BI Open Archive er Handelshøyskolen BIs åpne arkiv for faglige publikasjoner og studentbesvarelser. Innholdet i arkivet kan brukes fritt på den betingelse at forfatter krediteres og full referanse oppgis.

Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • På vei mot Norges beste oppvekstkommune - å lede i endring 

  Andresen, Tina Ellevold; Undset, Turid Korsbø (Master thesis, 2023)
  Tema: I forbindelse med studiet ved nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten på BI, har vi gjennomført ett prosjekt i Nordre Follo kommune, knyttet til å lede i endring. Prosjektet har pågått fra august 2022 ...
 • Synlig, tydelig og retningsgivende ledelse - Styrking av vi-følelsen i virksomheten 

  Ravn, Margrethe; Lindman, Gabriella Maria Birgitta (Master thesis, 2023)
  Kategori: Helsefremmende og forebyggende tjenester Tittel: Synlig, tydelig og retningsgivende ledelse – Styrking av vi-følelsen i virksomheten Kommune: Lørenskog kommune Gruppemedlemmer: Margrethe Ravn og Gabriella ...
 • Tenner på trivsel - positiv avviksregistrering på tannklinikken 

  Skjold, Nina (Master thesis, 2023)
  Jeg har som mål med oppgaven å undersøke hvordan et positivt avvikssystem innvirker på ytringsklima, læring og resiliens på Sandnes Tannklinikk. Sandnes Tannklinikk er en enhet i den offentlige tannhelsetjenesten i Rogaland, ...
 • CEO health 

  Keloharju, Matti; Knüpfer, Samuli; Tåg, Joacim (Peer reviewed; Journal article, 2023)
  Using comprehensive data on 28 cohorts in Sweden, we analyze CEO health and its determinants and outcomes. We find CEOs are in much better health than the population and on par with other high-skill professionals. These ...
 • Ledelse med fokus på psykologisk trygghet 

  Noraberg, Haldis; Lima, Maren (Master thesis, 2023)
  Vi er to ledere som arbeider i Helse, bo- og hjemmetjenester (HBH) i Gjesdal som står bak denne prosjektoppgaven. En prosjektoppgave der vi ønsket å finne svar på hvordan god lederadferd potensielt kan bidra til kvalitetsarbeid ...
 • Walk the talk - kunsten å skape samarbeidsmirakler 

  Bergsholm, Line Naustdal; Andresen, Trine Wormdahl; Vallestrand, Marianne (Master thesis, 2023)
  Arbeidshverdagen i kommunehelsetjenesten er preget av sammensatte utfordringer som går på tvers av ulike ansvarsområder. De ansatte står i komplekse saker der flere tjenester er inne, men man kjenner ikke til hverandres ...
 • Psykt bra samarbeid på tvers 

  Møller, Rebecca; Murberg, Aslaug (Master thesis, 2023)
  Dette er en prosjektoppgave skrevet i tilknytning til nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten på Handelshøyskolen BI. Prosjektoppgaven skrives av to helseledere i Helse- og omsorgstjenesten i Alta kommune – en ...
 • Fra silo til en dør inn med hjelp av høykvalitetsforbindelser 

  Henriksen, Beate; Dyrberg, Nina (Master thesis, 2023)
  Prosjekteiere Teamleder, Mestring og omsorg, Bydel Nordstrand Nestleder, Tilrettelagte tjenester og psykisk helse, Bydel Nordstrand Bakgrunn Bydel Nordstrand gikk i 2017 bort fra bestiller-utfører modell og over ...
 • Hvordan kan bruk av systematisk positiv tilbakemelding påvirke arbeidsmiljø i endringsprosesser, med bruk av konseptet #Råbra? 

  Jensen, Tove Klette; Elvehaug, Janne Røgeberg (Master thesis, 2023)
  Problemstillingen for denne oppgaven er: Hvordan kan bruk av systematisk positiv tilbakemelding påvirke arbeidsmiljø i endringsprosesser, med bruk av konseptet #Råbra? Vi har brukt kvalitativ metode da denne vektlegger ...
 • Lederrefleksjon- et påtvunget gode? 

  Abrahamsen, Linda Bredkas; Salehi, Atusa; Lunde, Ine Hareland (Master thesis, 2023)
  Denne prosjektoppgaven handler om hvordan ledere kan bruke refleksjon som verktøy for læring og utvikling i endringsprosesser. Bildet av morgendagens omsorg i helsetjenesten utfordrer helseledere til å tenke nytt med økte ...
 • Structured shadowing as a pedagogy 

  Nicolini, Davide; Korica, Maja (Peer reviewed; Journal article, 2024)
  In this article, we introduce and discuss the potential benefits of structured shadowing, a distinct pedagogy in which the action-proximity of traditional unstructured job shadowing is supplemented by carefully designed ...
 • Designing the Intelligent Organization: Six Principles for Human-AI Collaboration 

  Kolbjørnsrud, Vegard (Peer reviewed; Journal article, 2023)
  This article presents principles and practical guidelines for how managers can succeed in growing the intelligence of their organizations by harnessing the complementary strengths of humans and artificial intelligence (AI). ...
 • Towards a Practice-Theoretical View of the Situated Nature of Attention 

  Nicolini, Davide; Mengis, Jeanne (Peer reviewed; Journal article, 2023)
  In this paper, we examine how a practice-theoretical perspective may complement and expand the central tenet of the attention-based view (ABV) that attention is contextually situated. We put forward three main arguments. ...
 • Organizational learning from construction fatalities: Balancing juridical, ethical, and operational processes 

  van marrewijk, Alfons; van der Steen, Hans (Peer reviewed; Journal article, 2024)
  Construction work is associated with high risks of fatalities. Effective, deep and lasting learning from incidents is important for the safety of employees, but not well developed in the construction sector. We studied the ...
 • The varying effects of standardisation on digital platform innovation: evidence from OpenStreetmap 

  Arnold, Laurin; Hukal, Philipp (Journal article; Peer reviewed, 2024)
  We investigate the effects of standardisation as a means of direct control on digital platform innovation. Specifically, we study the standardisation of parameters and procedures implemented in the web editing API on the ...
 • Licensing small modular reactors: A state-of-the-art review of the challenges and barriers 

  Sam, Rohunsingh; Sainati, Tristano; Hanson, Bruce; Kay, Robert (Peer reviewed; Journal article, 2023)
  Small Modular Reactors are gaining significant interest for their reduced footprint, lower power output, modularity, and innovative features. The licensing of SMRs is key to their successful deployment. However, the ...
 • Explanations for the Sources of Wealth: It Is Not a Just World 

  Arnulf, Jan Ketil; Robinson, Charlotte; Furnham, Adrian (Journal article; Peer reviewed, 2022)
  Five hundred participants indicated the extent to which they thought very wealthy people had become rich from four routes: three by personal effort (executive, investor, entrepreneur) and one by inheritance. These ratings ...
 • Improved tests for Granger noncausality in panel data 

  Xiao, Jiaqi; Karavias, Yiannis; Juodis, Artūras; Sarafidis, Vasilis; Ditzen, Jan (Peer reviewed; Journal article, 2023)
  In this article, we introduce the xtgrangert command, which implements the panel Granger noncausality testing approach developed by Juodis, Karavias, and Sarafidis (2021, Empirical Economics 60: 93–112). This test offers ...
 • Styrets arbeid med bærekraft 

  Bråthen, Tore; Minde, Stine Winger (Journal article; Peer reviewed, 2022)
  This article discusses the Norwegian judicial framework for the Board’s work with sustainability. Sustainability regulation is no longer a result of more or less targeted political initiatives, it largely presents as a ...
 • A method to evaluate the rank condition for CCE estimators 

  De Vos, Ignace; Everaert, Gerdie; Sarafidis, Vasilis (Peer reviewed; Journal article, 2023)
  We develop a binary classifier to evaluate whether the rank condition (RC) is satisfied or not for the Common Correlated Effects (CCE) estimator. The RC postulates that the number of unobserved factors, m, is not larger ...

View more