Now showing items 159-178 of 678

  • Fallgruver i byggeprosjekter 

   Aalmo, Ola Johannes; Eggen, Jone Bakken; Lewis, Andreas David (Bachelor thesis, 2014-09-10)
   Denne rapporten tar utgangspunkt i bruprosjektet Tverrforbindelsen for å illustrere hvilke fallgruver det er vanlig å møte på og hvordan disse kan håndteres på en god måte. Tverrforbindelsen ble planlagt og bygget i årene ...
  • Finansiell risikostyring i Jacobsen & Svart 

   Thøring, Eivind; Amdal, Nikolai; Kokkersvold, Eline Haugetun (Bachelor thesis, 2017)
   I denne oppgaven har vi tatt for oss temaet finansiell risikostyring. Vi har knyttet temaet opp mot bedriften Jacobsen & Svart, et kaffebrenneri. Oppgavens formål er å undersøke om bedriften kan benytte sikringsstrategier ...
  • Finansielle kriser: Tiltak og reguleringer etter Asiakrisen og Finanskrisen 

   Alavinasab-Jara, Samira; Steen-Pettersen, Pia Emilie; Nilsen, Hanne Kristine (Bachelor thesis, 2018)
   Oppgaven tar for seg Asiakrisen og Finanskrisen med særlig fokus på hva man lærte av disse krisene og reguleringer de har medført. Vi skal ta for oss relevant teori knyttet til finansielle kriser og krisemodeller. I ...
  • Finanskrisen 2007-2010 : En analyse av de viktigste årsaken - og amerikanske 

   Nguyen, Mai Linn; Paulsen, Henrik Myrhaug; Nergård, Thea Kristine Skilbrei (Bachelor thesis, 2018)
   Temaet for denne bacheloroppgaven er finanskrisen som utspilte seg mellom 2007 og 2010. Vi har valgt dette temaet siden vi synes det er svært interessant å forstå hvordan de økonomiske mekanismene i samfunnet henger ...
  • Fjernkunder og lojalitet : En kvantitativ studie av Sparebank 1 Telemarks fjernkunder 

   Andersen, Julie Bratland (Bachelor thesis, 2010-10-15)
   I denne oppgaven har jeg først og fremst prøvd å finne svaret på problemstillingen: Hvordan skal Sparebank 1 Telemark betjene og kommunisere med sine kunder som bor utenfor Telemark slik at de forblir lojale? I kapittel ...
  • Fjernledelse av selgere i Helsport AS 

   Jakobsen, Kent Ragnar Bjørgmo; Hokland, Marthe; Hermo, Einar (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   Denne oppgaven tar for seg fjernledelse og de utfordringene det fører med seg. Hensikten med denne bacheloroppgaven var å finne ut hvordan Helsports salgssjef, gjennom fjernledelse leder sine selger. Vi ønsket å finne ...
  • Fjordkraft 

   Laukas, Magnus Olafsen; Eide, Fredrik Graue (Bachelor thesis, 2020)
   Denne oppgaven handler om hvordan en bedrift lykkes med implementering av CRM og hva det har å si for de ansatte. Det belyses hva CRM er, hvordan implementere det, hva det har å si for de ansatte og hvordan det vil ...
  • Forbrukeres holdning til lagring av personopplysninger på nett 

   Andersen, Mari Dahl; Okkenhaug, Karianne Garmager (Bachelor thesis, 2018)
   Denne bacheloroppgaven i markedsføringsledelse består av en innledning, teori, analyse, metode, diskusjon og konklusjon. Hovedfokuset i oppgaven har vært finne faktorer som bidrar til privatpersoners atferds- og ...
  • Forbrukeres motivasjon til å følge merker på Instagram, og betydningen av selvbilde 

   Dalen, Anne Bjerke; Jørgensen, Line Skolt (Bachelor thesis, 2019)
   Bedrifter og merkevarers tilstedeværelse på sosiale medier blir stadig viktigere i dagens konkurransesituasjon. Instagram er i dag blant de mest populære sosiale mediene med svært mange aktive brukere. Plattformens ...
  • Forbrukervaner ved skokjøp 

   Solberg, Aleksander; Nilsen, Rebecca Stokdal; Johansen, Stine Ophaug (Bachelor thesis, 2018)
   Denne bacheloroppgaven i markedsføringsledelse omhandler forbrukeres atferdsmønstre i henhold til skokjøp. Den følger IMTRoD strukturen og inneholder innledning, teori, metode, resultat og drøftelse. For å få et ...
  • "Fra en mann til en annen" - Kampanje på oppdrag fra mental helse 

   Tufto, Eivor Stefanussen; Granung, Mirva Veronika (Bachelor thesis, 2020)
   Sammendrag Denne bacheloroppgaven er et avsluttende arbeid for studiet kommunikasjonsledelse ved Handelshøyskolen BI. Oppgaven presenterer en kampanjeplan på vegne av vår oppdragsgiver, Mental Helse. Kampanjens formål er ...
  • Fra minimal til maximal uttelling 

   Valderhaug, Natalie Uddal; Rostad, Maiken; Øyen, Tor Olav (Bachelor thesis, 2015-06-01)
   Det å gjennomføre et endringsprosjekt er en vanskelig oppgave. Under et slikt prosjekt er det mange faktorer som må korreleres. Dette er avgjørende for suksess. Vår oppgave handler om hvilken strategi en kan benytte seg ...
  • Fra statoil til equinor: midtlivskrise eller genistrek? 

   Elisenberg, Jørgen; Versland, Anders Mariano Homme; Fredriksen, David Mathias (Bachelor thesis, 2018)
   Denne bacheloroppgaven innen markedsføring benytter ITMRD-strukturen, og tar for seg punktene innledning, teori, metode, resultat og diskusjon. Oppgaven omhandler merkevarebygging, da mer spesifikt Statoil sin rebrandingprosess ...
  • Fremtidens kundeservice på norske kjøpesentre 

   Høvik, Amalie Høvik (Bachelor thesis, 2020)
   Denne bacheloroppgaven innen markedsføringsledelse tar for seg revitalisering av norske kjøpesentre, og hvordan skape tilfredshet blant disse. Jeg ønsker derfor å kartlegge hvilke faktorer som er viktige for at et ...
  • Fryktbaserte røykesluttkampanjer - motiverende eller distanserende? : En kvalitativ undersøkelse av røykesluttkampanjen "Røyken tar pusten fra deg" 

   Rønnestad, Iselin; Søfteland, Anette; Drabløs, Christel (Bachelor thesis, 2010-02-22)
   I januar 2009 fikk røykeslutt-kampanjen «Røyken tar pusten fra deg» økt eksponering på tv. Kampanjen viste mennesker som var rammet av Kols, en sykdom forårsaket av tobakk. I denne oppgaven ville vi finne svar på følgende ...
  • Fudi Utbyggelse av løsning for matlevering 2.0 

   Holmefjord, Ingrid Skudal; Tonning, Matias Rygg (Bachelor thesis, 2021)
   Denne bacheloroppgaven er skrevet i fordypningsfaget Forretningsutvikling og digitalisering ved Handelshøyskolen BI – Campus Bergen. Oppgaven tar for seg forskjellige matleveringstjenester – herav i hovedsak levering av ...
  • Følger renten på 10-årige statsobligasjoner i Tyskland den tilsvarende renten i USA, og hvorfor er dette eventuelt tilfellet? 

   Hebnes, Sven Erik; Benestad, Eskild (Bachelor thesis, 2020)
   Denne oppgaven tar for seg rentebevegelsene på 10-årige statsobligasjoner i USA og Tyskland de siste 20 årene. Problemstillingen bygger på en hypotese om at den 10-årige renten i Tyskland følger den tilsvarende renten i ...
  • Førte Norges Bank en optimal pengepolitikk etter oljeprisfallet i 2014? 

   Lode, Daniel; Våge, Amalie; Blombäck, Simon (Bachelor thesis, 2018)
   Denne oppgaven tar for seg en analyse av den norske økonomien i perioden 2001- 2017. Gjennom å se på den statistiske utviklingen i BNP, styringsrente, kjerneinflasjon og oljepris er det mulig å drøfte om den førte ...
  • Går alt etter planen 

   Sollihagen, Marthe; Owczarz, Monika; Kjølstad, Thorkil (Bachelor thesis, 2015-06-01)
   Bacheloroppgaven omhandler planleggingen for utbygging – og ombyggings prosjektet til bedriften Polarbröd AB. Det er et svensk foretak plassert i Bredbyn som ligger i Väster-Norrland i Sverige, som produserer brød. Firmaet ...
  • Geofiltermarkedsføring på snapchat 

   Munkejord, Johannes Vea (Bachelor thesis, 2020)
   I denne bacheloroppgaven undersøkes det hva geofiltermarkedsføring på Snapchat er og hva som er fordeler og ulemper med denne typen markedsføring og sette dette i et større lys. Formålet med oppgaven er å se dette både ...