BI Open Archive er Handelshøyskolen BIs åpne arkiv for faglige publikasjoner og studentbesvarelser. Innholdet i arkivet kan brukes fritt på den betingelse at forfatter krediteres og full referanse oppgis.

Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • Tap på utestående fordring og heving - Merverdiavgiftsloven § 4-7 

  Bakkom, Ane Sandviken (Master thesis, 2023)
  I denne oppgaven ser jeg på muligheten til å fradragsføre merverdiavgift som tap på fordring i henhold til Merverdiavgiftsloven § 4-7 (1) (mval.). Jeg vil også se på når det foreligger heving av kjøp jamfør mval. § 4-7 ...
 • Justeringsregler knyttet til fast eiendom 

  Djupegård, Monika Skovgaard (Master thesis, 2023)
  Oppgaven formål er å vise hvordan bruksendringer og/eller salg for et frivillig merverdiavgift-registrert eiendomsselskap, kan få vesentlige konsekvenser for den næringsdrivendes avgifter. Er en ikke kjent med regelverket, ...
 • Privacy-As-A-Quality Parameter of Competition 

  Esayas, Samson Yoseph (Chapter, 2019)
  Recent decisions from the European Commission recognise privacy as an important parameter of non-price (quality) competition in markets for communication services and professional social networks. This development acknowledges ...
 • Høytpresterende team på Fagskolen Oslo 

  Nystuen, Thomas; Moe, Ruth Kvisterø; Tvinde, Nicolas (Master thesis, 2023)
  Denne oppgaven er skrevet innenfor fagområdet teamledelse og fordyper seg i teamprestasjoner. I 2020 endret Fagskolen Oslo organiseringen fra avdelinger til team. Vi har fordypet oss i to av teamene for å se om de har blitt ...
 • A Bibliometric Review of Self-Compassion Research: Science Mapping the Literature, 1999 to 2020 

  Swami, Viren; Andersen, Njål; Furnham, Adrian (Journal article; Peer reviewed, 2021)
  Objectives Science mapping is a methodology that combines quantitative analysis, classification, and visualisation to identify the composition and inter-relationships between bibliographic objects. Although science mapping ...
 • Popular support for environmental protection: A life-cycle perspective 

  Geys, Benny; Heggedal, Tom-Reiel; Sørensen, Rune Jørgen (Journal article; Peer reviewed, 2021)
  Support for environmental protection is generally perceived as driven by cohort or generational effects. We argue and empirically illustrate that such attitudes also fluctuate over the life cycle. Using rotating panels of ...
 • Social, Biological and Cultural Foundations of Corporate and Investor Behaviors. 

  Lee, Andrew Sang Jun (Series of Dissertations;, Doctoral thesis, 2024)
  Abstract chapter 1: I investigate the effect of religiosity on the organizational capital of firms. By examining the county-level religious adherence rates in the US, I find that firms located in counties with higher ...
 • When Should Organizations Outsource Problem-Solving? Balancing Functional and Technical Requirement Specifications in Public Procurement. 

  Stepanova, Anna (Series of Dissertations;, Doctoral thesis, 2024)
  Interorganizational interactions between firms are often centered around problem-solving efforts. The ability to efficiently solve problems can facilitate organizations’ value creation, strategic gains, and cost savings, ...
 • Essays in Empirical Market Microstructure 

  Rehman, Obaidur (Series of Dissertations;, Doctoral thesis, 2024)
  Abstract chapter 1: Prime money market funds (MMFs) frequently receive support from their sponsors during periods of acute market stress. While sponsor support can help restore investor confidence in the fund, it also poses ...
 • Hvordan kan arbeid med bærekraft styrkes i Tim Wendelboe AS 

  Kilander, Fredrikke; Wendelboe, Cecilie Lindvall (Master thesis, 2023)
  Bedrifter spiller en sentral rolle i å fremme bærekraftig utvikling. Med utgangspunkt i Ditlev-Simonsen (2022, s. 150) sin modell «Strategy to Approach Sustainability in Companies: A Step by Step Model» vurderer vi hvordan ...
 • Favorittbarnehagen. Har Bang og Midelfarts prosesser bidratt? 

  Hauger, Kjersti Bergem; Eklund, Ann-Kristin Viken; Sæther, Toril Larsen (Master thesis, 2023)
  Denne oppgaven gir innblikk i hvordan prosesser som gir effektivitet i en ledergruppe kan ha bidratt til en barnehages gode resultater på Utdannings-direktoratets årlige brukerundersøkelse. Ledergruppen vi har gjort vår ...
 • Tilleggsskatt etter sktfvl. § 14 

  Teigen, Helena Maria (Master thesis, 2023)
  Jeg ønsker i denne oppgaven se på reglene rundt tilleggsskatt etter sktfvl. § 14-3 og § 14-4 samt opp mot opplysningsplikten og sktfvl. § 8-1. Jeg ønsker å se dette i sammenheng og i perspektiv med egenfastsettingsprinsippet ...
 • Accounting conservatism and the profitability of corporate insiders 

  Khalilov, Akram; Garcia Osma, Beatriz (Journal article; Peer reviewed, 2020)
  We predict that accounting conservatism influences insiders' opportunities to speculate on good and bad news, and thus, insider trading profitability. We find that greater conditional (unconditional) conservatism is ...
 • Multicultural Leadership 

  Skovsgaard, Eric Christian Kin (Master thesis, 2023)
 • ESG og lønnsomhet i byggenæringen: Hvordan kan et selskap som OBOS jobbe bedre med bærekraft? 

  Reinvang, Rasmus (Master thesis, 2023)
  Utfordringene med bærekraft i verden er store og vil påvirke norsk økonomi, gjennom endringer knyttet til klima og ressurstilgang, og som følge av politiske tiltak med mål om å fremme en mer bærekraftig utvikling. Dette ...
 • Hvordan lykkes med sirkulærøkonomi i et byggeprosjekt? 

  Witzø, Hedvig (Master thesis, 2023)
  Denne oppgaven undersøker hvordan Statsbygg har innført bærekraft i forhold til modellen presentert i Kapittel 7. Strategy to Approach Sustainability in Companies: A Step by Step Model (A Guide to Sustainable ...
 • Innføring av en bærekraftig forretningsstrategi i Retura TRV AS 

  Holbøe, Ole Erik (Master thesis, 2023)
  Med denne oppgaven ønsket jeg å gjøre en undersøkelse for å forstå hva som er viktige suksessfaktorer for innføring og utvikling av en bærekraftig forretningsstrategi i Retura TRV AS. Undersøkelsen har en kvalitativ ...
 • Fastsettelse av brutto grunnrenteinntekt i havbruksvirksomhet 

  Reinertsen, Camilla Råsberg (Master thesis, 2023)
  Denne oppgaven handler om fastsetting av brutto grunnrenteinntekt i havbruksvirksomhet. Årlig bruttoinntekt skal settes til markedsverdien av solgt laks, ørret og regnbueørret, multiplisert med slaktevolum. Også inntekter ...
 • Er DHO-teamet på Ahus et høytpresterende team? 

  Gabrielsen, Kay Ove (Master thesis, 2023)
  Digital hjemmeoppfølging (DHO) ved Akershus universitetssykehus integrerer digital og fysisk pasientbehandling. Dette omfatter metoder som telefon, videokonsultasjoner og apper for å forbedre pasientoppfølgingen både i og ...
 • Utvinningsbegrepet i lys av nye aktiviteter på norsk kontinentalsokkel 

  Lie, Janne (Master thesis, 2023)
  Temaet om utvinningsbegrepets innhold har aktualisert seg i forbindelse med den grønne omstillingen av energiressurser. Fra politisk hold2 er det et ønske om at olje- og gassindustrien skal bidra i energiomstillingen. EU ...

View more