Now showing items 797-816 of 817

  • Verdsettelse av SalMar ASA 

   Stokke, Eirik Graven; Abelsen, Mats Strømmen; Johansen, Kristian Wiik (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   Denne oppgaven er en verdsettelse av det børsnoterte selskapet SalMar ASA. Verdsettelsen er gjort fra et eksternt ståsted uten intern innsikt i bedriften. Utgangspunktet for valg av oppgave er interessen for fagfeltet ...
  • Verdsettelse av SalMar ASA 

   Snefjellå Grønås, Jon Isak; Tynes, Bjørnar (Bachelor thesis, 2023)
   Denne bacheloroppgaven tar sikte på å verdsette SalMar ASA, et ledende selskap innen oppdrettsindustrien, og undersøke den fundamentale aksjeverdien per 31.12.2021. Vår analyse tar hensyn til politiske, økonomiske, sosiale, ...
  • Verdsettelse av SATS ASA 

   Nyima, Lukas Kolås (Bachelor thesis, 2022)
   SATS ASA er Nordens største treningssenterkjede med 250 treningssentre i Norge, Sverige, Finland og Danmark, nærmere 10 000 ansatte og 70 0000 medlemmer. Hovedkontoret ligger i Oslo. SATS tilbyr gruppetrening, spinning, ...
  • Verdsettelse av SATS ASA 

   Martinsen, Nicholas Fadler; Mortensen, Martine Steller (Bachelor thesis, 2023)
   SATS ASA går inn i 2023 som den ledende aktøren innen treningssenterbransjen i Norden med en klubbportefølje i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Selskapet hadde i 2022 en medlemsbase på 721 000 medlemmer fordelt på 275 ...
  • Verdsettelse av Scatec Solar ASA 

   Bjørnestad, Yngve Arnold Bondø; Andresen, Eirik Osberg; Brænd, Andreas Kovdal (Bachelor thesis, 2019)
   Scatec Solar ASA («Scatec Solar») er et norsk børsnotert selskap med virksomhet innenfor solenergi. Formålet med denne oppgaven er å estimere verdien av Scatec Solar per 01.01.2019 og dermed kunne si om aksjen er over- ...
  • Verdsettelse av selskapet Self-Storage Group ASA 

   Hama-Qhader, Hawkar; Skogen, Lelde; Bakken, Martin Dreyer (Bachelor thesis, 2019)
   Denne bacheloroppgaven omhandler det børsnoterte selskapet Self-Storage Group ASA. Formålet med oppgaven er å verdsette selskapet gjennom bruk av tradisjonelle verdsettelsesmetoder. Den definerte problemstillingen i ...
  • Verdsettelse av Selvaag Bolig 

   Klavestad, Henrik Andrè (Bachelor thesis, 2021)
   I denne bachelorutredelsen har jeg gjennomført en verdsettelse av Selvaag Bolig ASA. Oppgaven skal utrede problemstillinger i to deler, en overordnet hovedproblemstilling med et følgende underliggende delproblem. Dette ...
  • Verdsettelse av XXL ASA 

   Bergeland, Øyvind; Bernhardsen, Fredrik; Dalan, Torkel Østlyngen (Bachelor thesis, 2020)
   I denne oppgaven er det blitt gjennomført en verdivurdering av XXL ASA (heretter kalt XXL i oppgaven). Vår problemstilling har vært å vurdere den fundamentale verdien til selskapet, og gi vår anbefaling om en fiktiv ...
  • Verdsettelse Juventus 

   Drin, Zymeri; Ghaedamini, Keivan (Bachelor thesis, 2019)
   Formålet med denne oppgaven er å estimere verdien til fotballklubben Juventus FC. Juventus er en stolt klubb med rik historie, og de eksisterer i en bransje som er relativt uoversiktlig. Denne bransjen har sett en ekstrem ...
  • Verdsetting av Ekornes : hva er verdien av Ekornes aksjen? 

   Vikvang, Karl Anders (Bachelor thesis, 2013-12-18)
   Dette er en bacheloroppgave i økonomi og administrasjon ved BI Trondheim. Oppgavens tema er verdsetting, der jeg har valgt å foreta en verdivurdering av møbelprodusenten Ekornes ASA. Selve verdivurderingen er i hovedsak ...
  • Videreutvikling av Vinmonopolets hjemleveringstjeneste 

   Gulowsen, Terje Aasmoe; Sandjord, Sunniva; (Bachelor thesis, 2019)
   Vinmonopolet befinner seg i en unik posisjon i samfunnet, som eneste aktør som leverer alkoholholdige varer med alkoholprosent over 4,7% i Norge. De kan vise til høy kundetilfredshet og god kundeservice, men det er tvil ...
  • Videreutvikling og effektivisering av de lillas digitale løsninger og prosesser for å håndtere selskapets vekst 

   Aarstad, Ellinor; Sommerfelt, Bettina Nyquist (Bachelor thesis, 2018)
   Denne fordypningsoppgaven i kurset Forretningsutvikling og Teknologi er skrevet av to avgangsstudenter ved studieretningen Markedsføringsledelse ved Handelshøyskolen BI i Oslo. Oppgaven er et praktisk prosjekt skrevet i ...
  • Viktigheten av en transparent interessenttilnærming i et omfattende miljøprosjekt 

   Ledang, Madeleine Toft (Bachelor thesis, 2021)
   Eksterne interessenter har makt til å stanse og forsinke store byggeprosjekter, noe som gjør det kritisk å håndtere og imøtekomme deres forventninger. Kommunikasjon er for øvrig nøkkelen til å oppnå prosjektstøtte i et ...
  • Viktigheten av relasjonsbygging 

   Søvold, Helene; Søndenå, Wenche Helen (Bachelor thesis, 2018)
   I bacheloroppgaven vår i Salgsledelse og Personlig salg BTH 3203 har vi valgt å undersøke temaet relasjonsbygging nærmere, og viktigheten av å skape en god relasjon med kunder. Bachelorbedriften vår, Vecora AS er et ...
  • Vil en bærekraftig posisjonering kunne bidra til å gi et merke konkurransefortrinn, og hva gjør at en forbruker vurderer en bedrift som bærekraftig? 

   Sæther Andreassen, Camilla; Lakselv, Ole Alexander; Brenne, Bjørnar (Bachelor thesis, 2018)
   Dette er en avsluttende bacheloroppgave i Markedsføringsledelse med fordypning i Merkevarestrategi. Problemstilling i oppgaven er som følger: Vil en bærekraftig posisjonering kunne bidra til å gi et merke konkurransefortrinn, ...
  • Vil personer som primes med eksempel på dynamisk prising være mer tilbøyelige til å godta dynamisk prising i større grad enn personer som primes med eksempel på statisk prising? 

   Eimhjellen, Beth-Alice (Bachelor thesis, 2018)
   Formålet med denne oppgaven er å se om bruken av priming har effekt på hvordan individer vurderer rettferdighet i forbindelse med prising. Jeg har kommet frem til en problemstilling som skal undersøke dette, og den lyder ...
  • Vintereventyr i Lofoten 

   Håkonsund, Ida Hamre; Hanssen, Maria Nicoline Sørvaag; Jansson, Sara Linnea (Bachelor thesis, 2021)
   Gjennom oppgaven har vi utarbeidet en kampanjeplan for opplevelses- og aktivitetsbedriften XXLofoten, med konseptet “Vintereventyr i Lofoten”. Formålet med kampanjen er å øke kjennskapen og kunnskapen til XXLofoten ...
  • Virkemidler i endringsprosesser 

   Overå, Hans-Magnus (Bachelor thesis, 2017)
   I denne oppgaven har jeg undersøkt temaet virkemidler i endringsprosesser. For å dekke mitt ønskede fagområde har jeg valgt følgende problemstilling: ”Hvilke virkemidler motiverer selgere i en organisasjon som er i ...
  • Wrangler : Hvordan har relanseringen av Wrangler nådd ut til ønsket målgruppe? 

   Hamza, Aliaa; Heien, Mari (Bachelor thesis, 2018)
   Denne bacheloroppgaven omhandler relanseringen til merkevaren Wrangler, der vi har kommet frem til følgende problemstilling: «Hvordan har relanseringen av Wrangler nådd ut til ønsket målgruppe?» Innledningsvis presenteres ...
  • Årsaker til skatteflukt og skattens rolle på samfunnsøkonomisk effektivitetstap? 

   Mathisen, Aleksandra Franciska; Myhrvold, Marthe Konstanse (Bachelor thesis, 2018)
   Formålet med oppgaven er å få bredere kunnskap vedrørende årsaker til skatteflukt og dets påvirkning på skattesystemet ved å blant annet se på det samfunnsøkonomiske effektivitetstapet. Påvirkningskraften til skatteflukten ...