Bachelor's theses from BI Norwegian Business School. From 2016 and onwards only grades A are published. Older theses are graded A or B. Confidential theses will not be made available.

Nye registreringer

 • Verdsettelse av Aker BP ASA 

  Almaas, Vebjørn (Bachelor thesis, 2021)
  I denne oppgaven har det blitt gjennomført en verdsettelse av Aker BP ASA. Problemstillingen har vært å finne egenkapital- og aksjeverdien til selskapet per 31.12.2020 og gi en fiktiv investor en kjøp-, behold- eller salg ...
 • Digitalisering i restaurantbransjen 

  Wester, Birgit Kyvik; Helliesen, Sofie Sørbø (Bachelor thesis, 2021)
  «Nye teknologier fører med seg omstillinger som setter samfunn på prøve. En sentral utfordring er å håndtere konsekvensene når teknologi gjør menneskelig arbeidskraft overflødig, og vi må skape nye jobber» (Næringslivets ...
 • Verdsettelse av Kid ASA 

  Langnes, Andrea; Borg, Emilie Bostad; Bratli, Sindre (Bachelor thesis, 2021)
  I denne bacheloroppgaven gjennomfører vi en verdsettelse av Kid ASA, og har kommet frem til følgende hovedproblemstilling: «Hva er den fundamentale verdien av en aksje i Kid ASA per 01.01.2021?» Hovedproblemstillingen ...
 • Luksusmerkevarer 

  Arnestad, Marie; Øversjøen, Mia (Bachelor thesis, 2020)
  Luksuriøse merkevarer skiller seg betydelig fra andre merkevarer i markedet. Det er et interessant faktum å forske på hvorfor etterspørselen etter disse merkevarene er så høy. Vi ønsket å se på hvilke elementer forbrukerne ...
 • Hvilke faktorer vil påvirke samfunnsansvarsrapportering med nytt EU-regelverk om bærekraftig finans 

  Rai, Harkaran Singh (Bachelor thesis, 2021)
  Formålet med denne oppgaven har vært å se på hvordan påvirkning det nye regelverket fra EU om bærekraftig finans vil påvirke samfunnsansvarsrapporteringen til større selskaper i Norge. Det nye regelverket fra EU har også ...
 • Valuation of Norwegian Property ASA 

  Gulbrandsen, Hans Olav (Bachelor thesis, 2021)
  Norwegian Property ASA was established in 2006 with the goal of having an extensive and liquid portfolio of commercial real estate. The company is today considered to be dividend-driven with a goal of paying 30-50% of its ...
 • Hvilke forventninger har unge kvinnelige BI-studenter til lederrollen? 

  Vindsnes, Natalie Johannesen; Sætre, Martine Arntsberg (Bachelor thesis, 2021)
  denne bacheloroppgaven er det blitt forsket på temaet kvinner i ledelse. Oppgaven belyser problemstillingen «hvilke forventninger har unge kvinnelige BI-studenter til lederrollen?». Motivasjonen for å skrive oppgaven ...
 • Kundelojalitet, kundetilfredshet og gode kunderelasjoner hos Advania 

  Løvås, Kristine; Gilje, Cathrine Larsen (Bachelor thesis, 2021)
  Denne oppgaven handler om hvor mye kundelojalitet og kundetilfredshet har å bety for å opprettholde gode kunderelasjoner, samtidig skape nye og langsiktige kundeforhold. IT- markedet er et stort marked med mange konkurrenter ...
 • Læring gjennom erfaringsoverføring - metoder for effektiv gjennomføring av prosjekter 

  Høiland, Louise (Bachelor thesis, 2021)
  Metoder for læring og erfaringsoverføring har en tendens til å bli nedprioritert i prosjektarbeid. Flere prosjektorganisasjoner ser ikke nytteverdien i slike metoder, og det blir dermed ikke tilrettelagt ressurser til å ...
 • How do domestic factors influence some small Norwegian entrepreneurial firms’ choice to primarily operate in international markets, rather than their domestic market from inception? 

  Hedenstad, Henriette; Helgesen, Elise Christine (Bachelor thesis, 2021)
  The emergence of born globals (BGs), defined as firms that from, or near founding obtain a substantial portion of total revenue from sales in international markets, has increased during the past three decades. The ...
 • How can organizations successfully implement digital transformation with the use of change management? 

  Eltervå, Solveig Stokka; Ellingsen, Marie (Bachelor thesis, 2021)
  External forces like Industry 4.0 and the emergence of Covid-19 have put pressure on organizations to change. As organizations try to prepare and adapt to these forces, they look to implement changes that include ...
 • Temporal distanse ved showrooming 

  Marthinsen, Julie Sandal; Valland, Isak Øye (Bachelor thesis, 2021)
  Hensikten med studien var å undersøke sammenhenger mellom temporal distanse og folks moralske evaluering av showrooming. Studien ble gjennomført som et eksperiment med manipulerte betingelser. Basert på tidligere forskning ...
 • Verdsettelse av Selvaag Bolig 

  Klavestad, Henrik Andrè (Bachelor thesis, 2021)
  I denne bachelorutredelsen har jeg gjennomført en verdsettelse av Selvaag Bolig ASA. Oppgaven skal utrede problemstillinger i to deler, en overordnet hovedproblemstilling med et følgende underliggende delproblem. Dette ...
 • Sosial ønskverdighet innen motivasjon 

  Kvassheim, Siri (Bachelor thesis, 2021)
  Hensikten med denne oppgaven er å undersøke om det finnes sosial ønskverdighets-bias i de ulike formene for motivasjon. Sosial ønskverdighet vil si å gi sosialt ønskelige svar, i stedet for svar som reflekterer ens sanne ...
 • Kan norske eksportører av laks justere prisen i ulike marked som følge av endringer i valutakursen? 

  Schistad, Hans Bøgseth; Kawkabishad, Diako; Sæther, Andrea Wiggen (Bachelor thesis, 2021)
  Formålet med denne bacheloroppgaven er å analysere forekomsten av prisdiskriminering blant norske lakseeksportører. Oppgaven starter med et dypdykk i den norske eksporten av laks, før den videre ser på den globale kon ...
 • Det må bli kult å feile! 

  Solvang, Carl Emil Henning Søderstrøm; Televik, Kristian Hofseth (Bachelor thesis, 2021)
  Hensikten med denne studien er å undersøke den norske entreprenørskapskulturen, og belyse temaet fra et psykologisk perspektiv. Hvorfor er det ikke fler som satser stort i Norge, når vi har et unikt velferdssystem ...
 • Er myndighetene underlagt en budsjettskranke? 

  Espeli, Bengt Magne (Bachelor thesis, 2021)
  I denne oppgaven studere jeg effekten av vedvarende offentlige underskudd. Flere land, blant andre, USA, Japan og Storbritannia har med få unntak hatt underskudd i offentlig sektor de siste 30 årene. Gjennom å stille ...
 • Psykisk helse fra lederperspektiv 

  Søreide, Anna Kaia; Svendsen, Jeanett (Bachelor thesis, 2021)
  Forskningsprosjektet tar for seg hvordan man kan fasilitere psykisk helse fra et lederperspektiv, og ser på hvilke tiltak eller metoder som har innvirkning på sykefravær. Det er innhentet teori og forskning om omfanget ...
 • Markedsføring av alternativ behandling i Norge: Kjenner aktørene regelverket godt nok? 

  Leknes, Andreas Stien (Bachelor thesis, 2021)
  I denne bacheloroppgaven ser jeg på i hvilken grad alternative behandlere i Norge er kjent med gjeldende lover og regelverk som omhandler markedsføring av sine behandlingstilbud til kunder. Oppgaven skal bidra til å gi ...
 • Mobbing på arbeidsplassen En eksperimentell studie mellom policy og alvorlighets vurderinger 

  Blakstad, Mads Duedahl; Tveranger, André (Bachelor thesis, 2021)
  I en undersøkelse gjort i juni 2020 kom det frem at 88 % er tilfredse med jobben, mens 2 % var utsatt for mobbing eller plaging av overordnet eller arbeidskollegaer. 32 % opplevde et dårlig forhold mellom ansatte og ...

Vis flere