Bachelor's theses from BI Norwegian Business School. From 2016 and onwards only grades A are published. Older theses are graded A or B. Confidential theses will not be made available.

Recent Submissions

 • Hvordan kan god ledelse bidra til å bygge dynamiske evner i et dynamisk marked 

  Trædal, Eivind (Master thesis, 2022)
  Mange organisasjoner i må i dagens dynamiske markeder se etter nye måter å videreutvikle sin egen drift og portefølje på, for slik å møte nye behov i markedet og sikre økt inntjening. Dette krever en ny type ledelse, som ...
 • Hva er årsaken til at menn lykkes bedre med entreprenørskap enn kvinner? 

  Burud, Bettina; Saklor, Nisakorn; Øien, Mathilde (Bachelor thesis, 2022)
  Denne oppgaven tar for seg hvorfor det er færre kvinnelige entreprenører i forhold til mannlige i Norge, men dreier seg i hovedsak om hvorfor menn har en tendens til å lykkes i mye større grad enn kvinner. For hver kvinne ...
 • Faktorer for valg av innkjøpsmetode av dagligvarer 

  Jacobsen, Simen Bratteli (Bachelor thesis, 2022)
  Oppgaven handler om hvilke faktorer som er avgjørende når en forbruker skal bestemme seg for innkjøpsmetode av dagligvarer. Problemstillingen blir altså: «Hvilke faktorer påvirker forbrukernes valg av innkjøpsmetode for ...
 • Hvordan forbrukers holdning til fryst brød kan endres med forhåndspåvirkning 

  Hjelle, Nikolai; Andreassen, Kaja Dahl; Winquist, Annie (Bachelor thesis, 2022)
  Matsvinn er et omfattende globalt problem. Det påvirker klimaet, samfunnet og økonomien. Brød er noe av det som blir kastet mest av, ikke bare i Norge, men hele verden. Bare i Norge kastes det mer enn 450 000 tonn spiselig ...
 • «Hvilke faktorer kan være hensiktsmessige i bedrifters håndtering av kriser?» 

  Nordby, Fredrik Viraj; Elvestad Storeide, Håvard; Kingsrød, Jonathan (Bachelor thesis, 2022)
  Hensikten med denne oppgaven er å undersøke krisehåndtering, og belyse temaet med forankring i teori og metodisk tilnærming. Formålet med problemstillingen er å finne faktorer som kan være hensiktsmessige i håndtering av ...
 • Fast Fashion 

  Holden, Anniken; Wiggen, Henrikke (Bachelor thesis, 2022)
  Bakgrunnen for dette prosjektet kommer av det dagsaktuelle temaet bærekraft, som vi har fattet stor interesse for i løpet av vår studietid. Et annet mye omtalt tema er utfordringer knyttet til begrepet fast fashion. Vi ...
 • Hvilken effekt har ulike organisatoriske responser på Word of Mouth, kundetilfredshet og gjenkjøps-intensjon? 

  Johnsen, Regine (Bachelor thesis, 2022)
  Profesjonell kundeklagehåndtering er en mangelvare hos norske bedrifter. Dette kommer som følge av at virksomheter verken forstår konsekvensen eller verdien i en vellykket Service Recovery(SR). Lange telefonkøer, arrogante ...
 • Hvordan eWOM i sosiale medier positivt kan påvirke adopsjonsprosessen til en produktinnovasjon 

  Nesset, Nora Johanne Bøyesen; Sundgot, Isabella Chemmai; Karlsen, Karoline Liljedahl (Bachelor thesis, 2022)
  Dette studiet er blitt utarbeidet med et eksplorerende og deskriptivt undersøkelsesdesign, og er inndelt i syv hoveddeler som først presenterer utarbeidet problemstilling, som videre underbygges av relevant teori og ...
 • Bacheloroppgave i markedsføringsledelse 

  Aanensen, Thomas; Tjøtta, Sina; Hegrestad, Jone (Bachelor thesis, 2022)
  Denne studien handler om hva som påvirker intensjonen hos yngre forbrukere i Norge, samt hvorvidt det er en sammenheng mellom intensjon og atferd ved kjøp av mobiltelefon. Bakgrunnen for valget av dette temaet henger sammen ...
 • NUDGING & KILDESORTERING Kan nudging være et effektivt tiltak for å få flere til å kildesortere riktig? 

  Wennevik, Bente Karin; Penkala, Svenja Isabel; Thorsen, Edwina (Bachelor thesis, 2022)
  Denne studien tar utgangspunkt i nudging, som er et markedsføringstiltak som brukes til å dulte eller pushe folks atferd i en ønsket retning. Nudging har i denne oppgaven som formål å få forbrukere til å ta mer rasjonelle ...
 • Investeringsanalyse for Pål Nordhagen AS 

  Sætre-Sveum, Kathrine; Braams, Julia Maria; Kjonerud-Waage, Oskar (Bachelor thesis, 2022)
  I 2022 ble Pål Nordhagen AS den første bedriften i landet til å motta en elektrisk hjulgraver. Ettersom Oslo kommune setter krav om bruk av utslippsfrie anleggsmaskiner på offentlige prosjekter fra 2025, blir det interessant ...
 • En studie av hvordan en sportslig dokumentarserie kan påvirke en merkevare 

  Nygaard, Kristoffer Benjamin; Eriksen, Nicolas Einrem (Bachelor thesis, 2022)
  Utgangspunktet for denne bacheloroppgaven er fremveksten av sportslige dokumentarserier. I løpet av de siste 10 årene har vi observert en rekke sportslige merkevarer i hovedfokus i slike dokumentarserier. Formålet med ...
 • Verdsettelse av SATS ASA 

  Nyima, Lukas Kolås (Bachelor thesis, 2022)
  SATS ASA er Nordens største treningssenterkjede med 250 treningssentre i Norge, Sverige, Finland og Danmark, nærmere 10 000 ansatte og 70 0000 medlemmer. Hovedkontoret ligger i Oslo. SATS tilbyr gruppetrening, spinning, ...
 • Verdsettelse av AutoStore ASA 

  Duffaut-Sundsby, Ida; Fjeller, Hedda Ramstad (Bachelor thesis, 2022)
  Bacheloroppgavens tema er verdsettelse av virksomhet. I løpet av bachelorgraden har vi opplevd at vi har en sterk interesse for økonomi- og finansfag. Som en forberedelse til videre studier på Handelshøyskolen BI i MSc in ...
 • Datastrukturering for effektive CRM - prosesser og økt kundeverdi 

  Jørgensen, Solveig Lindis Helen (Bachelor thesis, 2022)
  Denne oppgaven tar sikte på å vurdere hvordan KLP banken kan få bedre struktur på data for deres skriftlige kundehenvendelser som mottas gjennom bankens kontaktskjema for å avdekke kundebehov og utvikle effektive CRM- ...
 • Hvordan ulike Instagram-innlegg påvirker merkeevaluering og kjøpsintensjon overfor Holzweiler 

  Kaur, Arvind; Nizam, Nida Yousuf (Bachelor thesis, 2022)
  Utviklingen av sosiale media plattformer har ført til ulike innholdsvarianter som innhold fra influensere, innhold fra merker der de viser til sine egne modeller, og innhold fra “vanlige mennesker” som kan utnyttes av ...
 • Facebook truet av transformativ teknologi 

  Pena, Nicolas Falck (Bachelor thesis, 2022)
  Denne oppgaven tar for seg problemstillingen: «Hvilken innvirkning har utviklingen av blokkjede-teknologi for makten Facebook/Meta innehar, sett i lys av forbrukere sine holdninger og preferanser?». Problemstillingen ...
 • Emojier i nyhetsbrev: Øker de åpningsraten? 

  Roy, Lotte Christiansen; Samuelsen, Emilie (Bachelor thesis, 2022)
  Det økende fokuset på å relatere til kunden har endret måten merkevarer kommuniserer med forbrukeren. Emojier blir stadig brukt som et kommunikasjonsmiddel, både for å forsterke et budskap, men også for å forenkle et ...
 • Effekten av konkurranser som markedsføringstiltak på Instagram 

  Berland, Irene; Furnes, Synnøve Alise (Bachelor thesis, 2022)
  Denne bachelor oppgaven er bygget opp etter ITMARD struktur, som vil si at den består av innledning, teori, metode, analyse, resultat og en drøftedel som inneholder konklusjon. Avslutningsvis inneholder den kritikk til ...
 • Big Tech nærmer seg monopolistisk kommunikasjonsmakt 

  Kaspersen, Pernille Wold; Mørck, Thea Langgård (Bachelor thesis, 2022)
  Big Tech-selskapene nærmer seg monopolistisk kommunikasjonsmakt og i denne oppgaven diskuterer vi hvordan det påvirker samfunnet og individer. Vi mener kommunikasjonsmakt illustrerer Big Tech-selskapenes makt godt, men det ...

View more