• Jamen så svar, da! : Fire felteksperimenter over effekt av emnefelt i e-postutsendelser 

   Tjomsland, Henriette; Øynes, Nina Mari (Master thesis, 2017)
   Vi utsettes hver dag for ufattelige mengder informasjon. Antallet digitale medier øker stadig, men e-posten har en særlig viktig funksjon, blant annet fordi man kan rette tilpasset kommunikasjon mot en utvalgt gruppe ...
  • Jean-Bertrand Aristide: fra predikant til president 

   Syvertsen, Martha Kristine (Master thesis, 2023)
   Gitt at få kjenner Haitis historie vil jeg starte oppgaven med å sette Aristides lederskap inn i en historisk kontekst, før jeg går gir en kort oversikt over hans liv og virke. Etter en gjennomgang av metodikk, med fokus ...
  • Jeg, mitt selvbilde og reklamen: selvkongruens og personlig markedskommunikasjons interaksjonseffekter på holdninger og følelser til reklamen 

   Reppen, Ingrid Andenes; Lifjell, Emilie Leiråmo (Bachelor thesis, 2021)
   Reklamer finner vi over alt og forbrukere blir stadig eksponert for markedskommunikasjon i ulike digitale kanaler. Digital markedsføring er derfor viktigere enn noen gang. Formålet med vår oppgave er å undersøke ...
  • Job Insecurity and Intention to Leave, from a Job Insecurity Climate Perspective 

   Fyllingen, Vilde Djupvik; Furrebøe, Kamilla Hansen (Master thesis, 2022)
   Outcomes of job insecurity have in recent years attracted a lot of scholarly interest. However, job insecurity is not just an individual experience; employees can perceive that there is a climate of job insecurity at ...
  • Jotun 

   Nielsen, Julie Broholm; Arntsen, Rebecca Emelie; Wold, Thea Christine (Bachelor thesis, 2016-09-26)
   Objective: • In this thesis we have analysed the opportunity for Jotun to sell paint online. Also, if they should open up their own distribution channel, have cooperation with another brand, or sell their products on a ...
  • Jotun China - Coloring the Internet 

   Veliz, Christina; Sandnes, Henriette; Pauli, Ina Kreutz; Dalby, Ola Ma (Bachelor thesis, 2016-09-23)
   The aim of this thesis is to provide Jotun China Decorative Paintings with knowledge and insight in the Chinese e-commerce industry and the consumers’ behavior and preferences. Its aim is to show Jotun China how they can ...
  • Jotun Powder Coatings 

   Wiseth, Arnt; Wells, Michael Lunde; Tsui, Ting Ting (Bachelor thesis, 2011-09-02)
   The aim of this thesis is to provide Jotun Powder Coatings with further insight into the architectural construction industry in Shanghai. Its aim is to inform Jotun about how the influence process works and how they can ...
  • Jotun: all the colours in the world 

   Nguyen, Tien; Qureshi, Amna; Abantao, Rina Marie (Bachelor thesis, 2009-10-16)
   Jotun Kemisk Fabrik A/S was founded in March 1926, operating only in Norway until 1962 when it began to expand internationally. Today Jotun operates in more than 70 countries, and is one of the world’s leading manufacturers ...
  • Julius Caesar 

   Hamnes, Kjetil; Tranberg, Hans N.; Ly, Lina; Grette, Kirsten T.; Nguyen, Ann (Bachelor thesis, 2009-10-20)
   Julius Caesar designs men’s designer clothing and they are as of now, only selling their products in their domestic market which is Norway. This report is written to explore market opportunities and strategies to succeed ...
  • Julius Cæsar - Veni Vidi Vici 

   Kristin, Halvorsen (Master thesis, 2021)
   Jeg ville med denne oppgaven utforske hvem Gaius Julius Cæsar, hvem var denne store verdensledende skikkelsen. En leder som i dag beskrives som en av de største ledere noensinne, og som den dag i dag det skrives ...
  • Juridisk drøfting av rettslig spørsmål 

   Dyngen, Eirin (Master thesis, 2022)
   En lærer ble oppsagt fra sin stilling ved Storgard kommune etter sju år med regelmessig og langvarig sykefravær. Arbeidsgiver har fulgt sin plikt om tilrettelegging etter omstendighetene, men arbeidstaker har brutt sin ...
  • Juss for ledere 

   Dalen, Grete Thomassen (Master thesis, 2022)
   Kaos skole og barnehage er et oppvekstsenter i Kvalvik kommune. Kari Klok er enhetsleder og rektor. Kaos skole er en forholdsvis liten skole med 150 elever. Det er ei bygd hvor alle kjenner alle. Robert Krevende er elev ...
  • Juss for ledere 

   Georgsen, Kris; Skeie, Marita Bornø (Master thesis, 2022)
   Denne prosjektoppgaven omhandler identifisering og drøftinger av juridiske problemstillinger som ligger til grunn i denne casen. I oppgaven blir det drøftet tre juridiske problemstillinger. Den første er knyttet til ...
  • Juss for ledere 

   Bøe, Brit-Helen Rossemyr (Master thesis, 2022)
   Oppgaven tar for seg Tussevika skole som ligger i Ytrevik kommune. Tre av de ansatte blir presentert og beskrevet, og de er alle aktører i de juridiske fremstillingene som dukker opp. Jeg vil i denne oppgaven belyse faktum ...
  • Juss for ledere 

   Hønstvedt, Anne Helene; Amundsen, Siv-Hege (Master thesis, 2022)
   I denne oppgaven tar vi utgangspunkt i et faktum hentet fra to private barnehager i en kjede. Faktum omhandler daglig leder og fagleder sine manglende arbeidsprestasjoner. De har begge blitt varslet til HR avdelingen med ...
  • Justeringsreglene ved bruksendring av fast eiendom i forbindelse med utleie til næringsvirksomhet 

   Karlgaard, Kamilla; Daae, Kristine (Master thesis, 2017)
   Dagens merverdiavgiftsregelverk er omfattende, og næringsdrivende i Norge må forholde seg til regelverket på daglig basis. Eiendomsbransjen er en sentral del av norsk næringsliv. I tillegg er bransjen i stor vekst, og ...
  • Kamerat eller Konsulent? 

   Lindstøl, Marie Benedikte Varen; Alm, Anette; Aamold, Anja Holmøy (Master thesis, 2023)
   I denne studien undersøker vi i hvilken grad kundens egenopplevde privatøkonomi påvirker preferanser for kunderådgiver i bank med tanke på egenskapene varme og kompetanse innen sosial persepsjon. Er det slik at personer ...
  • Kampanjeplan - Bergen Høyre 

   Sunde, Henrik Pettersen; Kristiansen, Didrik Georg (Bachelor thesis, 2019)
   Oppgaven du snart leser tar for seg en kommunikasjonskampanje utarbeidet for Bergen Høyre. Målet med kampanjen er å bistå Bergen Høyre med valgseier gjennom å tiltrekke seg yngre velgere. Målgruppen er satt til elever ...
  • Kampanjeplan for Atea, 100%-klubben 

   Nilsson, Lina Sofia Maria; Ihle, Thea; Melkeraaen, Magnus (Bachelor thesis, 2021)
   I denne bacheloroppgaven har vi utviklet en kampanjeplan på vegne av virksomheten Atea Norge og deres initiativ 100%-klubben. Initiativet har som formål og bidra til bærekraftig IT-drift blant norske virksomheter, gjennom ...
  • Kampanjeplan for Dinutvei 

   Kingell, Lise Juvkam; Granberg, Maria Hannisdal (Bachelor thesis, 2020)
   I denne bacheloroppgaven har vi utarbeidet en informasjonskampanje på vegne av DinUtvei som er en nasjonal veiviser ved vold og overgrep. Kampanjen har fått navnet “Den usynlige volden”. Hensikten med kampanjeplanen er ...