Now showing items 568-587 of 817

  • Motivasjon i prosjekter basert på frivillig innsats 

   Vestvik, Hanna (Bachelor thesis, 2017)
   Denne bacheloroppgaven dreier seg om hvilken motivasjon som driver de frivillige i arrangementsprosjektet UL. UL, Ung Landsmøte, er en festival som arrangeres årlig i månedsskiftet juli-august, av NLM (Norsk Luthersk ...
  • Motivasjon og sosial elskverdighet i ansettelsesbeslutninger 

   Olsen, Hannah Brooke; Olsen, Kine Ringkjøb; Strand, Elisabeth Sæbøe (Bachelor thesis, 2021)
   Hensikten med denne oppgaven er å undersøke hvordan motivasjon og sosial elskverdighet spiller inn på ansettelsesbeslutninger. For å finne ut av dette har vi utført et eksperiment hvor 261 respondenter, i fulltidsarbeid, ...
  • Motivasjonsfaktorer og medarbeidertilfredshet ved Britannia Hotel 

   Bekkeli, Sigrid Teigen; Bjørnstad, Cathrine; Grebstad, Stine (Bachelor thesis, 2010-10-15)
   I denne oppgaven har vi gjennomført en studie av motivasjonsfaktorene og medarbeidertilfredsheten ved Britannia Hotel i Trondheim. I første del tar vi for oss problemstillingen og ser på de ulike teoriene som ligger til ...
  • Motivasjonsstudie av telefonselgere fra generasjon X og generasjon Y 

   Mørk, Edvard (Bachelor thesis, 2019)
   Min bacheloroppgave handler om motivasjon av telefonselgere fra generasjon X og generasjon Y. Jeg valgte motivasjon som hovedtema, da jeg finner motivasjon knyttet til salgsyrker svært spennende og samtidig noe jeg ...
  • Multikanalstrategien til Telenor 

   Joheim, Audun; Mikalsen, Celine Hopen (Bachelor thesis, 2017)
   Hensikten med oppgaven er å undersøke hvordan Telenor i en stor bransje differensierer seg mot konkurrentene ved bruk av multikanalstrategi, og hvordan kundelojaliteten og tilfredsheten blir påvirket av det. Oppgaven ...
  • Multiproject "hostile" environments 

   Berzal, Pablo (Bachelor thesis, 2017)
   This thesis addresses the problems and challenges of working in a multiproject environment, and what could we do to improve it. The thesis has been prepared in connection with the program BIK 6512 Project Management 3, ...
  • Musikk, kunst, festival; må man velge? 

   Wensås, Heidi Elisabeth; Sundsfjord, Sandra (Bachelor thesis, 2018)
   Denne bacheloroppgaven er avsluttende for studiet Creative Industries Management ved Handelshøyskolen BI. Gjennomgående diskuteres problemstillingen som omhandler hvorvidt utsmykning på musikkfestivaler blir oppfattet ...
  • Nettpatruljen - Forebygging av seksuell utpressing på sosiale medier 

   Ambjørseie, Lotte Martine; Gerø, Lukas; Norum, Marie (Bachelor thesis, 2023)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg temaet seksuell utpressing på sosiale medier og hvordan politiets nettpatrulje kan bruke virkemidler som humor og skremsel i sin kommunikasjon for å forebygge dette fenomenet blant ungdom. ...
  • No contract = No deal 

   Lunde, Andrea Jakobsen; Nilsen, Sara Catarina; Jønland, Ine (Bachelor thesis, 2019)
   I vår oppgave har vi sett nærmere på temaet kontraktsledelse, og brukt Jan Ole Similä sin kontraktsledelsesmodell. Modellen ble brukt som et rammeverk for å se hvordan kontraktsprosessen fungerte mellom Finansinstitusjonen ...
  • Noe vi vet om usikkerhet : håndtering gjennom seks trinn 

   Johansen, Helle Brevik; Havnvik, Anne Lise Lærnes; Madsø, Mari (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   Oppgaven handler om usikkerhet i oppstartsfasen av et valgt prosjekt. Vi valgte å ta for oss usikkerhetshåndteringen med utgangspunkt i modellen for usikkerhetsanalyseprosessen fra boken til Husby et al. (2005). Problemstillingen ...
  • Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk : Selgermotivasjon, rom for forbedring? 

   Lindbak, Kristofer Clark; Pettersen, Magnus (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   Denne oppgaven er en bacheloroppgave i personlig salg og salgsledelse, hvor vi har tatt for oss temaet motivasjon i selgeryrket. Bakgrunnen for valget, var at vi mente at motivasjon på arbeidsplassen er viktig både for ...
  • Norges frivilligsentraler - tid som betyr noe 

   Dale, Henriette Tverli; Bø, Amalie Andresen; Brunæs, Anders Toralfsøn (Bachelor thesis, 2019)
   Denne bacheloroppgaven i kampanjeplanlegging er et avsluttende arbeid for studiet Kommunikasjonsledelse ved Handelshøyskolen BI. Kampanjen er utarbeidet for Norges Frivilligsentraler. Bakgrunnen for kampanjen er at ...
  • Noroff Education AS "Mølleparken 4" 

   Aksnes, Kristian (Bachelor thesis, 2016)
   I denne bacheloroppgaven i fordypningsfaget prosjektledelse har jeg skrevet om samlokalisering og bygging av Noroff Education AS sine nye lokaler i Mølleparken 4. Dette prosjektet ble initiert i februar 2015 og har ...
  • Norsk Tipping & utenlandske spillaktører 

   Steen, Frank Julius Vadla; Solheim, Morten (Bachelor thesis, 2021)
   Denne oppgaven, som omhandler Norsk Tipping og fremveksten av utenlandske spillselskap, bærer preg av både teori og praktisk arbeid. Formålet med prosjektet er å opparbeide en bredere innsikt for å komme til bunns i ...
  • Norsk økonomi under koronapandemien : Var nullrentepolitikken under koronapandemien et nødvendig virkemiddel? 

   Nordset, Markus (Bachelor thesis, 2022)
   Utredningen denne oppgaven bygges opp av, tar for seg norsk økonomi under koronapandemien, og har som formål å undersøke om nullrentepolitikken som ble ført etter pandemien brøt ut var et nødvendig virkemiddel. Pandemien ...
  • Norske forbrukeres villighet til å kjøpe kinesisk elbil: Effektene av kognitiv, affektive og normative aspekter av Country-of-Origin 

   Lauritzen, Sindre; Langeset, Jan Åge (Bachelor thesis, 2023)
   Denne bacheloroppgaven har som formål å utforske faktorer som påvirker norske forbrukeres holdninger og kjøpsvillighet til kinesiske elbiler. Bakgrunnen for at vi ønsket å undersøke dette temaet var preget av den økende ...
  • "Norway Step Change - Maritim" 

   Lier, Martine Kristoffersen; Kristiansen, Mathilde Lauring (Bachelor thesis, 2020)
   Denne oppgaven tar for seg prosjektet «Norway Step Change- Maritim» som er et organisasjonsendringsprosjekt i selskapet Ahlsell Norge. Målsetningen for prosjektet er å øke omsetningen med 22,2 millioner kroner innenfor ...
  • NUDGING & KILDESORTERING Kan nudging være et effektivt tiltak for å få flere til å kildesortere riktig? 

   Wennevik, Bente Karin; Penkala, Svenja Isabel; Thorsen, Edwina (Bachelor thesis, 2022)
   Denne studien tar utgangspunkt i nudging, som er et markedsføringstiltak som brukes til å dulte eller pushe folks atferd i en ønsket retning. Nudging har i denne oppgaven som formål å få forbrukere til å ta mer rasjonelle ...
  • Nye Brannstasjoner 

   Aalberg, Marte; Ørstad, Marit Johanne (Bachelor thesis, 2010-10-14)
   Denne besvarelsen omhandler brukernes medvirkning i prosjekter. For å belyse dette temaet har vi valgt å bruke prosjektet, Nye Brannstasjoner i Trondheim som utgangspunkt. Prosjektet eies av Trondheim kommune, men som følge ...
  • Nye Leangen : en utredning med hestekrefter 

   Bredesen, Vivann Renate; Berg, Anette (Bachelor thesis, 2014-10-15)
   Hensikten med oppgaven var å lære mer om teorien bak utredningsprosjekter og prosjekter i tidligfasen, og dermed hvilke elementer som må tas hensyn til for å sikre at et prosjekt overlever fra start til slutt. Problemstillingen ...