Now showing items 438-457 of 2872

  • Digital Mindsets, Job Satisfaction and the Role of Intolerance of Uncertainty: A Conditional Approach 

   Warholm, Oda; Bjerkheim, Christel R. (Master thesis, 2020)
   The purpose of this study was to examine the relationship between digital mindset and job satisfaction. The study further propose a model that explores the potential mediating influence intolerance of uncertainty, as ...
  • Digital technology on financial performance 

   Gran-Henriksen, Andreas; Bjerke, Nils Gabriel (Master thesis, 2022)
   This Master Thesis investigates the effect of digital technologies on the financial performance of companies listed in Norway. By adopting a Resource-Based View, this paper investigates 18 different digital technologies ...
  • Digitale muligheter for en miljøvennlig returtjeneste 

   Eide, Camilla; Christensen, Birgit Marie (Bachelor thesis, 2022)
   Denne bacheloroppgaven er skrevet i fordypningsfaget forretningsutvikling og digitalisering, og tar for seg virksomheters forbedringspotensial innen teknologi og digitalisering. Dette er et emne som er svært relevant for ...
  • Digitale trusler mot politietaten 

   Ørjasæter, Erlend; Elgarh, Rachid (Master thesis, 2022)
   I likhet med samfunnsutviklingen har politiets digitale infrastrukturer og systemer er blitt mer komplekse, omfattende og integrerte. Når politiet introduserer ny teknologi for å sikre effektivitet, kommunikasjon og ...
  • Digitalisation and Sustainability in Hospital Supply Chain Management 

   Anke, Marcus; Bolstad, Johan (Master thesis, 2019)
   Purpose Hospital supply chains are known to be complex entities dealing with a diversity of products, patient needs and expectations from surroundings. They remain fragmented and manual and have struggled to find an ...
  • Digitalisering av arkitektfirma 

   Valdersnes, Amalie; Aasebø, Casandra (Bachelor thesis, 2022)
   Oppgaven er et praktisk prosjekt i samarbeid med arkitektfirmaet JMN Plan og Arkitektur. Temaet for bacheloroppgaven er digitalisering som verktøy for ekspansjon og effektiv drift. I situasjonsanalysen benyttes rikt bilde, ...
  • Digitalisering i restaurantbransjen 

   Wester, Birgit Kyvik; Helliesen, Sofie Sørbø (Bachelor thesis, 2021)
   «Nye teknologier fører med seg omstillinger som setter samfunn på prøve. En sentral utfordring er å håndtere konsekvensene når teknologi gjør menneskelig arbeidskraft overflødig, og vi må skape nye jobber» (Næringslivets ...
  • Digitalisering og kontorer i endring - hva betyr det for salgsorganisasjonen Møller Bil Bryn? 

   Vestgård, Tone Anita (Master thesis, 2023)
   Da jeg begynte på modulen Tilstedeværende Ledelse som en del av graden Executive Master of Management, hadde jeg et ønske om både å få en teoretisk forankring for et fag jeg synes er svært interessant, samt å kunne få ...
  • Digitalisering og ledelse 

   Wiik, Reidar; Halvorsen, Rikke Cecilie; Eriksen, Gro Baarnes (Master thesis, 2022)
   Skoleåret 2021/2022 gjennomførte vi, tre rektorer, en digital modenhetsanalyse ved våre skoler. Etter å ha analysert resultatene gjennomførte vi tre digitale endringseksperimenter innenfor området programmering og algoritmisk ...
  • Digitalisering og ledelse 

   Flateng, Wenche (Master thesis, 2022)
   Etter å ha vært med på oppstarten av digitaliseringen av Hallagerbakken skole dette året sitter jeg igjen med mange refleksjoner og mange tanker rundt videre prosess. Skolen var veldig moden for å digitaliseres, siden bruk ...
  • Digitalisering og ledelse 

   Hovde, Rønnaug (Master thesis, 2022)
   Dagens unge skal ut i et arbeids- og samfunnsliv som vil kreve andre kompetanser enn hva vi tidligere har hatt behov for; såkalte 21th Century Skills. For å imøtekomme dette behovet for fremtidens kompetanse krever det at ...
  • Digitalisering og ledelse 

   Skarre, Fredrik (Master thesis, 2022)
   Gjennom faget «Digitalisering og ledelse» ved Handelshøyskolen BI 2021/2022 har studentene blir trent til å evaluere egen digital modenhet, diskutere hva digitalisering av skolen er, og hvorfor det er viktig, men ...
  • Digitalisering og rekonstruering av serviceprosesser hos Power 

   Pooriyan, Salar (Bachelor thesis, 2022)
   Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en praktisk oppgave, og er skrevet som en del av fordypningen forretningsutvikling og digitalisering ved Handelshøyskolen BI –Campus Oslo. Bacheloroppgaven er skrevet i samarbeid ...
  • Digitaliseringens skatteutfordringer - En analyse av OECDs endringsforslag til de eksisterende tilknytnings- og profittfordelingsreglene 

   Røed, Ida Helen Sigvik; Skikkelstadødegård, Mats Valstad (Master thesis, 2019)
   Temaet for denne masteroppgaven er OECDs endringsforslag til de eksisterende internasjonale tilknytnings- og profittfordelingsreglene. Avgjørende for valg av temaet er at det i aller høyeste grad er dagsaktuelt, hvilket ...
  • Digitaliseringsarbeid ved Moflata skole 

   Nilsen, Fredrik Mydske; Sørensen, Jan Egil (Master thesis, 2022)
   Det er mange forhold som påvirker elevers læring og utvikling. I så måte er skoleledelse en viktig og sentral faktor. I studiet vårt har vi hatt fokus på hva som ligger til grunn for en målrettet og vellykket digitalisering ...
  • Digitaliseringsprosjekt på Bleiker og Holmen videregående skoler 

   Heir, Marianne; Haslestad, Kjersti (Master thesis, 2022)
   Bleiker og Holmen videregående skoler ligger begge i Viken fylkeskommune. Det er to skoler med ulik profil og funksjon. Begge skolene er kombinertskoler. Bleiker har en klar yrkesfaglig profil hvor mange elever skal ut i ...
  • Digitalization and Knowledge Sharing in Construction Organizations : A case study of how digitalization can facilitate knowledge sharing between projects in a Norwegian Construction Organization 

   Blindheim, Cecilie Bech; Karlsen, Kine (Master thesis, 2018)
   The construction industry is one of the largest industries in Norway and one of the least digitized industries worldwide. Construction organizations are characterized by its complexity and project-based work. In these ...
  • Digitalization and Procurement in the Construction Industry A qualitative case study of how the BIM-model can impact the procurement process of a construction project for a Norwegian contractor 

   Pettersen, Stian (Master thesis, 2019)
   Digitalization has increased the productivity for many industries and contributed to change how companies interact. Construction projects are unique and consist of multiple specialized actors. The contractor coordinates ...
  • Digitalization of processes in the construction production phase: A case study from the Norwegian construction industry Navn: 

   Finsrud, Johanne; Kristing, Emilie Myrdal (Master thesis, 2021)
   The construction industry represents the building blocks of society, crucial for driving economic growth and long term development (Foulkes & Ruddock, 2007; Ofori, 2015). The industry is, however, characterized as being ...
  • Digitalt avfall - hva er det, og hva kan vi gjøre med det? 

   Fosse, Ingvill Tollman; Toftøy-Andersen, Eli (Master thesis, 2022)
   I denne oppgaven tar vi for oss miljøproblemet «digitalt avfall». Vi definerer begrepet som unødvendig databruk, viser til hvordan digitalt avfall oppstår og foreslår løsninger på problemet. Vi har gjennomført intervjuer ...