Now showing items 668-687 of 817

  • Salg av lavinteresse-tjenester 

   Tjelta, Ole Bjørn Trevland (Bachelor thesis, 2021)
   Majoriteten av mennesker anerkjenner begrepet salg. Gjennom salg blir relasjoner og verdier skapt. Salg er også en av di viktigste aktivitetene i en bedrift. Som privatperson er man ofte godt kjent med telefonselgere, ...
  • Salgsmotivasjon 

   Lund, Emilie Edvardsen; Storløkken, Veronica Myrland (Bachelor thesis, 2017)
   Vi har skrevet bacheloroppgaven vår i fordypningsfaget Salgsledelse og Personlig Salg BTH 3203 i samarbeid med Telia Norge AS. Oppgavens hovedtema er salgsmotivasjon hos Telias b2b-selgere. Vi valgte dette temaet på ...
  • Samarbeid i byggeprosjekter 

   Nøstvold, Hanna; Solli, Rakel Johanne (Bachelor thesis, 2014-09-10)
   Denne rapporten handler om samarbeid i prosjekter. Vi har tatt for oss prosjektet «byggingen av nye Charlottenlund videregående skole», som foregikk fra 21. juni 2010 til 29. juni 2012. Mens overlevering av selve skolebygget ...
  • Samfunnsansvar og egne merkevarer i dagligvare 

   Birkenes, Fredrik; Gaarder, Maren; Kristiansen, Mathias (Bachelor thesis, 2019)
   Det blir mer og mer interessant for bedrifter å markedsføre seg som bærekraftige i dagens samfunn. Takket være miljøgenerasjonen har et sentralt spørsmål blitt om det faktisk dras fordeler av slik type markedsføring, ...
  • Samfunnsansvar og lojalitet 

   Hesselberg, Linda; Hvidsteen, Magnus; Staver, Ragnhild Vegsund (Bachelor thesis, 2018)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg hva en spesifikk bedrifts samfunnsansvar har å si for forbrukernes lojalitet. Vi har valgt å ta for oss skomerket TOMS. Følgende problemstilling er formulert for oppgaven: «Hva har ...
  • Samfunnsansvarlige investeringer 

   Faksvåg, Ine Marie Ullern; Narmo, Emilie; Niles, Jony (Bachelor thesis, 2016)
   Formålet med denne oppgaven er å studere utviklingen av fenomenet Social Responsible Investments (SRI) som beslutningsgrunnlag for investeringer. Oppgavens problemstilling undersøker hvorvidt SRI gir lik eller ulik ...
  • Samhandling : å gjøre hverandre gode 

   Storvik, Aini Camilla; Pedersen, Line Engan (Bachelor thesis, 2010-02-04)
   Hensikten med denne oppgaven har vært å fordype seg i temaet samhandling. vi ønsket å finne ut mer om hvordan samhandlingen er i et gitt prosjekt, for så å komme med anbefalinger til hvordan man ved hjelp av ulike metoder ...
  • Sammen 

   Lien, Liv Maria Nesje; Larsen, Kristin Elisabeth (Bachelor thesis, 2018)
   Dette er en bacheloroppgave i kampanjeplanlegging for studieretning PR og markedskommunikasjon ved Handelshøyskolen BI. Formålet med oppgaven er å utvikle en kampanje på vegne av oppdragsgiver Sammen Råd & Karriere. Bakgrunnen ...
  • Sammenhengen mellom kriser og innovasjon 

   Hauge, Martin Sæbø; Bylykemini, Denniz; Frafjord, Jesper (Bachelor thesis, 2023)
   Denne bacheloroppgaven ved Handelshøyskolen BI – Stavanger tar for seg teamet «Sammen-hengen mellom kriser og innovasjon», med et spesielt fokus på hvordan kriser påvirker inno-vasjonsaktiviteten i hospitality-bransjen. ...
  • SARTOR STORSENTER 

   Nyhus, Ingrid Kvamme; Helgesen, Pia Charlotte Deinboll (Bachelor thesis, 2021)
   Hensikten med denne oppgaven var å undersøke hvordan senterledelsen på Sartor Storsenter kan benytte ulike motivasjonsmetoder for å stimulere innsats og bedre selgerprestasjoner blant butikksjefene på senteret. Vi var ...
  • Sårbarheter ved nordmenns digitale atferd 

   Udjus, Lauritz Nathaniel Myking (Bachelor thesis, 2022)
   Denne bacheloroppgaven er skrevet som en rapport om sårbarheter i nordmenns digitale atferd, sett mot påvirkningsforsøk ved stortingsvalg. Den tok for seg temaene tillit og motstandsdyktighet med mer.
  • Se meg : Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri 

   Baltzersen, Åse-Line; Mannerud, Hanne-Mari; Alem, Johanna (Bachelor thesis, 2017)
   Vi har utarbeidet en kampanjeplan for vår oppdragsgiver Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP). Formålet er å hjelpe unge mellom 15-21 år å få tidlig hjelp for emosjonelt ustabil personlighetsfor ...
  • Se opp fra skjermen: En holdningskampanje i samarbeid med Helsedirektoratet 

   Jensen, Vilde (Bachelor thesis, 2018)
   Dette er en bacheloroppgave i kampanjeplanlegging som er en avsluttende del av studiet PR og markedskommunikasjon ved Handelshøyskolen BI Bergen. I samarbeid med Helsedirektoratet utarbeider jeg en holdningskampanje med ...
  • Selfa Arctic AS 

   Olsen, Andreas Rindahl; Bjartnes, Lars Woll; Lundh, Emilie Lanssen (Bachelor thesis, 2015-06-01)
   Vi har i vår bacheloroppgave tatt for oss Selfa Arctic AS og deres innovasjon innen maritim næring. Selfa er lokalisert i Trondheim og Rødskjær, og jobber med produksjon og reparasjon i hovedsak av kystfiskebåter. Våren ...
  • Serieentreprenørskap i norge 

   Ertvaag, William; Mosdal, Tord Edvin; Heldal, Daniel Sandåker (Bachelor thesis, 2020)
   Serieentreprenører er nødvendige for å tilføre innovasjon og samtidig utvikle samfunnet med tiden. Vi ønsker å se nærmere på hvordan serieentreprenørskap ser ut i Norge og gå nærmere inn på hvordan en typisk serieentreprenør ...
  • Showrooming 

   Mohn Furre, Elisabeth; Furrebøe, Celina Hansen (Bachelor thesis, 2023)
   Denne oppgaven tar for seg fenomenet showrooming. Hensikten med studien er å undersøkelse det moralske aspektet ved showrooming og hvordan den moralske bedømmelsen av fenomenet blir påvirket av nasjonaliteten til distributøren. ...
  • Showrooming - lavprofitt vs. høyprofitt 

   Eineteig, Malene Lund; Bie, Tale Rutgerson; Lyon, Julia Vesterhus (Bachelor thesis, 2021)
   Showrooming er et fenomen som går ut på at kunder finner et produkt i en fysisk butikk, men gjennomfører kjøpet billigere på nett. Som følge av økt digitalisering og endring i folks handlevaner ønsket vi å finne ut nærmere ...
  • Showrooming og Webrooming 

   Larsen, Caroline Skaar; Høvik, Mathilde Gulseth (Bachelor thesis, 2021)
   Denne oppgaven tar for seg fenomenene «showrooming» og «webrooming», og moralaspektet knyttet til disse. Hensikten med denne studien er å utforske hvordan moral og etikk kan ha en påvirkning på forbrukernes showrooming ...
  • Showrooming: moral og fysisk distanse "Hvilke faktorer påvirker folks moralske evaluering av ulike tilfeller av showrooming?" 

   Hanssen, Fredrik; Stranden, Daniel Jakobsen (Bachelor thesis, 2021)
   Denne bacheloroppgaven handler om fenomenet showrooming. Hensikten med denne studien var å utforske om fysisk distanse mellom en forbruker og en fysisk butikk påvirker folks moralske evaluering av showrooming. Oppgaven ...
  • Showrooming: Moralsk bedømmelse ved ulike grader besparelse 

   Moldenes, Eirik Opheim; Risti, Sander From; Steinsund, Ole Martin (Bachelor thesis, 2023)
   Denne oppgaven tar for seg fenomenet showrooming, der forbrukere først utfører informasjonssøk om et produkt i en fysisk butikk og deretter handler det tilsvarende produktet på nettet til en lavere pris. Forbrukeratferden ...