Now showing items 708-727 of 817

  • Stoler vi mer på menneskers intuisjon dersom de beskriver seg selv som intuitive? 

   Haugland, Cecilie; Andresen, Karoline (Bachelor thesis, 2020)
   Hensikten med oppgaven er å undersøke om vi stoler på andre menneskers intuisjon dersom de beskriver seg selv som intuitive. Gjennom en historisk tidslinje, tar eksisterende teori om intuisjon for seg både intuisjon som ...
  • Strategisk rammeverk for opplæring og implementering av IT-systemer 

   Sætre, Stine Hagen; Nyland, Oskar; Vikebø, Erik (Bachelor thesis, 2018)
   Denne bacheloroppgaven er skrevet i forbindelse med fordypningsfaget forretningsutvikling og teknologi ved Handelshøyskolen BI - campus Bergen. Oppgaven handler gjennomgående om hvordan Jæger Automobil, heretter Jæger, ...
  • Studentenes atferdsendring ved økt studiestøtte 

   Fjelldal, Christine Marie; Karlsen, Even (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   Denne oppgaven har som hensikt å se på hvordan en økt studiestøtte ville forandret studenters hverdag. Vi har jobbet ut i fra at lånekassen ønsker svar på konsekvensene av økt studiestøtte innenfor studenters forbruk, ...
  • Studenter og næringsliv i samspill 

   Kolstad, Simen Lundeby; Skovborg-Hansen, Kaja (Bachelor thesis, 2014-09-11)
   Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT) arbeider med å styrke det regionale næringsliv. På bakgrunn av tidligere forskning, vekkes det interesse rundt hvordan man skal beholde de menneskelige ressursene og kompetansen ...
  • Styring av usikkerhet i prosjektets livssyklus 

   Mendez, Charite (Bachelor thesis, 2010-10-14)
   I denne prosjektoppgaven har jeg tatt utgangspunkt i et valgt tema, usikkerhetshåndtering i prosjekter. Gjennom å velge dette temaet har jeg forsøkt å belyse en problemstilling som inneholder elementene kontrakter og ...
  • Sustainable Marketing Online: How Do Norwegian Fashion Companies Conduct Sustainable Marketing Online and Does it Increase Brand Equity? 

   Torgeirsen, Emil Hovland (Bachelor thesis, 2022)
   It is not secret that the fashion industry is widely believed to be unsustainable. In fact, the industry was responsible for 10% of global emissions in 2017. Furthermore, the fashion is thought to be the second most polluting ...
  • Svane 

   Omsland, Simen Bjørnø; Rosvold, Erik Skar; Glømmi, Martine Sem (Bachelor thesis, 2021)
   Denne oppgaven omhandler den norske merkevaren Svane, som i dag opplever en rekke utfordringer med tanke på konkurrenter og differensiering i markedet. På bakgrunn av dette har vi valgt å ta for oss temaet merkevarebygging, ...
  • Sølvrev : Digital posisjonering i B2B-markedet 

   Dvergsdal, Daniel Klakegg; Erdal, Endre; Lem, Nils Johan Greve (Bachelor thesis, 2017)
   Bacheloroppgaven er et resultat av kurset Bedriftsutvikling for små og mellomstore bedrifter. I besvarelsen har vi tatt for oss markedsføringsbyrået Sølvrev og formulert følgende problemstilling: • Hvordan kan Sølvrev ...
  • Ta tak i ledelsen av kontraktsprosessen - øk bedriftens konkurransekraft 

   Øien, Preben; Fredriksen, Stig; Baar, Ulrik Saksvik (Bachelor thesis, 2019)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg hvordan vår valgte rådgivning- og konsulentvirksomhet praktiserer kontraktsledelse i gjennomføringen av deres prosjekter. Analysen er bygget på en eksplorativ tilnærming, der sekundærdata ...
  • Team = "oss" 

   Brynestad, Guro; Pedersen, Kine Bergliot Bjørnevoll; Fredheim, Oddlaug Nordal (Bachelor thesis, 2022)
   I dagens arbeidsliv får team en stadig mer sentral rolle. Å organisere seg i team gir løfter om en mer effektiv arbeidshverdag, og bedre resultater enn hva individet får til. Interessen for teamsamarbeid har økt i takt ...
  • Teknologiens påvirkning på det norske arbeidsmarkedet i finansnæringen i moderne tider 

   Karlsson, Jeanette; Østerud, Endre (Bachelor thesis, 2017)
   Intensjonen med oppgaven er å se på arbeidsmarkedets mekanismer og teknologisk utvikling som en sentral faktor. Vi vil avgrense oss til det norske arbeidsmarkedet med en spisset fordypning innenfor finansnæringen. Nye ...
  • Temporal distanse ved showrooming 

   Marthinsen, Julie Sandal; Valland, Isak Øye (Bachelor thesis, 2021)
   Hensikten med studien var å undersøke sammenhenger mellom temporal distanse og folks moralske evaluering av showrooming. Studien ble gjennomført som et eksperiment med manipulerte betingelser. Basert på tidligere forskning ...
  • The Fear of Missing Out in the digital age 

   Overvåg, Frida Adele; Haugen, Julie Marie (Bachelor thesis, 2018)
   I en tidsalder hvor vi stadig får tilgang til profesjonaliserte hjemmetjenester og digitale plattformer, kan vi i teorien snart gjøre alt innenfor husets fire vegger. Samtidig opplever mange av oss at vi gjøres til offer ...
  • The Lean Compass: Tandem Application of the Project Manager's Compass and Lean Organizational Theory 

   Kokonaski, Natassja Alexandra (Bachelor thesis, 2018)
   This research study seeks to identify and explore the ways in which tandem application of the Project Manger’s Compass and Lean philosophy can optimize project management activities using a studied organization as a ...
  • Ticket Feriereiser og den fysiske butikkens fremtid 

   Hatten, Silje; Laukøy, Martin Berge; Rygh, Kathrine (Bachelor thesis, 2014-09-12)
   På bakgrunn av dagens utvikling av reisebyråenes fysiske butikker valgte vi å legge temaet på vår bacheloroppgave til nettopp dette. Vi bestemte oss for å bruke Tickets fysiske butikk som bedrift, og valgte problemstillingen: ...
  • Tilfredshet med egen privatøkonomi og organisasjonsforpliktelse 

   Brien, Thomas David; Nykaas, Marte Pernille Gran; Bergmo, Kristina (Bachelor thesis, 2020)
   Formålet med denne oppgaven er å se på sammenhengen mellom organisasjonsforpliktelse og tilfredshet med egen privatøkonomi. Vi undersøker altså om graden av tilfredshet med privatøkonomien, påvirker følelsen av engasjement ...
  • Tilfredshet ved egen lønn og motivasjon 

   Forstrønen, Sophie Boye; Fleten, Hannah (Bachelor thesis, 2020)
   Hensikten med denne oppgaven er å undersøke om motivasjonen til ansatte blir påvirket av hvor tilfreds man er med egen lønn. For å gjøre dette ble det utført et eksperiment med 128 deltakere, hvor alle deltakerne var ...
  • Tillit til kunstig intelligens i utdanningssektoren 

   Krag-Stubberud, Oda Elin (Bachelor thesis, 2023)
   I denne bacheloroppgaven undersøkes studenters tillit til å benytte kunstig intelligens innenfor utdanning. Formålet med oppgaven har vært å besvare følgende problemstilling: I hvilken grad har studenter tillit til at ...
  • Tiltak for økt medarbeidertilfredshet i Brando AS 

   Laastad, Maren Vevle; Skarvøy, Marthe Brekstad; Bråthen, Anders Oskar (Bachelor thesis, 2013-12-18)
   Gjennom fordypningen, Bedriftsutvikling for SMB, har vi i denne oppgaven sett på hvordan vår samarbeidsbedrift, Brando AS, kan øke medarbeidertilfredsheten blant sine ansatte. For å belyse viktigheten av dette har vi ...
  • Tjen enkle penger på ting du ikke trenger 

   Holm, Alice Beate Slettevold; Asplin, Pernille Holmøy; Grenasberg, Susanne Flølo (Bachelor thesis, 2018)
   Denne bacheloroppgaven i kampanjeplanlegging, er en avslutning for studiet PR og markedskommunikasjon ved Handelshøyskolen BI. Kampanjeplanen er utarbeidet for Leieting. Bakgrunnen for oppgaven, er at Leieting ønsker ...