Now showing items 223-242 of 817

  • Gamification 

   Alvestad, Henrik Jakobsen; Arntzen, Lisa Pahr (Bachelor thesis, 2023)
   I denne studien ønsker vi å bidra til den eksisterende forskningen på gamification innen digital markedsføring, samtidig som vi vil gi praktiske innsikter og anbefalinger for markedsførere som ønsker å optimalisere ...
  • Går alt etter planen 

   Sollihagen, Marthe; Owczarz, Monika; Kjølstad, Thorkil (Bachelor thesis, 2015-06-01)
   Bacheloroppgaven omhandler planleggingen for utbygging – og ombyggings prosjektet til bedriften Polarbröd AB. Det er et svensk foretak plassert i Bredbyn som ligger i Väster-Norrland i Sverige, som produserer brød. Firmaet ...
  • Geofiltermarkedsføring på snapchat 

   Munkejord, Johannes Vea (Bachelor thesis, 2020)
   I denne bacheloroppgaven undersøkes det hva geofiltermarkedsføring på Snapchat er og hva som er fordeler og ulemper med denne typen markedsføring og sette dette i et større lys. Formålet med oppgaven er å se dette både ...
  • Get angry? Et eksperiment som utforsker effekten av ulike emosjoner på fysisk selvkontroll 

   Boman, Alexander Claes Marcus; Aadland, Simon; Nesse, Elsa Hrund Erlingsdottir (Bachelor thesis, 2019)
   Denne oppgaven baseres på menneskers fysiske selvkontroll og er utført som et forsøk på å besvare problemstillingen: “hvilken effekt har emosjoner på fysisk selvkontroll?”. Vi har benyttet en kombinasjon av kvantitativ ...
  • Gevinster ved bruk av robotisert prosess automatisering i direktoratet for økonomistyring 

   Sæstad, Rakel Bjorland; Skori, Ingrid Havnen; Syverrud, Sandra (Bachelor thesis, 2017)
   I denne oppgaven har vi sett på implementering av robotisert prosessautomatisering hos Direktoratet for økonomistyring, og hvilke fordeler automatiseringen vil medføre. Direktoratet for økonomistyring har planlagt ...
  • Gevinstrealisering hos Berthas Bakerier 

   Pryer, Håkon Bjerklund; Viken, Michael; Mølbach, Andreas Mølbach (Bachelor thesis, 2020)
   I denne oppgaven skriver vi om et fremvoksende tema innen prosjektledelse. Gevinstrealisering har gjennom de siste årene fått mye oppmerksomhet, og vi ønsket derfor å utforske hvordan en bedrift jobbet med dette temaet ...
  • Ghost kitchens i Norge 

   Pedersen, Pelle; Bergh, Johannes (Bachelor thesis, 2021)
   Bacheloroppgaven omhandler et dypdykk i det nye fenomenets ghost kitchens varierende forretningsmodeller. På bakgrunn av forretningsmodellens relative nyhet er det verken etablert anerkjente definisjoner knyttet til ghost ...
  • God meglerskikk. Et etisk begrep i utvikling? 

   Sperstad, Jenny J.; Drabløs, Erica (Bachelor thesis, 2010-10-15)
   Denne oppgaven er en teoretisk og juridisk oppgave. Vi har i denne oppgaven tatt opp etikk og god meglerskikk, og sett på om disse begrepene har forandret seg over tid. For å eksemplifisere dette har vi brukt dommen, ...
  • The Green Shift and Consumer Behaviour 

   Sterri, Rebecka Viktoria (Bachelor thesis, 2020)
   The increased attention to the word ‘green’ has not only caused a shift in consumers behavior but has rippled its way into the business world as well. This can not only be seen in new marketing messages, from many world ...
  • Grønn markedsføring, eller grønnvasking? 

   Nordstad, Stine Synnøve Kristensen (Bachelor thesis, 2020)
   Denne oppgaven har blitt utarbeidet med hensikt å belyse fenomenet grønnvasking. Jeg har intervjuet fire faglig dyktige representanter fra næringslivet, som har bidratt med å belyse oppgavens hovedtemaer: bærekraft, ...
  • Grønnvasking i Fast Fashion-industrien 

   Norland, Julie (Bachelor thesis, 2021)
   Denne oppgaven er utarbeidet for å belyse forbrukeres holdninger til grønnvasking i Fast Fashion-industrien, samt undersøke hvordan deres holdninger påvirker atferd, og hvilken effekt dette vil ha for Fast Fashion-bedr ...
  • Guvernørens prosjektledelse 

   Melgård, Petter Trøan; Tran, Minh Hao; Ryggen, Oda (Bachelor thesis, 2014-02-14)
   Bacheloroppgaven tar utgangspunkt i den trønderske treningskjeden 3T og deres interne innflyttingsprosjekt ved treningssenteret 3T-Solsiden. Etter førstegangsmøtet med bedriften ble det opplyst at prosjektet ble styrt ...
  • Gym1 Hammerfest AS 

   Bloch, Tara Helen (Bachelor thesis, 2014-09-10)
   Jeg har i denne oppgaven tatt for meg treningssentret Gym1 Hammerfest AS, og deres arbeid med å være et kvalitetssenter med et mangfold av tilbud. Oppgaven er skrevet i samarbeid med virksomheten. Formålet med oppgaven ...
  • H. C. Thauglands trælastforretning : Effektivisering og digitalisering av lagerstyringsprosesser ved innføring av ERP- system med tilleggsmoduler 

   Nonås, Synne Vallestad; Nordbø, Jorunn; Rindal, Therese (Bachelor thesis, 2019)
   Denne bacheloroppgaven i «Forretningsutvikling og Digitalisering» er skrevet av tre studenter ved Handelshøyskolen BI ved studieretningen Økonomi og Administrasjon. Oppgaven tar for seg bedriften Thauglands Trælast AS, ...
  • Handelslekkasje ved Kleppestø Senter 

   Erlandsen, Charlotte (Bachelor thesis, 2017)
   Denne oppgaven tar for seg handelslekkasjen som preger Kleppestø Senter. Jeg vil prøve å avdekke hvilke faktorer som fører til denne lekkasjen, og hvordan Kleppestø Senter kan redusere den. For å besvare problemstillingen ...
  • Handleopplevelsens rolle innen handel i fysisk butikk versus nettbutikk i klesbransjen. 

   Haugen, Marlen Hylseng (Bachelor thesis, 2017)
   I dagens marked er klesbransjen preget av svært tett konkurranse, både fra aktører som opererer med fysiske butikker, nettbutikker og multikanaler. Det har i løpet av de siste årene oppstått flere nye konsepter som ...
  • Har etisk manipulasjon i eksperiment effekt på oppfatning av trakassering og humor på arbeidsplassen, og påvirker kjønnsidentitet respondentenes vurderinger? 

   Segbø, Anita Schütz (Bachelor thesis, 2022)
   Hensikten med oppgaven er å undersøke om etisk manipulasjon i vignettstudie har effekt på respondentenes oppfatning av trakassering og humor på arbeidsplassen, og videre om kjønnsidentitet påvirker respondentenes vurderinger. ...
  • Har inflasjonsstyrte land oppnådd sine pengepolitiske mål? 

   Mjelde, Ulrik Larssønn; Ingvaldsen, Sebastian Ødegård (Bachelor thesis, 2021)
   Inflasjonsstyring har gradvis blitt en viden brukt pengepolitisk styringsform i mange økonomier i verden. New Zealand var det første landet som innførte inflasjonsstyring i 1989 og det er deres erfaringer som har lagt ...
  • Har innføringen av FNs bærekraftmål endret kvaliteten på rapporteringen i årsrapportene hos norske energikrevende produsenter og i transportbransjen? 

   Hansen, Wanja; Remme, Martine Karoline; Roppen, Astrid Oline (Bachelor thesis, 2022)
   Som følge av globalisering og en økende temperatur på jorden, er det blitt et større fokus på bærekraft. Fra selskapenes side, handler bærekraft også om rennomé og å ha et godt omdømme. Det er derfor interessant å se på ...
  • Har myndighetenes skjerpede kapitalkrav overfor banker ført til nedgang i små og mellomstore bedrifters tilgang på finansiering fra banker? 

   Brobakken, Peter Istad; Valstadsve, Jørgen Rønning (Bachelor thesis, 2014-09-12)
   Hensikten med denne bacheloroppgaven var å se på hvordan de skjerpede kapitaldekningskravene for banker har påvirket kapitaltilgangen for små og mellomstore bedrifter i Norge. Små og mellomstore bedrifter utgjør en meget ...