprisens påvirkning på norsk økonomi En analyse av oljeprisens effekt på Hovedindeksen, reell kronekurs og arbeidsledighet 

   Bang, Sindre (Bachelor thesis, 2021)
   Denne oppgaven tar for seg hvorvidt månedlige variasjoner i oljeprisen har hatt en statistisk signifikant effekt på Hovedindeksen på Oslo Børs, reell kronekurs målt mot USD og arbeidsledigheten i Norge i løpet av ...
  • Oljeprisens påvirkning på utvalgte jordbruksvarer 

   Bengtson, Sander Martinius Henningsen; Ytrearne, Sondre; Ekren, Mikal (Bachelor thesis, 2023)
   Formålet med denne bacheloroppgaven er å undersøke volatilitet og sammenhenger i råvaremarkedet. Vi tar for oss olje, soyabønner, hvete og mais som faktorer i våre analyser. I en periode fra 2000-2023 har økonomien vært ...
  • Om lederutvikling og kollegastøtte i etterkant av alvorlige negative opplevelser 

   Hansen, Bjørn-André; Helstrøm, Arne (Bachelor thesis, 2012-11-27)
   Denne oppgave skal belyse hvorvidt en veileder1 i kampgjennomgang kan ivareta videreutvikling av kampledere2, og samtidig være kollegastøtte ved alvorlige negative opplevelser. Med alvorlige negative opplevelser menes ...
  • Om Magnor Glassverk AS 

   Lystad, Magnus; Gjerde, Kristoffer (Bachelor thesis, 2017)
   I denne oppgaven ønsket vi å undersøke hvorvidt lean-prinsipper og –verktøy kan bidra til effektivitetsforbedringer, og hvordan man kan integrere kontinuerlig forbedring i arbeidskulturen. Magnor Glassverks hovedlager ...
  • Omdømme 

   Rognan, Maria Bø; Stensaas, Mia Asmervik (Bachelor thesis, 2014-09-11)
   Denne oppgaven omhandler NAV som rekrutteringskanal i Trondheim med spesielt fokus på omdømmets kompleksitet, hvilke byggesteiner som skaper et omdømme i en organisasjon, derunder identitet, image, kommunikasjon, relasjoner, ...
  • Omdømme og Hennes & Mauritz 

   Jacobsen, Vilde Marie; Seime, Anna Viktoria (Bachelor thesis, 2018)
   Denne bacheloroppgaven har som formål å avdekke hvilken effekt slike kriser har på kleskjeden Hennes & Mauritz sitt omdømme. Ut i fra dette kom vi frem til problemstillingen ”Hvordan har krisene som Hennes & Mauritz har ...
  • Omdømmet til omdømme 

   Dyvesether, Thea Rustad; Løvlie, Pernille Eik Lunde; Claesson, Sandra Caroline (Bachelor thesis, 2017)
   Hvordan skille seg ut i en jungel av kommunikasjonsbyråer? Og hva tenker folk egentlig om omdømme? ReputationInc er et rådgivende kommunikasjonsbyrå som fokuserer på grundig kartlegging av bedrifters omdømme og strategisk ...
  • "Omigjen og omigjen" - dynamisk interessehåndtering i tidlig fase av et offentlig innovasjonsprosjekt 

   Sand-Jonsgård, Vibeke Lindeberg; Korsmo, Kine (Master thesis, 2022)
   For å sikre prosjektsuksess, er interessenthåndtering en av hovedoppgavene innen prosjektledelse. Det er en dynamisk prosess som må foregå i hele prosjektets livsløp. For å få interessenter til å delta og bidra i et prosjekt, ...
  • Omnikanalstrategi i klesbransjen. 

   Vold, Maja; Fimland, Emilie Scherer; Berg, Marthe (Bachelor thesis, 2018)
   Hensikten med denne bacheloroppgaven er å belyse hvilke områder bedrifter i klesbransjen er nødt til å fokusere på, og hva som kreves for å etablere en sømløs omnikanalstrategi. Med utgangspunkt i dette har vi kommet ...