Now showing items 546-565 of 678

  • Salg av lavinteresse-tjenester 

   Tjelta, Ole Bjørn Trevland (Bachelor thesis, 2021)
   Majoriteten av mennesker anerkjenner begrepet salg. Gjennom salg blir relasjoner og verdier skapt. Salg er også en av di viktigste aktivitetene i en bedrift. Som privatperson er man ofte godt kjent med telefonselgere, ...
  • Salgsmotivasjon 

   Lund, Emilie Edvardsen; Storløkken, Veronica Myrland (Bachelor thesis, 2017)
   Vi har skrevet bacheloroppgaven vår i fordypningsfaget Salgsledelse og Personlig Salg BTH 3203 i samarbeid med Telia Norge AS. Oppgavens hovedtema er salgsmotivasjon hos Telias b2b-selgere. Vi valgte dette temaet på ...
  • Samarbeid i byggeprosjekter 

   Nøstvold, Hanna; Solli, Rakel Johanne (Bachelor thesis, 2014-09-10)
   Denne rapporten handler om samarbeid i prosjekter. Vi har tatt for oss prosjektet «byggingen av nye Charlottenlund videregående skole», som foregikk fra 21. juni 2010 til 29. juni 2012. Mens overlevering av selve skolebygget ...
  • Samfunnsansvar og egne merkevarer i dagligvare 

   Birkenes, Fredrik; Gaarder, Maren; Kristiansen, Mathias (Bachelor thesis, 2019)
   Det blir mer og mer interessant for bedrifter å markedsføre seg som bærekraftige i dagens samfunn. Takket være miljøgenerasjonen har et sentralt spørsmål blitt om det faktisk dras fordeler av slik type markedsføring, ...
  • Samfunnsansvar og lojalitet 

   Hesselberg, Linda; Hvidsteen, Magnus; Staver, Ragnhild Vegsund (Bachelor thesis, 2018)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg hva en spesifikk bedrifts samfunnsansvar har å si for forbrukernes lojalitet. Vi har valgt å ta for oss skomerket TOMS. Følgende problemstilling er formulert for oppgaven: «Hva har ...
  • Samfunnsansvarlige investeringer 

   Faksvåg, Ine Marie Ullern; Narmo, Emilie; Niles, Jony (Bachelor thesis, 2016)
   Formålet med denne oppgaven er å studere utviklingen av fenomenet Social Responsible Investments (SRI) som beslutningsgrunnlag for investeringer. Oppgavens problemstilling undersøker hvorvidt SRI gir lik eller ulik ...
  • Samhandling : å gjøre hverandre gode 

   Storvik, Aini Camilla; Pedersen, Line Engan (Bachelor thesis, 2010-02-04)
   Hensikten med denne oppgaven har vært å fordype seg i temaet samhandling. vi ønsket å finne ut mer om hvordan samhandlingen er i et gitt prosjekt, for så å komme med anbefalinger til hvordan man ved hjelp av ulike metoder ...
  • Sammen 

   Lien, Liv Maria Nesje; Larsen, Kristin Elisabeth (Bachelor thesis, 2018)
   Dette er en bacheloroppgave i kampanjeplanlegging for studieretning PR og markedskommunikasjon ved Handelshøyskolen BI. Formålet med oppgaven er å utvikle en kampanje på vegne av oppdragsgiver Sammen Råd & Karriere. Bakgrunnen ...
  • SARTOR STORSENTER 

   Nyhus, Ingrid Kvamme; Helgesen, Pia Charlotte Deinboll (Bachelor thesis, 2021)
   Hensikten med denne oppgaven var å undersøke hvordan senterledelsen på Sartor Storsenter kan benytte ulike motivasjonsmetoder for å stimulere innsats og bedre selgerprestasjoner blant butikksjefene på senteret. Vi var ...
  • Se meg : Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri 

   Baltzersen, Åse-Line; Mannerud, Hanne-Mari; Alem, Johanna (Bachelor thesis, 2017)
   Vi har utarbeidet en kampanjeplan for vår oppdragsgiver Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP). Formålet er å hjelpe unge mellom 15-21 år å få tidlig hjelp for emosjonelt ustabil personlighetsfor ...
  • Se opp fra skjermen: En holdningskampanje i samarbeid med Helsedirektoratet 

   Jensen, Vilde (Bachelor thesis, 2018)
   Dette er en bacheloroppgave i kampanjeplanlegging som er en avsluttende del av studiet PR og markedskommunikasjon ved Handelshøyskolen BI Bergen. I samarbeid med Helsedirektoratet utarbeider jeg en holdningskampanje med ...
  • Selfa Arctic AS 

   Olsen, Andreas Rindahl; Bjartnes, Lars Woll; Lundh, Emilie Lanssen (Bachelor thesis, 2015-06-01)
   Vi har i vår bacheloroppgave tatt for oss Selfa Arctic AS og deres innovasjon innen maritim næring. Selfa er lokalisert i Trondheim og Rødskjær, og jobber med produksjon og reparasjon i hovedsak av kystfiskebåter. Våren ...
  • Serieentreprenørskap i norge 

   Ertvaag, William; Mosdal, Tord Edvin; Heldal, Daniel Sandåker (Bachelor thesis, 2020)
   Serieentreprenører er nødvendige for å tilføre innovasjon og samtidig utvikle samfunnet med tiden. Vi ønsker å se nærmere på hvordan serieentreprenørskap ser ut i Norge og gå nærmere inn på hvordan en typisk serieentreprenør ...
  • Showrooming - lavprofitt vs. høyprofitt 

   Eineteig, Malene Lund; Bie, Tale Rutgerson; Lyon, Julia Vesterhus (Bachelor thesis, 2021)
   Showrooming er et fenomen som går ut på at kunder finner et produkt i en fysisk butikk, men gjennomfører kjøpet billigere på nett. Som følge av økt digitalisering og endring i folks handlevaner ønsket vi å finne ut nærmere ...
  • Showrooming og Webrooming 

   Larsen, Caroline Skaar; Høvik, Mathilde Gulseth (Bachelor thesis, 2021)
   Denne oppgaven tar for seg fenomenene «showrooming» og «webrooming», og moralaspektet knyttet til disse. Hensikten med denne studien er å utforske hvordan moral og etikk kan ha en påvirkning på forbrukernes showrooming ...
  • Showrooming: moral og fysisk distanse "Hvilke faktorer påvirker folks moralske evaluering av ulike tilfeller av showrooming?" 

   Hanssen, Fredrik; Stranden, Daniel Jakobsen (Bachelor thesis, 2021)
   Denne bacheloroppgaven handler om fenomenet showrooming. Hensikten med denne studien var å utforske om fysisk distanse mellom en forbruker og en fysisk butikk påvirker folks moralske evaluering av showrooming. Oppgaven ...
  • Signalet om nettsiden 

   Berge, Mathias; Bientie, Maja Stina; Berg, Sigrid Støvne (Bachelor thesis, 2019)
   Denne oppgaven har blitt utarbeidet med et kausalt undersøkelsesdesign som er basert på forskning gjort av Bhargave, Mantonakis, og White (2016) og deres artikkel «Cue of the Cloud». De så på effekten av en påminnelse, ...
  • Sikkerhet rundt usikkerhet : Pirbrua Statens Vegvesen 

   Myhre, Maja; Aalberg, Sara; Rød, Kine Elise (Bachelor thesis, 2013-12-18)
   Denne bacheloroppgaven er et resultat av vår deltakelse i kurset BST 2531 Prosjektledelse, og kurset BTH 2532 Bacheloroppgave i Prosjektledelse. Med denne oppgaven markerer vi avslutningen på en treåring bachelorgrad i ...
  • #sjekkdeg - En kommunikationskampanj 

   Elmhammar, Linnea Raquel Estevao; Farelius, Sofia Anna (Bachelor thesis, 2017)
   I denna uppgift presenteras en kommunikationskampanj, där vi önskar motivera kvinnor från Polen att ta cellprov i Norge. I Norge är polacker en av de största invandrargrupperna. Vi väljer att bortse från de Nordiska ...
  • Sjømat AS 

   Hogstad, Steinar Westergård; Male, Hans Martin; Matre, Arvin (Bachelor thesis, 2017)
   Fiskeindustrien er Norges er en av de største industriene i Norge, og opplevde en sterk vekst i 2016 (SSB, 2017). Vi syntes av den grunn det ville være spennende å verdsette en bedrift i denne industrien. Siden en i ...