Now showing items 1541-1560 of 2352

  • Ocean Quality 

   Brevik, Roy Schjølberg; Jordheim, Nikolai; Martinsen, John Christian; Labori, Aleksander; Torjul, Aleksander Lelis (Bachelor thesis, 2017)
   In this thesis we were going to answer the problem definition “which segments in the Spanish market should Ocean Quality target”. By doing so we started to collect data from secondary sources in order to find information ...
  • OECD BEPS PILAR 1, beløp A 

   Instwgleen-Erviksæter, Sigrun Vidike (Master thesis, 2022)
   Oppgaven starter med et kort sammendrag av bakteppe for regelverksutviklingen som har ledet til beløp A. Det har lenge vært internasjonal misnøye med hvordan den digitale økonomien beskattes. Store multinasjonale selskaper ...
  • Offentlige anskaffelser av innovasjon 

   Osland, Julie; Seim, Silje Oksholen (Bachelor thesis, 2020)
   Samfunnsmessige utfordringer vil prege fremtiden og det er et økende behov etter innovative løsninger. Offentlig sektor kan etterspørre innovasjon gjennom sine prosjekter «anskaffelser av innovasjon». Etter å ha gjennomgått ...
  • #offline - legg bort mobiltelefonen og spar liv! 

   Skaathun, Ronja Ommang; Steien, Helene Vestbø (Bachelor thesis, 2017)
   SAMMENDRAG Dette er en bacheloroppgave i kampanjeplanlegging og vår avsluttende oppgave ved Handelshøyskolen BI Bergen. I denne oppgaven presenteres en kommunikasjonskampanje med hensikt å forebygge mobilbruk i trafikken ...
  • Oil and Government Expenditures: The Short Run Versus the Long Run Effect 

   Bazo, Majd; Ahilathasan, Thivyesh (Master thesis, 2018)
   Dependency on oil rents (the difference between oil revenue and production cost) may not be sustainable over the short or the long run for oil dependent countries. Oil rents fluctuate with the oil price which is known ...
  • Oil price dynamics : analyses of macro economy & stock markets for ten countries 

   Visur, Emma Charlotte; Tajamal, Zara (Master thesis, 2017)
   In this paper, the aim of research is to investigate the effects of oil price upon economic growth and stock market returns in ten net oil-dependent countries. We apply four different modifications to crude oil price and ...
  • Oil Price Shocks and the Norwegian Economy ; A Sector-Specific Study 

   Butt, Momina Javaid (Master thesis, 2016)
   In this paper, I compare the macroeconomic consequences of two types of oil price shocks on different sectors in Norway by the use of a Structural Autoregressive (SVAR) model. The two structural shocks are each identified ...
  • Oil Price Shocks on Norwegian Stock Returns 

   Kollevold, Frederik; Strøm, Mathias (Master thesis, 2016)
   There is a strong presumption that Norwegian stock return is dependent on oil price fluctuations. Previous research has focused mainly on the oil price affecting stock return. In this paper we show how Norwegian stock ...
  • Oljeprisens påvirkning på norsk økonomi En analyse av oljeprisens effekt på Hovedindeksen, reell kronekurs og arbeidsledighet 

   Bang, Sindre (Bachelor thesis, 2021)
   Denne oppgaven tar for seg hvorvidt månedlige variasjoner i oljeprisen har hatt en statistisk signifikant effekt på Hovedindeksen på Oslo Børs, reell kronekurs målt mot USD og arbeidsledigheten i Norge i løpet av ...
  • Olympic Seafood AS 

   Abeltun, Linda; Akogyeram, Rhodaline; Hjelle, Martine; Misund, Ingvild; Seljeset, Dina-Mari (Bachelor thesis, 2016-09-23)
   Olympic Seafood AS is a Norwegian seafood and specialty ingredient company, headquartered on the western coast of Norway, in a town called Fosnavaag. In 2012, Olympic Seafood AS and the company Avoca got together and ...
  • Om lederutvikling og kollegastøtte i etterkant av alvorlige negative opplevelser 

   Hansen, Bjørn-André; Helstrøm, Arne (Bachelor thesis, 2012-11-27)
   Denne oppgave skal belyse hvorvidt en veileder1 i kampgjennomgang kan ivareta videreutvikling av kampledere2, og samtidig være kollegastøtte ved alvorlige negative opplevelser. Med alvorlige negative opplevelser menes ...
  • Om Magnor Glassverk AS 

   Lystad, Magnus; Gjerde, Kristoffer (Bachelor thesis, 2017)
   I denne oppgaven ønsket vi å undersøke hvorvidt lean-prinsipper og –verktøy kan bidra til effektivitetsforbedringer, og hvordan man kan integrere kontinuerlig forbedring i arbeidskulturen. Magnor Glassverks hovedlager ...
  • Omdømme 

   Rognan, Maria Bø; Stensaas, Mia Asmervik (Bachelor thesis, 2014-09-11)
   Denne oppgaven omhandler NAV som rekrutteringskanal i Trondheim med spesielt fokus på omdømmets kompleksitet, hvilke byggesteiner som skaper et omdømme i en organisasjon, derunder identitet, image, kommunikasjon, relasjoner, ...
  • Omdømme og Hennes & Mauritz 

   Jacobsen, Vilde Marie; Seime, Anna Viktoria (Bachelor thesis, 2018)
   Denne bacheloroppgaven har som formål å avdekke hvilken effekt slike kriser har på kleskjeden Hennes & Mauritz sitt omdømme. Ut i fra dette kom vi frem til problemstillingen ”Hvordan har krisene som Hennes & Mauritz har ...
  • Omdømmet til omdømme 

   Dyvesether, Thea Rustad; Løvlie, Pernille Eik Lunde; Claesson, Sandra Caroline (Bachelor thesis, 2017)
   Hvordan skille seg ut i en jungel av kommunikasjonsbyråer? Og hva tenker folk egentlig om omdømme? ReputationInc er et rådgivende kommunikasjonsbyrå som fokuserer på grundig kartlegging av bedrifters omdømme og strategisk ...
  • "Omigjen og omigjen" - dynamisk interessehåndtering i tidlig fase av et offentlig innovasjonsprosjekt 

   Sand-Jonsgård, Vibeke Lindeberg; Korsmo, Kine (Master thesis, 2022)
   For å sikre prosjektsuksess, er interessenthåndtering en av hovedoppgavene innen prosjektledelse. Det er en dynamisk prosess som må foregå i hele prosjektets livsløp. For å få interessenter til å delta og bidra i et prosjekt, ...
  • Omnikanalstrategi i klesbransjen. 

   Vold, Maja; Fimland, Emilie Scherer; Berg, Marthe (Bachelor thesis, 2018)
   Hensikten med denne bacheloroppgaven er å belyse hvilke områder bedrifter i klesbransjen er nødt til å fokusere på, og hva som kreves for å etablere en sømløs omnikanalstrategi. Med utgangspunkt i dette har vi kommet ...
  • Omorganisering APST 

   Medlie, Magne (Master thesis, 2022)
   APST (ambulant pedagogisk støtteteam) i Alta kommune har vært i drift i bare 5 år. I denne perioden har det vært relativt stor utskifting av ansatte i teamet og flere lederbytter. Samtidig ser det ut til at behovene i ...
  • Omorganisering i konsern etter GRS og IFRS 

   Blegeberg, Julie; Haraldseth, Marianne Fidjestøl (Master thesis, 2016)
  • Omsetning og innførsel av kunstverk 

   Våden, Toni Regine; Bråten, Ida Marie (Master thesis, 2018)
   Kunstbransjen og lovgiver har opp gjennom historien vært uenige om hva som kan defineres som kunstverk. Det har i flere år vært ytret av bransjen at definisjonen av kunstverk i merverdiavgiftsloven har vært utdatert, og ...