Now showing items 177-196 of 678

  • Går alt etter planen 

   Sollihagen, Marthe; Owczarz, Monika; Kjølstad, Thorkil (Bachelor thesis, 2015-06-01)
   Bacheloroppgaven omhandler planleggingen for utbygging – og ombyggings prosjektet til bedriften Polarbröd AB. Det er et svensk foretak plassert i Bredbyn som ligger i Väster-Norrland i Sverige, som produserer brød. Firmaet ...
  • Geofiltermarkedsføring på snapchat 

   Munkejord, Johannes Vea (Bachelor thesis, 2020)
   I denne bacheloroppgaven undersøkes det hva geofiltermarkedsføring på Snapchat er og hva som er fordeler og ulemper med denne typen markedsføring og sette dette i et større lys. Formålet med oppgaven er å se dette både ...
  • Get angry? Et eksperiment som utforsker effekten av ulike emosjoner på fysisk selvkontroll 

   Boman, Alexander Claes Marcus; Aadland, Simon; Nesse, Elsa Hrund Erlingsdottir (Bachelor thesis, 2019)
   Denne oppgaven baseres på menneskers fysiske selvkontroll og er utført som et forsøk på å besvare problemstillingen: “hvilken effekt har emosjoner på fysisk selvkontroll?”. Vi har benyttet en kombinasjon av kvantitativ ...
  • Gevinster ved bruk av robotisert prosess automatisering i direktoratet for økonomistyring 

   Sæstad, Rakel Bjorland; Skori, Ingrid Havnen; Syverrud, Sandra (Bachelor thesis, 2017)
   I denne oppgaven har vi sett på implementering av robotisert prosessautomatisering hos Direktoratet for økonomistyring, og hvilke fordeler automatiseringen vil medføre. Direktoratet for økonomistyring har planlagt ...
  • Gevinstrealisering hos Berthas Bakerier 

   Pryer, Håkon Bjerklund; Viken, Michael; Mølbach, Andreas Mølbach (Bachelor thesis, 2020)
   I denne oppgaven skriver vi om et fremvoksende tema innen prosjektledelse. Gevinstrealisering har gjennom de siste årene fått mye oppmerksomhet, og vi ønsket derfor å utforske hvordan en bedrift jobbet med dette temaet ...
  • Ghost kitchens i Norge 

   Pedersen, Pelle; Bergh, Johannes (Bachelor thesis, 2021)
   Bacheloroppgaven omhandler et dypdykk i det nye fenomenets ghost kitchens varierende forretningsmodeller. På bakgrunn av forretningsmodellens relative nyhet er det verken etablert anerkjente definisjoner knyttet til ghost ...
  • God meglerskikk. Et etisk begrep i utvikling? 

   Sperstad, Jenny J.; Drabløs, Erica (Bachelor thesis, 2010-10-15)
   Denne oppgaven er en teoretisk og juridisk oppgave. Vi har i denne oppgaven tatt opp etikk og god meglerskikk, og sett på om disse begrepene har forandret seg over tid. For å eksemplifisere dette har vi brukt dommen, ...
  • The Green Shift and Consumer Behaviour 

   Sterri, Rebecka Viktoria (Bachelor thesis, 2020)
   The increased attention to the word ‘green’ has not only caused a shift in consumers behavior but has rippled its way into the business world as well. This can not only be seen in new marketing messages, from many world ...
  • Grønn markedsføring, eller grønnvasking? 

   Nordstad, Stine Synnøve Kristensen (Bachelor thesis, 2020)
   Denne oppgaven har blitt utarbeidet med hensikt å belyse fenomenet grønnvasking. Jeg har intervjuet fire faglig dyktige representanter fra næringslivet, som har bidratt med å belyse oppgavens hovedtemaer: bærekraft, ...
  • Grønnvasking i Fast Fashion-industrien 

   Norland, Julie (Bachelor thesis, 2021)
   Denne oppgaven er utarbeidet for å belyse forbrukeres holdninger til grønnvasking i Fast Fashion-industrien, samt undersøke hvordan deres holdninger påvirker atferd, og hvilken effekt dette vil ha for Fast Fashion-bedr ...
  • Guvernørens prosjektledelse 

   Melgård, Petter Trøan; Tran, Minh Hao; Ryggen, Oda (Bachelor thesis, 2014-02-14)
   Bacheloroppgaven tar utgangspunkt i den trønderske treningskjeden 3T og deres interne innflyttingsprosjekt ved treningssenteret 3T-Solsiden. Etter førstegangsmøtet med bedriften ble det opplyst at prosjektet ble styrt ...
  • Gym1 Hammerfest AS 

   Bloch, Tara Helen (Bachelor thesis, 2014-09-10)
   Jeg har i denne oppgaven tatt for meg treningssentret Gym1 Hammerfest AS, og deres arbeid med å være et kvalitetssenter med et mangfold av tilbud. Oppgaven er skrevet i samarbeid med virksomheten. Formålet med oppgaven ...
  • H. C. Thauglands trælastforretning : Effektivisering og digitalisering av lagerstyringsprosesser ved innføring av ERP- system med tilleggsmoduler 

   Nonås, Synne Vallestad; Nordbø, Jorunn; Rindal, Therese (Bachelor thesis, 2019)
   Denne bacheloroppgaven i «Forretningsutvikling og Digitalisering» er skrevet av tre studenter ved Handelshøyskolen BI ved studieretningen Økonomi og Administrasjon. Oppgaven tar for seg bedriften Thauglands Trælast AS, ...
  • Handelslekkasje ved Kleppestø Senter 

   Erlandsen, Charlotte (Bachelor thesis, 2017)
   Denne oppgaven tar for seg handelslekkasjen som preger Kleppestø Senter. Jeg vil prøve å avdekke hvilke faktorer som fører til denne lekkasjen, og hvordan Kleppestø Senter kan redusere den. For å besvare problemstillingen ...
  • Handleopplevelsens rolle innen handel i fysisk butikk versus nettbutikk i klesbransjen. 

   Haugen, Marlen Hylseng (Bachelor thesis, 2017)
   I dagens marked er klesbransjen preget av svært tett konkurranse, både fra aktører som opererer med fysiske butikker, nettbutikker og multikanaler. Det har i løpet av de siste årene oppstått flere nye konsepter som ...
  • Har inflasjonsstyrte land oppnådd sine pengepolitiske mål? 

   Mjelde, Ulrik Larssønn; Ingvaldsen, Sebastian Ødegård (Bachelor thesis, 2021)
   Inflasjonsstyring har gradvis blitt en viden brukt pengepolitisk styringsform i mange økonomier i verden. New Zealand var det første landet som innførte inflasjonsstyring i 1989 og det er deres erfaringer som har lagt ...
  • Har myndighetenes skjerpede kapitalkrav overfor banker ført til nedgang i små og mellomstore bedrifters tilgang på finansiering fra banker? 

   Brobakken, Peter Istad; Valstadsve, Jørgen Rønning (Bachelor thesis, 2014-09-12)
   Hensikten med denne bacheloroppgaven var å se på hvordan de skjerpede kapitaldekningskravene for banker har påvirket kapitaltilgangen for små og mellomstore bedrifter i Norge. Små og mellomstore bedrifter utgjør en meget ...
  • Håndtering av negative kommentarer i sosiale medier 

   Lamberg, Henriette Garbo; Kolltveit, Synneva Heggholmen (Bachelor thesis, 2018)
   Sosiale medier har i dagens samfunn blitt mer integrert i bedrifters hverdag, og er en mye viktigere del av kommunikasjonen mellom bedrift og forbruker. Formålet med denne oppgaven er å belyse hvordan bedrifter responderer ...
  • Helse og trivsel i små og mellomstore bedrifter 

   Eide, Asbjørn Korpberget; Utne, Tobias Birkeland; Liltved, Adrian (Bachelor thesis, 2018)
   Hovedformålet med denne oppgaven har vært å undersøke i hvilken grad små og mellomstore bedrifter legger til rette for helse og trivsel for sine ansatte. Ved å benytte oss av teoriene Krav-Kontroll-Støtte modellen og ...
  • #Himtoo 

   Skjoldal, Henriette; Ystanes, Julia Furebotn; Vangsnes, Julia Gómez (Bachelor thesis, 2018)
   Hensikten med denne oppgaven er å undersøke forskjeller mellom kvinner og menn som offer for seksuell trakassering, og hvorvidt det foreligger kjønnsforskjeller i respondentens persepsjon av en slik situasjon. Vi har ...