Now showing items 820-839 of 2911

  • Facebook truet av transformativ teknologi 

   Pena, Nicolas Falck (Bachelor thesis, 2022)
   Denne oppgaven tar for seg problemstillingen: «Hvilken innvirkning har utviklingen av blokkjede-teknologi for makten Facebook/Meta innehar, sett i lys av forbrukere sine holdninger og preferanser?». Problemstillingen ...
  • Factors Impact on Profitability for Norwegian Private Firms 

   Borgen, Geir Einar; Granheim, Joachim (Master thesis, 2018)
   This paper investigates what factors have an impact on the profitability of Norwegian private firms divided by size. Profitability is measured using Return on Assets (ROA) and Return on Equity (ROE). The factors tested ...
  • Factors influencing advertising effectiveness and purchase intention on Instagram 

   Mathisen, Alexander; Stangeby, Mats Fredrick (Master thesis, 2017)
   Instagram has emerged as an important social media and advertising platform, but little or no research has been done to investigate how the users perceive various Instagram advertisement. The current research relies on ...
  • Factors that influence Tech IPO underpricing and their applicability in pricing decision 

   Meskauskas, Gediminas; Mukanya, Joshua Lundula (Master thesis, 2018)
   The aim of this thesis was to identify the main factors impacting underpricing in the Tech industry and analyse their applicability in IPO pricing decisions. The main factors that were examined: Number of Underwriters, ...
  • Failing to succeed : How can an accelerator facilitate learning from failure? 

   Gravermoen, Andreas; Hjelmås, Marthe Bjørgan (Master thesis, 2018)
   This master thesis aims at exploring how accelerator programs can facilitate learning from failure. Failure, defined as deviance from desired results, has seen a shift in its surrounding literature. Instead of perceiving ...
  • A Fair Day's Pay for a Fair Day's Work? The Mediating Role of Justice Perceptions in Compensation and Exchange Relationships 

   Gundersen, Stine Marie; De Souza, Fernanda Nunes (Master thesis, 2021)
   This study explores the dynamic between compensation and employee-organization relationships amongst hairdressing professionals. We investigate the relationships between the pay administration (fixed or variable) and the ...
  • Faktorer for valg av innkjøpsmetode av dagligvarer 

   Jacobsen, Simen Bratteli (Bachelor thesis, 2022)
   Oppgaven handler om hvilke faktorer som er avgjørende når en forbruker skal bestemme seg for innkjøpsmetode av dagligvarer. Problemstillingen blir altså: «Hvilke faktorer påvirker forbrukernes valg av innkjøpsmetode for ...
  • Faktorer som kan påvirke grad av arbeidsnarkomani 

   Klausen, Thea Bruun; Nordskag, Katinka Emilie; Ring, Eila Hansen (Bachelor thesis, 2022)
   Hensikten med denne studien er å finne ut av hvordan spesifikke faktorer kan påvirke graden av arbeidsnarkomani. Vi ønsket å se nærmere på hvilke konsekvenser arbeidsnarkomani har for jobb-hjem balansen, da det også har ...
  • Fallgruver i byggeprosjekter 

   Aalmo, Ola Johannes; Eggen, Jone Bakken; Lewis, Andreas David (Bachelor thesis, 2014-09-10)
   Denne rapporten tar utgangspunkt i bruprosjektet Tverrforbindelsen for å illustrere hvilke fallgruver det er vanlig å møte på og hvordan disse kan håndteres på en god måte. Tverrforbindelsen ble planlagt og bygget i årene ...
  • Fallgruver i prosjekt innen landbasert oppdrettsanlegg 

   Frøyseland, Kamilla; Tyse, Silje; Westerheim, Fredrik (Bachelor thesis, 2022)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg tematikken rundt hvilke fallgruver prosjekter innen landbaserte oppdrettsanlegg står overfor. Bakgrunnen for oppgaven baserer seg på et individuelt engasjement om å lære mer om en ...
  • Falling Between The Silos: Fragmentation in Roles and Responsibilities Create Barriers to Climate Adaptation : A Case Study of Stormwater Management in the Municipality of Oslo 

   Berg, Julie Eriksen; Salvesen, Anniken (Master thesis, 2018)
   The aim of this master thesis is to contribute to the literature on institutional change for climate adaptation by investigating the identified gap in literature of how, why, and where changes need to happen for more ...
  • False positive reduction endeavors with automated feature engineering 

   Thorsen, Fabian; Kopperud, Adrian (Master thesis, 2021)
   Credit card fraud has been a problem for decades, and with the booming trend of online shopping fraud losses expected to rise for every year to come. Fraud detection systems often generate more false positives than true ...
  • A Fama-French Replication and Extension including Momentum: Evidence from the US and the UK Stock Market 

   Eliassen, Sigrid Marie Strand; Grefstad, Mina Grammeltvedt (Master thesis, 2022)
   This paper examines the effects of size, value, profitability, investments, and momentum on the cross-sectional and time-series relation between expected returns and risk in the US and the UK markets, from July 1990 to ...
  • Family Firms & Diversification Through M&A: Evidence From Norway 

   Andsten, Filip Sander; Lee, Tonje Ying (Master thesis, 2019)
   This study examines the behavior of family firms on whether they are more inclined to engage in diversifying M&As than non-family firms due to their high value of control. To analyse this theory, data has been manually ...
  • Family firms, do they grow slower than non-family firms? 

   Målbakken, Ketil; Liu, Shiying (Master thesis, 2017)
   This study seeks to answer whether family firms grow slower than non-family firms in Norway, and if family firm’s inherent characteristics explains differing growth. Our research analyses four different measurements of ...
  • Family Ownership and Cash Holdings : Empirical Evidence from Norway 

   Ul Hassan, Shahjahan; Valderhaug, Mads André (Master thesis, 2016)
   This master thesis examines the level of cash holdings in Norwegian private firms in the period 2004 to 2014. We compare family firms to non-family firms and explore whether there are differences in their cash holding ...
  • Fast driftssted og endringer som følge av beps 

   Mo, Kristine Midtbø; Guldas, Kristin (Master thesis, 2019)
   Globalisering og omfattende handel over landegrensene er en utvikling som har ført til at det stilles spørsmål ved om inntekter i internasjonale selskap blir skattlagt der virksomheten og verdiskapningen faktisk blir ...
  • Fast driftsted ved levering av tjenester i skatteavtalen Norge - Polen 

   Kirkhaug, Andreas Silderen (Master thesis, 2021)
   Etter revisjonen av OECDs mønsteravtale i 2008 ble det i kommentarene til bestemmelsen om fast driftssted i artikkel 5 gitt et eksempel på en bestemmelse for å etablere fast driftssted ved levering av tjenester. Denne ...
  • Fast Fashion 

   Holden, Anniken; Wiggen, Henrikke (Bachelor thesis, 2022)
   Bakgrunnen for dette prosjektet kommer av det dagsaktuelle temaet bærekraft, som vi har fattet stor interesse for i løpet av vår studietid. Et annet mye omtalt tema er utfordringer knyttet til begrepet fast fashion. Vi ...
  • Fastsettelse av brutto grunnrenteinntekt i havbruksvirksomhet 

   Reinertsen, Camilla Råsberg (Master thesis, 2023)
   Denne oppgaven handler om fastsetting av brutto grunnrenteinntekt i havbruksvirksomhet. Årlig bruttoinntekt skal settes til markedsverdien av solgt laks, ørret og regnbueørret, multiplisert med slaktevolum. Også inntekter ...