Now showing items 777-796 of 817

  • Verdsettelse av Europris ASA 

   Stark, Håkon Sigfred; Nyheim, Jesper; Åbelvold, Andreas (Bachelor thesis, 2021)
   I denne oppgaven blir det gjennomført en verdivurdering av Europris ASA heretter kalt Europris). Vår problemstilling har vært å beregne den fundamentale verdien til selskapet og videre gi en fiktiv investor en anbefaling ...
  • Verdsettelse av Fakkelgården AS 

   Skalmeraas, Preben Andre; Løvhaugen, Torkil; Mikalsen, Ane Afrodite (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   Vi har i vår oppgave tatt for oss en verdsettelse av selskapet Fakkelgården AS. Fakkelgården er en næringspark beliggende i Lillehammer, som er eid av SIVA Eiendom Holding AS. Oppgaven starter med en presentasjon av problemet ...
  • Verdsettelse av Flex LNG 

   Eidheim, Torjus; Helland, William Eikeland (Bachelor thesis, 2020)
   Denne bacheloroppgaven har gjennomført en verdsettelse av selskapet Flex LNG. Problemstillingen blir utledet som følger: «Hva er verdien av en aksje i selskapet Flex LNG på tidspunktet 01.01.2020?» Med et tilhørende ...
  • Verdsettelse av Freyr Battery AS 

   Hellebø, Håkon Helgaas; Johanson, Eivind Kampevold (Bachelor thesis, 2021)
   Vi skal i denne bacheloroppgaven verdsette Freyr Battery AS, heretter Freyr, sin egenkapital. Verdsettelsen utføres på basis i offentlig informasjon og intervju med leder i den finansielle avdelingen til Freyr. Metodikk, ...
  • Verdsettelse av Grieg Seafood 

   Frihagen, Jakob Frihagen (Bachelor thesis, 2019)
   Formålet med denne utredninger er å gå i dybden på en bedrift for å studere regnskap, driften og andre forhold som påvirker bedriftens økonomiske forhold, for deretter å gjøre en verdsettelse av bedriften. Problemstillingen ...
  • Verdsettelse av Grieg Seafood AS 

   Hallquist, Odin; Ribe, Markus; Tunge, Jonas (Bachelor thesis, 2022)
   Hensikten med denne oppgaven er å utføre en fundamental verdsettelse av Grieg Seafood ASA. Ved hjelp av den fundamentale verdsettelsen, skal vi finne et kursmål på aksjen til Grieg Seafood ASA gjennom å estimere en rettferdig ...
  • Verdsettelse av Grieg Seafood ASA 

   Askeland, Kristoffer; Schøpp, Jacob Lochner (Bachelor thesis, 2020)
   Hensikten med denne oppgaven er å foreta en fundamental verdsettelse av selskapet GSF. Denne analysen har som mål å beregne egenkapitalverdien til selskapet og videre svare på hvorvidt selskapets aksje er overpriset, ...
  • Verdsettelse av Helgeland Sparebank 

   Hagfors, Lars Ivar (Bachelor thesis, 2010-10-15)
   Problemstillingen for denne oppgaven er å beregne verdien av egenkapitalen til Helgeland Sparebank pr. 31/12-2009. Dette skal gjøres basert på offentlig tilgjengelig informasjon, som en ekstern analytiker. Oppgaven starter ...
  • Verdsettelse av HitraMat AS 

   Hansen, Line; Stendahl, Therese; Martinsen, Linn-Kristin (Bachelor thesis, 2013-12-19)
   Dette er en verdsettelsesoppgave av bedriften HitraMat AS. De har lange tradisjoner innen handel og har drevet med blant annet fiskehandel helt siden 1700-tallet. Vi valgte HitraMat ettersom vi ønsket å skrive om en ...
  • Verdsettelse av investering i netto operasjonell arbeidskapital i nordiske selskaper : En empirisk analyse av sammenhengen mellom arbeidskapitalstyring og 

   Paulsen, Mathias Dyrhol (Bachelor thesis, 2018)
   Denne studien er en empirisk studie på verdsettelse av investering i netto operasjonell arbeidskapital i nordiske selskaper. Dette undersøker studien gjennom å se på sammenhengen mellom investering i netto operasjonell ...
  • Verdsettelse av Kid ASA 

   Hangerhagen, Emilie Håbrekke (Bachelor thesis, 2021)
   denne bacheloroppgaven er det gjennomført en verdsettelse av Kid ASA. Problemstillingen for oppgaven har vært å finne verdien av selskapet den 01.01.21, for deretter å gi en kjøps-, salgs- eller hold-anbefaling til en ...
  • Verdsettelse Av Kid ASA 

   Dahl, Rolf Martin (Bachelor thesis, 2021)
   Casestudien har gått ut på å gjennomføre en verdsettelse av Kid ASA (heretter kalt for Kid). Problemstillingen har vært å finne ut hva egenkapitalverdien og aksjekursen er per 30.04.2021, og gi en anbefaling om en fiktiv ...
  • Verdsettelse av Kid ASA 

   Langnes, Andrea; Borg, Emilie Bostad; Bratli, Sindre (Bachelor thesis, 2021)
   I denne bacheloroppgaven gjennomfører vi en verdsettelse av Kid ASA, og har kommet frem til følgende hovedproblemstilling: «Hva er den fundamentale verdien av en aksje i Kid ASA per 01.01.2021?» Hovedproblemstillingen ...
  • Verdsettelse av Knekken AS 

   Skodbo, Tobias; Werner, Hans Wilhelm; Schjoldager, Jonas Omdal (Bachelor thesis, 2019)
   Vi har i vår oppgave gjennomført en verdivurdering av Knekken AS. Selskapet er et entreprenørselskap med base på Østlandet. Selskapet utfører oppdrag innenfor veiprosjekter over hele landet. Oppgaven starter med at vi ...
  • Verdsettelse av Lerøy Seafood Group 

   Ueland, Jørgen (Bachelor thesis, 2021)
   This bachelor thesis aims to correctly valuate Lerøy Seafood Group ASA (LSG) based on the free cash flow to the firm. Valuation is done by forecasting and discounting a future cash flow. The discount rate stated in the ...
  • Verdsettelse av Lerøy Seafood Group ASA 

   Lemke, Niklas Robert Fjær; Kjeldsen, Magnus Johan; Kristiansen, Alexander Nicholai (Bachelor thesis, 2021)
   Denne bacheloroppgaven innebærer en verdivurdering av det børsnoterte selskapet Lerøy Seafood Group ASA, heretter kalt LSG. Innledningsvis vil vi legge frem oppgavens formål, problemstilling, gruppens motivasjon, ...
  • Verdsettelse av Miljøgartneriet 

   Bayan, Ferdaus; Ueland, Austin; Bangsmoen, Christian Wiig (Bachelor thesis, 2023)
   Denne utredningen gjelder en verdsettelse av Miljøgartneriet, en norsk leverandør av grønnsaker. Formålet med oppgaven er å bestemme den fundamentale verdien av selskapets egenkapital. Verdsettelsen er forankret i en nøye ...
  • Verdsettelse av Mowi ASA 

   Braathen, Martin Braathen; Torp, Bendik Heder (Bachelor thesis, 2020)
   I denne bacheloroppgaven har vi utført en verdsettelse av Mowi ASA. Problemstillingen for denne oppgaven er definert som: “Hva er den fundamentale aksjeverdien til Mowi ASA, som omsettes på Oslo Børs per 01.02.2020?” Med ...
  • Verdsettelse av Nordic Sportsmaster AS 

   Wiig, Jørgen Andre; Opedal, Håkon (Bachelor thesis, 2013-12-19)
   Hensikten med denne oppgaven har vært å finne verdien av Nordic Sportsmaster AS. Sportsmaster leverer alt av treningsapparater direkte fra fabrikk uten fordyrende mellomledd. Utvalget er stort og de leverer et bredt ...
  • Verdsettelse av Norwegian Air Shuttle ASA 

   Fallentin, Therese (Bachelor thesis, 2012-03-07)
   Problemstillingen for denne oppgaven er å finne frem til verdien av aksjene til Norwegian Air Shuttle. Det er blitt brukt et beskrivende design, basert på kvalitative og kvantitative sekundærdata, for å komme frem til ...