Now showing items 615-634 of 817

  • Påvirkningen av digital endring i handelsmarkedet - Vita 

   Knarvik, Karoline; Kristoffersen, Linn (Bachelor thesis, 2018)
   I denne bacheloroppgaven fokuserer vi på hvordan en digital omnichannel strategi påvirker markedet, mer presist kundestrømmen til fysisk butikk. Vi har tatt for oss Norges største kosmetikkjede Vita, og skal se nærmere ...
  • Påvirkningen av norske influenseres reklamemerking på Instagram - Generasjon Z sin produktkunnskap, troverdighet og kjøpsintensjon 

   Duesten, Sigrid Sundet; Kjersem, Silje Storbråten; Pedersen, Victoria Andrea Waage (Bachelor thesis, 2023)
   Instagram er en populær plattform på sosiale medier for influensere, og merkevarer benytter seg i økende grad av influenser-markedsføring for å nå ut til publikum. Generasjon Z har vokst opp i en digitalisert verden og ...
  • Pengepolitikkens effekt på aktivapriser 

   Bønå, Werner-André; Rodvang, Henrik Larsson; Mistereggen, Odd Kåre Engh (Bachelor thesis, 2017)
   Som tittelen indikerer har vi i denne bacheloroppgaven valgt å se på hvordan pengepolitikken påvirker aktivapriser og sammenhengen dem imellom. Først beskrives relevant teori som senere belyses i egne analyser. Vi har ...
  • Pensjon : Holdninger til sparing og bevissthet rundt pensjonssystemet. Har vi for lite kunnskap? 

   Larsen, Isabel Stangeland; Møllhausen, Hannah (Bachelor thesis, 2018)
   Det har i senere tid skjedd flere endringer i Norges pensjonssystem, og nye krav og tiltak er ofte på dagsorden. Dette er spesielt viktig for oss unge, da det i stor grad påvirker vår fremtid. Likevel ser vi at kunnskapen ...
  • Permisjonsvenn 

   Engen, Henriette; Amundsen, Tora Cecilie (Bachelor thesis, 2020)
   I denne bacheloroppgaven har vi utarbeidet en kampanjeplan på vegne av Røde Kors Akershus og prosjektet “permisjonsvenn for innsatte”. Bakgrunnen for kampanjen er at organisasjonen har hatt en lav oppslutning blant ...
  • Personaliseringens kraft: TikToks innflytelse på forbrukernes kjøpsatferd 

   Tunem, Malin; Ellingsen, Irene; Eide, Amalie (Bachelor thesis, 2023)
   Vi har i denne bacheloroppgaven valgt å undersøke hvordan personalisering på TikTok påvirker forbrukeres kjøpsatferd, med følgende problemstilling: «Hvordan påvirker personalisering på TikTok forbrukernes kjøpsatferd?». ...
  • Personlig service ved kjøp av eksklusive møbler 

   Reinhaug, Veronika; Solemsli, Anniken; Sæther, Marie Hagerup (Bachelor thesis, 2015-06-01)
   Møbel- og interiørbransjen har i tidsrommet 2007 til 2011 opplevd sterk motvind. Vindretningen er imidlertid i ferd med å snu. Høy kjøpekraft blant befolkningen, i kombinasjon med en økende interesse for interiør, har ...
  • Planlegging av prosjekt : veien til suksess 

   Paulsen, Silje Trøan; Bakken, Alexander Rødøy; Karlsen, Ellen Heum (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   I denne oppgaven har vi samarbeidet med Lerøy Hydrotech AS som er en av Norges største produsenter av oppdrettslaks. Oppgaven handler om planleggingen av et omorganiseringsprosjekt, hvor Lerøy Hydrotech AS skal legge ned ...
  • Politikkens mørke side 

   Mogensen, Tobias Lindhardt; Hagmansen, Jonas; Hennum, Helena Tømmerås (Bachelor thesis, 2019)
   denne bacheloroppgaven blir det undersøkt hvordan ulike velgergruppers atferd, i form av nytteeffekt, blir påvirket av negativ og positiv politisk reklame. Velgerne er kategorisert etter personlighetstrekk, og apati til ...
  • Politiske konjunktursykler i Norge 

   Løland, Lisbeth (Bachelor thesis, 2018)
   I denne utredningen tar jeg for meg temaet politiske konjunktursykluser i Norge etter andre verdenskrig, og analyseres innenfor et rammeverk for makroøkonomisk teori. Utredningen har følgende problemstilling: Finnes det ...
  • Posisjonering av Deli de Luca Trondheim 

   Koch, Elisabeth Marie; Ervig, Anette (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   Denne oppgaven er skrevet om bedriften Deli de Luca i Trondheim, og oppgaven tar for seg posisjoneringen av Deli de Luca. Ut i fra at Deli de Luca var ny oppstartet i januar når vi iverksatte denne oppgaven ble vi enige ...
  • Posisjonering av Kultursenteret ISAK 

   Espenes, Thale Merete (Bachelor thesis, 2014-09-11)
   Denne oppgaven er skrevet om Kultursenteret ISAK i Trondheim. Deres virksomhet, som er en del av Kulturenheten i Trondheim Kommune, er til for å gi ungdom et sted utforske og oppleve kultur. Kultursenteret ISAK har behov ...
  • Posisjonering av Mercursenteret 

   Sætnan, Tonje Raknes; Moxness, Siri Ravlosve; Friman, Malin Anna (Bachelor thesis, 2013-12-18)
   Oppgaven har til hensikt å finne ut hvordan Mercursenteret skal styrke sin posisjon. Problemstillingen ble utarbeidet da vi hadde en antakelse om at kjøpesenterets posisjon var svak. Problemstillingen ble da Hvordan ...
  • Posisjonering på Omega-3 markedet 

   Tidemand-Johannessen, Sindre; Løvbakken, Sondre Skauge; Sletten, Martin (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   Denne oppgaven er utformet på bakgrunn av et oppdrag fra arbeidsgiver i SALfresh. SALfresh er en ny aktør og har et nytt produkt på Omega-3 markedet. De trengte derfor hjelp til hvordan å nå markedet med sitt produkt. I ...
  • PR-kampanje for Rosenborg Ballklub 

   Overskott, Sigurd; Engh, Dorthe (Bachelor thesis, 2017)
   Denne oppgaven er en avsluttende bacheloroppgave i kampanjeplanlegging, tilknyttet PR-og Markedskommunikasjonsstudiet ved Handelshøyskolen BI – Campus Trondheim. Vår kampanje er utarbeidet i samarbeid med Rosenborg Ballklub. ...
  • Pre-såkornordningen - et nytt bidrag til gründerbedrifters kamp for å overleve «dødens dal» 

   Mathisen, Simen; Jelmert, Nikolai Diesch (Bachelor thesis, 2018)
   I Norge eksisterer det et finansieringsgap som gjør at det ikke er nok risikovillig kapital for å finansiere alle de gode gründerideene som egentlig burde ha “livets rett”. Tidligere har staten opprettet såkornfondene ...
  • PRINCE2 by accident? 

   Brun, Malin; Knoph, Edvin; Alsaker, Jørgen Haukø (Bachelor thesis, 2023)
   I oppgaven viser vi til temaet prosjektstyring. Hensikten med oppgaven er å få en grunnleggende forståelse og oversikt over hvordan Hans Helseth AS styrer sine prosjekt. Vi har samarbeidet tett med Byggmester Hans Helseth ...
  • Produktplassering 

   Hegdal, Morten; Heger, Christian; Wikstrøm, Kristin (Bachelor thesis, 2010-01-25)
   Forbrukere blir stadig utsatt for mengder med kommersielle budskap fra mange forskjellige kanaler. Dette gjør at mange forbrukere blir reklametrøtte, og flere velger å blokkere bort budskapene fra annonsørene. Forbrukerne ...
  • Produktplasseringens påvirkning på forbruker og en merkevares omdømme avdekket gjennom et casestudie 

   Dahl, Katarina (Bachelor thesis, 2016)
   Produktplassering er en strategi i vekst, men kan allikevel sies å ha eksistert i lang tid. Forskjellen er at vi i dag ser nye metoder og former av strategien, dette på bakgrunn av digitalisering og stadig økning i nyere ...
  • Produktutviklingsprosjekt - ett steg om gangen 

   Thomasli, Anne-Sofie; Meyer, Siri Cathrin; Hjelle, Susanne (Bachelor thesis, 2017)
   Denne oppgaven handler om hvordan produktutviklingsprosjekter foregår. Vi har valgt å benytte oss av en kvalitativ metode gjennom individuelle dybdeintervjuer og observasjoner hos den norske møbelprodusenten ”Hjelle AS”. ...