Now showing items 289-308 of 678

  • I hvilken grad har kvaliteten på samfunnsansvarsrapporteringen endret seg etter innføringen av regnskapsloven § 3-3c? 

   Heldal, Anette; Arebø, Caroline Harstad (Bachelor thesis, 2019)
   Formålet med denne oppgaven har vært å se på om innføringen av regnskapsloven §3-3c i 2013 har ført til en kvalitetsendring innenfor samfunnsansvarsrapportene til store norske foretak. Vi skal se nærmere på hvilken effekt ...
  • I hvilken grad kan trenden rundt bærekraftig utvikling legge til rette for et større marked for plantebaserte produkter, basert på design og posisjonering? 

   Holm, Pernille; Flodin, Madeleine; Ulvestad, Ragnhild Elin Pettersen (Bachelor thesis, 2019)
   Oppgaven dreier seg i hovedsak om plantebaserte produkter, med fokus på merkevaren Oatly. Det skal legges til grunn hvordan bærekraft, dagens forbrukere, design og plantebasert kosthold henger sammen. Innledningsvis vil ...
  • I hvilken grad påvirker en bedrifts navneendring forbrukernes holdning til merkevaren? 

   Olsen, Aimi; Jensen, Mia Marlene; Foss, Karoline Aamodt (Bachelor thesis, 2020)
   I løpet av de siste årene har flere synlige merkevarer i Norge valgt å endre navn. Vi synes det er svært interessant at bedrifter velger å endre navn når merkenavn er det viktigste merkeelementet. På bakgrunn av dette ...
  • I hvilken grad påvirker feminin eller maskulin ordlyd i stillingsannonser kvinners valg om å søke lederstillinger, og i hvilken grad påvirker personlighet dette valget? 

   Yeyis, Aster Sisay; Pettersen, Lill Heidi; Nordgren, Alexandra (Bachelor thesis, 2020)
   Tematikken i denne oppgaven er Human Resources, nærmere bestemt selve rekrutteringsprosessen. Oppgaven tar for seg det som ofte er rekrutteringens start, stillingsannonsen. Rekruttering er i dag en av de viktigste og ...
  • I hvilken grad vil en bærekraftig posisjonering i klesbransjen påvirke bedrifters omdømme fra et forbrukerperspektiv, og i hvilken grad har dette noe å si for forbrukernes valg av merke? 

   Johnsen, Camilla Nathalie; Corneliussen, Sara Andrassy (Bachelor thesis, 2020)
   I denne oppgaven tar vi for oss problemstillingen: “I hvilken grad vil en bærekraftig posisjonering i klesbransjen påvirke bedrifters omdømme fra et forbrukerperspektiv, og i hvilken grad har dette noe å si for forbrukernes ...
  • Identitetsspørsmålet i tekstildesignbransjen : Kunstner eller entreprenør? 

   Rasmussen, Lillian; Kirkaune, Eirin Myhre (Bachelor thesis, 2018)
   Kreative entreprenører og den kreative industrien blir stadig mer akseptert av den norske regjeringen, som har etablert flere tiltak for å øke forretningskompetanse. Dette skal gjøre at entreprenørskap og nytenking ...
  • Ikke-observerbar økonomi (NOE) 

   Bøckman, Elias Marcelo Rojas Preter (Bachelor thesis, 2017)
   Anslag på økonomiske hovedstørrelser bidrar til svært viktig informasjon om tilstanden og utviklingen av et lands økonomi. Bak ethvert land står en stat som legger til rette for politiske og økonomiske systemer. Som en ...
  • Ikke-observerbar økonomi (NOE) 

   Reimertz, Henrik Solbakken (Bachelor thesis, 2017)
   Anslag på økonomiske hovedstørrelser bidrar til svært viktig informasjon om tilstanden og utviklingen av et lands økonomi. Bak ethvert land står en stat som legger til rette for politiske og økonomiske systemer. Som en ...
  • #ikkemertomtmatskap 

   Tømta, Ida Wendel; Joner, Emilie Wolf (Bachelor thesis, 2017)
   Dette er en avsluttende bacheloroppgave i kampanjeplanlegging ved Handelshøgskolen BI. Oppgaven oppsummerer et treårs studie i PR og markedskommunikasjon. Oppdragsgiver for kampanjen er Hjelpende hender, og vi har ...
  • Implementering av balansert målstyring hos Møller Bil Leangen 

   Øverby, Aleksander; Aamild, Per Olav Bjerkholt (Bachelor thesis, 2015-06-01)
   Oppgaven er skrevet i samarbeid med Møller Bil Leangen, og har ledelsesverktøyet balansert målstyring som tema. Formålet med oppgaven har vært på utarbeide en modell for implementering av balansert målstyring i virksomheten. ...
  • Implementering av Black Litterman-modellen i DNB Asset Management 

   Stokkevåg, Stian; Larsen, Martin Lapin (Bachelor thesis, 2020)
   Denne oppgaven er skrevet i et samarbeid med forvaltningsselskapet DNB Asset Management AS. Formålet med oppgaven er å undersøke hvorvidt allokeringen utledet av Black Litterman-modellen kan tilføre forvaltningen i DNB ...
  • Implementering av EPJ-system i Nordre Follo kommune 

   Hagland, Mats; Furebotn, Henrik (Bachelor thesis, 2019)
   Oppegård og Ski kommune skal slås sammen til Nordre Follo kommune. I forbindelse med sammenslåingen skal de blant annet anskaffe et elektronisk pasientjournalsystem (EPJ-system). Dette systemet må være implementert og ...
  • Implementering av et bærekraftig reiseliv 

   Hovdahl, Håvard Uglem; Sæther, Kjersti (Bachelor thesis, 2010-10-15)
   Denne oppgaven har tatt utgangspunkt i prosjektet Bærekraftig reiseliv 2015 som har sin bakgrunn fra Regjeringens reiselivsstrategi fra 2007. Vi har fokusert på Destinasjon Røros som en av fem piloter for i dette prosjektet. ...
  • Inbound marketing: «Hvordan kan inbound marketing utvikle gode kunderelasjoner i bedriftsmarkedet (B2B)?» 

   Milenkovic, Cecilie Refsnes (Bachelor thesis, 2019)
   Temaet for denne bacheloroppgaven omhandler hvordan den digitale markedsføringsstrategien inbound marketing kan bidra til å utvikle gode kunderelasjoner i bedriftsmarkedet. Fokuset er spesielt rettet mot bruk av ...
  • Indre, ytre og prososial motivasjon på kort og lang sikt 

   Klæva, Ingrid Reistad; Gjelsvik, Rebecca Helene (Bachelor thesis, 2021)
   Hensikten med oppgaven er å undersøke hvordan mennesker forholder seg til faktorer innenfor motivasjon og hvordan de vektlegger belønninger på kort og lang sikt. Først vil vi ta for oss relevante teorier og forskning ...
  • Influencer marketing 

   Nilsen, Amalie (Bachelor thesis, 2021)
   Denne bacheloroppgaven i merkevarestrategi er basert på den økende bruken av influencere som avsendere av annonser på sosiale medier. Studien har som formål å hjelpe bedrifter med å oppnå økte effekter av samarbeid med ...
  • Influencers påvirkning på den norske forbrukers kjøpsintensjon 

   Hetland, Tonette Mathiesen; Sætersdal, Julie; Stokke, Veronika Kristin (Bachelor thesis, 2018)
   I denne bacheloroppgaven, utarbeidet ved Handelshøyskolen BI våren 2018, tar vi for oss det nye fenomenet influencer markedsføring. Innledningsvis formulerer vi en introduksjon til temaet, samt presenterer oppgavens formål ...
  • Informasjonskampanje for Folkehelseinstituttet og HPV-vaksinen 

   Holand, Ida Kristine; Skage, Kine Midtun (Bachelor thesis, 2017)
   I vår bacheloroppgave i PR- og markedskommunikasjon har vi valgt å utvikle en informasjonskampanje for Folkehelseinstituttet (heretter kalt FHI) og HPVvaksinen. I januar 2016 ble det vedtatt at kvinner født 1991 og senere ...
  • Innføring av Shoppa i Bunnpris - fra kunnskap til handling 

   Vingen, Martin; Grapendaal, Suzanne (Bachelor thesis, 2015-06-01)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg temaet kunnskapsoverføring, med fokus på overføring av kunnskap fra prosjekt til basisorganisasjon. Problemstillingen for utarbeidelsen av oppgaven var: ”Hvordan var kunnskapsoverføringen ...
  • Innholdsmarkedsføring 

   Toft, Tina Marie Berg; Åteigen, Mari Tveide; Krav, Cathrine (Bachelor thesis, 2016)
   I Bacheloroppgaven er merkevarestrategien innholdsmarkedsføring valgt, hvor casene Gilde oppskriftshefter, Team Coop og Forsvaret er benyttet for å belyse funn. Innholdsmarkedsføring er forenklet en vedvarende ...