• ”Bad banking, bad policy and bad luck” – En case-studie av Islands lille, store finanskrise 

   Stangeland, Håvard Midtun; Thorsen, Andreas; Engebretsen, Sarita (Bachelor thesis, 2016)
   Island var lenge en del av den nordiske suksesshistorien. Landet var preget av politisk stabilitet, lav arbeidsledighet, en solid økonomi og gode levekår. Suksesshistorien fikk seg imidlertid en knekk i 2008, da landet ...
  • Balance in Social and Economic LMX Relationships and its Relation to Work Performance - Relational Schemas as Moderator 

   Motzfeldt, Gyda Flaaten; Evensen, Ingrid Kjølberg (Master thesis, 2020)
   The aim of this study is to examine the link between social leader-member exchange (SLMX) balance, economic leader-member exchange (ELMX balance), and work performance. It also examines whether followers’ expressive and ...
  • Balancing Efficiency and Co-Creation in Networks: A Case Study of Ruter 

   Engh, Kristine Hageselle; Lund, Hanna Marie (Master thesis, 2018)
   This thesis aims to explore how efficient coordination and co-creation for innovation can be combined in a business network. To study this, we build on literature about networks and knowledge sharing, to provide insight ...
  • The balancing of leadership between project managers and team members in the consulting industry: The role of empowerment and social-normative motivation to lead. 

   Amland, Ingvild Reksten; Vemmestad, Helene Rose Wahr-Hansen (Master thesis, 2022)
   This master thesis examines the nature of the relationship between a vertical leader’s empowerment of a team member and the empowered team member’s social-normative motivation to lead (SN-MTL) in project teams within ...
  • Balancing Profitability and CSR: Industry Perspectives on Digitalization of Financial Advisory 

   Trulsrud, Liv-Anne; Onshuus, Hannah (Master thesis, 2023)
   The study explores how digitalization of financial advisory affects the financial institutions' ability to perform CSR activities in savings and investment. The qualitative study applies a cross-sectional design by ...
  • Balanse mellom jobb og fritid 

   Boge, Thom Ruben; Nilsen, Dag Josef; Moldekleiv, Janicke (Bachelor thesis, 2022)
   I denne oppgaven har vi sett nærmere på fenomenet balansen mellom jobb og fritid hos et utvalg av ledere i en bedrift på Vestlandet. Vi har jobbet med en ledergruppe bestående av 6 personer. Interessen for temaet økte da ...
  • Banking regulation - A study of its effectiveness in reducing risk in European banks 

   Andersen, Hermann Maarud; Kepinski, Adam (Master thesis, 2019)
   We gathered a dataset of 24 European banks from 10 different countries in order to test the effectiveness of European banking regulation through a fixed effects panel regression. Our results suggest that increased capital ...
  • Banner Blindness-fenomenet: Hvordan kan det unngås? 

   Henanger, Line; Pålgardhaugen, Guro (Bachelor thesis, 2021)
   Bacheloroppgaven vår er basert på det såkalte “banner-blindness” fenomenet ved digitale bannerannonser. Fenomenet beskriver hvordan forbrukere blir eksponert for tusenvis av reklamer i det daglige liv, og derfor er blitt ...
  • Barn og unge voksnes holdninger og kjøpsatferd til kosmetiske inngrep 

   Engelsgjerd, Tina; Knutsen, Katrine; Stendal, Astrid Selsvik (Bachelor thesis, 2018)
   I denne teoretiske oppgaven har vi valgt å skrive om kosmetiske inngrep som tema. Hovedfokuset vårt har vært å finne ut hvordan holdningene og kjøpsatferden til barn og unge voksne påvirkes ved å fremme kosmetiske inngrep ...
  • Barn-voksen relasjoner i barnehagen 

   Rønning, Christine Marie Sørum (Master thesis, 2022)
   I denne oppgaven vil jeg ta for meg fem småskrittsforbedringer som jeg har gjennomført i min barnehage. Jeg vil deretter fordype meg i to av småskrittsforbedringene. Jeg har valgt å fokusere på et prosjekt hvor jeg ønsket ...
  • Barneklær og leker som forbruksfenomen : viktigheten av kundeinnsikt 

   Asbølmo, Marte Sofie; Drevland, Marthe Worvik; Kamp, Maren Larsen (Bachelor thesis, 2013-12-19)
   Denne bacheloroppgaven er skrevet med utgangspunkt i barneklær- og leketøysbutikken Kool Kidz i Trondheim og Oslo. Målet med oppgaven var å etablere kundeinnsikt for å gi Kool Kidz en konkurransefordel. Funnene kan likevel ...
  • Basel III 

   Aaker, Kenneth Løbø; Dingtorp, Mariann (Master thesis, 2013-02-05)
   For at vi skal kunne ha en stabil og velfungerende økonomi er det viktig med finansiell stabilitet i banksektoren, ikke bare nasjonalt, men også på et internasjonalt nivå. Da vi opplevde den kraftige finanskrisen i 2007 ...
  • Becoming Mainstream: What Makes You a Digital Nomad? 

   Xiao, Yunhao; Agrawal, Bhavishya (Master thesis, 2023)
   In this fast-paced era, digital nomadism articles dominate social networking platforms, capturing the attention of individuals seeking an alternative to their mundane 9-to-5 lifestyles. While academic studies have explored ...
  • Bedrift og Marked 

   Engen, Therese; NIziolek, Monika Agnieszka (Master thesis, 2022)
  • Bedrifters motivasjon for utøvende kunst på arbeidsplassen 

   Hidle, Johanne Aurora Løvli (Bachelor thesis, 2017)
   I denne oppgaven ser jeg på bedrifter i næringslivets motivasjon for å bruke utøvende kunst på arbeidsplassen, og hvordan dette er forenelig med utøvende kunstneres motivasjon for å drive med kunst. Den grunnleggende ...
  • Begrensning av revisors erstatningsansvar 

   Deng, Fengying (Master thesis, 2016)
   I denne oppgaven har jeg belyst temaet begrensning av revisors erstatningsansvar. I de siste årene har mange diskusjoner om begrensning av revisors erstatningsansvar dukket opp. Den 5. juni 2008 utstedte Europakommisjonen ...
  • The Behavioural Implications of Passive Robo-Advising on Personal Savings - Evidence from Kron AS 

   Breistein, Hannah Nygård; Martin, Victoria Pauline (Master thesis, 2020)
   The political shift and technological development since the 2008 financial crisis have shaped a new era, taking financial wealth management to robo-advisory (RA). This thesis studies the behavioural implications of a ...
  • Bennett Reklamebyrå AS 

   Holdbakk, Adrian Alexander Habberstad; Åsmul, Ørjan; Greiff, Harald Brustad (Bachelor thesis, 2014-09-10)
   Vi har skrevet vår bacheloroppgave i Salgsledelse & Personlig Salg BTH 3203, i samarbeid med Bennett Reklamebyrå AS. Oppgavens hovedtema er Key Account Management og relasjonsbygging. Vi har utført dybdeintervjuer med ...
  • BEPS-rapportens påvirkning på internprissettingen av immaterielle eiendeler 

   Thorud Hammer, Kristina; Løberg, Malene (Master thesis, 2016)
   I denne avhandlingen tar vi for oss temaet internprising av immaterielle eiendeler. Det ble i oktober 2015 utformet en rapport med tiltak mot Base Erosion and Profit Shifting av OECD. Bakgrunnen for disse endringene var ...
  • Beregning av sjablongfradraget for liv- og pensjonsforetak FSFIN §§ 8-5-1 – 8-5-2 

   Engerdahl, Malin
   Liv- og pensjonsforetak har siden 2012 hatt anledning til å kreve et særskilt skattemessig sjablongfradrag i sin inntekt. Sjablongfradraget er forskriftsfestet, og hadde sitt opprinnelige utspring i at fritaksmetoden ikke ...