Now showing items 506-525 of 817

  • Ledare under omställningsprocesser i hotellbranschen 

   Westerblad, Kajsa Elisabeth (Bachelor thesis, 2022)
   Förutsättningen för denna uppgift är att Hotel Continental har gått igenom stora förändringar som är bundet till Corona pandemin. Pandemin har påverkar hela världen och framför allt har de flesta fått en ny arbetsvardag ...
  • Ledelse av frivillige - en reise gjennom spektrumet : En studie om ledelse av frivillige i et stort vintersportsmesterskap 

   Lie, Mari Haugdahl; Mauseth, Espen; Vestermo, Stian (Bachelor thesis, 2019)
   Denne oppgaven omhandler ledelse av frivillige i prosjekter. For å i større grad konkretisere temaet tar besvarelsen utgangspunkt i et bestemt undersøkelsesprosjekt. Prosjektet er et stort vintersportsmesterskap som er ...
  • Ledelse av frivillige : fra oppstart til avslutning 

   Istre, Truls; Christiansen, Gustav; Wallentin, Christine (Bachelor thesis, 2012-03-07)
   Denne oppgaven omhandler ledelse av frivillige i arrangementer. Prosjektet det refereres til er Barnas VM-dag som arrangeres årlig i Holmenkollen. Prosjektleder i arrangementet er lønnet og jobber fulltid gjennom hele året, ...
  • Ledelse av prosjekt : ombygging av Meny Solsiden 

   Reinsnes, Marte Øien; Stenberg, Mats (Bachelor thesis, 2013-12-18)
   I denne oppgaven har vi skrevet om ombyggingsprosjektet Meny Solsiden. Butikken holdt stengt fra 5 januar 2012 til 7 februar 2013. Prosjektet ble budsjettert til 22 millioner kroner. Grunnen til ombyggingen var at ...
  • Ledelse av prosjekter 

   Vikhagen, Solveig; Johnsen, Siri Cathrine; Forbord, Andrea (Bachelor thesis, 2013-12-19)
   Denne besvarelsen handler om ledelse av prosjekter. Vi har i denne oppgaven valgt å se nærmere på Brødrene Bjerklis (heretter kalt Br. Bjerkli) prosjekt E6-Tillerhøgda, som ble ferdigstilt i 2012. Problemstillingen for ...
  • Ledelse for fremtiden 

   Strandheim, Ina; Røstad, Iris; Ringseth, Emilie Opsal (Bachelor thesis, 2017)
   Vi har gjennom første halvdel av 2017 fordypet oss i Statoil-prosjektet ”Johan Castberg” – et prosjekt som går ut på å bygge en flytende oljeplattform, lokalisert utenfor Finnmark. For å begrense omfanget av oppgaven har ...
  • Lederorientering og rollestress sin prediksjon av jobbtilhørighet i et utvalg av norske topp- og mellomledere. 

   Buodd, Magnus (Bachelor thesis, 2020)
   This study examines in which way the different factors of leader status, leader orientation and role stress affect organizational commitment. The study uses the AFF leader survey from 2011, which had 2910 responders from ...
  • Leverandørklassifisering for utvikling av leverandørstrategier med mulighet for en reduksjon av leverandørbasen 

   Engen, Mikhail; Patel, Chandni; Halsbog, Benny Andre (Bachelor thesis, 2018)
   Denne oppgaven er en forundersøkelse som skal bidra til et fremtidig prosjekt ved Lantmännen Unibake Norge, hvor en reduksjon av leverandørbasen skal implementeres. Formålet med undersøkelsen er å få oversikt over ...
  • Likestillingsparadokset - økt velferd og påvirkningen på kjønnsroller i det norske arbeidsmarkedet. 

   Kirkaune, Marius; Langli, Håkon (Bachelor thesis, 2020)
   I denne oppgaven har vi tatt for oss forholdet mellom kvinner og menn i arbeidsmarkedet i Norge i lys av økonomisk utvikling i nyere tid. Vi ser på utvikling av forskjellige aspekter ved likestillingsparadokset, i ...
  • Linjelederens nye hverdag 

   Sande-Ottersen, Ulf Sigmund (Bachelor thesis, 2018)
   Temaet for denne studien er HR-transformasjonen i Forsvaret og hvordan den har påvirket linjelederes hverdag ved Luftforsvarets skolesenter. Målet med oppgaven er å beskrive de krav som stilles i rollen, den kontrollen ...
  • lnnehar terminkurven prediktive egenskaper 

   Aril, Paul Sunny (Bachelor thesis, 2022)
   I september 2019, poster nyhetsbyrået Vox denne korte videosnutten på YouTube. Her omtaler de fenomenet «inverted yield curve», på norsk; en fallende terminkurve. Terminkurven er betegnelsen på rentenes terminkurve basert ...
  • Lojal, eller bare rabattgal? 

   Solheim, Lene; Nagy, Emilie; Johannessen, Regine (Bachelor thesis, 2017)
   Oppgaven vår tar for seg sammenhengen mellom lojalitet og lojalitetsprogram i dagligvarebransjen. Vi synes det er spennende å se hvordan lojalitetsprogram har utviklet seg den senere tiden og i hvilken grad det påvirker ...
  • Lojalitetsprogrammer i dagligvarehandelen; hvorfor vil enkelte kunder ikke være medlem? 

   Pettersen, Maren Lie (Bachelor thesis, 2017)
   I denne oppgaven har jeg valgt å se nærmere på lojalitetsprogrammer i dagligvarebransjen. Jeg ønsket å finne ut hvorfor kunder ikke ønsker å bli medlem av lojalitetsprogrammer. Formålet med oppgaven var å kunne se ...
  • Luksusmerkevarer 

   Arnestad, Marie; Øversjøen, Mia (Bachelor thesis, 2020)
   Luksuriøse merkevarer skiller seg betydelig fra andre merkevarer i markedet. Det er et interessant faktum å forske på hvorfor etterspørselen etter disse merkevarene er så høy. Vi ønsket å se på hvilke elementer forbrukerne ...
  • Lydens rolle på TikTok 

   Prestegård, Henriette Styve; Schjærven, Emilie Heen; Omsted, Carl Georg Holland (Bachelor thesis, 2023)
   Dette studiet er utarbeidet ved Handelshøyskolen BI Bergen våren 2023, og baserer seg på temaet lyd og lydeffekter på den sosiale medier plattformen TikTok. Formålet med denne oppgaven er å øke forståelsen av lydens ...
  • Lykkelig som liten, hvordan kommunisere som store? 

   Olsen, Amanda; Pettersen, Fride (Bachelor thesis, 2014-09-11)
   Lykkelig som liten AS er en Trondheimsbasert småbedrift. Bedriften fokuserer på mor- og barn segmentet, og deres produkter er basert på økologiske og naturlige ingredienser. Gjennom denne bacheloroppgaven ved BI Trondheim ...
  • Læring gjennom erfaringsoverføring - metoder for effektiv gjennomføring av prosjekter 

   Høiland, Louise (Bachelor thesis, 2021)
   Metoder for læring og erfaringsoverføring har en tendens til å bli nedprioritert i prosjektarbeid. Flere prosjektorganisasjoner ser ikke nytteverdien i slike metoder, og det blir dermed ikke tilrettelagt ressurser til å ...
  • Læring og erfaringsoverføring Stavernfestivalen 

   Pham, Tuyet Thuy Vo; Nguyen, Frank (Bachelor thesis, 2017)
   Temaet for denne bacheloroppgaven har vært å se på hvilke grad læring og erfaring overføres fra ett prosjekt til det neste. Som følge av dette har vi begrenset tema ned til en konkret problemstilling ”Hvordan har ...
  • Lønnsomhetsanalyse for Solid Entreprenør AS 

   Eilertsen, Sindre; Vedvik, Eskil Sundklakk (Bachelor thesis, 2021)
   I denne oppgaven har vi tatt for oss en lønnsomhetsanalyse. Solid Entreprenør ønsket at vi skulle gjennomføre en utredning hvor vi så på en mulig overgang fra å investere i eget PC-utstyr til å lease med eller uten ...
  • Lønnsomhetsberegninger av "Maudal fornyelsen" 

   Francisxavier, Piriiyanth; Antonsen, Erika Delgado; Strand, Nora (Bachelor thesis, 2018)
   Maudal kraftverk er et 90 år gammelt kraftverk som Lyse Produksjon vil fornye. Tidligere har Lyse analysert hvor mye det koster å bygge ut et helt nytt kraftverk og har konkludert at dette ikke vil være en forsvarlig ...