Now showing items 3005-3024 of 3026

  • X and Y leadership 

   Engelsvoll, Gerd Katrin Hystad; Pedersen, Linda Herwander (Master thesis, 2012-05-10)
   The purpose of this study was to find support for McGregor’s Theory X and Y. Our aim was to investigate whether the relationship between leaders’ X/Y attitude would have a significant impact on employee work behaviour. ...
  • XXL all sports united 

   Hogstad, Kenneth Berge; Karlsen, Kristian; Larsen, Roger Holmen; Ljostad, Henrik Angell (Bachelor thesis, 2016-09-26)
   XXL ASA, which hereby will be addressed as XXL, is a retailer with one simple business concept; offer the consumer a wide range of branded merchandise, at extraordinary low prices. Established by Øivind Tidemandsen in ...
  • Yara international entry etrategy for Cambodia 

   Aasum, Camilla; Diamantis, Adrian Hegstad; Eftang, Bendik; Kjelsnes, Bjørn Arve Johansen; Staaby, Anne (Bachelor thesis, 2014-09-09)
   We wrote our thesis for Yara International ASA, a global firm specializing in agricultural products and environmental protection agents. The company has established operations in 54 countries within six continents, and is ...
  • The Yield Curve as a Predictor of Business Cycle 

   Dadashova, Iryna; Demchuk, Ivanna (Master thesis, 2020)
   In the Master Thesis, we study the yield curve's predictability power for the business cycle in developing countries. For this research, we want to answer the question if the inverted yield curve can predict the recessions ...
  • Yngre lederes kjennskap til og kunnskap om den norske ledelsesmodellen 

   Traaseth, Anita Krohn; Gitmark, Hannah (Master thesis, 2022)
   Denne oppgaven undersøker yngre lederes kjennskap til, og kunnskap om, den norske ledelsesmodellen. Oppgaven tar utgangspunkt i professor Tor Grenness forsiktige konklusjon om at det er mulig å identifisere en norsk form ...
  • You are on mute! The relationship between virtuality, extraversion and organizational socialization 

   Omsveen, Kristin Øien; Bruhn, Tove (Master thesis, 2022)
   The purpose of this study is to understand how one can incorporate virtual work in the organizational socialization that finds place when onboarding new employees, while still taking individual differences into consideration. ...
  • You break it, you fix it? : costumer participation in service recovery 

   Talgø, Therese; Rødsjø, Espen Liseth (Master thesis, 2012-05-09)
   Customer participation represents numerous positive effects for companies in terms of productivity gains and profitability. It has in recent years emerged as a powerful tool for companies to customize their service offerings ...
  • You’re fired: A study of public leader exits from 1945 to 2018 

   Hjersing, Sandra Windom; Berner, Thea Marie Holmberg (Master thesis, 2018)
   The present thesis examines if exiting leaders is a viable solution to problems in organizations, or if exiting leaders has become a practice of its own. To investigate what involuntary public leader exits (i.e. leader ...
  • Ytringsklima for å hjelpe hverandre blant finansrådgiverne i DNB Tromsø 

   Bratland, Hege; Tønnesen, Magnus (Master thesis, 2022)
   I denne oppgaven skal vi skrive om hvordan ytringsklimaet for å hjelpe hverandre er blant finansrådgivere i personmarkedet i DNB Tromsø, som er arbeidsplassen til en av de to studentene som skriver denne oppgaven. Vi vil ...
  • Ytringsklima i en avdeling i endring 

   Luong, Nghi Hue; Mårtensson, Hanna (Master thesis, 2022)
   I løpet av våren 2022 har vi lært og blitt inspirert av kurset Ytringsklima og ledelse og forstår hvor viktig ytringsklima er og hvordan det kan påvirke organisasjonens prestasjoner og relasjoner. Fordi ytringsklima er så ...
  • Ytringsklima og psykologisk trygghet på Energistasjonen AS 

   Ekeberg, Eirik; Zeller, Lisa Jenny (Master thesis, 2022)
   Vi har valgt å skrive om ytringsklimaet i teamet til student 1, som han er Regionleder for. Student 2 jobber med HR i et større konsern. Regionen består av 13 energistasjoner, fordelt i området mellom Asker -Kristiansand. ...
  • Ytringsklima på et fastlegekontor med tverrfaglige team 

   Uglenes, Inger Cecilia (Master thesis, 2023)
   Fastlegen er en profesjonsutøver som tradisjonelt sett arbeider veldig individuelt og alene. Samfunnet endrer seg, og mange ser på tverrfaglige team som fremtiden, også på fastlegekontor. I et prosjekt har flere fastlegekontor ...
  • Ytringsklima som verdiskaper i samspill 

   Sætre, Endre (Master thesis, 2017)
   Oppgaven handler om hvordan lederen kan skape et åpent ytringsklima. Et åpent ytringsklima er en helt sentral faktor for verdiskaping i samspillsprosjekter. Ved komplekse oppgaver der flere personer må samhandle for å ...
  • Zhăo 

   Løstegård, Mats Skjellnan; Andreassen, Christian; Sætre, Henrik; Daneshmand, Tor Kashani (Bachelor thesis, 2010-08-18)
   The aim for this thesis has been to research the Chinese Internet market in order to develop a business model for Zhăo. The Chinese Internet market has seen significant growth in both number of users and online advertisement ...
  • Zhǎo : a research of Chinese university students 

   Jakobsen, Jan Eirik; Keathan, Kristine; Lay, Ka Xuong (Bachelor thesis, 2011-09-01)
   The aim of this thesis is to study the Chinese university students’ lives and needs. The purpose of this is to help Zhǎo, a company in an entrepreneurial stage, with their product development. Zhǎo is a newly established ...
  • ZZZ Corporate Accommodation in The Italian Market 

   Eriksen, Gina Marie G.; Hesselberg, Toril L.; Leidland, Lotte; Molland, Pål-Gunnar; Munkeby, Silje M.; Jørgensen, Tonje (Bachelor thesis, 2018)
   This report identifies the opportunities for ZZZ Corporate Accommodation for a potential expansion into the Italian market. Drivers of change in the macro environment relevant for the corporate accommodation market in ...
  • ZZZ: Business Consultancy Group Report 

   Børthus, Marius; Braastad, Joakim; Karlsen, Dennis D.; Thingnes, Ingrid A.; Nerbøvik, Kristoffer (Bachelor thesis, 2018)
   This report is investigating the opportunities for ZZZ to move into Spain, more specifically Barcelona and San Sebastian. ZZZ will have the opportunity to increase their market share in this region, and make a profit. ...
  • Åpner artikkel 29 i OECD sin modellskatteavtale opp for gjennomskjæring selv om vilkårene for «beneficial owner» er oppfylt? 

   Mong, Henrik Ask; Berge, Petter Gerhardsen (Master thesis, 2022)
   Oppgaven tar for seg to omdiskuterte regler i OECDs modellskatteavtale, nemlig artikkel 10 om «beneficial owner» og den generelle omgåelsesregelen i artikkel 29 (9), «The Principal Purpose Test». Vi har sett på sammenhengen ...
  • Årsaker til skatteflukt og skattens rolle på samfunnsøkonomisk effektivitetstap? 

   Mathisen, Aleksandra Franciska; Myhrvold, Marthe Konstanse (Bachelor thesis, 2018)
   Formålet med oppgaven er å få bredere kunnskap vedrørende årsaker til skatteflukt og dets påvirkning på skattesystemet ved å blant annet se på det samfunnsøkonomiske effektivitetstapet. Påvirkningskraften til skatteflukten ...
  • "Æresånøyea?" En studie av hvordan skrivefeil påvirker folks førsteinntrykk av bedrifter på Facebook. 

   Høistad, Linda Tuften (Master thesis, 2017)
   I denne studien undersøkes det i hvilken grad skrivefeil i bedrifters facebookinnlegg påvirker førsteinntrykket av bedrifter. Problemstillingen belyses ved å gjennomføre et randomisert eksperiment med to fiktive ...