Now showing items 590-609 of 2037

  • Financial advisors influence on private investors’ financial decisions 

   Møller, Amanda Staude; Rita Maria, Gunnerød (Master thesis, 2019)
   Most individual retail investors today rely on recommendations from financial advice when investing in stocks or bonds. Understanding the impact of financial advice on individual investors portfolio decision is thus of ...
  • Financial evaluation of the Airbus A380Neo program 

   Freimuth, David (Master thesis, 2016)
   Executive summary Topic Financial evaluation of the Airbus A380Neo program Abstracta (Executive summary in Portuguese, requirement by Católica Lisbon) Num futuro próximo, a fabricante de aviões Airbus terá que tomar ...
  • Financial Shocks and Economic Fluctuations: Evidence form Norway 

   Ræder, Ulrik Johan Gierløff; Strømsnes, Remi Endre (Master thesis, 2020)
   In this paper, we evaluate the importance of shocks originating in the financial sector on the Norwegian macroeconomic variables. We estimate demand, supply, monetary policy, investment, and financial shocks in a Bayesian ...
  • Financial valuation of Norway Royal Salmon 

   Pedersen, Andreas Skarsem; Claussen, Hans-Fredrik (Master thesis, 2017)
   Initiating coverage Share price: NOK 131 Recommendation: Buy Target price: 170 Key facts Number of shares (millions) 43.57 Market cap NOK (millions) 5708 Share price NOK 131 Ticker NRS Stock exchange Oslo ...
  • Finansiell restrukturering i luftfartsnæringen – hvilken effekt har det? 

   Saldo, Ajna; Nikoma, Vilde (Master thesis, 2021)
   Forskningsoppgavens tema er finansiell restrukturering i luftfartsnæringen. I 2020 ble luftfartsnæringen hardt rammet som følge av utbruddet av COVID-19. Pandemien satte utallig bedrifter i økonomiske problemer, og flere ...
  • Finansiell risikostyring i Jacobsen & Svart 

   Thøring, Eivind; Amdal, Nikolai; Kokkersvold, Eline Haugetun (Bachelor thesis, 2017)
   I denne oppgaven har vi tatt for oss temaet finansiell risikostyring. Vi har knyttet temaet opp mot bedriften Jacobsen & Svart, et kaffebrenneri. Oppgavens formål er å undersøke om bedriften kan benytte sikringsstrategier ...
  • Finansielle kriser: Tiltak og reguleringer etter Asiakrisen og Finanskrisen 

   Alavinasab-Jara, Samira; Steen-Pettersen, Pia Emilie; Nilsen, Hanne Kristine (Bachelor thesis, 2018)
   Oppgaven tar for seg Asiakrisen og Finanskrisen med særlig fokus på hva man lærte av disse krisene og reguleringer de har medført. Vi skal ta for oss relevant teori knyttet til finansielle kriser og krisemodeller. I ...
  • Finansielle restruktureringer i selskaper med store økonomiske utfordringer, belyst ved utvalgte selskaper i offshoreservicenæringen 

   Ambjørnrud, Julie; Hagen, Carine Sjøli (Master thesis, 2019)
   Forskningsoppgavens tema er privat finansiell restrukturering i offshoreservicenæringen. I 2014 var det en markant nedgang i markedene for denne næringen. Dette ga merkbare ettervirkninger for mange av selskapsgruppene ...
  • Finanskrisen 2007-2010 : En analyse av de viktigste årsaken - og amerikanske 

   Nguyen, Mai Linn; Paulsen, Henrik Myrhaug; Nergård, Thea Kristine Skilbrei (Bachelor thesis, 2018)
   Temaet for denne bacheloroppgaven er finanskrisen som utspilte seg mellom 2007 og 2010. Vi har valgt dette temaet siden vi synes det er svært interessant å forstå hvordan de økonomiske mekanismene i samfunnet henger ...
  • Find a new segment for Jotun within protective and deco paints, and develop an entry strategy for that segment 

   Berg‐Buan, Camilla S.; Blomsköld, Lisa; Holden, Nina Merethe; Goa, Tone (Bachelor thesis, 2012-11-14)
   In our study we have researched the possibilities for the paint company Jotun Ibérica to enter a new segment of B2B-consumers. The background for this choice is that Jotun Ibérica last year chose to enter a new segment ...
  • Finding fraud : the role of auditing in the detection of white-collar crime 

   Warhuus, Cathrine (Master thesis, 2012-05-15)
   Economic or white-collar crime is on the rise, making the study of possible means of both deterrence and detection of such crime ever more relevant. Accounting fraud is among the fastest growing categories of economic ...
  • Firm Performance and CEO Turnover in Private Family Firms: Evidence from Norway 

   Ahmed, Dhia Talal; Hellerslia, Gaute Igland (Master thesis, 2019)
   In this paper, we examine the relationship between firm performance and CEO turnover within the dynamics of private firms. More specifically, we will compare and analyse the differences of CEO turnover in private family ...
  • Firm Performance During Oil Price Shocks: Norwegian Oil & Shipping Family and Non-Family Firms 

   Andriievska, Anastasiia (Master thesis, 2018)
   This paper is an attempt to deepen the understanding of the family firm performance compared to non-family owned companies in times of oil price shocks of 2010-2015 with period of high oil prices followed by low prices. ...
  • Fiscal policy convergence and business cycle synchronization in the euro area 

   Hauge, Jeanette Pjaaka; Skulevold, Pia-Suzann Valheim (Master thesis, 2012-04-26)
   This thesis aims to detect whether fiscal policy convergence (or divergence) is a determinant of business cycle synchronization in the European Economic and Monetary Union (EMU) of the European Union. The thesis is based ...
  • Fiscal spending in an oil rich economy 

   Vegard, Kristine Erstad; Dinh, Dung Thi Thuy (Master thesis, 2018)
   In this thesis we investigate two matters concerning Norwegian scal policy. We rst assess the e ects of an oil revenue shock on mainland GDP and scal spending. Then we examine how discretionary scal spending a ects ...
  • Fisjoner og fusjoner : en kartlegging av praksis i norske børsnoterte selskaper i perioden 2006-2011 

   Blomkvist, Tom Vidar; Andreassen, Marita (Master thesis, 2013-02-06)
  • Fjällräven 

   Öfverdahl, Annelie; Gram, Camilla; Løken, Karita; Lindgård, Vilde (Bachelor thesis, 2016-09-23)
   This bachelor thesis is written in collaboration with our client company Fjällräven. Fjällräven is an outdoor clothing and equipment company from Sweden, with subsidiaries in the U.S. Asia and Europe. Fjällräven was ...
  • Fjernkunder og lojalitet : En kvantitativ studie av Sparebank 1 Telemarks fjernkunder 

   Andersen, Julie Bratland (Bachelor thesis, 2010-10-15)
   I denne oppgaven har jeg først og fremst prøvd å finne svaret på problemstillingen: Hvordan skal Sparebank 1 Telemark betjene og kommunisere med sine kunder som bor utenfor Telemark slik at de forblir lojale? I kapittel ...
  • Fjernledelse av selgere i Helsport AS 

   Jakobsen, Kent Ragnar Bjørgmo; Hokland, Marthe; Hermo, Einar (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   Denne oppgaven tar for seg fjernledelse og de utfordringene det fører med seg. Hensikten med denne bacheloroppgaven var å finne ut hvordan Helsports salgssjef, gjennom fjernledelse leder sine selger. Vi ønsket å finne ...
  • Fjordkraft 

   Laukas, Magnus Olafsen; Eide, Fredrik Graue (Bachelor thesis, 2020)
   Denne oppgaven handler om hvordan en bedrift lykkes med implementering av CRM og hva det har å si for de ansatte. Det belyses hva CRM er, hvordan implementere det, hva det har å si for de ansatte og hvordan det vil ...