Now showing items 688-707 of 817

  • Signalet om nettsiden 

   Berge, Mathias; Bientie, Maja Stina; Berg, Sigrid Støvne (Bachelor thesis, 2019)
   Denne oppgaven har blitt utarbeidet med et kausalt undersøkelsesdesign som er basert på forskning gjort av Bhargave, Mantonakis, og White (2016) og deres artikkel «Cue of the Cloud». De så på effekten av en påminnelse, ...
  • Sikkerhet rundt usikkerhet : Pirbrua Statens Vegvesen 

   Myhre, Maja; Aalberg, Sara; Rød, Kine Elise (Bachelor thesis, 2013-12-18)
   Denne bacheloroppgaven er et resultat av vår deltakelse i kurset BST 2531 Prosjektledelse, og kurset BTH 2532 Bacheloroppgave i Prosjektledelse. Med denne oppgaven markerer vi avslutningen på en treåring bachelorgrad i ...
  • #sjekkdeg - En kommunikationskampanj 

   Elmhammar, Linnea Raquel Estevao; Farelius, Sofia Anna (Bachelor thesis, 2017)
   I denna uppgift presenteras en kommunikationskampanj, där vi önskar motivera kvinnor från Polen att ta cellprov i Norge. I Norge är polacker en av de största invandrargrupperna. Vi väljer att bortse från de Nordiska ...
  • Sjømat AS 

   Hogstad, Steinar Westergård; Male, Hans Martin; Matre, Arvin (Bachelor thesis, 2017)
   Fiskeindustrien er Norges er en av de største industriene i Norge, og opplevde en sterk vekst i 2016 (SSB, 2017). Vi syntes av den grunn det ville være spennende å verdsette en bedrift i denne industrien. Siden en i ...
  • Skål for barnas høytid 

   Eriksen, Gina Ross; Boge, Frida (Bachelor thesis, 2017)
   I denne bacheloroppgaven har vi utviklet en holdningskampanje på vegne av kampanjeorganisasjonen AV-OG-TIL, som arbeider for godt alkovett i det norske samfunnet. Kampanjens målgruppe er foreldre i alderen 30-39 år, ...
  • Skjelbreid Poiree AS 

   Falkanger, Hendrik; Lidtun, Tor André Mountfield (Bachelor thesis, 2020)
   Vi ønsket å ta for oss et selskap som benytter seg av friluftsliv eller utendørsaktiviteter direkte opp mot sin verdiskaping. Skjelbreid Poiree AS var en passende virksomhet. Selskapet ble etablert av Liv Grete Skjelbreid ...
  • Skoringen - Hvordan kan Skoringen forbedre sine selgerprestasjoner? 

   Villa, Carl Fredrik Erlandsen; Røthe, Bendik (Bachelor thesis, 2021)
   Denne bacheloroppgaven er skrevet på bakgrunn av vår fordypning innenfor faget Salgsledelse og personlig salg. Innledningsvis i oppgaven presenteres Skoringen, vår samarbeidsbedrift, formålet med denne bacheloroppgaven ...
  • Smart Media AS 

   Botn-Langøy, Aleksander Andre; Buarø, Andreas; Hoem, Tom Alexander (Bachelor thesis, 2019)
   Vår oppgave er inndelt i seks deler. 1.0 - Innledning og problemstilling Vår bacheloroppgave i Salgsledelse og personlig salg BTH 32031 bygger videre på vår fordypningsoppgave, der fokuset var å se hvordan Key Account ...
  • Smarthotel 

   Ottesen, Ine Rydningen; Skordal, Eva Emilie; Olsen, Oddmund Johannes Holmen (Bachelor thesis, 2016)
   Beslutningsproblemet i denne oppgaven er: Har Smarthotel etablert merkekjennskap og hvilke fordeler kan merkekjennskap føre til? Formålet med oppgaven er å kartlegge merkekjennskapen til Smarthotel. Oppgaven belyser ...
  • SmartOptics AS 

   Schøyen, Felix; Haakstad, Simen Johannes (Bachelor thesis, 2021)
   SmartOptics er et selskap som tilbyr teknologiske fiberløsninger for kommunikasjon mellom datasentre og større systemer som sørger for at internett og telefoni fungerer ut til sluttbruker. I 2016 ble det fattet en ...
  • Små og mellomstore bedrifter i NCE Media 

   Aasvang, Hans Are; Monsen, Hans Jørgen; Sørensen, Haakon Theim (Bachelor thesis, 2018)
   I denne bacheloroppgaven har vi tatt for oss næringsklynger. Næringsklynger er betegnelsen på en geografisk konsentrasjon av bedrifter innenfor samme næring. Vi har fokusert oppgaven mot NCE Media, som er medieklyngen ...
  • Sosial branding: på hvilken måte skaper klær sosial identitet hos kvinner? 

   Johnsen, Frida Oxaal; Stenberg, Julie Henriette; Vågsæter, Stine Mordal (Bachelor thesis, 2014-09-11)
   Denne bacheloroppgaven handler om hvordan kvinner bruker klær for å skape identitet i dagens forbrukersamfunn. I arbeidet med oppgaven var vi spesielt interessert i å undersøke hvilke forestillinger som er knyttet til ...
  • Sosial inkludering i det norske kunstfeltet 

   Henningsson, Lina Maria; Vold, May-Linn (Bachelor thesis, 2018)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg publikumsutvikling og sosial inkludering i det norske kunstfeltet. Temaet blir belyst med utgangspunkt i kunstsosiolog Dag Solhjells kretsløpsteori som deler kunstfeltet inn i sosiale ...
  • Sosial ønskverdighet innen motivasjon 

   Kvassheim, Siri (Bachelor thesis, 2021)
   Hensikten med denne oppgaven er å undersøke om det finnes sosial ønskverdighets-bias i de ulike formene for motivasjon. Sosial ønskverdighet vil si å gi sosialt ønskelige svar, i stedet for svar som reflekterer ens sanne ...
  • Sosial ønskverdighet innenfor arbeidsmotivasjon 

   Hansson, Marie Aasrud; Braathen, Anniken (Bachelor thesis, 2021)
   Hensikten med denne oppgaven er å undersøke om det foreligger sosial ønskverdighet innenfor ulike typer motivasjon, og om jobbsøkere som avslører ulike typer motivasjon fremstår som mer eller mindre attraktive. Oppgaven ...
  • Sosial ønskverdighet og motivasjon 

   Voll, Kari Helene Ellefsen; Håranes, Elise Erfjord (Bachelor thesis, 2021)
   Oppgavens formål er å studere hvilken grad av sosial ønskverdighet det finnes innen de ulike motivasjonstypene. Dette ble gjennomført som et forskningsprosjekt der vi sendte ut en undersøkelse til respondenter i ...
  • Sosiale medier som relasjonsbygger 

   Mellingen, John Petter (Bachelor thesis, 2014-09-11)
   Sosiale medier har utvilsomt endret samfunnet vårt. For veldig mange mennesker har Facebook, Instagram, Snapchat med flere på få år blitt viktig del av hverdagen vår. Selv om sosiale medier i utgangspunktet handler om ...
  • Sosiale mediers påvirkning på forslaget til lovendring i debatten om samtykkelov 

   Hamilton, Thanushika Therese; Jensen, Johanne Søgnen (Bachelor thesis, 2023)
   Denne bacheloroppgaven skal undersøke hvordan sosiale medier har påvirket debatten om en samtykkelov i Norge. Formålet med forskningen er å få bedre forståelse av hvordan debatter arter seg i sosiale medier, og hvordan ...
  • Sponsingens rolle som markedsføringsverktøy i norske bedrifter 

   Johansen, Vetle Bjerkenes; Trønnes, Bjørn Nygård (Bachelor thesis, 2018)
   Norske bedrifter bruker store summer på markedsføring og kommunikasjon, spesielt har budsjettene for sponsing økt betraktelig de siste årene. Sponsing som markedsføringsmedium gir muligheter som ikke finnes i annen ...
  • Stemmesøk 

   Hannestad, Karoline Vogt (Bachelor thesis, 2020)
   Denne bacheloroppgaven med fordypning i digital markedsføring omhandler stemmesøk, en form for kunstig intelligens. Ettersom stemmesøk er i ferd med å bli en stor del av den digitale markedsføringens fremtid, er det ...