BI Open Archive er Handelshøyskolen BIs åpne arkiv for faglige publikasjoner og studentbesvarelser. Innholdet i arkivet kan brukes fritt på den betingelse at forfatter krediteres og full referanse oppgis.

Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • Transparency in Global Energy Supply Chains 

  Rekkavik, Marte Evensen; Andreassen, Pia Høili (Master thesis, 2022)
  Research on transparency in global supply chains has increased in recent years due to enhanced emphasis on sustainability, global dependencies, and supply chain disruptions illustrated through the Covid-19 pandemic and ...
 • Ytringsklima i en avdeling i endring 

  Luong, Nghi Hue; Mårtensson, Hanna (Master thesis, 2022)
  I løpet av våren 2022 har vi lært og blitt inspirert av kurset Ytringsklima og ledelse og forstår hvor viktig ytringsklima er og hvordan det kan påvirke organisasjonens prestasjoner og relasjoner. Fordi ytringsklima er så ...
 • Hvitvasking i banksektoren Undersøkelses- og rapporteringsplikten ved mistanke om hvitvasking 

  Taherkhani, Dena; Makuszewska, Edyta (Master thesis, 2022)
  Tema for denne masteroppgaven er hvitvasking i banksektoren. Med hvitvasking siktes det til enhver handling som bidrar til å sikre utbytte fra en straffbar handling. Fenomenet hvitvasking har eksistert i lang tid og Norge ...
 • The Need to Do Good: How to Succeed With a Green Strategy 

  Engeland, Martine Charlotte Ovesen; Breiseth, Martine (Master thesis, 2022)
  This master thesis investigates the effect of green initiative and brand image separately and jointly. We hypothesize that green philanthropic behavior leads to greater perceived product quality than green core attributes. ...
 • How have two Norwegian organizations managed to enhance attitudes for change among employees to develop and use digital sustainability solutions? 

  Ørjevik, Rikke; Øynes, Anna Camilla Larsen (Master thesis, 2022)
  This master thesis aims to investigate how Mesta and Norsk Gjenvinning have enhance attitudes for change among employees in order to implement digital sustainable solutions. Through a qualitative method and a narrative ...
 • The effect on firm performance if the family loses majority or supermajority voting rights 

  Vincent Moslet, Tinella; Lehner, Julian (Master thesis, 2022)
  This paper uses a unique data set from Norway to investigate how firm performance is affected if the family decides to reduce their ownership stake below the majority, supermajority, or both voting thresholds. Our ...
 • Ytringsklima og psykologisk trygghet på Energistasjonen AS 

  Ekeberg, Eirik; Zeller, Lisa Jenny (Master thesis, 2022)
  Vi har valgt å skrive om ytringsklimaet i teamet til student 1, som han er Regionleder for. Student 2 jobber med HR i et større konsern. Regionen består av 13 energistasjoner, fordelt i området mellom Asker -Kristiansand. ...
 • Korleis opplever ein psykologisk trygghet under møte mellom partane? 

  Askje, Finn Arne (Master thesis, 2022)
  VY kommune har utfordringar knytt til psykologisk trygghet i møte mellom arbeidstakarorganisasjon, verneteneste og arbeidsgjevar. Gjennom kartlegginga kjem det fram fleire faktorar som påverkar den psykologiske tryggleiken ...
 • Has Sinning Stopped Winning? A Revised Look at Sin Stock Performance and Recent Trends 

  Fremming, Jonas; Pettersen, Mathias Vollan (Master thesis, 2022)
  This thesis investigates the performance of sin stocks between 2000 and 2021. With the historically strong performance of the sector, it is interesting to observe whether investors are turning down abnormal returns as ...
 • How can an Auditor Prevent and Detect White-Collar Crime? A Convenience Theory Approach 

  Sterri, Torgeir Andreas; Borge, Kristian (Master thesis, 2022)
  White-collar crime has risen dramatically over the last decades and is only expected to become more frequent. Not until recently has white-collar crime become a recognized and widely discussed problem. With the emergence ...
 • Industry Momentum, Momentum Behavior and Market States: An analysis of different momentum sources under different market states 

  Christensen, Jens; Thorkildsen, Nicolas Garzon (Master thesis, 2022)
  Momentum strategies have proved to be very profitable and widely used among investors. Despite this, research has found that they can also experience substantial losses. This thesis focus on studying momentum behavior from ...
 • The Effect of Monetary Policy on Income-specific Inflation Rates in Norway 

  Voldsund, Synne; Sekse, Marita (Master thesis, 2022)
  The goal of this master thesis has been to find out whether monetary policy has heterogeneous effects across the income distribution through the inflation channel in Norway. We find that the households at the bottom 5 ...
 • The effect of VR on brand resonance 

  Charbonnier, Margaux; Rave, Andrea Cardenas (Master thesis, 2022)
  This research examines how brand resonance is influenced by Virtual Reality (VR). More precisely, we analyze how it would be impacted based on the visualization format used to present a product’s brand (2D vs VR). We ...
 • Ytringsklima for å hjelpe hverandre blant finansrådgiverne i DNB Tromsø 

  Bratland, Hege; Tønnesen, Magnus (Master thesis, 2022)
  I denne oppgaven skal vi skrive om hvordan ytringsklimaet for å hjelpe hverandre er blant finansrådgivere i personmarkedet i DNB Tromsø, som er arbeidsplassen til en av de to studentene som skriver denne oppgaven. Vi vil ...
 • NOU 2022:2: God ytringskultur må bygges nedenfra hver dag - men hvordan gjør man det i praksis? 

  Undebakke, Kirsti Godal (Master thesis, 2022)
  Ytringsklima kan ses som en fasett av arbeidsmiljø og er derfor aktuelt å inkludere som tematikk i det arbeidsmiljøutviklingsverktøyet som brukes i universitets- og høyskolesektoren (UH). Prosjektet som beskrives i denne ...
 • Hoppsaken- et prosjekt om ytringer i hardt klima 

  Kristoffersen, Astrid Rusås; Golten, Beate Johanne (Master thesis, 2022)
  Dette prosjektet tar utgangspunkt i en evalueringsrapport som ble utarbeidet etter Hoppsaken i Norges Skiforbund (NSF) i 2021. Hoppsaken ble kjent gjennom mange medieoppslag sommeren 2021 og fremstod som betent og ...
 • Lillevik skole – Per “Psyko” Hansen 

  Dybdahl, Geir; Andersen, Monica Bjoland; Heien, Harald Kvalheim (Master thesis, 2022)
  I denne oppgaven har vi sett på oppsigelsesvernet i den offentlige skolen og tatt for oss ulike dommer som har endt med oppsigelse og dommer som har gitt læreren medhold. Vi drøftet med utgangspunkt i et oppdiktet faktum, ...
 • Arbeidsrett - Oppsigelse 

  Heiestad, Rune (Master thesis, 2022)
  Faktum - Kysten videregående skole I Viken fylke finner vi Kysten videregående skole. Kysten videregående skole, heretter Kysten vgs, ligger flott til med utsikt ut mot Oslofjorden og er en skole med omkring 850 elever ...
 • Juridisk drøfting av rettslig spørsmål 

  Dyngen, Eirin (Master thesis, 2022)
  En lærer ble oppsagt fra sin stilling ved Storgard kommune etter sju år med regelmessig og langvarig sykefravær. Arbeidsgiver har fulgt sin plikt om tilrettelegging etter omstendighetene, men arbeidstaker har brutt sin ...
 • Ansettelse skole 

  Kjellesvik-Kristiansen, Torbjørn (Master thesis, 2022)
  Det skal ansettes ny kontaktlærer ved Lillevik skole. Rektor Peder Ås har et ønske om å ansette Marte Kirkerud som er nyutdannet, og har gjort en god jobb som ringevikar ved skolen de siste årene. Med tanke på antall søkere ...

View more