Now showing items 575-594 of 817

  • Nettpatruljen - Forebygging av seksuell utpressing på sosiale medier 

   Ambjørseie, Lotte Martine; Gerø, Lukas; Norum, Marie (Bachelor thesis, 2023)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg temaet seksuell utpressing på sosiale medier og hvordan politiets nettpatrulje kan bruke virkemidler som humor og skremsel i sin kommunikasjon for å forebygge dette fenomenet blant ungdom. ...
  • No contract = No deal 

   Lunde, Andrea Jakobsen; Nilsen, Sara Catarina; Jønland, Ine (Bachelor thesis, 2019)
   I vår oppgave har vi sett nærmere på temaet kontraktsledelse, og brukt Jan Ole Similä sin kontraktsledelsesmodell. Modellen ble brukt som et rammeverk for å se hvordan kontraktsprosessen fungerte mellom Finansinstitusjonen ...
  • Noe vi vet om usikkerhet : håndtering gjennom seks trinn 

   Johansen, Helle Brevik; Havnvik, Anne Lise Lærnes; Madsø, Mari (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   Oppgaven handler om usikkerhet i oppstartsfasen av et valgt prosjekt. Vi valgte å ta for oss usikkerhetshåndteringen med utgangspunkt i modellen for usikkerhetsanalyseprosessen fra boken til Husby et al. (2005). Problemstillingen ...
  • Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk : Selgermotivasjon, rom for forbedring? 

   Lindbak, Kristofer Clark; Pettersen, Magnus (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   Denne oppgaven er en bacheloroppgave i personlig salg og salgsledelse, hvor vi har tatt for oss temaet motivasjon i selgeryrket. Bakgrunnen for valget, var at vi mente at motivasjon på arbeidsplassen er viktig både for ...
  • Norges frivilligsentraler - tid som betyr noe 

   Dale, Henriette Tverli; Bø, Amalie Andresen; Brunæs, Anders Toralfsøn (Bachelor thesis, 2019)
   Denne bacheloroppgaven i kampanjeplanlegging er et avsluttende arbeid for studiet Kommunikasjonsledelse ved Handelshøyskolen BI. Kampanjen er utarbeidet for Norges Frivilligsentraler. Bakgrunnen for kampanjen er at ...
  • Noroff Education AS "Mølleparken 4" 

   Aksnes, Kristian (Bachelor thesis, 2016)
   I denne bacheloroppgaven i fordypningsfaget prosjektledelse har jeg skrevet om samlokalisering og bygging av Noroff Education AS sine nye lokaler i Mølleparken 4. Dette prosjektet ble initiert i februar 2015 og har ...
  • Norsk Tipping & utenlandske spillaktører 

   Steen, Frank Julius Vadla; Solheim, Morten (Bachelor thesis, 2021)
   Denne oppgaven, som omhandler Norsk Tipping og fremveksten av utenlandske spillselskap, bærer preg av både teori og praktisk arbeid. Formålet med prosjektet er å opparbeide en bredere innsikt for å komme til bunns i ...
  • Norsk økonomi under koronapandemien : Var nullrentepolitikken under koronapandemien et nødvendig virkemiddel? 

   Nordset, Markus (Bachelor thesis, 2022)
   Utredningen denne oppgaven bygges opp av, tar for seg norsk økonomi under koronapandemien, og har som formål å undersøke om nullrentepolitikken som ble ført etter pandemien brøt ut var et nødvendig virkemiddel. Pandemien ...
  • Norske forbrukeres villighet til å kjøpe kinesisk elbil: Effektene av kognitiv, affektive og normative aspekter av Country-of-Origin 

   Lauritzen, Sindre; Langeset, Jan Åge (Bachelor thesis, 2023)
   Denne bacheloroppgaven har som formål å utforske faktorer som påvirker norske forbrukeres holdninger og kjøpsvillighet til kinesiske elbiler. Bakgrunnen for at vi ønsket å undersøke dette temaet var preget av den økende ...
  • "Norway Step Change - Maritim" 

   Lier, Martine Kristoffersen; Kristiansen, Mathilde Lauring (Bachelor thesis, 2020)
   Denne oppgaven tar for seg prosjektet «Norway Step Change- Maritim» som er et organisasjonsendringsprosjekt i selskapet Ahlsell Norge. Målsetningen for prosjektet er å øke omsetningen med 22,2 millioner kroner innenfor ...
  • NUDGING & KILDESORTERING Kan nudging være et effektivt tiltak for å få flere til å kildesortere riktig? 

   Wennevik, Bente Karin; Penkala, Svenja Isabel; Thorsen, Edwina (Bachelor thesis, 2022)
   Denne studien tar utgangspunkt i nudging, som er et markedsføringstiltak som brukes til å dulte eller pushe folks atferd i en ønsket retning. Nudging har i denne oppgaven som formål å få forbrukere til å ta mer rasjonelle ...
  • Nye Brannstasjoner 

   Aalberg, Marte; Ørstad, Marit Johanne (Bachelor thesis, 2010-10-14)
   Denne besvarelsen omhandler brukernes medvirkning i prosjekter. For å belyse dette temaet har vi valgt å bruke prosjektet, Nye Brannstasjoner i Trondheim som utgangspunkt. Prosjektet eies av Trondheim kommune, men som følge ...
  • Nye Leangen : en utredning med hestekrefter 

   Bredesen, Vivann Renate; Berg, Anette (Bachelor thesis, 2014-10-15)
   Hensikten med oppgaven var å lære mer om teorien bak utredningsprosjekter og prosjekter i tidligfasen, og dermed hvilke elementer som må tas hensyn til for å sikre at et prosjekt overlever fra start til slutt. Problemstillingen ...
  • Offentlige anskaffelser av innovasjon 

   Osland, Julie; Seim, Silje Oksholen (Bachelor thesis, 2020)
   Samfunnsmessige utfordringer vil prege fremtiden og det er et økende behov etter innovative løsninger. Offentlig sektor kan etterspørre innovasjon gjennom sine prosjekter «anskaffelser av innovasjon». Etter å ha gjennomgått ...
  • #offline - legg bort mobiltelefonen og spar liv! 

   Skaathun, Ronja Ommang; Steien, Helene Vestbø (Bachelor thesis, 2017)
   SAMMENDRAG Dette er en bacheloroppgave i kampanjeplanlegging og vår avsluttende oppgave ved Handelshøyskolen BI Bergen. I denne oppgaven presenteres en kommunikasjonskampanje med hensikt å forebygge mobilbruk i trafikken ...
  • Oljeprisens påvirkning på norsk økonomi En analyse av oljeprisens effekt på Hovedindeksen, reell kronekurs og arbeidsledighet 

   Bang, Sindre (Bachelor thesis, 2021)
   Denne oppgaven tar for seg hvorvidt månedlige variasjoner i oljeprisen har hatt en statistisk signifikant effekt på Hovedindeksen på Oslo Børs, reell kronekurs målt mot USD og arbeidsledigheten i Norge i løpet av ...
  • Oljeprisens påvirkning på utvalgte jordbruksvarer 

   Bengtson, Sander Martinius Henningsen; Ytrearne, Sondre; Ekren, Mikal (Bachelor thesis, 2023)
   Formålet med denne bacheloroppgaven er å undersøke volatilitet og sammenhenger i råvaremarkedet. Vi tar for oss olje, soyabønner, hvete og mais som faktorer i våre analyser. I en periode fra 2000-2023 har økonomien vært ...
  • Om lederutvikling og kollegastøtte i etterkant av alvorlige negative opplevelser 

   Hansen, Bjørn-André; Helstrøm, Arne (Bachelor thesis, 2012-11-27)
   Denne oppgave skal belyse hvorvidt en veileder1 i kampgjennomgang kan ivareta videreutvikling av kampledere2, og samtidig være kollegastøtte ved alvorlige negative opplevelser. Med alvorlige negative opplevelser menes ...
  • Om Magnor Glassverk AS 

   Lystad, Magnus; Gjerde, Kristoffer (Bachelor thesis, 2017)
   I denne oppgaven ønsket vi å undersøke hvorvidt lean-prinsipper og –verktøy kan bidra til effektivitetsforbedringer, og hvordan man kan integrere kontinuerlig forbedring i arbeidskulturen. Magnor Glassverks hovedlager ...
  • Omdømme 

   Rognan, Maria Bø; Stensaas, Mia Asmervik (Bachelor thesis, 2014-09-11)
   Denne oppgaven omhandler NAV som rekrutteringskanal i Trondheim med spesielt fokus på omdømmets kompleksitet, hvilke byggesteiner som skaper et omdømme i en organisasjon, derunder identitet, image, kommunikasjon, relasjoner, ...