Now showing items 398-417 of 2872

  • "Death and Resurrection - In a Sweet Union" An Explorative Study of How Serial Entrepreneurs Learn from Failure 

   Storhaug, Andrea Oterhals (Master thesis, 2023)
   This master's thesis aims to explore how serial entrepreneurs learn from failure. Failure, defined as a deviation from desired results, has been increasingly recognized as a catalyst for learning and growth. Literature ...
  • Debt heterogeneity: A study of how different debt instruments affect the performance of publicly listed U.S. firms. 

   Dammen, Aleksander Olsen; Johansen, Marcus Bue (Master thesis, 2020)
   Academic literature has previously focused on capital structure as a whole; however, in more recent years, research has revolved around debt structure. Evidence from the last decade have proven the importance of debt ...
  • Debt Issuance and Engagement in Earnings Management for U.S. Public Firms: A Study of Occurrence and Market Reactions From a Heterogeneous Debt Perspective 

   Danielsen, Linni Carine Forsmo; Kristoffersen, Elise Pedersen (Master thesis, 2021)
   This thesis analyzes the relationship between earnings management and debt issuance and further addresses to what extent the market is able to detect earnings being managed in conjunction with debt issuance. It contributes ...
  • Debt Specialization In The Nordic 

   Jøsok, Kristin Anette Price; Eriksen, Morten (Master thesis, 2023)
   This paper presents a comprehensive comparative analysis of the Nordic public debt market and the U.S. public debt market. By examining key firm characteristics that help explain trends in debt specialization, we provide ...
  • Decision making and uncertainty: how does degree of responsibility influence communicated uncertainty about a choice 

   Sarinc, Kerziban; Randen, Mathias A. Eikenes (Master thesis, 2022)
   This study aims to investigate how people in a choice situation framed as a loss communicate uncertainty to others, both during the decision making process and after the outcome is known. We looked at how people communicate ...
  • Decision-making in online retailing : The effect of payment solutions on cognitive dissonance and brand attitude 

   Zijlmans, Luc Rogier; Heen, Thea Marie (Master thesis, 2017)
   The growing consumer debt in many western countries is a major concern for the economy. In the meantime, online retailers are growing in number and are offering multiple payment solutions, many of which include delaying ...
  • Deeyah Khan 

   Eid, Maren Dølgaard; Dahl-Johansen, Cathrin (Master thesis, 2023)
   Deeyah Khan er en prisbelønnet filmskaper og en sterk talskvinne som fremmer likestilling og bekjemper diskriminering gjennom sine dokumentarfilmer. I vår prosjektoppgave om Deeyah Khan har vi sett på ulike teorier og ...
  • Degree of Active Management and Performance of Storebrand’s ESG-labeled Mutual Funds 

   Junge, Marcus; Myhre, Tobias (Master thesis, 2022)
   This thesis investigates whether Storebrand’s ESG labeled mutual funds can outperform their benchmarks, and how likely that is. We analyze five active mutual funds that have high scores on Storebrand’s proprietary ...
  • Del opplevelsen! En kommunikasjonskampanje for SF Kino 

   Thorsvik, Ivar; Hodne, Andreas; Feen, Erlend Corcoran (Bachelor thesis, 2016)
   I denne oppgaven presenteres en kommunikasjonskampanje med hensikt å minimere spriket mellom planlagte kinobesøk, og gjennomført besøk i målgruppen gutter og jenter 16-19 år i Skedsmo kommune. I første del av oppgaven ...
  • Delingsøkonomi 

   Nagell, Eirin; Lodden, Sara Lyngholm (Bachelor thesis, 2017)
   Hensikten med denne oppgaven er å kartlegge holdning og kjøpsatferd i forhold til delingsøkonomi. Problemstillingen vår lyder som følger: hva er sammenhengen mellom holdning til delingsøkonomi og tilhørende kjøpsatferd? ...
  • Delingsøkonomi og endring av tradisjonelle forretningsmodeller 

   Stensrud, Michelle Helleren; Wilson, Stian; Hjelmås, Marthe Bjørgan (Bachelor thesis, 2016)
   Fremveksten av delingsøkonomien har ført til disruptive endringer og legger press på tradisjonelle forretningsmodellers evne til omstilling. I tillegg har bedrifter i større grad enn tidligere et kontinuerlig behov for ...
  • Delt skjerm vs Fullskjerm opp mot irritasjon 

   Nansen, Jørgen Juve; Stenstrøm, Vetle Oskar (Bachelor thesis, 2023)
   I dag benytter flere TV-kanaler i Norge seg av det nye formatet som deler skjermen i to. Hensikten er å kunne vise reklame uten å måtte avbryte det redaksjonelle innholdet fullstendig. I dag blir det brukt under direktesendte ...
  • Deltid - en trussel for velferden? 

   Nordstad, Inger Helene Nitteberg (Bachelor thesis, 2018)
   Oppgaven tar sikte på å undersøke deltidsfenomenet i Norge og Norden, med særlig fokus på kvinners deltagelse i det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Mikroøkonomisk teori forklarer valg av antall arbeidstimer med nytteforho ...
  • Den digitale musikkbransje: korleis kan nye artistar dra nytte av digitaliseringa for å påverke kjøpsåtferda til forbrukaren? 

   Gloppen, Frida Lingjerde (Bachelor thesis, 2017)
   Bacheloroppgåva omhandlar den digitale musikkbransje og fokuset er retta mot korleis ein som ny artist kan dra nytte av digitaliseringa for å nå ut til forbrukaren. Oppgåva har to hovudemne. Fyrste emne er forbrukaråtferd ...
  • Den frivillige helt? 

   Gismarvik, Lisbeth (Master thesis, 2022)
   Detter er en oppgave skrevet i masterstudiet, ledelse, makt og mening, ved BI. Dette kurset er mitt avsluttende fag i min mastergrad ved BI. Forventningene var store i forhold til dette kurset, og det har vært overaskende ...
  • Den fysiske markedsplassen sin fremtid i Star Tour 

   Hernandez, Melissa I.; Jøraandstad, Marianne; Aase, Anette (Bachelor thesis, 2010-01-22)
   Denne oppgavebesvarelsen består av fem kapitler. I oppgavebesvarelsen har vi på vegne av Star Tour tatt for oss turoperatørenes kritiske ståsted når det gjelder den fysiske markedsplassen sin fremtid. Den første oppgavedelen ...
  • Den hybride arbeidshverdagen - hva med tillit og kontroll? 

   Kristiansen, Ingvild (Bachelor thesis, 2022)
   Temaet for denne oppgaven er å se på hvordan den økte bruken av hybride kontorløsninger påvirker lederes tillit og behov for kontroll av ansatte. Problemstillingen er: Hvordan påvirker den økte bruken av hybride ...
  • Den inverterte rentekurven: en pålitelig indikator for økonomisk nedgang 

   Christensen, Erlend Totland; Angeltveit, Lars Ølberg (Bachelor thesis, 2023)
   I denne oppgaven undersøker vi om terminspredningen i det amerikanske penge- og obligasjonsmarkedet kan brukes til å forutsi en resesjon. Vi begynner med en grundig gjennomgang av pengemarkedet og obligasjonsmarkedet, ...
  • Den moderne musikkfestival 

   Ness, Robert; Ingvaldsen, Simen André Ødegård; Wingård, Jørgen (Bachelor thesis, 2019)
   Vår bacheloroppgave er utarbeidet for å synliggjøre hvilke usikkerhetsmomenter som kan påvirke utfallet av en moderne, kommersiell musikkfestival, og hvordan festivalledelsen bør handle for at disse ikke skal påvirke ...
  • Den norske dataspillbransjen 

   Smith, Celine Louise Dyran; Hjorth, Sofia Marie Boffa (Bachelor thesis, 2021)
   Denne bacheloroppgaven vil ta for seg den norske dataspillbransjen, hvor hovedfokuset vil ligge rundt internasjonale forretningsstrategier og mulige faktorer for suksess. Oppgaven vil samtidig sammenligne den norske ...