Bachelor's theses from BI Norwegian Business School. From 2016 and onwards only grades A are published. Older theses are graded A or B. Confidential theses will not be made available.

Recent Submissions

 • Bacheloroppgave om kjøpesentre i Norge 

  Sjølyst, Ane; Nilsen, Charlotte Søgaard; Strand, Synne Skoe (Bachelor thesis, 2018)
  Denne oppgaven omhandler revitalisering av norske kjøpesentre, og hvordan skape attraktivitet blant disse. På bakgrunn av dette ble følgende problemstilling utarbeidet: “Hva kan norske kjøpesentre gjøre for å skape ...
 • Mobbing i norsk arbeidsliv 

  Sævareid, Iselin; Tveit, Karia; Skjelvan, Ina Kolle (Bachelor thesis, 2018)
  Mobbing er et alvorlig problem i dagens samfunn. Temaet har mest fokus på barn og unge, men det er ingenting som tilsier at det slutter ved voksenlivet. Målet med denne bacheloroppgaven er å sette fokus på et tema som ...
 • Konflikt og jobbsikkerhet 

  Knapskog, Malin Endestad (Bachelor thesis, 2018)
  Denne oppgaven tar for seg hvordan ulike nivåer i en organisasjon opplever konflikt, konflikthåndtering og jobbsikkerhet. For å kunne undersøke dette nærmere er det brukt en kvalitativ metode med individuelle dybdeintervju ...
 • Helse og trivsel i små og mellomstore bedrifter 

  Eide, Asbjørn Korpberget; Utne, Tobias Birkeland; Liltved, Adrian (Bachelor thesis, 2018)
  Hovedformålet med denne oppgaven har vært å undersøke i hvilken grad små og mellomstore bedrifter legger til rette for helse og trivsel for sine ansatte. Ved å benytte oss av teoriene Krav-Kontroll-Støtte modellen og ...
 • Kampanjeplan for FJONG "Sammen skaper vi et miljøvennlig klesskap" 

  Tysnes, Thea Johanne Wiken; Marinas, Amalie (Bachelor thesis, 2018)
  Denne bacheloroppgaven er vårt avsluttende prosjekt i PR- og markedskommunikasjon ved Handelshøyskolen BI, Oslo. Oppgaven presenterer en kampanjeplanlegging for delingstjenesten Fjong - som setter tilgang fremfor eierskap ...
 • - Det lille i det store - 

  Haug, Emma Køhler; Egner, Vårin Raaum; Norbeck, Tina Skuland (Bachelor thesis, 2018)
  Sammendrag I denne bacheloroppgaven har vi betraktet Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheims styring av byggeprosjektet Moholt 50|50. Moholt 50|50 er delt opp i fem delprosjekter og vi har tatt utgangspunkt ...
 • Ustrukturerte jobbintervjuer og førsteinntrykkets rolle 

  Gundersen, Stine Marie (Bachelor thesis, 2018)
  Temaet for denne oppgaven er rekruttering. I denne oppgaven har jeg sett på sammenhengen mellom strukturen på jobbintervjuer og effekten av førsteinntrykket. Forskning på området sier at strukturerte intervjuer er best ...
 • Tjen enkle penger på ting du ikke trenger 

  Holm, Alice Beate Slettevold; Asplin, Pernille Holmøy; Grenasberg, Susanne Flølo (Bachelor thesis, 2018)
  Denne bacheloroppgaven i kampanjeplanlegging, er en avslutning for studiet PR og markedskommunikasjon ved Handelshøyskolen BI. Kampanjeplanen er utarbeidet for Leieting. Bakgrunnen for oppgaven, er at Leieting ønsker ...
 • Håndtering av negative kommentarer i sosiale medier 

  Lamberg, Henriette Garbo; Kolltveit, Synneva Heggholmen (Bachelor thesis, 2018)
  Sosiale medier har i dagens samfunn blitt mer integrert i bedrifters hverdag, og er en mye viktigere del av kommunikasjonen mellom bedrift og forbruker. Formålet med denne oppgaven er å belyse hvordan bedrifter responderer ...
 • En PR-kampanje for Blå Sløyfe-Aksjonen 2018 

  Monsen, Thea Arbjerg; Lund, Marthe Røkke (Bachelor thesis, 2018)
  Dette er en bacheloroppgave i kampanjeplanlegging ved Handelshøyskolen BI Campus Trondheim. Oppdragsgiveren for kampanjen er Kreftforeningen og Blå Sløyfe-Aksjonen, som er den offisielle aksjonen mot prostatakreft i ...
 • Kunstig intelligens i den norske helsetjenesten 

  Sandbakken, Christiane; Fagerhøi, Emilie Ellefsen; Husby, Synne Andrea (Bachelor thesis, 2018)
  I denne oppgaven har vi skrevet om implementering av kunstig intelligens i den norske helsetjenesten, og hvilke endringer og positive konsekvenser dette vil medføre i forhold til kreftutredning. IBM har utviklet en kunstig ...
 • Konkurranseutsetting av NSB 

  Matveyev, Anne Julie; Kaur, Navjot Naomi; Brimsholm, Maria Cecilie Riseng (Bachelor thesis, 2018)
  I denne bacheloroppgaven ønsket vi å belyse hva som skjer når en bedrift går fra å være i et monopol, til å være i et oligopol. Vi har skrevet oppgaven med et kundeperspektiv, for å se på hvilke forbedringer kundene mener ...
 • Hvordan vil introduksjon av en ny fraksjon med (glass/metall) påvirke transportkostnadene og miljøeffekten i en gitt renovasjonsløsning? 

  Naavik, Sondre Hov; Fyllingen, Benjamin (Bachelor thesis, 2018)
  Innherred Renovasjon IKS skal introdusere en femte avfallsfraksjon for glass og metall, som vil føre til en overgang fra dagens bringeordning til en henteordning. Målet er at henteordningen skal øke gjenvinningen av glass ...
 • Musikk, kunst, festival; må man velge? 

  Wensås, Heidi Elisabeth; Sundsfjord, Sandra (Bachelor thesis, 2018)
  Denne bacheloroppgaven er avsluttende for studiet Creative Industries Management ved Handelshøyskolen BI. Gjennomgående diskuteres problemstillingen som omhandler hvorvidt utsmykning på musikkfestivaler blir oppfattet ...
 • KLP Banken - En liten bank i et stort konsern 

  Hauge, Marthe Bjerkelien; Aarsnes, Runar Digernes; Eikås, Hanna Monslaup (Bachelor thesis, 2018)
  Vi har i denne oppgaven samarbeidet med KLP Banken, en strategisk forretningsenhet i KLP-konsernet. Formålet med oppgaven har vært å undersøke hvordan banken jobber for å oppnå sine egne mål, og samtidig operere i ...
 • Strategisk rammeverk for opplæring og implementering av IT-systemer 

  Sætre, Stine Hagen; Nyland, Oskar; Vikebø, Erik (Bachelor thesis, 2018)
  Denne bacheloroppgaven er skrevet i forbindelse med fordypningsfaget forretningsutvikling og teknologi ved Handelshøyskolen BI - campus Bergen. Oppgaven handler gjennomgående om hvordan Jæger Automobil, heretter Jæger, ...
 • Roboter som hater/favoriserer kvinner 

  Kloven, Kristine Goa; Wenaas, Thea; Kulien, Silje (Bachelor thesis, 2018)
  Denne oppgaven tar for seg tematikken rundt bruken av kunstig intelligens i rekrutteringsprosessen, samt publikums reaksjoner ved bruken av kunstig intelligens. Det har blitt utført et eksperiment med 122 respondenter. ...
 • Sosial inkludering i det norske kunstfeltet 

  Henningsson, Lina Maria; Vold, May-Linn (Bachelor thesis, 2018)
  Denne bacheloroppgaven tar for seg publikumsutvikling og sosial inkludering i det norske kunstfeltet. Temaet blir belyst med utgangspunkt i kunstsosiolog Dag Solhjells kretsløpsteori som deler kunstfeltet inn i sosiale ...
 • Lønnsomhetsberegninger av "Maudal fornyelsen" 

  Francisxavier, Piriiyanth; Antonsen, Erika Delgado; Strand, Nora (Bachelor thesis, 2018)
  Maudal kraftverk er et 90 år gammelt kraftverk som Lyse Produksjon vil fornye. Tidligere har Lyse analysert hvor mye det koster å bygge ut et helt nytt kraftverk og har konkludert at dette ikke vil være en forsvarlig ...
 • Hvordan kan MTimes bli synlig og foretrukket av kunder ved kjøp av klokker og smykker på nett? 

  Skjæret, Penprapha; Stranden, Iris Anna (Bachelor thesis, 2018)
  Dette er en bacheloroppgave i Retail Management, og vi har sett på klokke og smykke bransjen på nett. Vi begynner med å fortelle litt om bransjen, og at globalisering og digitalisering er en økende del av markedet. Vi ...

View more