Now showing items 608-627 of 817

  • På hvilken måte påvirker GDPR bruk og utvikling av kunstig intelligens, og hvordan kan teknologien utnyttes? 

   Ekornrud, Celine; Haaland, Karoline Gurholt; Taalesen, Tale Staveteig (Bachelor thesis, 2020)
   EUs personvernforordning, GDPR, trådte i kraft 20. Juli 2018 og skal sikre at regler om personvern overholdes, og sørger for at data ikke misbrukes. Ny teknologi utfordrer personvernet dersom det ikke settes grenser. ...
  • På hvilken måte påvirker kunstig intelligens moderne markedsføring, og hvordan kan denne teknologien utnyttes? 

   Soleng, Sondre Knudsen; Grimsrud, Ida Marie Amundsen; Solvang, Christian (Bachelor thesis, 2021)
   Kunstig intelligens betegnes ofte som en av de mest fremvoksende teknologiene med høyest nytteverdi, men også den med størst skadepotensial. I tråd med den stadig fremadstormende teknologiske utviklingen i samfunnet ...
  • På hvilken måte vil "cookiedøden" påvirke metode for målgruppemålretting i programmatisk annonsering? 

   Skomsvoll, Kirsten Hollevik (Bachelor thesis, 2023)
   Denne bacheloren ble utarbeidet våren 2023 ved Handelshøyskolen BI, og tar for seg problematikken rundt Google sin avvikling av tredjeparts cookie, og hvordan dette vil påvirke metode for målgruppemålretting i programmatisk ...
  • På rett vei med perfeksjonister bak rattet 

   Kristoffersen, Barbro; Hilmarsen, Gunn; Ytreeide, Christian Høydal (Bachelor thesis, 2015-06-01)
   Denne bacheloroppgaven handler om samlokaliseringsprosjektet Østre Rosten 8, der de to bilfirmaene Motor-Trade og Prøven Bil har flyttet inn under samme tak. Dette prosjektet er unikt i norsk sammenheng i følge interessentene. ...
  • På tide å slutte? 

   Gullbrekken, Eline Lyngstad; Antonsen, Ellen Wagnild; Kristiansen, Tuva (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   Norges hittil dyreste røykesluttkampanje”På tide å slutte?” ble lansert i januar 2012. Kampanjen hadde som mål å forebygge røykestart, motivere til røykeslutt, samtopplyse om helseeffektene av røyking. Vi har i denne ...
  • Påvirker amerikansk inflasjon den norske kronen mer enn norsk inflasjon? En analyse av sammenhengen mellom inflasjon og valutakurs mellom USA og Norge. 

   Welo, Trine Mossing (Bachelor thesis, 2023)
   Bacheloroppgaven tar for seg inflasjonstall og valutakurs mellom USA og Norge i perioden januar 2000 til desember 2022. Formålet med oppgaven er å undersøke om amerikansk inflasjon har større påvirkning på valutakursen ...
  • Påvirker greenwashing bedrifters troverdighet og forbrukeres kjøpsintensjon og word-of-mouth tilknyttet klesindustrien? 

   Myrsveen, Emilie; Rødølen, Torunn; Kildal, Synne (Bachelor thesis, 2020)
   Denne oppgaven handler i hovedsak om forbrukerens holdning og intensjon knyttet til greenwashing. Vi har undersøkt om greenwashing påvirker forbrukernes troverdighet til bedriften, og videre om det påvirker kjøpsintensjon ...
  • Påvirkningen av digital endring i handelsmarkedet - Vita 

   Knarvik, Karoline; Kristoffersen, Linn (Bachelor thesis, 2018)
   I denne bacheloroppgaven fokuserer vi på hvordan en digital omnichannel strategi påvirker markedet, mer presist kundestrømmen til fysisk butikk. Vi har tatt for oss Norges største kosmetikkjede Vita, og skal se nærmere ...
  • Påvirkningen av norske influenseres reklamemerking på Instagram - Generasjon Z sin produktkunnskap, troverdighet og kjøpsintensjon 

   Duesten, Sigrid Sundet; Kjersem, Silje Storbråten; Pedersen, Victoria Andrea Waage (Bachelor thesis, 2023)
   Instagram er en populær plattform på sosiale medier for influensere, og merkevarer benytter seg i økende grad av influenser-markedsføring for å nå ut til publikum. Generasjon Z har vokst opp i en digitalisert verden og ...
  • Pengepolitikkens effekt på aktivapriser 

   Bønå, Werner-André; Rodvang, Henrik Larsson; Mistereggen, Odd Kåre Engh (Bachelor thesis, 2017)
   Som tittelen indikerer har vi i denne bacheloroppgaven valgt å se på hvordan pengepolitikken påvirker aktivapriser og sammenhengen dem imellom. Først beskrives relevant teori som senere belyses i egne analyser. Vi har ...
  • Pensjon : Holdninger til sparing og bevissthet rundt pensjonssystemet. Har vi for lite kunnskap? 

   Larsen, Isabel Stangeland; Møllhausen, Hannah (Bachelor thesis, 2018)
   Det har i senere tid skjedd flere endringer i Norges pensjonssystem, og nye krav og tiltak er ofte på dagsorden. Dette er spesielt viktig for oss unge, da det i stor grad påvirker vår fremtid. Likevel ser vi at kunnskapen ...
  • Permisjonsvenn 

   Engen, Henriette; Amundsen, Tora Cecilie (Bachelor thesis, 2020)
   I denne bacheloroppgaven har vi utarbeidet en kampanjeplan på vegne av Røde Kors Akershus og prosjektet “permisjonsvenn for innsatte”. Bakgrunnen for kampanjen er at organisasjonen har hatt en lav oppslutning blant ...
  • Personaliseringens kraft: TikToks innflytelse på forbrukernes kjøpsatferd 

   Tunem, Malin; Ellingsen, Irene; Eide, Amalie (Bachelor thesis, 2023)
   Vi har i denne bacheloroppgaven valgt å undersøke hvordan personalisering på TikTok påvirker forbrukeres kjøpsatferd, med følgende problemstilling: «Hvordan påvirker personalisering på TikTok forbrukernes kjøpsatferd?». ...
  • Personlig service ved kjøp av eksklusive møbler 

   Reinhaug, Veronika; Solemsli, Anniken; Sæther, Marie Hagerup (Bachelor thesis, 2015-06-01)
   Møbel- og interiørbransjen har i tidsrommet 2007 til 2011 opplevd sterk motvind. Vindretningen er imidlertid i ferd med å snu. Høy kjøpekraft blant befolkningen, i kombinasjon med en økende interesse for interiør, har ...
  • Planlegging av prosjekt : veien til suksess 

   Paulsen, Silje Trøan; Bakken, Alexander Rødøy; Karlsen, Ellen Heum (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   I denne oppgaven har vi samarbeidet med Lerøy Hydrotech AS som er en av Norges største produsenter av oppdrettslaks. Oppgaven handler om planleggingen av et omorganiseringsprosjekt, hvor Lerøy Hydrotech AS skal legge ned ...
  • Politikkens mørke side 

   Mogensen, Tobias Lindhardt; Hagmansen, Jonas; Hennum, Helena Tømmerås (Bachelor thesis, 2019)
   denne bacheloroppgaven blir det undersøkt hvordan ulike velgergruppers atferd, i form av nytteeffekt, blir påvirket av negativ og positiv politisk reklame. Velgerne er kategorisert etter personlighetstrekk, og apati til ...
  • Politiske konjunktursykler i Norge 

   Løland, Lisbeth (Bachelor thesis, 2018)
   I denne utredningen tar jeg for meg temaet politiske konjunktursykluser i Norge etter andre verdenskrig, og analyseres innenfor et rammeverk for makroøkonomisk teori. Utredningen har følgende problemstilling: Finnes det ...
  • Posisjonering av Deli de Luca Trondheim 

   Koch, Elisabeth Marie; Ervig, Anette (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   Denne oppgaven er skrevet om bedriften Deli de Luca i Trondheim, og oppgaven tar for seg posisjoneringen av Deli de Luca. Ut i fra at Deli de Luca var ny oppstartet i januar når vi iverksatte denne oppgaven ble vi enige ...
  • Posisjonering av Kultursenteret ISAK 

   Espenes, Thale Merete (Bachelor thesis, 2014-09-11)
   Denne oppgaven er skrevet om Kultursenteret ISAK i Trondheim. Deres virksomhet, som er en del av Kulturenheten i Trondheim Kommune, er til for å gi ungdom et sted utforske og oppleve kultur. Kultursenteret ISAK har behov ...
  • Posisjonering av Mercursenteret 

   Sætnan, Tonje Raknes; Moxness, Siri Ravlosve; Friman, Malin Anna (Bachelor thesis, 2013-12-18)
   Oppgaven har til hensikt å finne ut hvordan Mercursenteret skal styrke sin posisjon. Problemstillingen ble utarbeidet da vi hadde en antakelse om at kjøpesenterets posisjon var svak. Problemstillingen ble da Hvordan ...