Now showing items 89-108 of 817

  • Cancel Culture vs Offentliga personer 

   Eidmann, Aurora Robin Katarina; Lager, Mina Henriksen; Grønseth, Céline Laxheim (Bachelor thesis, 2023)
   Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka fenomenets inverkan på “cancel culture” och offentliga personer och dess bransch rädsla för att bli “cancelled ”. Vi gör denna forskning genom att använda en kvalitativ ...
  • Chat GPT som et verktøy for å forbedre kundeopplevelsen gjennom digital kommunikasjon 

   Braate, Simen Holmgren; Erlandsen, Bjørn-atle Moldeklev (Bachelor thesis, 2023)
   Kunstig intelligens har bidratt til å forenkle arbeidsoppgaver for mange de siste årene, og det benyttes også for å forenkle hverdagen til mange. Blant annet har vi datamaskiner som Google oversetter, Google Home og Alexa. ...
  • Chatbot avatar - Antropomorfisme og adopsjon 

   Bøhlum, Baard Emil; Bårtveit, Martin; Flo, Kasper Grung (Bachelor thesis, 2021)
   En chatbot er et dataprogram som kommuniserer med mennesker via tekst eller tale. Chatboter er i sterk vekst og temaet i denne bacheloroppgaven handler om det visuelle utrykket til en chatbot. Formålet med studien er å ...
  • Chatbot og kundetilfredshet - fremtidens kundeservice 

   Kvernaas, Helene Broch; Skarpenes, Pernille; Sveen, Alexander (Bachelor thesis, 2019)
   Denne bacheloroppgaven innen digital markedsføring tar for seg hvordan chatbots, som en underkategori av kunstig intelligens, påvirker oppfattet servicekvalitet. Dette vil gi oss en indikasjon på hvordan oppfattet ...
  • Chatbots: betydningen av personlighet og forventningsstyring på kundetilfredshet 

   Korgerud, Jens Henrik; Rød, Johannes Andresen; Iversen, Edvard Wulff (Bachelor thesis, 2020)
   Tema for denne bacheloroppgaven er chatbots og kunstig intelligens. Chatbots er i en enorm vekst, hvor mange konsulenthus spår at teknologien vil bli mer og mer betydningsfull for kommersiell virksomhet i fremtiden. ...
  • ChatGPT som informasjonskanal: En forbrukerorientert tilnærming 

   Bergersen, Tina (Bachelor thesis, 2023)
   Siden OpenAI lanserte chatboten ChatGPT i november 2022 har chatboten fått massiv oppmerksomhet verden rundt. På kun fem dager hadde ChatGPT allerede nådd 1 millioner brukere og etter bare to måneder ble det anslått at ...
  • Content marketing i norsk filmbransje 

   Haug, Tora Vinjar; Winther-Larsen, Henriette (Bachelor thesis, 2017)
   I denne bacheloroppgaven, utarbeidet ved Handelshøyskolen BI våren 2017, tar vi for oss det nye reklamefenomenet content marketing. I oppgaven starter vi med en introduksjon til temaet og plasserer dette i konteksten vi ...
  • Datastrukturering for effektive CRM - prosesser og økt kundeverdi 

   Jørgensen, Solveig Lindis Helen (Bachelor thesis, 2022)
   Denne oppgaven tar sikte på å vurdere hvordan KLP banken kan få bedre struktur på data for deres skriftlige kundehenvendelser som mottas gjennom bankens kontaktskjema for å avdekke kundebehov og utvikle effektive CRM- ...
  • De historiske hotel og spisesteder 

   Johansen, Even Julian Wedø; Woldseth, Stefi Evensen (Bachelor thesis, 2014-09-11)
   I løpet av våren 2014 har vi jobba med denne bacheloroppgaven. I løpet av den tiden har vi kommet frem til dette ferdigproduktet. Vi har valgt å bruke boka til Troye og Grønhaug (1993) som en veiledning på hvordan vi ...
  • Del opplevelsen! En kommunikasjonskampanje for SF Kino 

   Thorsvik, Ivar; Hodne, Andreas; Feen, Erlend Corcoran (Bachelor thesis, 2016)
   I denne oppgaven presenteres en kommunikasjonskampanje med hensikt å minimere spriket mellom planlagte kinobesøk, og gjennomført besøk i målgruppen gutter og jenter 16-19 år i Skedsmo kommune. I første del av oppgaven ...
  • Delingsøkonomi 

   Nagell, Eirin; Lodden, Sara Lyngholm (Bachelor thesis, 2017)
   Hensikten med denne oppgaven er å kartlegge holdning og kjøpsatferd i forhold til delingsøkonomi. Problemstillingen vår lyder som følger: hva er sammenhengen mellom holdning til delingsøkonomi og tilhørende kjøpsatferd? ...
  • Delingsøkonomi og endring av tradisjonelle forretningsmodeller 

   Stensrud, Michelle Helleren; Wilson, Stian; Hjelmås, Marthe Bjørgan (Bachelor thesis, 2016)
   Fremveksten av delingsøkonomien har ført til disruptive endringer og legger press på tradisjonelle forretningsmodellers evne til omstilling. I tillegg har bedrifter i større grad enn tidligere et kontinuerlig behov for ...
  • Delt skjerm vs Fullskjerm opp mot irritasjon 

   Nansen, Jørgen Juve; Stenstrøm, Vetle Oskar (Bachelor thesis, 2023)
   I dag benytter flere TV-kanaler i Norge seg av det nye formatet som deler skjermen i to. Hensikten er å kunne vise reklame uten å måtte avbryte det redaksjonelle innholdet fullstendig. I dag blir det brukt under direktesendte ...
  • Deltid - en trussel for velferden? 

   Nordstad, Inger Helene Nitteberg (Bachelor thesis, 2018)
   Oppgaven tar sikte på å undersøke deltidsfenomenet i Norge og Norden, med særlig fokus på kvinners deltagelse i det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Mikroøkonomisk teori forklarer valg av antall arbeidstimer med nytteforho ...
  • Den digitale musikkbransje: korleis kan nye artistar dra nytte av digitaliseringa for å påverke kjøpsåtferda til forbrukaren? 

   Gloppen, Frida Lingjerde (Bachelor thesis, 2017)
   Bacheloroppgåva omhandlar den digitale musikkbransje og fokuset er retta mot korleis ein som ny artist kan dra nytte av digitaliseringa for å nå ut til forbrukaren. Oppgåva har to hovudemne. Fyrste emne er forbrukaråtferd ...
  • Den fysiske markedsplassen sin fremtid i Star Tour 

   Hernandez, Melissa I.; Jøraandstad, Marianne; Aase, Anette (Bachelor thesis, 2010-01-22)
   Denne oppgavebesvarelsen består av fem kapitler. I oppgavebesvarelsen har vi på vegne av Star Tour tatt for oss turoperatørenes kritiske ståsted når det gjelder den fysiske markedsplassen sin fremtid. Den første oppgavedelen ...
  • Den hybride arbeidshverdagen - hva med tillit og kontroll? 

   Kristiansen, Ingvild (Bachelor thesis, 2022)
   Temaet for denne oppgaven er å se på hvordan den økte bruken av hybride kontorløsninger påvirker lederes tillit og behov for kontroll av ansatte. Problemstillingen er: Hvordan påvirker den økte bruken av hybride ...
  • Den inverterte rentekurven: en pålitelig indikator for økonomisk nedgang 

   Christensen, Erlend Totland; Angeltveit, Lars Ølberg (Bachelor thesis, 2023)
   I denne oppgaven undersøker vi om terminspredningen i det amerikanske penge- og obligasjonsmarkedet kan brukes til å forutsi en resesjon. Vi begynner med en grundig gjennomgang av pengemarkedet og obligasjonsmarkedet, ...
  • Den moderne musikkfestival 

   Ness, Robert; Ingvaldsen, Simen André Ødegård; Wingård, Jørgen (Bachelor thesis, 2019)
   Vår bacheloroppgave er utarbeidet for å synliggjøre hvilke usikkerhetsmomenter som kan påvirke utfallet av en moderne, kommersiell musikkfestival, og hvordan festivalledelsen bør handle for at disse ikke skal påvirke ...
  • Den norske dataspillbransjen 

   Smith, Celine Louise Dyran; Hjorth, Sofia Marie Boffa (Bachelor thesis, 2021)
   Denne bacheloroppgaven vil ta for seg den norske dataspillbransjen, hvor hovedfokuset vil ligge rundt internasjonale forretningsstrategier og mulige faktorer for suksess. Oppgaven vil samtidig sammenligne den norske ...