BI Open Archive er Handelshøyskolen BIs åpne arkiv for faglige publikasjoner og studentbesvarelser. Innholdet i arkivet kan brukes fritt på den betingelse at forfatter krediteres og full referanse oppgis.

Delarkiv i dette delarkivet

Samlinger i dette delarkivet

Nye registreringer

 • Kan et verktøy basert på tillitsteori, konfliktløsning og kunnskapsutvikling bidra til at administrativ ledelse i en kommune kan forstå, og bli bedre på, samspillet med politikere? 

  Birkedal, Bård Vestøl (Master thesis, 2021)
  Dette er en eksplorativ studie, som ser på om utvikling av et verktøy basert på tillitsteori, konfliktløsning og kunnskapsutvikling kan bidra til at administrativ ledelse i en kommune kan forstå, og bli bedre på, samspillet ...
 • Motstandsdyktighet i psykologisk trygge virtuelle team 

  Ostojic, Andreja; Nylund, Maren; Bjørkhaug, Kari (Master thesis, 2021)
  Formål: Den pågående pandemien som har oppstått det siste halvannet året har tvunget millioner av mennesker til å endre måten å arbeide på. Å brått gå over til virtuelle team har vært et stort eksperiment i seg selv hva ...
 • What prevents women from reaching the top? 

  Keloharju, Matti; Knüpfer, Samuli; Tåg, Joacim (Peer reviewed; Journal article, 2022)
  We use rich data on all business, economics, and engineering graduates in Sweden to study the lack of women among chief executive officers (CEOs). A comprehensive battery of graduates’ characteristics explains 40% of the ...
 • Julius Cæsar - Veni Vidi Vici 

  Kristin, Halvorsen (Master thesis, 2021)
  Jeg ville med denne oppgaven utforske hvem Gaius Julius Cæsar, hvem var denne store verdensledende skikkelsen. En leder som i dag beskrives som en av de største ledere noensinne, og som den dag i dag det skrives ...
 • What merits greater scholarly attention in international business? 

  Grøgaard, Birgitte; Sartor, Michael A.; Rademaker, Linda (Peer reviewed; Journal article, 2022)
  Scholarly efforts to propose future directions for international business (IB) research have generated a timely and extensive inventory of potentially interesting areas of research. We supplement this line of inquiry by ...
 • I hvilken utstrekning har Elon Musk en machiavellisk eller karismatisk lederstil? 

  Haukland, Karina; Sandholt, Tor Arne (Master thesis, 2021)
  Vi har med denne prosjektoppgaven ønsket å få innsikt i hvilken utstrekning Elon Musk har en machiavellisk eller karismatisk lederstil, og hvordan hans lederstil har utviklet seg gjennom hans karriere. Dette ved å studere ...
 • Perceived usefulness of design thinking activities for transforming research to impact. 

  Veflen, Nina; Gonera, Antje (Peer reviewed; Journal article, 2022)
  Empirical studies that investigate the effect of design thinking within complex contexts involving multiple stakeholders are rare. The aim of this study is to contribute to the literature on design thinking, by investigating ...
 • Motstandsdyktighet i psykologisk trygge virtuelle team 

  Nylund, Maren; Bjørkhaug, Kari (Master thesis, 2021)
  Formål: Den pågående pandemien som har oppstått det siste halvannet året har tvunget millioner av mennesker til å endre måten å arbeide på. Å brått gå over til virtuelle team har vært et stort eksperiment i seg selv hva ...
 • Indre motivasjon på hjemmekontor under en Pandemi 

  Engebretsen, Trude; Kristoffersen, Jørn Ove; Blom, Tine Amalie (Master thesis, 2021)
  Tall fra delrapporten “Hjemmekontor: Utbredelse og sentrale kjennetegn våren 2021” til hovedprosjektet “Kartlegging av omfang, utviklingstrekk og konsekvenser av bruk av hjemmekontor og annet fjernarbeid” som er utarbeidet ...
 • I hvilken grad finnes psykologisk trygghet i Drammen kommunes toppledergruppe? 

  Chaudhry, Akhtar (Master thesis, 2021)
  Det er ikke rent sjeldent man opplever at det er vanskelig for deltagere å ta ord i en gruppe eller team. Gjennom et langt arbeids- og organisasjonsliv har jeg opplevd at folk kvier seg for å stille spørsmål. Dette er ikke ...
 • I'm creative and deserving! From self-rated creativity to creative recognition 

  Černe, Matej; Bunjak, Aldijana; Wong, Sut I; Moh'd, Shaima' Salem (Peer reviewed; Journal article, 2022)
  This paper examines the psychological mechanism by which digital workers translate self-rated creativity into other-rated creativity (novelty and usefulness). Specifically, we explore digital workers' creative self-efficacy ...
 • Development of hybrid professionalism: street-level managers’ work and the enabling conditions of public reform 

  Breit, Eric Martin Alexander; Andreassen, Tone Alm; Fossestøl, Knut (Peer reviewed; Journal article, 2022)
  This paper examines the role of street-level managers in the development of hybrid professionalism. Based on a longitudinal analysis of an organizational reform, we highlight the work of street-level managers in promoting ...
 • Unintended signals: Why companies with a history of offshoring have to pay wage penalties for new hires 

  Grecu, Alina; Sofka, Wolfgang; Larsen, Marcus Møller; Pedersen, Torben (Peer reviewed; Journal article, 2022)
  We explore how companies with a history of offshoring attract their future employees. We reason that offshoring decisions send unintended signals about job insecurity to companies’ onshore labor markets. This signaling ...
 • Critical Realism: A Critical Evaluation 

  Zhang, Tong (Peer reviewed; Journal article, 2022)
  Critical realism, championed by its proponents as the most promising post-positivist social science paradigm, has gained significant influence in the last few decades. This paper provides a critical evaluation of the ...
 • Hvilke rettigheter for den skattepliktige vil begrense bruken av AI og maskinlæring i kontroller hos skattemyndighetene? 

  Lu, Isabella (Master thesis, 2021)
  Tittel på oppgaven er: Hvilke rettigheter for den skattepliktige vil begrense bruken av AI og maskinlæring i kontroller hos skattemyndighetene? I kapittel 2 i begynnelsen av oppgaven gis det en kort innføring av AI og ...
 • Merverdiavgift på sammensatte ytelser 

  Hamstad, Anne Paula (Master thesis, 2021)
  Tema for oppgaven er den merverdiavgiftsmessige behandlingen av sammensatte ytelser. Består ytelsen av flere selvstendige omsetningsobjekter, skal de behandles hver for seg med hver sin avgiftsstatus. Hvis ytelsen er ...
 • Innbetalt kapital 

  Reinertsen, Camilla Råsberg (Master thesis, 2021)
  For en som ikke har satt seg godt inn i temaet skattemessig innbetalt kapital, er noe av det som forvirrer at begrepet innbetalt kapital har ulikt innhold selskapsrettslig, regnskapsrettslig og i skatteretten. Dette var ...
 • Kildeskatt på renter og royalty 

  Enger, Guro Granvin (Master thesis, 2021)
  Problemstillingen jeg ønsker å gå nærmere inn på i denne prosjektoppgaven, er følgende: Trenger vi en ny regel om kildeskatt på renter og royalty når vi allerede har en rekke andre regler som skal hindre overskuddsflytting ...
 • Norske skattemyndigheters foretrukne Diamond League-konkurranseplan for Jacob Ingebrigtsen 

  Andersen, Øystein Engum (Master thesis, 2021)
  Denne prosjektoppgaven tar for seg beskatning av inntekt som Jacob Ingebrigtsen har oppebåret i utlandet, og hvilke implikasjoner hans konkurranser i Diamond League har for norske skattemyndigheter. Sentralt i oppgaven er ...
 • Fast driftsted ved levering av tjenester i skatteavtalen Norge - Polen 

  Kirkhaug, Andreas Silderen (Master thesis, 2021)
  Etter revisjonen av OECDs mønsteravtale i 2008 ble det i kommentarene til bestemmelsen om fast driftssted i artikkel 5 gitt et eksempel på en bestemmelse for å etablere fast driftssted ved levering av tjenester. Denne ...

Vis flere