Now showing items 526-545 of 817

  • Maarud Prosjektgull 

   Pedersen, Håvard Brudevoll; Dreierstad, Solfrid; Nisky, Pia Haugerud (Bachelor thesis, 2020)
   Fører 80 års erfaring med prosjektarbeid automatisk til en høy grad av prosjektmodenhet? Vi har gjennom vår prosjektoppgave forsket på prosjektmodenheten i Maarud. Dette har vi gjort ved hjelp av vår hovedmodell «Project ...
  • Maritime fremdriftssystemer 

   Gaasland, Ida Elisabeth Uberg (Bachelor thesis, 2021)
   Ferge- og hurtigbåtsegmentet har det største utslippsreduksjonspotensialet innen skipssegmentene (KLD, 2020, s. 135), og i 2020 kom regjeringen med et krav om at alle nye fergeanbud skal forutsette lav- eller nullutslipp ...
  • Markedsanalyse og verdivurdering av Nordic Semiconductor 

   Pünther, Matias; Sørensen, Siri (Bachelor thesis, 2015-06-01)
   Denne bacheloroppgaven i økonomi og administrasjon er skrevet som en avslutning på vårt tre-årige studie ved BI Trondheim. Oppgavens tema er verdsettelse, hvor vi har valg å foreta en verdivurdering av teknologiselskapet ...
  • Markedsføring av alternativ behandling i Norge: Kjenner aktørene regelverket godt nok? 

   Leknes, Andreas Stien (Bachelor thesis, 2021)
   I denne bacheloroppgaven ser jeg på i hvilken grad alternative behandlere i Norge er kjent med gjeldende lover og regelverk som omhandler markedsføring av sine behandlingstilbud til kunder. Oppgaven skal bidra til å gi ...
  • Markedsføring på forbrukerens premisser? 

   Braastad, Marianne (Bachelor thesis, 2017)
   Temaet i forestående Bacheloroppgave i merkevarestrategi er native advertising. Hovedformålet med oppgaven er å avdekke hvordan forbrukeres erfaring knyttet til native advertising påvirker deres forutsetning for å ...
  • Mathallen 

   Korsrud, Ingrid; Solberg, Christoffer; Hansen, Thomas Aleksander (Bachelor thesis, 2017)
   Bacheloroppgaven i markedsføring følger ITMRD strukturen, og tar for seg innledning, teori, metode, resultat og drøftelse av funn. Oppgaven omhandler forbrukeratferd i restaurantbransjen, og for å få en bedre innsikt i ...
  • Med et progressivt syn på salgsmotivasjon 

   Ringen, Guro; Aak, Christina Steffensen (Bachelor thesis, 2014-09-12)
   Denne oppgaven er en bacheloroppgave i fagretningen markedskommunikasjon, MRK 36901, der vi har tatt for oss temaet motivasjon av selgere. Dette er et tema som er svært viktig i næringslivet i dag og for markedskommunikasjon ...
  • Mediebransje i omorganisering: Effekter på kommunikasjon og ledelse ved bruk av prosjektprogram 

   Gauslaa, Daniel (Bachelor thesis, 2016)
   Schibsted Norge er landets største mediekonsern, og har etablerte produkter innenfor medier, multimedia og digitale markedsplasser. Mediene opplever en endret konkurransesituasjon i annonsemarkedet, og det er kommet nye ...
  • Meland Elektro AS 

   Landsvik, Ingvild Marie (Bachelor thesis, 2017)
   Denne bacheloroppgaven er skrevet på bakgrunn av faget Bedriftsutvikling for små og mellomstore bedrifter, hvor jeg har valgt Meland Elektro AS som min bedrift. Bedriften befinner seg i dag i et marked hvor det er viktig ...
  • Melbillelarver som mat 

   Pedersen, Ingrid; Olsø, Maren; Berg, Amalie (Bachelor thesis, 2020)
   Klimaendringene er en av de største og mest aktuelle utfordringene verden står overfor i dag. Samtidig blir vi stadig flere mennesker på jorda, noe som fører til at behovet for mat også øker. Som en konsekvens av dette ...
  • Menneskers intuisjoner om asymmetriske leder-medarbeider dyader der den ene parten i hemmelighet misliker den andre 

   Lager, Magnus; Kalsaas, Andreas (Bachelor thesis, 2019)
   Hensikten med denne oppgaven er å undersøke menneskers intuisjon rundt en asymmetrisk leder-medarbeider relasjon, der den ene parten i hemmelighet misliker den andre. For å gjøre dette ble det utført et eksperiment med ...
  • Mennesket bak ministerposten 

   Hafskjold Thoresen, Emilie (Bachelor thesis, 2018)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg Norges kulturministere. Oppgavens formål er å undersøke hva det har å si hvem som til en hver tid besitter rollen som kulturminister. Problemstillingen som har valgt lyder som følger: - ...
  • Menyreduksjon hos kinarestauranten Xin Xing 

   Snyen, Anders; Thieu, Minh; Kong, Jian (Bachelor thesis, 2017)
   Denne bacheloroppgaven er skrevet som en del av fordypningen Økonomistyring & Investeringsanalyse ved bachelorstudiet i Økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen BI i Oslo. Hensikten med oppgaven er å avdekke årsaker ...
  • Merkesamarbeid : en strategi for utviklingen av Hennes & Mauritz 

   Andresen, Kaia Østbye; Kvisle, Christine (Bachelor thesis, 2010-10-14)
   I denne besvarelsen har vi tatt for oss fagfeltet merkevarebygging og i den forbindelse tematikken merkesamarbeid. For å belyse dette har valgt å se nærmere på Hennes & Mauritz og deres merkesamarbeid med designere og ...
  • Merkesamarbeid mellom Aidcom og Norsk Luftambulanse 

   Vestad, Kristine Jeanette; Hangerhagen, Karina; Sagvik, Christine (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   I denne avhandlingen har vi tatt for oss fagfeltet merkevarebygging, med vekt på tematikken merkesamarbeid. For å belyse denne tematikken har vi valgt å se på samarbeidet mellom Aidcom og Norsk Luftambulanse. Vi har valgt ...
  • Merkesamarbeidet Lindex/Missoni 

   Tokay, Dilan; Hilden, Christine Marie; Schou, Lasse (Bachelor thesis, 2013-12-18)
   Vi har i vår avsluttende bachelor oppgave i markedskommunikasjon sett nærmere på fagfeltet merkevarebygging, og i denne sammenheng fordypet oss inn på tematikken som omhandler merkesamarbeid. Vi har valgt å ta for oss ...
  • Merkevarebygging 

   Hagerup, Guro; Kjølberg, Karoline; Skjelstad, Trine (Bachelor thesis, 2014-09-11)
   Trondheim er en by preget av et godt kaffemiljø. Kaffemarkedet er i stadig utvikling med stor konkurranse både fra små og store kaffebarer. Det blir desto viktigere å posisjonere seg slik at man får en reell differiens ...
  • Merkevarebygging : posisjonering og differensiering 

   Witsøe, Lise Marie; Veimo, Hanne Wangberg; Grøvdal, Rikke Remmem (Bachelor thesis, 2014-02-14)
   Denne oppgaven er skrevet om EiendomsMegler1 Midt-Norge. På bakgrunn av deres utfordring med å skille seg fra de andre aktørene i bransjen valgte vi å ta for oss temaet posisjonering og differensiering. Sammen med ...
  • Merkevarebygging av kunstmuseer 

   Fosse, Maria Ingeborg Bagge; Stageboe, Monika; Haga, Ellen Marie Rødland (Bachelor thesis, 2016)
   Følgende er en bacheloroppgave i kulturledelse, en avsluttende oppgave i utdannelse på Handelshøyskolen BI, bachelor i Kultur og ledelse 2013-2016. Det er mye som kan tyde på at kunstmuseer i Norge de siste årene har ...
  • Merkevarebygging i delingsøkonomi 

   Hamidi, Fazel; Hovden, Olav Hexeberg; Halvorsen, Lisa (Bachelor thesis, 2017)
   Delingsøkonomi er et relativt nytt fenomen, og kan kort forklares som å tilgjengeliggjøre underutnyttede, hovedsakelig private, ressurser på nettbaserte samfunn. Delingsøkonomien bygger på forretningsmodeller som bryter ...