Bachelor's theses from BI Norwegian Business School. From 2016 and onwards only grades A are published. Older theses are graded A or B. Confidential theses will not be made available.

Recent Submissions

 • Hvordan bygge merkeassosiasjoner for en nettbutikk i et konkurransepreget marked, og hvordan den digitale kundereisen påvirker merkevarebyggingen 

  Birkelid, Vanja; Berntsen, Stine Sofie (Bachelor thesis, 2019)
  I denne oppgaven har vi sett på netthandel og hvordan kundereisen har utviklet seg i sammenheng med teknologien. Internett har gjort det enklere for kunder å hente informasjon om produkter og tjenester, måten kunder ...
 • Verdivurdering av Pecus AS 

  Hansen, Eirik Gumpen; Ntwali, Aboubacar Bocar; Øyna, Håvard (Bachelor thesis, 2019)
  I denne oppgaven har vi foretatt en verdivurdering av egenkapitalen til Pecus AS. Problemstillingen er som følger: Hva er verdien av egenkapitalen til Pecus per 01.01.2019 Oppgaven starter med en introduksjon av selskapet ...
 • Unormal avkastning ved annonsering av fusjoner og oppkjøp på Oslo Børs 

  Sunnerlöf, Viktor Erik Markus; Ahmed, Junaed; Boström, August Nils Ask (Bachelor thesis, 2019)
  Denne bacheloroppgaven undersøker og måler annonseringseffekter i aksjekursene hos norske selskap som resultat av annonsering av fusjoner og oppkjøp. Dette skjer gjennom en begivenhetsstudie der vi analysert aksjeprisene på ...
 • En kvalitativ analyse av økt innovasjonsevne ved bruk av kunnskapsdeling og infrastruktur 

  Sivertsen, Marthe; Røys, Torbjørn (Bachelor thesis, 2019)
  Det er svært vanskelig å svare på nøyaktig hva et klyngeprosjekt er. Det er blant annet et politisk virkemiddel for å styrke innovasjonsevnen, produktivitet, lønnsomhet og konkurransekraft hos medlemsbedriftene. Vi anser ...
 • Smart Media AS 

  Botn-Langøy, Aleksander Andre; Buarø, Andreas; Hoem, Tom Alexander (Bachelor thesis, 2019)
  Vår oppgave er inndelt i seks deler. 1.0 - Innledning og problemstilling Vår bacheloroppgave i Salgsledelse og personlig salg BTH 32031 bygger videre på vår fordypningsoppgave, der fokuset var å se hvordan Key Account ...
 • H. C. Thauglands trælastforretning : Effektivisering og digitalisering av lagerstyringsprosesser ved innføring av ERP- system med tilleggsmoduler 

  Nonås, Synne Vallestad; Nordbø, Jorunn; Rindal, Therese (Bachelor thesis, 2019)
  Denne bacheloroppgaven i «Forretningsutvikling og Digitalisering» er skrevet av tre studenter ved Handelshøyskolen BI ved studieretningen Økonomi og Administrasjon. Oppgaven tar for seg bedriften Thauglands Trælast AS, ...
 • Prosessforbedring gjennom videreutvikling av dagens teknologiske løsning : PVS 

  Bakke, Harald; Vrebac, Sean-Ivan (Bachelor thesis, 2019)
  Denne bacheloroppgaven er utformet som en praktisk oppgave, og er skrevet i fordypningsfaget forretningsutvikling og digitalisering ved Handelshøyskolen BI - Campus Bergen. Oppgaven er skrevet i samarbeid med Pedagogisk ...
 • Hvordan har tariffer påvirket amerikansk import? 

  Danesi, Riccardo; Øvrebø, Petter (Bachelor thesis, 2019)
  Denne oppgaven undersøker årsaksforhold til utviklingen i den amerikansk total-, primær-, produksjonsimport fra 1991 til 2016. Dagens politiske atmosfære mellom USA og Kina har bidratt til spekulasjoner rundt en handelskrig. ...
 • Hvilke konsekvenser og risiko står Nortura ovenfor ved å endre prisformatet på transport av dyr fra "pris per dyr" til "pris per kilometer"? 

  Stenberg, Pernille Ekrem; Lovisenro, Andrea (Bachelor thesis, 2019)
  Den teoretiske delen av oppgaven tar for seg verktøy for utvikling av transportkalkyler, og ulike faktorer som er av betydning for transportkostnadene. Det presenteres ulike prisformater, samt hvordan incentiv og risiko ...
 • Politikkens mørke side 

  Mogensen, Tobias Lindhardt; Hagmansen, Jonas; Hennum, Helena Tømmerås (Bachelor thesis, 2019)
  denne bacheloroppgaven blir det undersøkt hvordan ulike velgergruppers atferd, i form av nytteeffekt, blir påvirket av negativ og positiv politisk reklame. Velgerne er kategorisert etter personlighetstrekk, og apati til ...
 • Bacheloroppgave i kampanjeplanlegging 

  Carlsen, Mari Tømt; Couling, Sandra; Glorvigen, Silje (Bachelor thesis, 2019)
  Som en avsluttende del av studiet Kommunikasjonsledelse skriver vi bacheloroppgave i kampanjeplanlegging ved Handelshøyskolen BI Oslo. Med Helsedirektoratet som oppdragsgiver har vi utarbeidet en holdningskampanje ...
 • Hvordan påvirker rebranding forbrukernes syn på merkevarer? 

  Kravik, Sophie Moss Kravik (Bachelor thesis, 2019)
  I denne oppgaven har jeg valgt å ta for meg problemstillingen «Hvordan påvirker rebranding forbrukernes syn på merkevarer?». Problemstillingen ble formulert på bakgrunn av min interesse for merkevarers visuelle identiteter, ...
 • I hvilken grad kan trenden rundt bærekraftig utvikling legge til rette for et større marked for plantebaserte produkter, basert på design og posisjonering? 

  Holm, Pernille; Flodin, Madeleine; Ulvestad, Ragnhild Elin Pettersen (Bachelor thesis, 2019)
  Oppgaven dreier seg i hovedsak om plantebaserte produkter, med fokus på merkevaren Oatly. Det skal legges til grunn hvordan bærekraft, dagens forbrukere, design og plantebasert kosthold henger sammen. Innledningsvis vil ...
 • En kvalitativ undersøkelse av bærekraft i utdanningsinstitusjoner 

  Øvrebø, Ingrid; Grane, Sigrid Thorsnes (Bachelor thesis, 2019)
  Temaet for denne oppgaven er bærekraft i utdanningsinstitusjoner. Vi har forsøkt å undersøke hvordan utdanningsinstitusjoner har valgt å inkludere bærekraft i sin nåværende strategi, derav problemstillingen vår: Er ...
 • Lavrisikoanomalien: en oversiktsstudie 

  Slettebakk, Sverre Olaf; Rasmussen, Amund Kleven (Bachelor thesis, 2019)
  I denne bacheloroppgaven ønsker vi å gå dypere inn i mekanismene og faktorene som spiller inn i det moderne finansielle markedet. Vi tar for oss forholdet mellom risiko og avkastning, med hensyn på de tre målene for ...
 • Hvilke holdninger påvirker kjøp og konsum av økologisk brød? 

  Kjeldedal, Stine Mathilde; Arnesen, Ingerid Isabell; Fjelltun, Elisabeth (Bachelor thesis, 2019)
  Denne oppgaven handler om hvilke holdningsattributter som er avgjørende når forbrukeren står ovenfor et valg av økologisk brød. På bakgrunn av dette er problemstillingen: “Hvilke holdninger påvirker kjøp og konsum av ...
 • Hva driver boligprisene, og eksisterer det en boble i det norske boligmarked? 

  Skjong, Ole Kristian Kleivan; Zalans, Davis; Reppenhagen, Preben (Bachelor thesis, 2019)
  Formålet ved denne oppgaven var å finne et svar på vår problemstilling: «Hva driver boligprisene, og er det en boble i det norske boligmarked?». Vi synes dette var et spennende valg fordi det er noe som ofte er aktuelt ...
 • Ta tak i ledelsen av kontraktsprosessen - øk bedriftens konkurransekraft 

  Øien, Preben; Fredriksen, Stig; Baar, Ulrik Saksvik (Bachelor thesis, 2019)
  Denne bacheloroppgaven tar for seg hvordan vår valgte rådgivning- og konsulentvirksomhet praktiserer kontraktsledelse i gjennomføringen av deres prosjekter. Analysen er bygget på en eksplorativ tilnærming, der sekundærdata ...
 • Metastudie om markedseffisiens i de utviklede markedene 

  Lindberg, Eirik; Stordal, Ole Jacob Lygre (Bachelor thesis, 2019)
  Formålet med denne utredningen er å undersøke hvorvidt det eksisterer svak form for markedseffisiens i utviklede markeder. Vi har gjennomført en metastudie der vi undersøker og analyserer tidligere publiserte studier om ...
 • No contract = No deal 

  Lunde, Andrea Jakobsen; Nilsen, Sara Catarina; Jønland, Ine (Bachelor thesis, 2019)
  I vår oppgave har vi sett nærmere på temaet kontraktsledelse, og brukt Jan Ole Similä sin kontraktsledelsesmodell. Modellen ble brukt som et rammeverk for å se hvordan kontraktsprosessen fungerte mellom Finansinstitusjonen ...

View more