• Chatbot avatar - Antropomorfisme og adopsjon 

   Bøhlum, Baard Emil; Bårtveit, Martin; Flo, Kasper Grung (Bachelor thesis, 2021)
   En chatbot er et dataprogram som kommuniserer med mennesker via tekst eller tale. Chatboter er i sterk vekst og temaet i denne bacheloroppgaven handler om det visuelle utrykket til en chatbot. Formålet med studien er å ...
  • Chatbot og kundetilfredshet - fremtidens kundeservice 

   Kvernaas, Helene Broch; Skarpenes, Pernille; Sveen, Alexander (Bachelor thesis, 2019)
   Denne bacheloroppgaven innen digital markedsføring tar for seg hvordan chatbots, som en underkategori av kunstig intelligens, påvirker oppfattet servicekvalitet. Dette vil gi oss en indikasjon på hvordan oppfattet ...
  • Chatbots: betydningen av personlighet og forventningsstyring på kundetilfredshet 

   Korgerud, Jens Henrik; Rød, Johannes Andresen; Iversen, Edvard Wulff (Bachelor thesis, 2020)
   Tema for denne bacheloroppgaven er chatbots og kunstig intelligens. Chatbots er i en enorm vekst, hvor mange konsulenthus spår at teknologien vil bli mer og mer betydningsfull for kommersiell virksomhet i fremtiden. ...
  • Content marketing i norsk filmbransje 

   Haug, Tora Vinjar; Winther-Larsen, Henriette (Bachelor thesis, 2017)
   I denne bacheloroppgaven, utarbeidet ved Handelshøyskolen BI våren 2017, tar vi for oss det nye reklamefenomenet content marketing. I oppgaven starter vi med en introduksjon til temaet og plasserer dette i konteksten vi ...
  • De historiske hotel og spisesteder 

   Johansen, Even Julian Wedø; Woldseth, Stefi Evensen (Bachelor thesis, 2014-09-11)
   I løpet av våren 2014 har vi jobba med denne bacheloroppgaven. I løpet av den tiden har vi kommet frem til dette ferdigproduktet. Vi har valgt å bruke boka til Troye og Grønhaug (1993) som en veiledning på hvordan vi ...
  • Del opplevelsen! En kommunikasjonskampanje for SF Kino 

   Thorsvik, Ivar; Hodne, Andreas; Feen, Erlend Corcoran (Bachelor thesis, 2016)
   I denne oppgaven presenteres en kommunikasjonskampanje med hensikt å minimere spriket mellom planlagte kinobesøk, og gjennomført besøk i målgruppen gutter og jenter 16-19 år i Skedsmo kommune. I første del av oppgaven ...
  • Delingsøkonomi 

   Nagell, Eirin; Lodden, Sara Lyngholm (Bachelor thesis, 2017)
   Hensikten med denne oppgaven er å kartlegge holdning og kjøpsatferd i forhold til delingsøkonomi. Problemstillingen vår lyder som følger: hva er sammenhengen mellom holdning til delingsøkonomi og tilhørende kjøpsatferd? ...
  • Delingsøkonomi og endring av tradisjonelle forretningsmodeller 

   Stensrud, Michelle Helleren; Wilson, Stian; Hjelmås, Marthe Bjørgan (Bachelor thesis, 2016)
   Fremveksten av delingsøkonomien har ført til disruptive endringer og legger press på tradisjonelle forretningsmodellers evne til omstilling. I tillegg har bedrifter i større grad enn tidligere et kontinuerlig behov for ...
  • Deltid - en trussel for velferden? 

   Nordstad, Inger Helene Nitteberg (Bachelor thesis, 2018)
   Oppgaven tar sikte på å undersøke deltidsfenomenet i Norge og Norden, med særlig fokus på kvinners deltagelse i det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Mikroøkonomisk teori forklarer valg av antall arbeidstimer med nytteforho ...
  • Den digitale musikkbransje: korleis kan nye artistar dra nytte av digitaliseringa for å påverke kjøpsåtferda til forbrukaren? 

   Gloppen, Frida Lingjerde (Bachelor thesis, 2017)
   Bacheloroppgåva omhandlar den digitale musikkbransje og fokuset er retta mot korleis ein som ny artist kan dra nytte av digitaliseringa for å nå ut til forbrukaren. Oppgåva har to hovudemne. Fyrste emne er forbrukaråtferd ...
  • Den fysiske markedsplassen sin fremtid i Star Tour 

   Hernandez, Melissa I.; Jøraandstad, Marianne; Aase, Anette (Bachelor thesis, 2010-01-22)
   Denne oppgavebesvarelsen består av fem kapitler. I oppgavebesvarelsen har vi på vegne av Star Tour tatt for oss turoperatørenes kritiske ståsted når det gjelder den fysiske markedsplassen sin fremtid. Den første oppgavedelen ...
  • Den moderne musikkfestival 

   Ness, Robert; Ingvaldsen, Simen André Ødegård; Wingård, Jørgen (Bachelor thesis, 2019)
   Vår bacheloroppgave er utarbeidet for å synliggjøre hvilke usikkerhetsmomenter som kan påvirke utfallet av en moderne, kommersiell musikkfestival, og hvordan festivalledelsen bør handle for at disse ikke skal påvirke ...
  • Den norske dataspillbransjen 

   Smith, Celine Louise Dyran; Hjorth, Sofia Marie Boffa (Bachelor thesis, 2021)
   Denne bacheloroppgaven vil ta for seg den norske dataspillbransjen, hvor hovedfokuset vil ligge rundt internasjonale forretningsstrategier og mulige faktorer for suksess. Oppgaven vil samtidig sammenligne den norske ...
  • Den samfunnsbevisste forbruker 

   Skullerud, Nina Brundtland; Barstad, Ronja Maria (Bachelor thesis, 2021)
   Denne studien omhandler forbrukeres holdning til virksomheters samfunnsansvar (CSR) og deres holdning til eget samfunnsansvar som forbruker. Majoriteten av varer som selges på forbrukermarkedet i Norge er importert fra ...
  • Den tradisjonelle filmdistributørens rolle i strømmeøkonomien 

   Sejersted, Lotte Smiseth (Bachelor thesis, 2021)
   Formålet med studien har vært å få kunnskap om hvordan norske distributører blir påvirket av disse endringene og hvilke muligheter og utfordringer den nye teknologien medfører. Følgende problemstilling er formulert; ...
  • Destinasjon Lom 

   Rusten, Øyvind; Trøen, Anne Mjelva (Bachelor thesis, 2014-06-16)
   Gjennom denne oppgaven har vi undersøkt hvordan destinasjonen Lom fungerer per dags dato, og videre forsøkt å kartlegge hvor de ulike reiselivsaktørene selv mener potensialet for videreutvikling ligger. Som et utgangspunkt ...
  • - Det lille i det store - 

   Haug, Emma Køhler; Egner, Vårin Raaum; Norbeck, Tina Skuland (Bachelor thesis, 2018)
   Sammendrag I denne bacheloroppgaven har vi betraktet Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheims styring av byggeprosjektet Moholt 50|50. Moholt 50|50 er delt opp i fem delprosjekter og vi har tatt utgangspunkt ...
  • Det må bli kult å feile! 

   Solvang, Carl Emil Henning Søderstrøm; Televik, Kristian Hofseth (Bachelor thesis, 2021)
   Hensikten med denne studien er å undersøke den norske entreprenørskapskulturen, og belyse temaet fra et psykologisk perspektiv. Hvorfor er det ikke fler som satser stort i Norge, når vi har et unikt velferdssystem ...
  • Digitalisering i restaurantbransjen 

   Wester, Birgit Kyvik; Helliesen, Sofie Sørbø (Bachelor thesis, 2021)
   «Nye teknologier fører med seg omstillinger som setter samfunn på prøve. En sentral utfordring er å håndtere konsekvensene når teknologi gjør menneskelig arbeidskraft overflødig, og vi må skape nye jobber» (Næringslivets ...
  • DNB Eiendom : hvordan vinne kunden? 

   Hammervold, Linn; Larsen, Stine Drabløs; Nerland, Linn Kristin (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   Denne oppgaven omhandler DNB Eiendom i Trondheim og tar for seg temaet kommunikasjon, hvor problemstillingen er som følger: “Hvordan kan DNB Eiendom øke sin oppdragsmengde gjennom bruk av riktig kommunikasjon på befaring ...