BI Open Archive er Handelshøyskolen BIs åpne arkiv for faglige publikasjoner og studentbesvarelser. Innholdet i arkivet kan brukes fritt på den betingelse at forfatter krediteres og full referanse oppgis.

Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • Styrets arbeid med bærekraft 

  Bråthen, Tore; Minde, Stine Winger (Journal article; Peer reviewed, 2022)
  This article discusses the Norwegian judicial framework for the Board’s work with sustainability. Sustainability regulation is no longer a result of more or less targeted political initiatives, it largely presents as a ...
 • Explanations for the Sources of Wealth: It Is Not a Just World 

  Arnulf, Jan Ketil; Robinson, Charlotte; Furnham, Adrian (Journal article; Peer reviewed, 2022)
  Five hundred participants indicated the extent to which they thought very wealthy people had become rich from four routes: three by personal effort (executive, investor, entrepreneur) and one by inheritance. These ratings ...
 • Mapping the Prestige and Social Value of Occupations in the Digital Economy 

  Newlands, Gemma Elisabeth Marjorie; Lutz, Christoph (Peer reviewed; Journal article, 2024)
  With the emergence of the digital economy, the occupational landscape in many countries has undergone major transformations. While scholars have started to study the working conditions of digital economy occupations such ...
 • The Perceived Impacts of Short-Term Rental Platforms: Comparing the United States and United Kingdom   

  Lutz, Christoph; Majetić, Filip; Miguel, Cristina; Perez Vega, Rodrigo; Jones, Brian (Peer reviewed; Journal article, 2024)
  Short-term rental platforms such as Airbnb have enjoyed considerable success in recent years. However, critics accuse the platforms of having negative impacts, leading to gentrification, disruption, and increased rent and ...
 • The varying effects of standardisation on digital platform innovation: evidence from OpenStreetmap 

  Arnold, Laurin; Hukal, Philipp (Journal article; Peer reviewed, 2024)
  We investigate the effects of standardisation as a means of direct control on digital platform innovation. Specifically, we study the standardisation of parameters and procedures implemented in the web editing API on the ...
 • The Role of the Discount Rate in Investment and Employment Decisions 

  Møller, Stig; Priestley, Richard (Peer reviewed; Journal article, 2023)
  Time variation in the discount rate affects investment and employment decisions in a manner consistent with Q-theory predictions. This evidence is uncovered when using cyclical consumption as a proxy for the discount rate. ...
 • A method to evaluate the rank condition for CCE estimators 

  De Vos, Ignace; Everaert, Gerdie; Sarafidis, Vasilis (Peer reviewed; Journal article, 2023)
  We develop a binary classifier to evaluate whether the rank condition (RC) is satisfied or not for the Common Correlated Effects (CCE) estimator. The RC postulates that the number of unobserved factors, m, is not larger ...
 • Improved tests for Granger noncausality in panel data 

  Xiao, Jiaqi; Karavias, Yiannis; Juodis, Artūras; Sarafidis, Vasilis; Ditzen, Jan (Peer reviewed; Journal article, 2023)
  In this article, we introduce the xtgrangert command, which implements the panel Granger noncausality testing approach developed by Juodis, Karavias, and Sarafidis (2021, Empirical Economics 60: 93–112). This test offers ...
 • Licensing small modular reactors: A state-of-the-art review of the challenges and barriers 

  Sam, Rohunsingh; Sainati, Tristano; Hanson, Bruce; Kay, Robert (Peer reviewed; Journal article, 2023)
  Small Modular Reactors are gaining significant interest for their reduced footprint, lower power output, modularity, and innovative features. The licensing of SMRs is key to their successful deployment. However, the ...
 • All you need is...? Hvordan kan ansattes motivasjon til åvære barnekoordinator økes? 

  Renskaug, Ina Takle; Hvoslef, Ragnhild Olsen; Haakerud, Ingunn Cecilie (Master thesis, 2023)
  Kommune: Oslo kommune, Bydel St. Hanshaugen Tre ledere fra Helse- og miljøavdelingen (tjenester til barn og unge) Tema: Øke ansattes motivasjon Bakgrunn: De ansatte i Bydel St. Hanshaugen har beskrevet at de er lite ...
 • Hjelp, jeg er ny! Opplæring av nyansatte ved legevakt 

  Hoem, Line; Kjelbergvik, Trine; Andersen, Henning Engen (Master thesis, 2023)
  Bakgrunn: Ved begge legevaktene er det mange nyansatte til enhver tid, etter å ha gjennomført intervjuer med informanter på begge legevaktene har vi avdekket at opplæringen som gjennomføres ved nyansatte kan oppleves som ...
 • En god start - ivaretagelse av nyansatte 

  Knapstad, Halldis Nygård; Høigaard, Vilde Blaalid (Master thesis, 2023)
  Denne oppgaven handler om hvilke tiltak som kan sikre god ivaretagelse av nyansatte i enhet for hjemmebaserte tjenester, i en bydel i Oslo kommune. Prosjektet er utført av to teamledere i enheten. Bakgrunn På bakgrunn ...
 • Ytringsklima som grunnmur 

  Feilberg-Jacobsen, Jannicke (Master thesis, 2023)
  Tema: Organisering/ gruppedynamikk/ kulturer Bakgrunn: For tre år siden begynte jeg som leder for skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom i en av hovedstadens bydeler. Skolehelsetjenesten i denne bydelen er ...
 • Hvordan hjelpe hjelperen? Systemer for ivaretakelse ved emosjonell eksponering 

  Kaada, Norun (Master thesis, 2023)
  Å hjelpe mennesker, kan være svært meningsfullt. I valget av yrkesvei, er det ofte et genuint ønske om å være til nytte for andre, som ligger til grunn. For å kunne være en god hjelper, må man ha evnen til å sette seg inn ...
 • Fremme mestring i Jordmortjenesten - "Uten plaster på såret" 

  Rebnord, Linn Grøndal; Occhipinti, Kristin (Master thesis, 2023)
  Bakgrunn. I Askøy kommune følges 95% av kommunens gravide innbyggere opp av jordmor gjennom svangerskapet. Siden 2011 har jordmødre kartlagt den gravides psykiske helse, noe som er i tråd med Nasjonal faglig retningslinje ...
 • Hvordan lykkes med innovasjon. En case-studie av et innovasjonsprosjekt 

  Oseng, Per Gunnar Lunde (Master thesis, 2023)
  I denne kvalitative case-studien har jeg testet ut noen småskrittsforbedringer på min arbeidsplass. Jeg har også intervjuet ansatte, leder og deltakere i en utvalgt case. I tillegg har jeg analysert en chat-tråd fra ...
 • Hvordan beholde og utvikle helsepersonell i Dovre 

  Sverdrup, Gunn; Vadet, Lene Marie; Ruset, Marcus Øvstedal (Master thesis, 2023)
  Målet med prosjektoppgaven har vært å finne fram til tiltak for hvordan man kan beholde og utvikle personell innen helse- og omsorgstjenesten i Dovre kommune. Valget av tema bygger på svar fra 5 intervjuer der ansatte, som ...
 • Arena for samhandling 

  Ludvigsen, Marius (Master thesis, 2023)
  Tema: Samarbeid på tvers av tjenester for å drive effektivt og med god kvalitet ved å bruke kompetansen bevisst og ubevisst. Både da på formelle arenaer som for eksempel møter, men også i den daglige driften. Bakgrunn: ...
 • Ytringsklima veien til god kommunikasjon? 

  Rognerud, Eva Charlotte Hoffsbakken; Kirkelund, Jannicke (Master thesis, 2023)
  Denne prosjektoppgaven er en beskrivelse av utviklingsprosjektet vi har hatt under vårt studieår på nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten på BI. Målet med prosjektet er at vi som ledere analyserer og kartlegger ...
 • "Fra meg og mitt - til vi og vårt" 

  Tømmeås, Lillian Charlotte Westheim; Svendsen, Lene (Master thesis, 2023)
  Denne prosjektoppgaven handler om å benytte positiv forsterkning som metode for å øke et forpliktende samhold i en gruppe. Gjennom intervjuer av de ansatte kom vi frem til de ønsket seg et arbeidsmiljø som bar preg av ...

View more