Now showing items 2245-2264 of 3026

  • Qualifying innovation in the Hall-Soskice "Varieties of capitalism" framework : beyond incremental and radical 

   Tavares, André de Meira Penna Neiva (Master thesis, 2014-02-19)
   Innovation research, interested in understanding the mechanisms behind the discovery and survival of new products and services, is a young science still feeling its way in the vast academic world. It has frequently fascinated ...
  • A Qualitative Study of High Performance Teams in a Militaryand Business Context - With a Focus on Psychological Safety and Feedback Culture 

   Sundal, Jesper Smedsgård; Mogstad, Magnus Settemsli (Master thesis, 2022)
   Team performance in a military context is highly dependent on psychological safety and an effective feedback culture. In this thesis, a qualitative approach has been implemented to get an overview of what strategies ...
  • Quality Hotel Augustins Miljøprofil 

   Engeness, Stephanie C.; Ormestad, Marianne R.; Mathisen, Kristine (Bachelor thesis, 2010-10-15)
   I denne besvarelsen har vi tatt for oss Quality Hotel Augustins miljøprofil. Herunder hvor merkbar den er overfor deres gjester. Den første delen av oppgaven omhandler trender i markedet, med miljø som fokuspunkt. Dette ...
  • Quality-Minus-Junk på Oslo Børs i perioden 2000-2020. 

   Haugen, James (Bachelor thesis, 2021)
   Oppgaven undersøker om investeringsstrategien Quality-Minus-Junk oppnår en positiv meravkastning på Oslo Børs over perioden 2000-2020. Ved å benytte flere ulike mål på komponentene vekst, lønnsomhet og sikkerhet, undersøkes ...
  • Quantitative Momentum in the Nordic Markets 

   de Andrade, Felipe Pasquotto; Strand, Lars Iver (Master thesis, 2018)
   There is a considerable amount of research on momentum investing in the Nordic markets based on the Generic Momentum Strategy (GMS) of Jegadeesh & Titman (1993). In their Quantitative Momentum Strategy (QMS), Gray & Vogel ...
  • Randomized controlled light intervention in an occupational setting and the effects on stress and work performance 

   Krogh, Christina Edny Ohr; Ræder, Helge; Siarkowska, Jagoda (Master thesis, 2022)
   Background: Coping with stress is crucial for the individual to retain a healthy work-life balance, work satisfaction and work performance. Light has powerful effects on mood, sleep, and the circadian biorhythms, and ...
  • Ready, steady, go ... or no? : Perceived human resource practices, change readiness and change turbulence 

   Fjeldhus, Margrete Steen; Nilo, Silje Helen (Master thesis, 2017)
   In a world where digitalization and an accelerating environmental complexity is affecting organizations, managing changes with great complexity and high frequency is required. This can result in unexpected challenges, ...
  • Real experiences in unique waters 

   Johansen, Lene Kristin; Danielsen, Thomas; Sørsand, Ingjerd Figenschou; Nilsen, Stine Bruvold (Bachelor thesis, 2009-12-08)
   This thesis presents the findings from a research done on behalf of Hurtigruten ASA on the Chinese cruise market. The aim of the research was to explore and understand the characteristics of the Chinese market for explorer ...
  • Realized Volatility Modeling of S&P 500 Index Members and the Impact of Temporal Variations in the Mean Levels 

   Fredrik Våland, Fusdahl; Johansen, Fredrik Nordby (Master thesis, 2021)
   Using a daily panel dataset including almost all the stocks in the S&P 500 dating back to 1985, we document strong similarities in the risk dynamics across stocks. The similarities in risk dynamics are exploited by ...
  • Reallønnsomhetsanalyse for Otera Infra AS 

   Bjørnar Hellerslien, Bjørnar; Uppstad, Thor Andre (Bachelor thesis, 2017)
   I denne oppgaven tok vi for oss en realinvesteringsanalyse. Otera Infra AS ønsket at vi skulle utrede et metodeverk for en eie eller leie problemstilling, som de kan benytte som beslutningsgrunnlag i den daglige driften. ...
  • Rebooting Healthcare: Deploying Collaborative Networks to Enhance Healthcare Effectiveness 

   Duraj, Patrik; Rizi, Kristian Werner (Master thesis, 2018)
   The following Master Thesis investigates how Collaborative Networks may be sustained in healthcare, by investigating their value creation and value appropriation activities. Collaborative Networks have appeared, due to ...
  • Recep Tayyip Erdogan - en demokratisk valgt autokrat? 

   Helgevold, Ketil; Vestbø, Helga Strand; Ersdal, Tor Albert (Master thesis, 2023)
   Kyniker? Folkets mann? Islamsk fundamentalist? Karismatisk leder? Rå maktpolitiker? Nasjonsbygger av Guds nåde? Juksemaker? Merkelappene på den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan har vært mange og peker i forskjellige ...
  • Recruiter perceptions of interview faking in selection processes 

   Boyar, Aysen; Skorge, Maren (Master thesis, 2021)
   Existing literature determines that faking occurs within employment interviews but has not yet focused on patterns among faking behaviors. Furthermore, extant research has stated that recruiters, in general, are poor at ...
  • Redefining family ownership and how it affects firm performance 

   Fosse, Truls; Dokken, Marina England (Master thesis, 2017)
   Through this thesis, we want to challenge the established family firm definition of 50% family ownership. We do this by incorporating additional criteria such as active management from the controlling family and a ...
  • Reducing food waste in the poultry industry by addressing the challenge of supply chain aging 

   Gasper, Andrian; Geisbûsch, Anne (Master thesis, 2022)
   The consumer-packed good industry is facing significant challenges of reducing vast amounts of food waste along its entire supply chain. Throughout the last few years, the food industry, consumers, and politics have become ...
  • Reducing food waste in the poultry industry by addressing the challenge of supply chain aging 

   Geisbüsch, Anne; Gasper, Andrian (Master thesis, 2022)
   The consumer-packed good industry is facing significant challenges of reducing vast amounts of food waste along its entire supply chain. Throughout the last few years, the food industry, consumers, and politics have become ...
  • Referentmakt og vurdering av varme og kompetanse i en kollegarelasjon - Et eksperiment 

   Elvestad, Anneken; Ekre, Agnethe (Master thesis, 2023)
   Vi har gjennomført et eksperiment på nett for å se nærmere på maktbasen «referentmakt». I vårt eksperiment har vi spurt deltakerne om å vurdere varme og kompetanse hos fiktive personer, som vi har forsøkt å gi ulik grad ...
  • Reflective practices as a way of learning in organizations 

   Haugland, Anne-Marthe (Master thesis, 2013-02-12)
   The aim of this study is to investigate how reflective practices can affect learning in the organization. In the theoretical background two views on knowledge are presented – “knowledge as possession” and “knowledge as ...
  • Regnskapsmanipulasjon : motivasjon, mulighet, rasjonalisering og avdekking 

   Johansen, Sigrid Kristina (Master thesis, 2014-02-12)
   Oppgaven har som mål å belyse temaet regnskapsmanipulasjon. Problemstillingen går på hvordan regnskapsmanipulasjon utføres, hva som er motivasjonen, hvem som avslører, og hvorfor de kriminelle ikke synes at de ikke har ...
  • Regnskogen trenger deg 

   Halvorsen, Johanna Kringlen; Jenshus, Ida Vang (Bachelor thesis, 2019)
   I denne bacheloroppgaven i kampanjeplanlegging har vi utarbeidet en kampanje for Regnskogfondet, med fokus på regnskogen i Sentral-Afrika. Kampanjen har som hensikt å skape engasjement og økt kunnskap hos målgruppen ved ...