Now showing items 486-505 of 817

  • Kundetilfredshet og lojalitet i bilbransjen 

   Wilhelmsen, Adrian; Smith, Agnethe Baarstad; Akturk, Fatih (Bachelor thesis, 2023)
   Denne bacheloroppgaven ser på forholdet mellom kundetilfredshet og lojalitet og hvilken påvirkningskraft dette har innenfor bilbransjen. Kundetilfredshet og lojalitet er noe man har forsket på lenge. Viktigheten av tilfredse ...
  • Kundetilfredshet ved kjøp av reiser i et nettbasert reisebyrå 

   Hagen, June Jeroma Yri (Bachelor thesis, 2018)
   Med denne bacheloroppgaven er formålet å undersøke hva som er opplevd kundetilfredshet ved kjøp av reise gjennom et reisebyrå på internett. Valget av tema er valgt på bakgrunn av en samfunnsrelevant og voksende trend ...
  • Kunnskap, læring og kompetanseoverføring 

   Helgemo, Britt Solemsløkk; Berg, Tone Kristine L. (Bachelor thesis, 2013-12-18)
   Tema i vårt bachelorprosjekt har vært å se på kunnskap, læring og kompetanseoverføring – og den avgrensede problemstillingen vår har vært å forsøke å besvare «Hvordan overføres kompetanse hos Faveo?». Vi har brukt en modell ...
  • Kunnskap- og erfaringsoverføring mellom prosjekter 

   Tisløv, Magnus Vassli; Ødegaard, Andreas; Lystad, Lars Gjerløw (Bachelor thesis, 2013-12-18)
   Tema for denne bacheloroppgaven omhandler hvordan kunnskap og erfaringer overføres fra et prosjekt til etterfølgende prosjekter, samt fra prosjekt til basisorganisasjon. Følgelig avgrenset vi temaet ned til en konkret ...
  • Kunnskaps- og erfaringsoverføring i en organisasjon som er redd for å skape en "feilkultur" 

   Laugen, Lisa; Rønning, Magne (Bachelor thesis, 2019)
   Tema for denne bacheloroppgaven er kunnskaps- og erfaringsoverføring. Vi har undersøkt hvordan kunnskaper og erfaringer overføres fra et prosjekt til etterfølgende prosjekter og fra prosjekter til basisorganisasjon. ...
  • Kunnskapsoverføring mellom prosjekter : veien til suksess 

   Paulsen, Ida Louise; Aurtande, Sarah Charlotte (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   Denne rapporten handler om hvordan kunnskap overføres mellom prosjekter i en bedrift. Vi valgte derfor å utføre en kvalitativ undersøkelse i en avdeling i bedriften M-I Swaco, hvor problemstillingen lyder som følger; ...
  • Kunstig intelligens i den norske helsetjenesten 

   Sandbakken, Christiane; Fagerhøi, Emilie Ellefsen; Husby, Synne Andrea (Bachelor thesis, 2018)
   I denne oppgaven har vi skrevet om implementering av kunstig intelligens i den norske helsetjenesten, og hvilke endringer og positive konsekvenser dette vil medføre i forhold til kreftutredning. IBM har utviklet en kunstig ...
  • KUNSTIG INTELLIGENS I REKRUTTERING : Et fokus på mennesker med lettere psykiske lidelser 

   Okkenhaug, Karianne Garmager; Andersen, Mari Dahl (Bachelor thesis, 2018)
   Hensikten med denne studien er å undersøke forholdet mellom mennesker og kunstig intelligens i rekruttering, knyttet til mennesker med lettere psykiske lidelser. Studien er gjennomført som et eksperiment, der respondentene ...
  • Kunstig intelligens i rekruttering: Norske tech-ansattes reaksjoner på diskriminering 

   Sætrang, Adrian; Ilic, Selin Alexandra (Bachelor thesis, 2020)
   Hensikten med denne oppgaven er å se nærmere på bruken av kunstig intelligens i rekruttering, hvor vårt hovedfokus ligger på reaksjoner knyttet til kjønnsdiskriminering. Vi valgte å undersøke et utvalg med kunnskap om ...
  • Kunstig intelligens, men ikke kunstig moral? 

   Kjenes, Eivind Hundven; Naustdal, Anders (Bachelor thesis, 2018)
   I oppgaven tar vi for oss menneskets oppfatning av moral, og i hvilken grad vi tilegner en kunstig intelligent programvare evnen til å handle moralsk riktig. Det er gjort særdeles få studier innenfor dette området. For ...
  • Kunstig- og menneskelig intelligens i personellseleksjon 

   Levanger, Åse; Andersen, Solveig; Aam, Elisabeth Roseth (Bachelor thesis, 2018)
   Hensikten med denne oppgaven er å undersøke hvordan populasjonen reagerer på en beslutning tatt i forbindelse med personellseleksjon. Først vil vi ta for oss relevante teorier og forskning knyttet til temaet kunstig i ...
  • KystTrainee 

   Nygård, Elin Rebecca; Rødseth, Matilde; Nerland, Marlene Athene (Bachelor thesis, 2013-12-18)
   Vi har i denne oppgaven tatt for oss traineeordningen KystTrainee og deres arbeid med å eksponere behov, skaffe oppdatert og ny kunnskap til bedrifter og kommuner langs Sør-Trøndelagskysten. Fra og med 1. juni går ...
  • Lakselus gir strategiske utfordringer i norsk fiskeoppdrett: en strategisk analyse av eide fjordbruk 

   Haugland, Johannes Øvrebø; Ly, Tuan Anh; Lapidus, Oliver Gundersen (Bachelor thesis, 2020)
   I 2017 innførte regjeringen et tiltak for å bekjempe de miljømessige problemene relatert til lakselus innenfor oppdrettsbransjen og for å sikre fremtidig bærekraftig vekst. Dette systemet kjenner vi som Trafikklyssystemet. ...
  • Lansering av sukkerfri sjokolade - Nidar 

   Eriksen, Erik André; Omar, Najma (Bachelor thesis, 2021)
   Det finnes et marked for sukkerfritt godteri i utlandet, mens i Norge er dette svært dårlig utnyttet. Det kan være risikabelt for en godteriprodusent å tilby sukkerfri sjokolade som et av sine produkter, da en sukkerfri ...
  • Lavrisikoanomalien: en oversiktsstudie 

   Slettebakk, Sverre Olaf; Rasmussen, Amund Kleven (Bachelor thesis, 2019)
   I denne bacheloroppgaven ønsker vi å gå dypere inn i mekanismene og faktorene som spiller inn i det moderne finansielle markedet. Vi tar for oss forholdet mellom risiko og avkastning, med hensyn på de tre målene for ...
  • Lean og Lean service i Frende Forsikring ved bruk av robotisering 

   Sandal, Henrik Glesnes (Bachelor thesis, 2017)
   I denne oppgaven har jeg arbeidet med Frende forsikring. Dette er et forsikringsselskap som har hatt en sterk vekst siden de ble etablert i 2007. Jeg har ved bruk av Lean og Lean Service teorien tatt for meg følgende ...
  • Lean på storkjøkken i helsesektoren 

   Dahl, Ine Herland; Mørkeseth, Elise; Christensen, Cathrine (Bachelor thesis, 2019)
   I denne oppgaven titulert «Lean på storkjøkken i helsesektoren» ønsker vi å undersøke hvordan tidligere gjennomførte lean-tiltak fungerer på hovedkjøkkenet på Ullevål sykehus i dag og hvordan ytterligere forbedringer ...
  • Lean Service for frigjøring av tid i en boligforvaltningsavdeling 

   Schei, Bjørn; Volden, Tor Magne; Hildre, Charlotte (Bachelor thesis, 2017)
   Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvordan tidspresset til boligforvalterne i Kjeldsberg Eiendomsforvaltning kan lettes. Lettet tidspress har til hensikt å frigjøre tid til verdiskapende aktiviteter og redusere ...
  • Lean Startup i Norske Selskaper 

   Jensen, August Falch; Orlien, Dennis; Føyner Engen, Ole (Bachelor thesis, 2023)
   Denne studien undersøker erfaringene til norske selskaper som benytter seg av innovasjonsmetodikken Lean Startup, og hvordan denne tilnærmingen blir forstått og anvendt i ulike vekstfaser. Siden organisasjonsstruktur- og ...
  • Lean Storebrand 

   Syed, Ghazi Alamdar; Ekholt, Carsten; Akhsay, Mohammed (Bachelor thesis, 2017)
   Vi har valgt å skrive en Lean-oppgave i fordypningsfaget økonomistyring og investeringsanalyse. Bedriften vi har samarbeidet med er sparing- og forsikringsselskapet Storebrand. Finansinstitusjoner i dag er svært utsatt ...