Now showing items 535-554 of 817

  • Melbillelarver som mat 

   Pedersen, Ingrid; Olsø, Maren; Berg, Amalie (Bachelor thesis, 2020)
   Klimaendringene er en av de største og mest aktuelle utfordringene verden står overfor i dag. Samtidig blir vi stadig flere mennesker på jorda, noe som fører til at behovet for mat også øker. Som en konsekvens av dette ...
  • Menneskers intuisjoner om asymmetriske leder-medarbeider dyader der den ene parten i hemmelighet misliker den andre 

   Lager, Magnus; Kalsaas, Andreas (Bachelor thesis, 2019)
   Hensikten med denne oppgaven er å undersøke menneskers intuisjon rundt en asymmetrisk leder-medarbeider relasjon, der den ene parten i hemmelighet misliker den andre. For å gjøre dette ble det utført et eksperiment med ...
  • Mennesket bak ministerposten 

   Hafskjold Thoresen, Emilie (Bachelor thesis, 2018)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg Norges kulturministere. Oppgavens formål er å undersøke hva det har å si hvem som til en hver tid besitter rollen som kulturminister. Problemstillingen som har valgt lyder som følger: - ...
  • Menyreduksjon hos kinarestauranten Xin Xing 

   Snyen, Anders; Thieu, Minh; Kong, Jian (Bachelor thesis, 2017)
   Denne bacheloroppgaven er skrevet som en del av fordypningen Økonomistyring & Investeringsanalyse ved bachelorstudiet i Økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen BI i Oslo. Hensikten med oppgaven er å avdekke årsaker ...
  • Merkesamarbeid : en strategi for utviklingen av Hennes & Mauritz 

   Andresen, Kaia Østbye; Kvisle, Christine (Bachelor thesis, 2010-10-14)
   I denne besvarelsen har vi tatt for oss fagfeltet merkevarebygging og i den forbindelse tematikken merkesamarbeid. For å belyse dette har valgt å se nærmere på Hennes & Mauritz og deres merkesamarbeid med designere og ...
  • Merkesamarbeid mellom Aidcom og Norsk Luftambulanse 

   Vestad, Kristine Jeanette; Hangerhagen, Karina; Sagvik, Christine (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   I denne avhandlingen har vi tatt for oss fagfeltet merkevarebygging, med vekt på tematikken merkesamarbeid. For å belyse denne tematikken har vi valgt å se på samarbeidet mellom Aidcom og Norsk Luftambulanse. Vi har valgt ...
  • Merkesamarbeidet Lindex/Missoni 

   Tokay, Dilan; Hilden, Christine Marie; Schou, Lasse (Bachelor thesis, 2013-12-18)
   Vi har i vår avsluttende bachelor oppgave i markedskommunikasjon sett nærmere på fagfeltet merkevarebygging, og i denne sammenheng fordypet oss inn på tematikken som omhandler merkesamarbeid. Vi har valgt å ta for oss ...
  • Merkevarebygging 

   Hagerup, Guro; Kjølberg, Karoline; Skjelstad, Trine (Bachelor thesis, 2014-09-11)
   Trondheim er en by preget av et godt kaffemiljø. Kaffemarkedet er i stadig utvikling med stor konkurranse både fra små og store kaffebarer. Det blir desto viktigere å posisjonere seg slik at man får en reell differiens ...
  • Merkevarebygging : posisjonering og differensiering 

   Witsøe, Lise Marie; Veimo, Hanne Wangberg; Grøvdal, Rikke Remmem (Bachelor thesis, 2014-02-14)
   Denne oppgaven er skrevet om EiendomsMegler1 Midt-Norge. På bakgrunn av deres utfordring med å skille seg fra de andre aktørene i bransjen valgte vi å ta for oss temaet posisjonering og differensiering. Sammen med ...
  • Merkevarebygging av kunstmuseer 

   Fosse, Maria Ingeborg Bagge; Stageboe, Monika; Haga, Ellen Marie Rødland (Bachelor thesis, 2016)
   Følgende er en bacheloroppgave i kulturledelse, en avsluttende oppgave i utdannelse på Handelshøyskolen BI, bachelor i Kultur og ledelse 2013-2016. Det er mye som kan tyde på at kunstmuseer i Norge de siste årene har ...
  • Merkevarebygging i delingsøkonomi 

   Hamidi, Fazel; Hovden, Olav Hexeberg; Halvorsen, Lisa (Bachelor thesis, 2017)
   Delingsøkonomi er et relativt nytt fenomen, og kan kort forklares som å tilgjengeliggjøre underutnyttede, hovedsakelig private, ressurser på nettbaserte samfunn. Delingsøkonomien bygger på forretningsmodeller som bryter ...
  • Merkevarebygging i sosiale medier 

   Skanke, Kristin Lavransdatter; Ekstrøm, Stine; Grytbak, Vibeke (Bachelor thesis, 2015-06-01)
   Bakgrunnen for denne bacheloroppgaven er en kombinasjon av våre interesser for merkevarebygging, sosiale medier og Midtbyen som et levende bysentrum. Problemstillingen vi har jobbet ut i fra er ”Hvordan kan merkevaren ...
  • Merkevarebygging som verktøy for treningssenteret SATS Trondheim : Hvordan skal SATS Trondheim styrke sin merkevare og posisjon i det lokale markedet? 

   Bro, Anders; Gravdal, Anders Bøen; Mevold, Christian Amundsen (Bachelor thesis, 2010-02-22)
   På bakgrunn av høstens oppgave (Bro, Bøen, Mevold 2008) valgte vi følgende problemstilling: Hvordan skal SATS Trondheim styrke sin merkevare og posisjon i det lokale markedet? Det kanskje viktigste funnet omfattet ...
  • Merkevaren Zenit Yoga 

   Sørensen, Camilla; Røst, Guro Sjaastad; Olsen, Marita Kvandal (Bachelor thesis, 2013-12-18)
   I denne bacheloroppgaven har vi skrevet om Zenit Yoga og sett på hvordan vi kan styrke deres merkevare. Vi har gjennomført en undersøkelse med den hensikt å få svar på vår problemstilling: Hvordan kan Zenit Yoga styrke ...
  • Merkevarestrategi, NCL 

   Johansen, Lasse; Jakobsen, Samir Hugo (Bachelor thesis, 2022)
   Nature Compact Living ble startet i 2018 og er en ung bedrift i ett ganske nytt marked for kompakte fritidsboliger. Selskapet selger kompakte fritidsboliger til bedriftsmarkedet og er kjennetegnet ved et moderne og ...
  • Merking av reklame på Instagram, påvirker det kjøpsintensjonen til forbrukeren? 

   Svedin, Remet Elionor; Finseth, Cassandra (Bachelor thesis, 2021)
   Denne oppgaven er skrevet med bakgrunn i en økende bruk av annonser og reklamer på Instagram. Opinionsledere og ettertraktede mennesker har de siste årene kommet mer og mer fram i søkelyset, grunnet at influencer-marke ...
  • Metastudie om bærekraftige investeringer 

   Valstrand, Ørjan; Stefanussen, Lone; Unhjem, Jon Peder Bakke (Bachelor thesis, 2018)
   I vår bacheloroppgave var formålet å studere avkastningen på bærekraftige investeringer opp mot tidligere forskning. For å svare på problemstillingen, ”Hva sier forskning om avkastning på bærekraftig investering med bruk ...
  • Metastudie om markedseffisiens i de utviklede markedene 

   Lindberg, Eirik; Stordal, Ole Jacob Lygre (Bachelor thesis, 2019)
   Formålet med denne utredningen er å undersøke hvorvidt det eksisterer svak form for markedseffisiens i utviklede markeder. Vi har gjennomført en metastudie der vi undersøker og analyserer tidligere publiserte studier om ...
  • Millennials og Omni-kanal fashion 

   Montelibano, Emil (Bachelor thesis, 2018)
   Digitaliseringen av bedrifter er et tema de fleste etablerte bedrifter ikke kommer foruten. Yngre generasjoner av forbrukere er svært teknologivant og svært aktive i flere digitale kanaler. I denne sammenheng er det blitt ...
  • Mobbing i norsk arbeidsliv 

   Sævareid, Iselin; Tveit, Karia; Skjelvan, Ina Kolle (Bachelor thesis, 2018)
   Mobbing er et alvorlig problem i dagens samfunn. Temaet har mest fokus på barn og unge, men det er ingenting som tilsier at det slutter ved voksenlivet. Målet med denne bacheloroppgaven er å sette fokus på et tema som ...