Now showing items 397-416 of 2915

  • Daring to dream: Leadership practices in Norway’s U20 national football team 

   Aartun, Daniel Bruland; Særsland, Andreas Emblem (Master thesis, 2019)
   To examine the success of the U20 Norwegian male national football team of 2019 from a leadership perspective, this thesis considers several success factors that may have helped the team reach the World Cup. It applies ...
  • Datastrukturering for effektive CRM - prosesser og økt kundeverdi 

   Jørgensen, Solveig Lindis Helen (Bachelor thesis, 2022)
   Denne oppgaven tar sikte på å vurdere hvordan KLP banken kan få bedre struktur på data for deres skriftlige kundehenvendelser som mottas gjennom bankens kontaktskjema for å avdekke kundebehov og utvikle effektive CRM- ...
  • DDCMHT måling ved Psykiatrisk klinikk 

   Ruud, Gro (Master thesis, 2023)
   Denne oppgaven har vært min prosjektoppgave i studieprogrammet Consulting ved Handelshøyskolen BI. Bakgrunn for oppgaven var et ønske om å undersøke behandlingstilbudet psykisk helsevern har til pasienter med rusproblematikk ...
  • De historiske hotel og spisesteder 

   Johansen, Even Julian Wedø; Woldseth, Stefi Evensen (Bachelor thesis, 2014-09-11)
   I løpet av våren 2014 har vi jobba med denne bacheloroppgaven. I løpet av den tiden har vi kommet frem til dette ferdigproduktet. Vi har valgt å bruke boka til Troye og Grønhaug (1993) som en veiledning på hvordan vi ...
  • "Death and Resurrection - In a Sweet Union" An Explorative Study of How Serial Entrepreneurs Learn from Failure 

   Storhaug, Andrea Oterhals (Master thesis, 2023)
   This master's thesis aims to explore how serial entrepreneurs learn from failure. Failure, defined as a deviation from desired results, has been increasingly recognized as a catalyst for learning and growth. Literature ...
  • Debt heterogeneity: A study of how different debt instruments affect the performance of publicly listed U.S. firms. 

   Dammen, Aleksander Olsen; Johansen, Marcus Bue (Master thesis, 2020)
   Academic literature has previously focused on capital structure as a whole; however, in more recent years, research has revolved around debt structure. Evidence from the last decade have proven the importance of debt ...
  • Debt Issuance and Engagement in Earnings Management for U.S. Public Firms: A Study of Occurrence and Market Reactions From a Heterogeneous Debt Perspective 

   Danielsen, Linni Carine Forsmo; Kristoffersen, Elise Pedersen (Master thesis, 2021)
   This thesis analyzes the relationship between earnings management and debt issuance and further addresses to what extent the market is able to detect earnings being managed in conjunction with debt issuance. It contributes ...
  • Debt Specialization In The Nordic 

   Jøsok, Kristin Anette Price; Eriksen, Morten (Master thesis, 2023)
   This paper presents a comprehensive comparative analysis of the Nordic public debt market and the U.S. public debt market. By examining key firm characteristics that help explain trends in debt specialization, we provide ...
  • Decision making and uncertainty: how does degree of responsibility influence communicated uncertainty about a choice 

   Sarinc, Kerziban; Randen, Mathias A. Eikenes (Master thesis, 2022)
   This study aims to investigate how people in a choice situation framed as a loss communicate uncertainty to others, both during the decision making process and after the outcome is known. We looked at how people communicate ...
  • Decision-making in online retailing : The effect of payment solutions on cognitive dissonance and brand attitude 

   Zijlmans, Luc Rogier; Heen, Thea Marie (Master thesis, 2017)
   The growing consumer debt in many western countries is a major concern for the economy. In the meantime, online retailers are growing in number and are offering multiple payment solutions, many of which include delaying ...
  • Deeyah Khan 

   Eid, Maren Dølgaard; Dahl-Johansen, Cathrin (Master thesis, 2023)
   Deeyah Khan er en prisbelønnet filmskaper og en sterk talskvinne som fremmer likestilling og bekjemper diskriminering gjennom sine dokumentarfilmer. I vår prosjektoppgave om Deeyah Khan har vi sett på ulike teorier og ...
  • Degree of Active Management and Performance of Storebrand’s ESG-labeled Mutual Funds 

   Junge, Marcus; Myhre, Tobias (Master thesis, 2022)
   This thesis investigates whether Storebrand’s ESG labeled mutual funds can outperform their benchmarks, and how likely that is. We analyze five active mutual funds that have high scores on Storebrand’s proprietary ...
  • Del opplevelsen! En kommunikasjonskampanje for SF Kino 

   Thorsvik, Ivar; Hodne, Andreas; Feen, Erlend Corcoran (Bachelor thesis, 2016)
   I denne oppgaven presenteres en kommunikasjonskampanje med hensikt å minimere spriket mellom planlagte kinobesøk, og gjennomført besøk i målgruppen gutter og jenter 16-19 år i Skedsmo kommune. I første del av oppgaven ...
  • Delingsøkonomi 

   Nagell, Eirin; Lodden, Sara Lyngholm (Bachelor thesis, 2017)
   Hensikten med denne oppgaven er å kartlegge holdning og kjøpsatferd i forhold til delingsøkonomi. Problemstillingen vår lyder som følger: hva er sammenhengen mellom holdning til delingsøkonomi og tilhørende kjøpsatferd? ...
  • Delingsøkonomi og endring av tradisjonelle forretningsmodeller 

   Stensrud, Michelle Helleren; Wilson, Stian; Hjelmås, Marthe Bjørgan (Bachelor thesis, 2016)
   Fremveksten av delingsøkonomien har ført til disruptive endringer og legger press på tradisjonelle forretningsmodellers evne til omstilling. I tillegg har bedrifter i større grad enn tidligere et kontinuerlig behov for ...
  • Delt skjerm vs Fullskjerm opp mot irritasjon 

   Nansen, Jørgen Juve; Stenstrøm, Vetle Oskar (Bachelor thesis, 2023)
   I dag benytter flere TV-kanaler i Norge seg av det nye formatet som deler skjermen i to. Hensikten er å kunne vise reklame uten å måtte avbryte det redaksjonelle innholdet fullstendig. I dag blir det brukt under direktesendte ...
  • Deltid - en trussel for velferden? 

   Nordstad, Inger Helene Nitteberg (Bachelor thesis, 2018)
   Oppgaven tar sikte på å undersøke deltidsfenomenet i Norge og Norden, med særlig fokus på kvinners deltagelse i det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Mikroøkonomisk teori forklarer valg av antall arbeidstimer med nytteforho ...
  • Den digitale musikkbransje: korleis kan nye artistar dra nytte av digitaliseringa for å påverke kjøpsåtferda til forbrukaren? 

   Gloppen, Frida Lingjerde (Bachelor thesis, 2017)
   Bacheloroppgåva omhandlar den digitale musikkbransje og fokuset er retta mot korleis ein som ny artist kan dra nytte av digitaliseringa for å nå ut til forbrukaren. Oppgåva har to hovudemne. Fyrste emne er forbrukaråtferd ...
  • Den frivillige helt? 

   Gismarvik, Lisbeth (Master thesis, 2022)
   Detter er en oppgave skrevet i masterstudiet, ledelse, makt og mening, ved BI. Dette kurset er mitt avsluttende fag i min mastergrad ved BI. Forventningene var store i forhold til dette kurset, og det har vært overaskende ...
  • Den fysiske markedsplassen sin fremtid i Star Tour 

   Hernandez, Melissa I.; Jøraandstad, Marianne; Aase, Anette (Bachelor thesis, 2010-01-22)
   Denne oppgavebesvarelsen består av fem kapitler. I oppgavebesvarelsen har vi på vegne av Star Tour tatt for oss turoperatørenes kritiske ståsted når det gjelder den fysiske markedsplassen sin fremtid. Den første oppgavedelen ...