Now showing items 939-958 of 2921

  • Gamification 

   Alvestad, Henrik Jakobsen; Arntzen, Lisa Pahr (Bachelor thesis, 2023)
   I denne studien ønsker vi å bidra til den eksisterende forskningen på gamification innen digital markedsføring, samtidig som vi vil gi praktiske innsikter og anbefalinger for markedsførere som ønsker å optimalisere ...
  • Gamification : A potential game changer within the field of charity 

   Stabell, Gunnar; Moy, Ørjan (Master thesis, 2016)
  • Går alt etter planen 

   Sollihagen, Marthe; Owczarz, Monika; Kjølstad, Thorkil (Bachelor thesis, 2015-06-01)
   Bacheloroppgaven omhandler planleggingen for utbygging – og ombyggings prosjektet til bedriften Polarbröd AB. Det er et svensk foretak plassert i Bredbyn som ligger i Väster-Norrland i Sverige, som produserer brød. Firmaet ...
  • Gender Diversity and Earnings Management: A study on Norwegian Firms 

   Sørstrønen, Christine Gyrre; Smith, Frida Gjølstad (Master thesis, 2023)
   Due to the ethical and moral complexities associated with earnings management, the examination of gender differences has generated interest in relation to the quality of earnings reporting. However, the available studies ...
  • Gender diversity and its impact on firms’ financial performance 

   Lindland, Kristine; Tandberg, Hanne Celine (Master thesis, 2019)
   In this research, we examine if there exists a link between board gender diversity and financial performance, hereunder what is believed to be the very worst of financial performance – bankruptcies. After the gender ...
  • Gender Diversity on Boards and Firm Financial Performance: A study of Norwegian firms 

   Dahl, Victoria Skøtt; Korsfur, Amanda Mack (Master thesis, 2022)
   We examine the effect of gender diversity on boards on firm financial performance. Our data are Norwegian AS and ASA firms from 2002 to 2020. As previous literature on this topic is ambiguous, we start by presenting economic ...
  • Gender Diversity on the Board of Directors and CEO Compensation in Norway 

   Aase, Urd Ragnhild Sævareid; Jore, Hanne Lovise (Master thesis, 2018)
   In 2003, Norway passed a gender balance law requiring public limited companies to have at least 40% of each gender represented on the board by 2008. This paper contributes to the understanding of the effects of increased ...
  • The Gender Pay Gap in Leadership Positions in Norway 

   Skjelbred, Sara; Andreassen, Ida Johansen (Master thesis, 2023)
   Our hypothesis posits that the magnitude of the gender pay gap may be exaggerated because such representations typically fail to account for individual and group characteristics1. The escalating wage disparity with ...
  • Gendered Constructions of Leadership in Norwegian Job Advertisements 

   Kopland, Silje; Yeomans, Sandra (Master thesis, 2018)
   Women are traditionally underrepresented in managerial positions, and especially considering top managerial positions. Several factors might contribute to keeping women from reaching their full potential and rise to ...
  • Generalizing across generations, or not? A comparative study of sport sponsorship outcomes across generational cohorts 

   Mehta, Mithila; Shah, Kunal (Master thesis, 2019)
   Millennials are the ‘new shiny thing’ - everyone seems to want a piece of the largest consumer segment in history. However, alarmingly for sports businesses, Millennials do not seem to be consuming sport. TV viewership ...
  • Generational differences in employee work values : an explorative study in a Norwegian work context 

   Sillerud, Henriette (Master thesis, 2012-05-15)
   In an increasingly knowledge intensive economy, it is essential to determine what drives knowledge workers into action and motivate them to excel. According to the value- based view on motivation, work values underlie these ...
  • Geofiltermarkedsføring på snapchat 

   Munkejord, Johannes Vea (Bachelor thesis, 2020)
   I denne bacheloroppgaven undersøkes det hva geofiltermarkedsføring på Snapchat er og hva som er fordeler og ulemper med denne typen markedsføring og sette dette i et større lys. Formålet med oppgaven er å se dette både ...
  • Geografisk avstand er ingen hindring for psykologisk trygghet 

   Billington, Lasse; Kråkstad, Mia Louise Christensen; Lund, Caroline (Master thesis, 2022)
   Denne prosjektoppgaven handler om hvordan psykologisk trygghet kan fremmes i et team med spredt geografisk deltakelse. Et psykologisk trygt arbeidsmiljø defineres som et arbeidsmiljø der mennesker opplever å føle seg frie ...
  • German and Norwegian foreign direct investments into South East Asia 

   Krause, Sebastian; Bøe, Ruth Helen (Master thesis, 2015-08-07)
   The aim of this study is to investigate how German and Norwegian cultural traits influence companies in their Foreign Direct Investment (FDI) decision-making in South East Asia. The propositions evaluated in this paper ...
  • Get angry? Et eksperiment som utforsker effekten av ulike emosjoner på fysisk selvkontroll 

   Boman, Alexander Claes Marcus; Aadland, Simon; Nesse, Elsa Hrund Erlingsdottir (Bachelor thesis, 2019)
   Denne oppgaven baseres på menneskers fysiske selvkontroll og er utført som et forsøk på å besvare problemstillingen: “hvilken effekt har emosjoner på fysisk selvkontroll?”. Vi har benyttet en kombinasjon av kvantitativ ...
  • Gevinster ved bruk av robotisert prosess automatisering i direktoratet for økonomistyring 

   Sæstad, Rakel Bjorland; Skori, Ingrid Havnen; Syverrud, Sandra (Bachelor thesis, 2017)
   I denne oppgaven har vi sett på implementering av robotisert prosessautomatisering hos Direktoratet for økonomistyring, og hvilke fordeler automatiseringen vil medføre. Direktoratet for økonomistyring har planlagt ...
  • Gevinstrealisering hos Berthas Bakerier 

   Pryer, Håkon Bjerklund; Viken, Michael; Mølbach, Andreas Mølbach (Bachelor thesis, 2020)
   I denne oppgaven skriver vi om et fremvoksende tema innen prosjektledelse. Gevinstrealisering har gjennom de siste årene fått mye oppmerksomhet, og vi ønsket derfor å utforske hvordan en bedrift jobbet med dette temaet ...
  • Ghost kitchens i Norge 

   Pedersen, Pelle; Bergh, Johannes (Bachelor thesis, 2021)
   Bacheloroppgaven omhandler et dypdykk i det nye fenomenets ghost kitchens varierende forretningsmodeller. På bakgrunn av forretningsmodellens relative nyhet er det verken etablert anerkjente definisjoner knyttet til ghost ...
  • De glemte ressursene 

   Hagen, Lene (Master thesis, 2022)
   Denne prosjektoppgaven tar for seg prosjektet UNG i arbeid som jobber med å skape et tilbud til unge mennesker som av en eller annen grunn står utenfor ordinert arbeidsliv og studier. Prosjektet samarbeider med NAV, ...
  • The global intentions of digital payment platforms: A comparative study of Vipps and Payr 

   Kvalheim, Mathias Egge; Nordby, Andreas Skattum (Master thesis, 2020)
   Digital platforms have become a significant feature in the global payment landscape, frequently disrupting traditional industry structures (European Payments Council, 2019). Innovative technology, shifting consumer ...