Now showing items 555-574 of 817

  • Mobbing og trakassering på arbeidsplassen - En eksperimentell studie om skillet mellom humor og trakassering på arbeidsplassen 

   Hoftvedt, Felicia Sjåstad (Bachelor thesis, 2022)
   Denne oppgaven omhandler i hovedsak temaene humor og trakassering på arbeidsplassen, og hvordan ulike personer opplever skillet mellom disse. Bakgrunnen for tematikken i denne oppgaven er at dette er et svært viktige temaer, ...
  • Mobbing på arbeidsplassen En eksperimentell studie mellom policy og alvorlighets vurderinger 

   Blakstad, Mads Duedahl; Tveranger, André (Bachelor thesis, 2021)
   I en undersøkelse gjort i juni 2020 kom det frem at 88 % er tilfredse med jobben, mens 2 % var utsatt for mobbing eller plaging av overordnet eller arbeidskollegaer. 32 % opplevde et dårlig forhold mellom ansatte og ...
  • Modeling for the Real World 

   Driveklepp, Stein Ola Langås; Furunes, Theodor; Johansen, Kunt Anders Kjelaas (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   Vi har i vår bacheloroppgave tatt for oss BDO Trondheim, og gjort et forsøk på å finne en optimal fordeling av deres ressurser. Vi har kommet frem til følgende problemstilling: Hva er optimal fordeling og verdi av BDO ...
  • Modellering for framtiden 

   Gudeleviciute, Eidmante Kristine; Solberg, Tor-Øystein; Brandslet, Mats (Bachelor thesis, 2013-12-19)
   Vi har i vår oppgave analysert BDO Trondheims konkurransesituasjon og forsøkt å finne en optimal tilpasning av arbeidskraft/kompetanse gitt forskjellige framtidssenarioer. Vi kom fram til følgende problemstilling: Hva er ...
  • Moderne prosjektledelse 

   Venås, Charlotte; Johnsen, Anette; Hatten, Marte (Bachelor thesis, 2013-12-18)
   I denne oppgaven har vi tatt for oss prosjektet Speilet, der Peab AB er hovedentreprenør. Bedriften er ledende i Norden, og har landsdekkende virksomhet i Norge. Speilet er et byggeprosjekt med en kontraktsverdi på ...
  • Moderne prosjektledelse i Kantega 

   Sæther, Henrik Bruvik; Sletten, Anders Bjørnson; Storli, Adam (Bachelor thesis, 2013-12-18)
   Denne oppgaven tar utgangspunkt to systemutviklingsprosjekter i Kantega A/S, som startet i mai og oktober 2012. Prosjektene avsluttes i juni 2013. Det overordnede prosjektet har som formål å levere IT-system til et ...
  • Moskus på Dovrefjell 

   Hagen, Silje (Bachelor thesis, 2014-09-11)
   ”Moskus på Dovrefjell” er et konsept som handler om å gjøre moskussafarier til noe mer, til en reiselivspakke. Jeg ville få et innblikk i hvilke elementer forbrukerne ønsker i en reiselivspakke, og i tillegg se på hvordan ...
  • MOT til å lede 

   Lippe, Fredrik Von Der; Solheim, Caroline Hellestræ (Bachelor thesis, 2015-06-01)
   MOT er en ideell organisasjon, som har ungdommenes mot i fokus. Deres visjon er: ”varmere og tryggere samfunn”. MOT samarbeider med cirka 65.000 frivillige ungdommer. Gjennom prosjektet MOT-turneen 2014 ønsket de å gi ...
  • Moteriktig med delingsøkonomi 

   Andersen, Vilde Kristine; Bjørset, Frida; Edland, Hanna (Bachelor thesis, 2018)
   Denne oppgaven er en bacheloroppgave i kampanjeplanlegging, hvilket er en avsluttende del av studiet i PR og markedskommunikasjon ved Handelshøyskolen BI. Med et ønske om et realistisk innblikk i kampanjeplanlegging, ...
  • Motivasjon 

   Jacobsen, Erik Andreas (Bachelor thesis, 2022)
   Jeg har skrevet min bacheloroppgave i fordypningsfaget salgsledelse og personlig salg, BTH3202 i samarbeid med Sector Alarm As. Jeg valgte ut Sector Alarm (SA), fordi dette er et selskap som driver mye med både direkte ...
  • Motivasjon av frivillige : nøkkelen til suksess? 

   Andresen, Marte Strand; Stokkeland, Anette; Carstens, Kim (Bachelor thesis, 2012-03-07)
   Denne oppgaven tar for seg motivasjon av frivillige ved et arrangement. Vi har sett nærmere på festivalen Pstereofestivalen (heretter Pstereo), som arrangeres i Trondheim i august hvert år. Oppgaven tar for seg problematikken ...
  • Motivasjon av selgere i Glitter Midt-Norge 

   Sundnes, Charlotte; Freberg, Hannah (Bachelor thesis, 2013-12-18)
   Formålet med denne oppgaven er å finne ut hva som øker motivasjonen til selgerne i Glitter Midt-Norge. Dette er et tema som har blitt svært viktig i dagens næringsliv og derfor er dette noe vi har valgt å se nærmere på. ...
  • Motivasjon hos prosjektmedarbeidere i DNV-GL 

   de Otoy Vie, Alexander; Stjepanovic, Dragan; Kalleberg, Peder (Bachelor thesis, 2017)
   I 2013 fusjonerte stiftelsen Det norske Veritas seg sammen med Germanischer- Lloyd. Selskapene valgte å gå inn for en full integrasjon, noe som innebærer at organisasjonen skulle fungere som en stor enhet. 10.000 ansatte ...
  • Motivasjon i prosjekter basert på frivillig innsats 

   Vestvik, Hanna (Bachelor thesis, 2017)
   Denne bacheloroppgaven dreier seg om hvilken motivasjon som driver de frivillige i arrangementsprosjektet UL. UL, Ung Landsmøte, er en festival som arrangeres årlig i månedsskiftet juli-august, av NLM (Norsk Luthersk ...
  • Motivasjon og sosial elskverdighet i ansettelsesbeslutninger 

   Olsen, Hannah Brooke; Olsen, Kine Ringkjøb; Strand, Elisabeth Sæbøe (Bachelor thesis, 2021)
   Hensikten med denne oppgaven er å undersøke hvordan motivasjon og sosial elskverdighet spiller inn på ansettelsesbeslutninger. For å finne ut av dette har vi utført et eksperiment hvor 261 respondenter, i fulltidsarbeid, ...
  • Motivasjonsfaktorer og medarbeidertilfredshet ved Britannia Hotel 

   Bekkeli, Sigrid Teigen; Bjørnstad, Cathrine; Grebstad, Stine (Bachelor thesis, 2010-10-15)
   I denne oppgaven har vi gjennomført en studie av motivasjonsfaktorene og medarbeidertilfredsheten ved Britannia Hotel i Trondheim. I første del tar vi for oss problemstillingen og ser på de ulike teoriene som ligger til ...
  • Motivasjonsstudie av telefonselgere fra generasjon X og generasjon Y 

   Mørk, Edvard (Bachelor thesis, 2019)
   Min bacheloroppgave handler om motivasjon av telefonselgere fra generasjon X og generasjon Y. Jeg valgte motivasjon som hovedtema, da jeg finner motivasjon knyttet til salgsyrker svært spennende og samtidig noe jeg ...
  • Multikanalstrategien til Telenor 

   Joheim, Audun; Mikalsen, Celine Hopen (Bachelor thesis, 2017)
   Hensikten med oppgaven er å undersøke hvordan Telenor i en stor bransje differensierer seg mot konkurrentene ved bruk av multikanalstrategi, og hvordan kundelojaliteten og tilfredsheten blir påvirket av det. Oppgaven ...
  • Multiproject "hostile" environments 

   Berzal, Pablo (Bachelor thesis, 2017)
   This thesis addresses the problems and challenges of working in a multiproject environment, and what could we do to improve it. The thesis has been prepared in connection with the program BIK 6512 Project Management 3, ...
  • Musikk, kunst, festival; må man velge? 

   Wensås, Heidi Elisabeth; Sundsfjord, Sandra (Bachelor thesis, 2018)
   Denne bacheloroppgaven er avsluttende for studiet Creative Industries Management ved Handelshøyskolen BI. Gjennomgående diskuteres problemstillingen som omhandler hvorvidt utsmykning på musikkfestivaler blir oppfattet ...