Now showing items 407-426 of 817

  • Interaksjonseffekten mellom mobbing og laissez-faire ledelse med hensyn til intensjoner om å slutte i jobben 

   Skråmestø, Andrea Glatved; Lavik, Michelle Nordanger (Bachelor thesis, 2020)
   Mobbing utgjør et alvorlig problem i dagens samfunn. Mobbing påvirker hverdagen til svært mange barn og unge, men det er viktig å anerkjenne at mobbing også forekommer blant voksne i arbeidslivet. Vårt mål med bacheloroppgaven ...
  • Interiør Huset Alvøen : Digitalisering og effektivisering av butikkdrift ved 

   Norevik, Louise Bjørnsen; Hansen, Kristine Ekerhovd; Salen, Kristina (Bachelor thesis, 2018)
   Avhandlingen er skrevet i forbindelse med fordypningsretningen “Forretningsutvikling og teknologi” ved Handelshøyskolen BI Bergen, og er skrevet av tre studenter ved studieretningene Markedsføringsledelse samt Økonomi ...
  • Intern markedsføring ved Max Fritid Engros AS 

   Dahle, Karoline Iren Reiten (Bachelor thesis, 2017)
   I min bacheloroppgave har jeg valgt å ta for meg intern markedsføring. Intern markedsføring er en prosess for å skape relasjoner både internt og eksternt i en bedrift. Som en konsekvens av intern markedsføring vil det ...
  • Intraprenørskap - Sommer & Vinter 

   Andersen, Espen; Sture, Bror Herman Een; Sveaass, Nora (Bachelor thesis, 2020)
   Innovasjon og omstilling er populære begreper, men forklares og utdypes av få. Følgende oppgave tar for seg å besvare problemstillingen «På hvilken måte tilrettelegger Sommer og vinter for innovasjon, og hvordan skal de ...
  • Intraprenørskap i Topro Industri AS 

   Strömberg, My Anna Christina; Endrerud, Ingrid Marie Vaag (Bachelor thesis, 2018)
   Intraprenørskap, innovasjon og omstilling er blitt ord som brukes av mange, men fylles med innhold av få. Denne oppgaven besvarer problemstillingen ”Hvordan jobber Topro Industri AS for å lykkes med intraprenørskap?” ...
  • Intraprenørskap og bærekraft 

   Norheim, Simon S.; Sæther, Andreas Dimmen; Kjerstad, Ismail Ola (Bachelor thesis, 2021)
   Intraprenørskap og bærekraft er nøkkelordene for denne oppgaven hvor vi dykker dypere inn i hvordan større, innovative og velkjente selskaper i Norge arbeider med innovasjon og bærekraftig utvikling. Vi ser nærmere på ...
  • Investering i utdanning 

   Engan, Daniel; Egge, Eirik (Bachelor thesis, 2020)
   I denne oppgaven tar vi for oss hvorvidt det vil være privatøkonomisk lønnsomt å gjennomføre en mastergrad i forhold til en bachelorgrad i økonomiskadministrative fag ved bruk av økonometrisk analyse. På et overordnet ...
  • Investering og reallønnsomhetsanalyse ved Best Western PLUS Gyldenløve Hotell A/S 

   Thormodsrød, Mats Løvskeid; Tveito, Ole Eirik Sel; Bruseth, Fredrik (Bachelor thesis, 2016)
   Gjennom samtale med Best Western PLUS Gyldenløve Hotell A/S fikk vi vite at hotellet lenge har vurdert å ekspandere sin nåværende hotelldrift. Vi fikk også vite at hotellet har sett på mulighetene for å investere i et ...
  • Investeringsanalyse av Grieg Seafood ASA 

   Giskeødegård, Kristin Anette; Braut, Katarina (Bachelor thesis, 2017)
   Formålet med denne oppgaven er å beregne lønnsomheten av den potensielle havmerden til Grieg Seafood ASA. Innledningsvis i oppgaven vil laksenæringen og selskapet bli presentert, sammen med prosjektet og tilhørende ...
  • Investeringsanalyse av Jette utbyggingsprosjekt i Nordsjøen med støtte i realopsjoner 

   Hasting, Thomas; Sandvik, Kristoffer (Bachelor thesis, 2012-10-16)
   Denne bacheloroppgaven består av en investeringsanalyse av Jettefeltet i Nordsjøen med støtte i lønnsomhetsberegninger gjort ved bruk av realopsjonsteori. Jette har planlagt oppstart av produksjon i 2013, og formålet med ...
  • Investeringsanalyse av Johan Sverdrup-feltet 

   Evjen, Steffen (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   Denne utredningen har som formål å finne verdien av det nylig oppdagede oljefeltet Johan Sverdrup for aksjonærene i Det norske oljeselskap ASA. Samtidig har jeg også sett på hvordan markedet vurderer de fremtidige verdiene ...
  • Investeringsanalyse av kvotekjøp for AS Knester 

   Grutle, Susanne; Eliassen, Martine; Frank, Celina (Bachelor thesis, 2017)
   Denne oppgaven er skrevet for selskapet AS Knester, som eier en kombinert ringnotbåt og pelagisk tråler. Formålet med oppgaven har vært å avdekke hvorvidt det er lønnsomt for Knester å kjøpe strukturkvoter under dagens ...
  • Investeringsanalyse for Mint Renhold AS 

   Bråthen, Anders; Hofseth, Frank Henrik Ringen (Bachelor thesis, 2013-12-19)
   Bacheloroppgaven dreier seg om ekspansjon av Mint Renhold, og da opprettelsen av en avdeling i Oslo. Vi har valgt å løse oppgaven som en investeringsanalyse som går over en femårig tidsperiode. Formålet med oppgaven er å ...
  • Investeringsanalyse for Pål Nordhagen AS 

   Sætre-Sveum, Kathrine; Braams, Julia Maria; Kjonerud-Waage, Oskar (Bachelor thesis, 2022)
   I 2022 ble Pål Nordhagen AS den første bedriften i landet til å motta en elektrisk hjulgraver. Ettersom Oslo kommune setter krav om bruk av utslippsfrie anleggsmaskiner på offentlige prosjekter fra 2025, blir det interessant ...
  • Investeringsanalyse for Trondheim Havn 

   Selseth, Ida; Lyngstad, Leena Mari (Bachelor thesis, 2010-10-19)
   I denne bacheloroppgaven har vi gjennomført en investeringsanalyse i ny hurtigbåtterminal og gjestebåthavn på Brattørkaia i Trondheim. Prosjektet skal gjennomføres av Trondheim Havn høsten 2012. Formålet med oppgaven er å ...
  • Investeringsanalyse Scrubber 

   Usterud, Felix Stridsberg; Haug, Ivar Hagalid; Jacobsen, Mikkel Kayser (Bachelor thesis, 2020)
   I 2018 vedtok International Maritime Organization (IMO) at lovlig grense for svovelinnhold i drivstoff reduseres fra 3,5% til 0,5% globalt, og fra 0,5% til 0,1% innenfor ECA-områder. Vedtaket trådte i kraft 1. januar ...
  • Investeringsanalyse- Nordlys 

   Rørvik, Markus Emil; Storhaug, Bård kristian Børningstad; Hyvang, Edvard (Bachelor thesis, 2021)
   Formålet med oppgaven er å gjennomføre en investeringsanalyse i et nytt hybridfartøy for Nordnes AS. Prosjektet Nordlys vil øke rederiets produksjonskapasitet og dermed redusere kostander i form av drivstoffbesparelse. Den ...
  • Investorers atferd og holdninger til equity crowdfunding Hvordan kan Folkeinvest engasjere folk til å spare og investere med folkefinansiering? 

   Storkås, Eirik; Einarsen, Simon Aakeberg (Bachelor thesis, 2021)
   Med inntoget av aksjebasert folkefinansiering har flere tidligfaseselskaper fått muligheten for finansiering, samt at flere private mennesker har fått muligheten til å støtte og investere i oppstartsbedrifter. Sammen med ...
  • Involvering av nøkkelinteressenter før første spadetak : En undersøkelse av nøkkelinteressenthåndtering i tidlige faser ved bygging av et utskipningsanlegg 

   Alsberg, Ola; Tjeldflåt, Therese Christina; Steien, John Erik (Bachelor thesis, 2019)
   Oppgaven tar for seg et prosjekt om bygging av et utskipningsanlegg for kalk i Verdal. Havneselskapet, et regionalt havneselskap i Trøndelag, er ansvarlig for prosjektet på oppdrag fra to bedrifter innen henholdsvis kalk ...
  • Irritasjonsmomenter knyttet til e-postmarkedsføring 

   Løkken, Mari; Granheim, Lise Vee; Hegle, Benedicte Schøien (Bachelor thesis, 2019)
   E-post fortsetter å være en av internettets mest velutviklede markedsføringskanaler. Kanalen er både effektiv og populær. E-post er den kanalen forbrukere foretrekker i kommunikasjonen med en bedrift. En undersøkelse ...