BI Open Archive er Handelshøyskolen BIs åpne arkiv for faglige publikasjoner og studentbesvarelser. Innholdet i arkivet kan brukes fritt på den betingelse at forfatter krediteres og full referanse oppgis.

Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • All you need is...? Hvordan kan ansattes motivasjon til åvære barnekoordinator økes? 

  Renskaug, Ina Takle; Hvoslef, Ragnhild Olsen; Haakerud, Ingunn Cecilie (Master thesis, 2023)
  Kommune: Oslo kommune, Bydel St. Hanshaugen Tre ledere fra Helse- og miljøavdelingen (tjenester til barn og unge) Tema: Øke ansattes motivasjon Bakgrunn: De ansatte i Bydel St. Hanshaugen har beskrevet at de er lite ...
 • Hjelp, jeg er ny! Opplæring av nyansatte ved legevakt 

  Hoem, Line; Kjelbergvik, Trine; Andersen, Henning Engen (Master thesis, 2023)
  Bakgrunn: Ved begge legevaktene er det mange nyansatte til enhver tid, etter å ha gjennomført intervjuer med informanter på begge legevaktene har vi avdekket at opplæringen som gjennomføres ved nyansatte kan oppleves som ...
 • En god start - ivaretagelse av nyansatte 

  Knapstad, Halldis Nygård; Høigaard, Vilde Blaalid (Master thesis, 2023)
  Denne oppgaven handler om hvilke tiltak som kan sikre god ivaretagelse av nyansatte i enhet for hjemmebaserte tjenester, i en bydel i Oslo kommune. Prosjektet er utført av to teamledere i enheten. Bakgrunn På bakgrunn ...
 • Ytringsklima som grunnmur 

  Feilberg-Jacobsen, Jannicke (Master thesis, 2023)
  Tema: Organisering/ gruppedynamikk/ kulturer Bakgrunn: For tre år siden begynte jeg som leder for skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom i en av hovedstadens bydeler. Skolehelsetjenesten i denne bydelen er ...
 • Hvordan hjelpe hjelperen? Systemer for ivaretakelse ved emosjonell eksponering 

  Kaada, Norun (Master thesis, 2023)
  Å hjelpe mennesker, kan være svært meningsfullt. I valget av yrkesvei, er det ofte et genuint ønske om å være til nytte for andre, som ligger til grunn. For å kunne være en god hjelper, må man ha evnen til å sette seg inn ...
 • Fremme mestring i Jordmortjenesten - "Uten plaster på såret" 

  Rebnord, Linn Grøndal; Occhipinti, Kristin (Master thesis, 2023)
  Bakgrunn. I Askøy kommune følges 95% av kommunens gravide innbyggere opp av jordmor gjennom svangerskapet. Siden 2011 har jordmødre kartlagt den gravides psykiske helse, noe som er i tråd med Nasjonal faglig retningslinje ...
 • Hvordan lykkes med innovasjon. En case-studie av et innovasjonsprosjekt 

  Oseng, Per Gunnar Lunde (Master thesis, 2023)
  I denne kvalitative case-studien har jeg testet ut noen småskrittsforbedringer på min arbeidsplass. Jeg har også intervjuet ansatte, leder og deltakere i en utvalgt case. I tillegg har jeg analysert en chat-tråd fra ...
 • Hvordan beholde og utvikle helsepersonell i Dovre 

  Sverdrup, Gunn; Vadet, Lene Marie; Ruset, Marcus Øvstedal (Master thesis, 2023)
  Målet med prosjektoppgaven har vært å finne fram til tiltak for hvordan man kan beholde og utvikle personell innen helse- og omsorgstjenesten i Dovre kommune. Valget av tema bygger på svar fra 5 intervjuer der ansatte, som ...
 • Arena for samhandling 

  Ludvigsen, Marius (Master thesis, 2023)
  Tema: Samarbeid på tvers av tjenester for å drive effektivt og med god kvalitet ved å bruke kompetansen bevisst og ubevisst. Både da på formelle arenaer som for eksempel møter, men også i den daglige driften. Bakgrunn: ...
 • Hvordan kan tydeligere rolleforståelse fører til bedre tjenesteflyt i psykisk helse 

  Dingsør-Totland, Trude; Garvik, Jartrud Elisabet (Master thesis, 2023)
  Kategori: Helseledelse Tittel: Hvordan kan tydeligere rolleforståelse føre til bedre tjenesteflyt i psykisk helse Kommune(r): Bergen og Osterøy Gruppemedlem(mer): Ledere for psykiatrisk hjemmetjeneste. Tema: ...
 • #Råbra - Bedre samhandling og læring gjennom positiv avviksmelding 

  Simonsen, Mette; Kvitberg, Knut Ragnar; Johansen, Gry Hege (Master thesis, 2023)
  Bakgrunn: Vi intervjuet 15 ansatte for å finne ulike problemstillinger i virksomheten. Tre hovedutfordringer kom frem, og vi valgte videre å gjennomføre seks dybdeintervjuer. Marianne Nordhov inspirerte oss under sin ...
 • "Fra meg og mitt - til vi og vårt" 

  Tømmeås, Lillian Charlotte Westheim; Svendsen, Lene (Master thesis, 2023)
  Denne prosjektoppgaven handler om å benytte positiv forsterkning som metode for å øke et forpliktende samhold i en gruppe. Gjennom intervjuer av de ansatte kom vi frem til de ønsket seg et arbeidsmiljø som bar preg av ...
 • Ytringsklima veien til god kommunikasjon? 

  Rognerud, Eva Charlotte Hoffsbakken; Kirkelund, Jannicke (Master thesis, 2023)
  Denne prosjektoppgaven er en beskrivelse av utviklingsprosjektet vi har hatt under vårt studieår på nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten på BI. Målet med prosjektet er at vi som ledere analyserer og kartlegger ...
 • The COVID-19 pandemic and family business performance 

  Miroshnychenko, Ivan; Vocalelli, Giorgio; De Massis, Alfredo; Grassi, Stefano; Ravazzolo, Francesco (Peer reviewed; Journal article, 2023)
  This study examines the impact of the COVID-19 pandemic on corporate financial performance using a unique, cross-country, and longitudinal sample of 3350 listed firms worldwide. We find that the financial performance of ...
 • What is the right thing to do? The constitutive role of organizational ethical frameworks in collective ethical sensemaking 

  Gkeredakis, Emmanouil; Swan, Jacky; Nicolini, Davide; Tsoukas, Haridimos (Peer reviewed; Journal article, 2023)
  In the complex realm of ethical decision making, organizations are increasingly developing comprehensive ethical frameworks as guides. These frameworks prescribe ethical principles and decision-making processes to steer ...
 • Talents Under Threat: The Anticipation of Being Ostracized by Non-Talents Drives Talent Turnover 

  van Zelderen, Anand; Dries, Nicky; Marescaux, Elise (Peer reviewed; Journal article, 2023)
  Based on social identity theory, exclusive talent programs can be understood to divide employees into two groups—‘talents’ versus ‘non-talents’—creating a setting where ostracism may occur. Using 360°-video vignettes (Study ...
 • Using different advertising humor appeals to generate firm-level warmth and competence impressions 

  Hoang, Chi; Knöferle, Klemens; Warlop, Luk (Peer reviewed; Journal article, 2023)
  An online experiment and a large-scale correlational study show that the effects of a humor appeal in product advertising go beyond consumers’ general attitudes toward the ad and the advertised product. A humor appeal ...
 • Theoretical and analytical assessment of smart green cities 

  Bonab, Aysan Bashirpour; Bellini, Francesco; Rudko, Ihor (Peer reviewed; Journal article, 2023)
  As a locus of technological innovation, a smart city (SC) is a prototypical city of the future. Moreover, according to scholars, a smart city is also sustainable city. Nonetheless, the environmental aspects of urban ...
 • Social sustainability of energy infrastructures: The role of the programme governance framework 

  Sainati, Tristano; Locatelli, Giorgio; Mignacca, Benito (Peer reviewed; Journal article, 2023)
  The energy infrastructure literature focuses on the economic and environmental dimensions of sustainability, neglecting the social dimension. Particularly obscure is how the programme governance frameworks of energy projects ...
 • Designing the literature review for a strong contribution 

  Snyder, Hannah (Peer reviewed; Journal article, 2023)
  A literature review is an excellent research methodology. For example, a review can synthesise research findings and identify areas where more research is needed, thus providing the basis for a conceptual model, and informing ...

View more