Now showing items 2157-2176 of 2915

  • Randomized controlled light intervention in an occupational setting and the effects on stress and work performance 

   Krogh, Christina Edny Ohr; Ræder, Helge; Siarkowska, Jagoda (Master thesis, 2022)
   Background: Coping with stress is crucial for the individual to retain a healthy work-life balance, work satisfaction and work performance. Light has powerful effects on mood, sleep, and the circadian biorhythms, and ...
  • #Råbra - Bedre samhandling og læring gjennom positiv avviksmelding 

   Simonsen, Mette; Kvitberg, Knut Ragnar; Johansen, Gry Hege (Master thesis, 2023)
   Bakgrunn: Vi intervjuet 15 ansatte for å finne ulike problemstillinger i virksomheten. Tre hovedutfordringer kom frem, og vi valgte videre å gjennomføre seks dybdeintervjuer. Marianne Nordhov inspirerte oss under sin ...
  • Ready, steady, go ... or no? : Perceived human resource practices, change readiness and change turbulence 

   Fjeldhus, Margrete Steen; Nilo, Silje Helen (Master thesis, 2017)
   In a world where digitalization and an accelerating environmental complexity is affecting organizations, managing changes with great complexity and high frequency is required. This can result in unexpected challenges, ...
  • Realized Volatility Modeling of S&P 500 Index Members and the Impact of Temporal Variations in the Mean Levels 

   Fredrik Våland, Fusdahl; Johansen, Fredrik Nordby (Master thesis, 2021)
   Using a daily panel dataset including almost all the stocks in the S&P 500 dating back to 1985, we document strong similarities in the risk dynamics across stocks. The similarities in risk dynamics are exploited by ...
  • Reallønnsomhetsanalyse for Otera Infra AS 

   Bjørnar Hellerslien, Bjørnar; Uppstad, Thor Andre (Bachelor thesis, 2017)
   I denne oppgaven tok vi for oss en realinvesteringsanalyse. Otera Infra AS ønsket at vi skulle utrede et metodeverk for en eie eller leie problemstilling, som de kan benytte som beslutningsgrunnlag i den daglige driften. ...
  • Rebooting Healthcare: Deploying Collaborative Networks to Enhance Healthcare Effectiveness 

   Duraj, Patrik; Rizi, Kristian Werner (Master thesis, 2018)
   The following Master Thesis investigates how Collaborative Networks may be sustained in healthcare, by investigating their value creation and value appropriation activities. Collaborative Networks have appeared, due to ...
  • Recep Tayyip Erdogan - en demokratisk valgt autokrat? 

   Helgevold, Ketil; Vestbø, Helga Strand; Ersdal, Tor Albert (Master thesis, 2023)
   Kyniker? Folkets mann? Islamsk fundamentalist? Karismatisk leder? Rå maktpolitiker? Nasjonsbygger av Guds nåde? Juksemaker? Merkelappene på den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan har vært mange og peker i forskjellige ...
  • Recruiter perceptions of interview faking in selection processes 

   Boyar, Aysen; Skorge, Maren (Master thesis, 2021)
   Existing literature determines that faking occurs within employment interviews but has not yet focused on patterns among faking behaviors. Furthermore, extant research has stated that recruiters, in general, are poor at ...
  • Redefining family ownership and how it affects firm performance 

   Fosse, Truls; Dokken, Marina England (Master thesis, 2017)
   Through this thesis, we want to challenge the established family firm definition of 50% family ownership. We do this by incorporating additional criteria such as active management from the controlling family and a ...
  • Reducing food waste in the poultry industry by addressing the challenge of supply chain aging 

   Gasper, Andrian; Geisbûsch, Anne (Master thesis, 2022)
   The consumer-packed good industry is facing significant challenges of reducing vast amounts of food waste along its entire supply chain. Throughout the last few years, the food industry, consumers, and politics have become ...
  • Reducing food waste in the poultry industry by addressing the challenge of supply chain aging 

   Geisbüsch, Anne; Gasper, Andrian (Master thesis, 2022)
   The consumer-packed good industry is facing significant challenges of reducing vast amounts of food waste along its entire supply chain. Throughout the last few years, the food industry, consumers, and politics have become ...
  • Referentmakt og vurdering av varme og kompetanse i en kollegarelasjon - Et eksperiment 

   Elvestad, Anneken; Ekre, Agnethe (Master thesis, 2023)
   Vi har gjennomført et eksperiment på nett for å se nærmere på maktbasen «referentmakt». I vårt eksperiment har vi spurt deltakerne om å vurdere varme og kompetanse hos fiktive personer, som vi har forsøkt å gi ulik grad ...
  • Reflective practices as a way of learning in organizations 

   Haugland, Anne-Marthe (Master thesis, 2013-02-12)
   The aim of this study is to investigate how reflective practices can affect learning in the organization. In the theoretical background two views on knowledge are presented – “knowledge as possession” and “knowledge as ...
  • Regnskapsmanipulasjon : motivasjon, mulighet, rasjonalisering og avdekking 

   Johansen, Sigrid Kristina (Master thesis, 2014-02-12)
   Oppgaven har som mål å belyse temaet regnskapsmanipulasjon. Problemstillingen går på hvordan regnskapsmanipulasjon utføres, hva som er motivasjonen, hvem som avslører, og hvorfor de kriminelle ikke synes at de ikke har ...
  • Regnskogen trenger deg 

   Halvorsen, Johanna Kringlen; Jenshus, Ida Vang (Bachelor thesis, 2019)
   I denne bacheloroppgaven i kampanjeplanlegging har vi utarbeidet en kampanje for Regnskogfondet, med fokus på regnskogen i Sentral-Afrika. Kampanjen har som hensikt å skape engasjement og økt kunnskap hos målgruppen ved ...
  • Regulation of Cryptocurrency: An Analysis of the Proposed Markets in Crypto-Assets Regulation Emphasizing on the Issuer of Stablecoin 

   Nøkleholm, Beate Adelaida; Kviseth, Gina Vangen (Master thesis, 2021)
   The master thesis analyzes the proposed Markets in Crypto-Assets Regulation published by the EU in September 2020. We provide explanations of the term ‘stablecoin’, its use as legal tender, as well as issuers and providers ...
  • Reisen mot ”verdens fremste sjømatnasjon”: er det plass til toppforedling? 

   Remø, David André (Bachelor thesis, 2014-09-11)
   Oppgaven har hatt som mål å utrede om det er en fremtid for toppforedlere innen laks her i Norge. Toppforedlerene, som produserer høyforedlede varer, har de siste årene opplevd stadig mindre fortjeneste grunnet høye ...
  • Rekonstruksjonslovens fremtid 

   Nilsen, Julie; Sjølie, Thale (Master thesis, 2021)
   De norske gjeldsforhandlingsreglene har vært kjent for å være lite fleksible. Mange selskaper i økonomiske problemer har derfor i praksis vært nødt til å forhandle frem frivillige løsninger med sine kreditorer utenfor ...
  • Relasjoners påvirkning på indre motivasjon 

   Alvern, Elisabeth Ruud (Bachelor thesis, 2020)
   Oppgavens tema er relasjoner og indre motivasjon blant deltidsansatte studenter. Relasjonene som blir undersøkt er både sosiale og økonomiske relasjoner mellom leder og medarbeider, samt relasjonen medarbeiderne seg ...
  • Relasjonsbygging og kundelojalitet 

   Lyng, Helle Kristine; Skjæret, Karoline Hind (Bachelor thesis, 2018)
   I denne oppgaven skal vi redegjøre for problemstillingen: Hvordan kan relasjonsbygging bidra til økt tillit og lojale kunder? Vi ønsket å se hvilken holdning kunder av klesbutikker har til lojalitetsprogrammer og om det ...