Now showing items 595-614 of 817

  • Omdømme og Hennes & Mauritz 

   Jacobsen, Vilde Marie; Seime, Anna Viktoria (Bachelor thesis, 2018)
   Denne bacheloroppgaven har som formål å avdekke hvilken effekt slike kriser har på kleskjeden Hennes & Mauritz sitt omdømme. Ut i fra dette kom vi frem til problemstillingen ”Hvordan har krisene som Hennes & Mauritz har ...
  • Omdømmet til omdømme 

   Dyvesether, Thea Rustad; Løvlie, Pernille Eik Lunde; Claesson, Sandra Caroline (Bachelor thesis, 2017)
   Hvordan skille seg ut i en jungel av kommunikasjonsbyråer? Og hva tenker folk egentlig om omdømme? ReputationInc er et rådgivende kommunikasjonsbyrå som fokuserer på grundig kartlegging av bedrifters omdømme og strategisk ...
  • Omnikanalstrategi i klesbransjen. 

   Vold, Maja; Fimland, Emilie Scherer; Berg, Marthe (Bachelor thesis, 2018)
   Hensikten med denne bacheloroppgaven er å belyse hvilke områder bedrifter i klesbransjen er nødt til å fokusere på, og hva som kreves for å etablere en sømløs omnikanalstrategi. Med utgangspunkt i dette har vi kommet ...
  • Onboarding - integrering av nyansatte i kunnskapsbaserte virksomheter 

   Borgersrud, Kirstine Moe; Hauge, Malin Josefina; Heidenstrøm, Henrik Refstad (Bachelor thesis, 2019)
   Oppgavens hensikt er å sette lys på hvordan ulike kunnskapsbaserte virksomheter bruker onboarding som et virkemiddel, til å integrere de nyansatte. Problemstillingen er dermed formulert slik: Hvordan integreres nyansatte ...
  • Opinionslederskap 

   Hamborg, Sandra Christine; Hernes, Marte Lovise; Røstvold, Vibeke (Bachelor thesis, 2014-09-11)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg temaet opinionslederskap, og hvordan opinionsledere utøver innflytelse på kjøpsatferden til unge voksne i alderen 18-25 år. Målet med oppgaven er å søke å forklare hvilke mekanismer som ...
  • Oppdal så klart? 

   Mollan, Christine; Reppe, Cathrine; Arnesen, Ole-Henrik (Bachelor thesis, 2010-02-04)
   Vi har i denne oppgaven jobbet med branding, og gjennomføringen av en brandingprosess på destinasjonsnivå. Vi valgte å skrive om Oppdal, en helårsdestinasjon i Sør-Trøndelag som har ”Oppdal så klart” med Oppdalsola i ...
  • Oppdrag Sirkel 

   Ødegaard, Thilde Kristine; Nyborg, Kristine Cornelia; Lysklett, Silje (Bachelor thesis, 2018)
   Denne oppgaven er en bacheloroppgave i kampanjeplanlegging ved Handelshøyskolen BI Bergen. Oppdragsgiveren for denne kampanjen er Fretex Norge AS, som er Norges største secondhand-kjede samt arbeids- og inkluderingsbedrift ...
  • Organisasjonskultur og innovasjon 

   Haagensen, Ina Karin; Eliassen, Ina; Moholt, Jeppe Wårheim (Bachelor thesis, 2023)
   Oppgaven har til hensikt å belyse hvordan organisasjonskulturer kan lede til innovasjon. I den forbindelse vil vi gå nærmere inn på temaer som tar for seg hvordan kulturen både kan tilrettelegge for, og hemme innovasjon, ...
  • Organisasjonssosialisering - ansattes holdninger til å finne sin plass i organisasjonen 

   Hjelle, Viktoria Kirstine (Bachelor thesis, 2018)
   Denne studien undersøker betydningen organisasjonssosialisering har for ny-ansatte. De sosialpsykologiske variablene jobbtilfredshet, opplæring, rolleklarhet og kollegastøtte blir vektlagt og deretter knyttet opp mot ...
  • Organisering av bankdrift i moderne tid 

   Olsen, Johanna Sårheim; Jakobsen, Frida Presthagen; Nornes, Kristoffer Naley (Bachelor thesis, 2023)
   Implementering av agile metoder har resultert i en engasjerende organisasjonskultur, etablering av effektive rutiner for kunnskapsdeling og optimaliserte teamstrukturer i Sparebanken Vest. Gjennom kvantitativ og kvalitative ...
  • Oslos boligmarked 

   Strandheim, Tormod; Aasland, Haavard (Bachelor thesis, 2017)
   Denne bacheloroppgaven har som hensikt å analysere boligmarkedet i Oslo, for deretter å kunne argumentere for om det eksisterer en boligboble eller ikke. Derav problemstillingen: «Eksisterer det en boligboble i Oslos ...
  • Overleveringsprosessen 

   Moen, Hege; Fremme, Heidi Magrethe (Bachelor thesis, 2015-06-01)
   Denne oppgaven handler om avslutningsfasen i prosjekter og mer spesifikt om prosessen med overlevering av bolig fra utbygger til sluttkunde. Vi har sett på hvordan Heimdal Bolig AS gjennomfører sine overleveringer og ...
  • På hvilken måte påvirker behavioral retargeting kjøpsvilligheten til forbrukere? 

   Plonski, Filip; Strandskog, Madelene (Bachelor thesis, 2023)
   Denne bacheloroppgaven handler om behavioral retargeting, som er en form for målrettet digital annonsering som er basert på forbrukeres tidligere søkemønster og internettadferd. Vi opplever stadig å bli eksponert for ...
  • På hvilken måte påvirker GDPR bruk og utvikling av kunstig intelligens, og hvordan kan teknologien utnyttes? 

   Ekornrud, Celine; Haaland, Karoline Gurholt; Taalesen, Tale Staveteig (Bachelor thesis, 2020)
   EUs personvernforordning, GDPR, trådte i kraft 20. Juli 2018 og skal sikre at regler om personvern overholdes, og sørger for at data ikke misbrukes. Ny teknologi utfordrer personvernet dersom det ikke settes grenser. ...
  • På hvilken måte påvirker kunstig intelligens moderne markedsføring, og hvordan kan denne teknologien utnyttes? 

   Soleng, Sondre Knudsen; Grimsrud, Ida Marie Amundsen; Solvang, Christian (Bachelor thesis, 2021)
   Kunstig intelligens betegnes ofte som en av de mest fremvoksende teknologiene med høyest nytteverdi, men også den med størst skadepotensial. I tråd med den stadig fremadstormende teknologiske utviklingen i samfunnet ...
  • På hvilken måte vil "cookiedøden" påvirke metode for målgruppemålretting i programmatisk annonsering? 

   Skomsvoll, Kirsten Hollevik (Bachelor thesis, 2023)
   Denne bacheloren ble utarbeidet våren 2023 ved Handelshøyskolen BI, og tar for seg problematikken rundt Google sin avvikling av tredjeparts cookie, og hvordan dette vil påvirke metode for målgruppemålretting i programmatisk ...
  • På rett vei med perfeksjonister bak rattet 

   Kristoffersen, Barbro; Hilmarsen, Gunn; Ytreeide, Christian Høydal (Bachelor thesis, 2015-06-01)
   Denne bacheloroppgaven handler om samlokaliseringsprosjektet Østre Rosten 8, der de to bilfirmaene Motor-Trade og Prøven Bil har flyttet inn under samme tak. Dette prosjektet er unikt i norsk sammenheng i følge interessentene. ...
  • På tide å slutte? 

   Gullbrekken, Eline Lyngstad; Antonsen, Ellen Wagnild; Kristiansen, Tuva (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   Norges hittil dyreste røykesluttkampanje”På tide å slutte?” ble lansert i januar 2012. Kampanjen hadde som mål å forebygge røykestart, motivere til røykeslutt, samtopplyse om helseeffektene av røyking. Vi har i denne ...
  • Påvirker amerikansk inflasjon den norske kronen mer enn norsk inflasjon? En analyse av sammenhengen mellom inflasjon og valutakurs mellom USA og Norge. 

   Welo, Trine Mossing (Bachelor thesis, 2023)
   Bacheloroppgaven tar for seg inflasjonstall og valutakurs mellom USA og Norge i perioden januar 2000 til desember 2022. Formålet med oppgaven er å undersøke om amerikansk inflasjon har større påvirkning på valutakursen ...
  • Påvirker greenwashing bedrifters troverdighet og forbrukeres kjøpsintensjon og word-of-mouth tilknyttet klesindustrien? 

   Myrsveen, Emilie; Rødølen, Torunn; Kildal, Synne (Bachelor thesis, 2020)
   Denne oppgaven handler i hovedsak om forbrukerens holdning og intensjon knyttet til greenwashing. Vi har undersøkt om greenwashing påvirker forbrukernes troverdighet til bedriften, og videre om det påvirker kjøpsintensjon ...