Now showing items 476-495 of 678

  • Offentlige anskaffelser av innovasjon 

   Osland, Julie; Seim, Silje Oksholen (Bachelor thesis, 2020)
   Samfunnsmessige utfordringer vil prege fremtiden og det er et økende behov etter innovative løsninger. Offentlig sektor kan etterspørre innovasjon gjennom sine prosjekter «anskaffelser av innovasjon». Etter å ha gjennomgått ...
  • #offline - legg bort mobiltelefonen og spar liv! 

   Skaathun, Ronja Ommang; Steien, Helene Vestbø (Bachelor thesis, 2017)
   SAMMENDRAG Dette er en bacheloroppgave i kampanjeplanlegging og vår avsluttende oppgave ved Handelshøyskolen BI Bergen. I denne oppgaven presenteres en kommunikasjonskampanje med hensikt å forebygge mobilbruk i trafikken ...
  • Oljeprisens påvirkning på norsk økonomi En analyse av oljeprisens effekt på Hovedindeksen, reell kronekurs og arbeidsledighet 

   Bang, Sindre (Bachelor thesis, 2021)
   Denne oppgaven tar for seg hvorvidt månedlige variasjoner i oljeprisen har hatt en statistisk signifikant effekt på Hovedindeksen på Oslo Børs, reell kronekurs målt mot USD og arbeidsledigheten i Norge i løpet av ...
  • Om lederutvikling og kollegastøtte i etterkant av alvorlige negative opplevelser 

   Hansen, Bjørn-André; Helstrøm, Arne (Bachelor thesis, 2012-11-27)
   Denne oppgave skal belyse hvorvidt en veileder1 i kampgjennomgang kan ivareta videreutvikling av kampledere2, og samtidig være kollegastøtte ved alvorlige negative opplevelser. Med alvorlige negative opplevelser menes ...
  • Om Magnor Glassverk AS 

   Lystad, Magnus; Gjerde, Kristoffer (Bachelor thesis, 2017)
   I denne oppgaven ønsket vi å undersøke hvorvidt lean-prinsipper og –verktøy kan bidra til effektivitetsforbedringer, og hvordan man kan integrere kontinuerlig forbedring i arbeidskulturen. Magnor Glassverks hovedlager ...
  • Omdømme 

   Rognan, Maria Bø; Stensaas, Mia Asmervik (Bachelor thesis, 2014-09-11)
   Denne oppgaven omhandler NAV som rekrutteringskanal i Trondheim med spesielt fokus på omdømmets kompleksitet, hvilke byggesteiner som skaper et omdømme i en organisasjon, derunder identitet, image, kommunikasjon, relasjoner, ...
  • Omdømme og Hennes & Mauritz 

   Jacobsen, Vilde Marie; Seime, Anna Viktoria (Bachelor thesis, 2018)
   Denne bacheloroppgaven har som formål å avdekke hvilken effekt slike kriser har på kleskjeden Hennes & Mauritz sitt omdømme. Ut i fra dette kom vi frem til problemstillingen ”Hvordan har krisene som Hennes & Mauritz har ...
  • Omdømmet til omdømme 

   Dyvesether, Thea Rustad; Løvlie, Pernille Eik Lunde; Claesson, Sandra Caroline (Bachelor thesis, 2017)
   Hvordan skille seg ut i en jungel av kommunikasjonsbyråer? Og hva tenker folk egentlig om omdømme? ReputationInc er et rådgivende kommunikasjonsbyrå som fokuserer på grundig kartlegging av bedrifters omdømme og strategisk ...
  • Omnikanalstrategi i klesbransjen. 

   Vold, Maja; Fimland, Emilie Scherer; Berg, Marthe (Bachelor thesis, 2018)
   Hensikten med denne bacheloroppgaven er å belyse hvilke områder bedrifter i klesbransjen er nødt til å fokusere på, og hva som kreves for å etablere en sømløs omnikanalstrategi. Med utgangspunkt i dette har vi kommet ...
  • Onboarding - integrering av nyansatte i kunnskapsbaserte virksomheter 

   Borgersrud, Kirstine Moe; Hauge, Malin Josefina; Heidenstrøm, Henrik Refstad (Bachelor thesis, 2019)
   Oppgavens hensikt er å sette lys på hvordan ulike kunnskapsbaserte virksomheter bruker onboarding som et virkemiddel, til å integrere de nyansatte. Problemstillingen er dermed formulert slik: Hvordan integreres nyansatte ...
  • Opinionslederskap 

   Hamborg, Sandra Christine; Hernes, Marte Lovise; Røstvold, Vibeke (Bachelor thesis, 2014-09-11)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg temaet opinionslederskap, og hvordan opinionsledere utøver innflytelse på kjøpsatferden til unge voksne i alderen 18-25 år. Målet med oppgaven er å søke å forklare hvilke mekanismer som ...
  • Oppdal så klart? 

   Mollan, Christine; Reppe, Cathrine; Arnesen, Ole-Henrik (Bachelor thesis, 2010-02-04)
   Vi har i denne oppgaven jobbet med branding, og gjennomføringen av en brandingprosess på destinasjonsnivå. Vi valgte å skrive om Oppdal, en helårsdestinasjon i Sør-Trøndelag som har ”Oppdal så klart” med Oppdalsola i ...
  • Oppdrag Sirkel 

   Ødegaard, Thilde Kristine; Nyborg, Kristine Cornelia; Lysklett, Silje (Bachelor thesis, 2018)
   Denne oppgaven er en bacheloroppgave i kampanjeplanlegging ved Handelshøyskolen BI Bergen. Oppdragsgiveren for denne kampanjen er Fretex Norge AS, som er Norges største secondhand-kjede samt arbeids- og inkluderingsbedrift ...
  • Organisasjonssosialisering - ansattes holdninger til å finne sin plass i organisasjonen 

   Hjelle, Viktoria Kirstine (Bachelor thesis, 2018)
   Denne studien undersøker betydningen organisasjonssosialisering har for ny-ansatte. De sosialpsykologiske variablene jobbtilfredshet, opplæring, rolleklarhet og kollegastøtte blir vektlagt og deretter knyttet opp mot ...
  • Oslos boligmarked 

   Strandheim, Tormod; Aasland, Haavard (Bachelor thesis, 2017)
   Denne bacheloroppgaven har som hensikt å analysere boligmarkedet i Oslo, for deretter å kunne argumentere for om det eksisterer en boligboble eller ikke. Derav problemstillingen: «Eksisterer det en boligboble i Oslos ...
  • Overleveringsprosessen 

   Moen, Hege; Fremme, Heidi Magrethe (Bachelor thesis, 2015-06-01)
   Denne oppgaven handler om avslutningsfasen i prosjekter og mer spesifikt om prosessen med overlevering av bolig fra utbygger til sluttkunde. Vi har sett på hvordan Heimdal Bolig AS gjennomfører sine overleveringer og ...
  • På hvilken måte påvirker GDPR bruk og utvikling av kunstig intelligens, og hvordan kan teknologien utnyttes? 

   Ekornrud, Celine; Haaland, Karoline Gurholt; Taalesen, Tale Staveteig (Bachelor thesis, 2020)
   EUs personvernforordning, GDPR, trådte i kraft 20. Juli 2018 og skal sikre at regler om personvern overholdes, og sørger for at data ikke misbrukes. Ny teknologi utfordrer personvernet dersom det ikke settes grenser. ...
  • På hvilken måte påvirker kunstig intelligens moderne markedsføring, og hvordan kan denne teknologien utnyttes? 

   Soleng, Sondre Knudsen; Grimsrud, Ida Marie Amundsen; Solvang, Christian (Bachelor thesis, 2021)
   Kunstig intelligens betegnes ofte som en av de mest fremvoksende teknologiene med høyest nytteverdi, men også den med størst skadepotensial. I tråd med den stadig fremadstormende teknologiske utviklingen i samfunnet ...
  • På rett vei med perfeksjonister bak rattet 

   Kristoffersen, Barbro; Hilmarsen, Gunn; Ytreeide, Christian Høydal (Bachelor thesis, 2015-06-01)
   Denne bacheloroppgaven handler om samlokaliseringsprosjektet Østre Rosten 8, der de to bilfirmaene Motor-Trade og Prøven Bil har flyttet inn under samme tak. Dette prosjektet er unikt i norsk sammenheng i følge interessentene. ...
  • På tide å slutte? 

   Gullbrekken, Eline Lyngstad; Antonsen, Ellen Wagnild; Kristiansen, Tuva (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   Norges hittil dyreste røykesluttkampanje”På tide å slutte?” ble lansert i januar 2012. Kampanjen hadde som mål å forebygge røykestart, motivere til røykeslutt, samtopplyse om helseeffektene av røyking. Vi har i denne ...