Now showing items 610-629 of 2016

  • “For lite, for sent? : En studie av innregnede verdifall i goodwill på Oslo Børs i perioden 2009 til 2017 

   Unknown author (Master thesis, 2018)
   Oppgaven gir en gjennomgang av det teoretiske bakteppet og eksisterende forskningslitteratur. Videre bruker oppgaven deskriptiv analyse og regresjon i et forsøk på å tegne et bilde av innregnede nedskrivninger i goodwill ...
  • Forbrukeres holdning til lagring av personopplysninger på nett 

   Andersen, Mari Dahl; Okkenhaug, Karianne Garmager (Bachelor thesis, 2018)
   Denne bacheloroppgaven i markedsføringsledelse består av en innledning, teori, analyse, metode, diskusjon og konklusjon. Hovedfokuset i oppgaven har vært finne faktorer som bidrar til privatpersoners atferds- og ...
  • Forbrukeres motivasjon til å følge merker på Instagram, og betydningen av selvbilde 

   Dalen, Anne Bjerke; Jørgensen, Line Skolt (Bachelor thesis, 2019)
   Bedrifter og merkevarers tilstedeværelse på sosiale medier blir stadig viktigere i dagens konkurransesituasjon. Instagram er i dag blant de mest populære sosiale mediene med svært mange aktive brukere. Plattformens ...
  • Forbrukervaner ved skokjøp 

   Solberg, Aleksander; Nilsen, Rebecca Stokdal; Johansen, Stine Ophaug (Bachelor thesis, 2018)
   Denne bacheloroppgaven i markedsføringsledelse omhandler forbrukeres atferdsmønstre i henhold til skokjøp. Den følger IMTRoD strukturen og inneholder innledning, teori, metode, resultat og drøftelse. For å få et ...
  • Forced ranking : friend or foe? : on forced ranking and its effect on intrinsic motivation, justice perceptions and performance 

   Aune, Marthe; Røed, Julie (Master thesis, 2012-04-26)
   This
study
explores
the
effects
of
forced
ranking,
conceptualized
as
a
summative,
norm‐referenced
form
of
feedback,
on
performance.
It
was
hypothesized
that
the
lower
ranked
individuals
would
demonstrate
less
performance ...
  • Forecasting and Hedging in the Ship Recycling Market 

   Pettersén, Ida Kemiläinen; Direnzo, Joseph (Master thesis, 2021)
   This study examines the accuracy and hedge effectiveness of different static models to forecast and hedge ship demolition prices. Nine international forecasting variables and six futures contracts relevant in the ship ...
  • Forecasting crude oil futures volatility 

   Hansson, Mathias; Sand, Rune (Master thesis, 2013-02-18)
   This thesis examines the accuracy of different volatility models in forecasting the volatility of West Texas Intermediate crude oil futures returns. We examine the information content of implied volatility by embedding it ...
  • Forecasting rental rates for Norwegian commercial real estate 

   Styrvold, Håkon; Nereng, Ketil (Master thesis, 2012-05-14)
   This study seeks to identify key determinants of rents of commercial real estate in Oslo and formulate econometric models capable of describing and predicting their movements. Such a model will improve the precision of ...
  • Forecasting the U.S. Treasury Yield Curve using Targeted Diffusion Indices 

   Piene, Fredrik Bergh; Vedvik, Jan Ove (Master thesis, 2020)
   We investigate possible empirical linkages between variation in the U.S. Treasury yield curve and several measures of economic and financial activity by the methodology targeted diffusion index forecasting. First, we ...
  • Foreign acquisitions : the end of the Norwegian IT industry? 

   Bjerkeli, David; Klauer, Morten Maurer (Master thesis, 2014-02-11)
   When Norwegian IT companies are sold out of the country it often results in a debate regarding the effects it might have on the industry. There are both skeptics and those that endorse these acquisitions, but to our ...
  • Foreign Direct Investment and Host Country Industry Development: Insights from Africa 

   Nguyen, Tung Duy; Hestvedt, Christoffer Berg (Master thesis, 2020)
   Based upon African countries and their level of industry development, this study analyzes the impact of host country industry development (HCID) on the survival of FDI. The study consists of a dataset with 1146 observations ...
  • Foreign Direct Investment: A Study of the African Determinants 

   Rosenvinge, Hedvig Marie Scholz; Skavern, Sondre (Master thesis, 2019)
   This thesis explores the determinants of foreign direct investment (FDI) to Sub- Saharan Africa (SSA) compared to other developing regions, with an emphasis on risk. Estimation results from cross-section regressions using ...
  • Foreign operations and modes diversity: A study of Norwegian oil field services 

   Zhang, Wenwen; Prydz, Eva (Master thesis, 2017)
   This study takes a critical look at both how firms configure their foreign operations in the global market place; and the rational for and impediments behind the dynamics of mode configurations. The data analysis draws ...
  • Foreign versus domestic buy-outs: evidence from returns of private equity 

   Heesch, Lukas Van; Ueland, Jon Melhus (Master thesis, 2019)
   This study investigates the differences between foreign- and domestic private equity investments and identifies that factors explain these differences. We used a unique dataset acquired from Bloomberg, analyzing 700 deals ...
  • Forenkle og forbedre samhandlingen mellom pasienter og helsevesenet 

   Stokke, Alfhild; Rosted, Bjarne; Funderud, Thor (Student paper, others, 2014-10-16)
   Pasienter i dag mangler enkle løsninger for å finne relevant informasjon fra det norske helsevesenet og andre involverte aktører ifm. innleggelser og behandlinger. Informasjon som pasientene kan ha behov for er i dag delvis ...
  • Forenkling eller forvirring? : En analyse av NOU 2016:5 og dens implikasjoner for den generelle rettstilstanden og fisjonssalg 

   Svenningsen, Kine (Master thesis, 2018)
   Denne masteroppgaven handler om det nye lovforslaget til en generell omgåelsesnorm. Omgåelsesnormen er i skrivende stund fortsatt ulovfestet i Norge. Det er flere utfordringer knyttet til lovfesting, og det er stor ...
  • FORHOLDET MELLOM BENEFICIAL OWNER OG REELT ETABLERT 

   JERNÆS, CAROLINE ASTRID (Master thesis, 2016)
   Oppgaven omhandler hvorvidt reelt etablert i skatteloven § 2-38 (5) har noe å gjøre i beneficial owner i OECD Model Tax Convention Art. 10 (2). Oppgaven tar utgangspunkt i formålet bak reglene gjennom henholdsvis ...
  • Forholdet mellom NOKUS-beskatning og tax holidays i utviklingsland 

   Nerell, Marie Emilie; Vatningen, Silje Hermansen (Master thesis, 2019)
   Avhandlingen tar for seg sammenhengen mellom reglene for skattelegging av eiere i norsk-kontrollerte utenlandske selskaper (NOKUS), og norske investeringer i utviklingsland som tilbyr skatteincentivet tax holiday. Formålet ...
  • Formueskatt på fast eiendom 

   Herø, Aase Susanne (Master thesis, 2012-05-11)
   Reglene for formueskatt på fast eiendom ble endret i 2009. Motivet for endringene var å oppnå et mer rettferdig skattegrunnlag som bedre gjenspeiler reelle økonomiske verdier. Resultatet er at det for ligningsåret 2010 ble ...
  • Forskjeller i kundeporteføljene til de store revisjonsselskapene i Norge 

   Haug, Borgar; Larsen, Elias Kosmo (Master thesis, 2018)
   De fem store revisjonsselskapene i Norge fremstår utad like. Vi har i denne masteroppgaven gjort en undersøkelse på om det foreligger risikoforskjeller i klientporteføljene til revisjonsselskapene. Risiko er et begrep ...