Now showing items 466-485 of 817

  • Konsumenttillitens påvirkning på sparing 

   Tuvstein, Ola; Tybring-Gjedde, Christian Mathias (Bachelor thesis, 2023)
   I denne oppgaven ser vi på hvor stor effekt konsumentenes tillit til egen og landets fremtidige økonomi har på spareraten i norske husholdninger. Hvorvidt det har en påvirkningskraft, har siden midten av 1960-tallet vært ...
  • Kontraktledelse i Prosjekter 

   Setsaas, Marthe; Hille-Dahl, Kristine Berntsen; Westerlund, Viktoria Louise (Bachelor thesis, 2015-06-01)
   Bacheloroppgaven tar for seg hvordan to virksomheter innen eiendomsutvikling praktiserer konktraktledelse ved gjennomføring av prosjekter. Virksomhetene som presenteres i oppgaven er Westerlund Eiendom og Villaservice, ...
  • Kontraktsledelse i prosjektet Clarion Hotel & Congress Trondheim 

   Halvorsen, Linda Skaret; Stenersen, Alexandra; Thu, Michelle Elisabeth (Bachelor thesis, 2013-12-18)
   Bacheloroppgaven omhandler kontraktsledelse mellom partene i byggeprosjektet Clarion Hotel & Congress Trondheim (CHCT). Partene presentert i oppgaven er oppdragsgiver i form av byggherre Realinvest og Skanska som entreprenør. ...
  • KONTRAKTSSTRATEGI : Veien til prosjektsuksess 

   Tveraaen, Linnea; Strand, Helene Vågø; Skare, Kristine (Bachelor thesis, 2018)
   Kontrakter kan beskrives som «nervecellene i det økonomiske systemet» (Coase, 2002), og prosjekters suksess avhenger av valgene som tas rundt organisasjonens kontraktsstrategi (Hartman, 2000). Studentsamskipnaden Sit ...
  • Kopernicus 

   Bettina, Leegaard; Emilie, Stokke; Norberg, Vendela Josefina Geirsdotter (Bachelor thesis, 2019)
   I denne oppgaven har vi tatt for oss bedriften Kopernicus, og om en potensiell digitalisering av “behovsfasen” i salgsprosessen, er realistisk. På bakgrunn av dette, har vi utarbeidet følgende problemstilling: «Vil det ...
  • Kostnads- og lønnsomhetsanalyse for Fosenhus 

   Henningsen, Øyvind; Westernes, Håkon; Aunaas, Marius (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   Vi har gjennomført en kostnads- og lønnsomhetsanalyse av ett utbyggingsprosjekt på 30 nybygg til entreprenørfirmaet Fosenhus AS. Utbyggingen skal foregå over de neste 5 årene ved Urstufeltet i Bjugn på Fosenhalvøya. I løpet ...
  • Kostnadsanalyse av svangerskap, fødsel og barsel 

   Johansen, Kristine; Berge, Ingrid Cecilie Meidell; Eriksen, Cathrine Hordvik (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstillingen i oppgaven er: “Hva er kostnadene knyttet til et svangerskap, fødsel og barsel?” For å svare på problemstillingen har vi blant annet brukt observasjoner, intervjuer med nøkkelpersoner og regnskapstall. ...
  • Kostnadsanalyse og prissetting av transporttjenester 

   Sæterøy, Helene Einarsen; Whitney, Julie Helen; Schaanning, Kristin (Bachelor thesis, 2018)
   Formålet med denne oppgaven er å finne Trønderfrakts kostnader knyttet til transporttjenestene for Engrospartner. Vi ønsker å avdekke om prisen de benytter i dag dekker de totale kostnadene ved å gjennomføre tjenestene. ...
  • Kostnadsanalyse per sykehjemsbruker på Trondhjem Hospital og Valentinlyst HV senter i år 2010 

   Dobrovolskaja, Elena; Stubbe, Endre Skjetnemark (Bachelor thesis, 2013-10-08)
   Problemstilling av vår oppgave er: ”Hva ble kostnadene for Trondhjem Hospital og Valentinlyst HS per sykehjemsbruker i år 2010”. Dette temaet vil være interessant for samfunnet på grunnlag av stor økning i antall personer ...
  • Kostnadssyke i den norske økonomien 

   Sandvik, Henning Mork; Rødde, Jonas (Bachelor thesis, 2020)
   I denne oppgaven studerer vi arbeidsproduktivitetsutviklingens p°avirkning p°a prisutviklingen, for °a se om det foreligger en kostnadssykdom i den norske økonomien. For °a undersøke denne sammenhengen tester vi to ...
  • Kritiske suksessfaktorer i bærekraftige bygningsprosjekt 

   Sørbrøden, Mari; Sørfonn, Kine Malene (Bachelor thesis, 2023)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg tematikken rundt suksess innenfor bærekraftige bygningsprosjekt. Bakgrunnen for oppgaven baserer seg på et stort engasjement om å lære mer om en fremtidsrettet bransje i stadig endring ...
  • Kulturens rolle i hverdagsintegrering 

   Solheim, Reidun; Høstaker, Frida (Bachelor thesis, 2017)
   Bacheloroppgaven tar for seg hverdagsintegrering i offentlige museum og scenekunstinstitusjoner. Bakgrunnen for temaet er Kulturdepartementets ønske om innspill fra kunst- og kulturvirksomheter sin innsats til ...
  • Kulturentreprenørens vei til egen institusjon 

   Bredvold, Ingrid (Bachelor thesis, 2018)
   Oppgaven er skrevet som et siste selvstendig arbeid etter tre lærerike år på linjen Creative Industries Management ved Handelshøyskolen BI, våren 2018. Jeg har valgt å skrive om kulturelt entreprenørskap på scenekunstfeltet, ...
  • Kundelojalitet hos Secret Edition Zoo 

   Svendsen, Anne Madeleine Lindblad (Bachelor thesis, 2020)
   Denne oppgaven omhandler styrking av kundelojaliteten hos Secret Edition Zoo. Oppgaven tar for seg følgende problemstilling: Hvordan kan Secret Edition Zoo styrke sin kundelojalitet gjennom kundetilfredshet og gode ...
  • Kundelojalitet, kundetilfredshet og gode kunderelasjoner hos Advania 

   Løvås, Kristine; Gilje, Cathrine Larsen (Bachelor thesis, 2021)
   Denne oppgaven handler om hvor mye kundelojalitet og kundetilfredshet har å bety for å opprettholde gode kunderelasjoner, samtidig skape nye og langsiktige kundeforhold. IT- markedet er et stort marked med mange konkurrenter ...
  • Kundens tilfredshet med tjenesteyter ved overholdelse eller brudd av sosial distansering i dagligvarehandelen 

   Andersen, Sara Christine Avseth; Eikseth, Aleksander Mathias; Sang, Danny (Bachelor thesis, 2021)
   Denne bacheloroppgaven er skrevet i en periode hvor pandemien Covid-19 snudde opp ned på menneskers hverdagsliv. På grunn av pandemiens aktualitet ble formålet vårt å finne ut hvordan kundens tilfredshet med tjenesteyter ...
  • Kundeopplevelser fra et serviceperspektiv 

   Mikkelsen, Karoline (Bachelor thesis, 2023)
   Det er mulig å se på internett som en eneste stor tjeneste, hvor alle bedrifter her tilbyr ulike former for tjenester, slik som mulighet til kjøp, tilgang på informasjon og andre kundeservice-funksjoner. Internett bringer ...
  • Kunderelasjoner i bedriftsmarkedet 

   Halten, Turid Marie; Engan, Beate Hoem; Lian, Turid Korsnes (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   I denne oppgaven har vi samarbeidet med DNB Trondheim. Vi har tatt utgangspunkt i deres avdeling for små og mellomstore bedrifter (SMB markedet). Vi gjennomførte en undersøkelse som hadde til hensikt å få svar ...
  • Kundetilfredshet og kundelojalitet hos Cicelia 

   Gjertsen, Anette; Aalbu, Kim (Bachelor thesis, 2010-02-22)
   Denne oppgaven er skrevet i samarbeid med bedriften Cicelia AS. Oppgaven tar for seg kundetilfredshet og kundelojalitet hos Cicelia som ligger på Solsiden Senter i Trondheim. Butikken selger både klær og gaveartikler. Vi ...