Now showing items 675-694 of 817

  • Sammen 

   Lien, Liv Maria Nesje; Larsen, Kristin Elisabeth (Bachelor thesis, 2018)
   Dette er en bacheloroppgave i kampanjeplanlegging for studieretning PR og markedskommunikasjon ved Handelshøyskolen BI. Formålet med oppgaven er å utvikle en kampanje på vegne av oppdragsgiver Sammen Råd & Karriere. Bakgrunnen ...
  • Sammenhengen mellom kriser og innovasjon 

   Hauge, Martin Sæbø; Bylykemini, Denniz; Frafjord, Jesper (Bachelor thesis, 2023)
   Denne bacheloroppgaven ved Handelshøyskolen BI – Stavanger tar for seg teamet «Sammen-hengen mellom kriser og innovasjon», med et spesielt fokus på hvordan kriser påvirker inno-vasjonsaktiviteten i hospitality-bransjen. ...
  • SARTOR STORSENTER 

   Nyhus, Ingrid Kvamme; Helgesen, Pia Charlotte Deinboll (Bachelor thesis, 2021)
   Hensikten med denne oppgaven var å undersøke hvordan senterledelsen på Sartor Storsenter kan benytte ulike motivasjonsmetoder for å stimulere innsats og bedre selgerprestasjoner blant butikksjefene på senteret. Vi var ...
  • Sårbarheter ved nordmenns digitale atferd 

   Udjus, Lauritz Nathaniel Myking (Bachelor thesis, 2022)
   Denne bacheloroppgaven er skrevet som en rapport om sårbarheter i nordmenns digitale atferd, sett mot påvirkningsforsøk ved stortingsvalg. Den tok for seg temaene tillit og motstandsdyktighet med mer.
  • Se meg : Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri 

   Baltzersen, Åse-Line; Mannerud, Hanne-Mari; Alem, Johanna (Bachelor thesis, 2017)
   Vi har utarbeidet en kampanjeplan for vår oppdragsgiver Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP). Formålet er å hjelpe unge mellom 15-21 år å få tidlig hjelp for emosjonelt ustabil personlighetsfor ...
  • Se opp fra skjermen: En holdningskampanje i samarbeid med Helsedirektoratet 

   Jensen, Vilde (Bachelor thesis, 2018)
   Dette er en bacheloroppgave i kampanjeplanlegging som er en avsluttende del av studiet PR og markedskommunikasjon ved Handelshøyskolen BI Bergen. I samarbeid med Helsedirektoratet utarbeider jeg en holdningskampanje med ...
  • Selfa Arctic AS 

   Olsen, Andreas Rindahl; Bjartnes, Lars Woll; Lundh, Emilie Lanssen (Bachelor thesis, 2015-06-01)
   Vi har i vår bacheloroppgave tatt for oss Selfa Arctic AS og deres innovasjon innen maritim næring. Selfa er lokalisert i Trondheim og Rødskjær, og jobber med produksjon og reparasjon i hovedsak av kystfiskebåter. Våren ...
  • Serieentreprenørskap i norge 

   Ertvaag, William; Mosdal, Tord Edvin; Heldal, Daniel Sandåker (Bachelor thesis, 2020)
   Serieentreprenører er nødvendige for å tilføre innovasjon og samtidig utvikle samfunnet med tiden. Vi ønsker å se nærmere på hvordan serieentreprenørskap ser ut i Norge og gå nærmere inn på hvordan en typisk serieentreprenør ...
  • Showrooming 

   Mohn Furre, Elisabeth; Furrebøe, Celina Hansen (Bachelor thesis, 2023)
   Denne oppgaven tar for seg fenomenet showrooming. Hensikten med studien er å undersøkelse det moralske aspektet ved showrooming og hvordan den moralske bedømmelsen av fenomenet blir påvirket av nasjonaliteten til distributøren. ...
  • Showrooming - lavprofitt vs. høyprofitt 

   Eineteig, Malene Lund; Bie, Tale Rutgerson; Lyon, Julia Vesterhus (Bachelor thesis, 2021)
   Showrooming er et fenomen som går ut på at kunder finner et produkt i en fysisk butikk, men gjennomfører kjøpet billigere på nett. Som følge av økt digitalisering og endring i folks handlevaner ønsket vi å finne ut nærmere ...
  • Showrooming og Webrooming 

   Larsen, Caroline Skaar; Høvik, Mathilde Gulseth (Bachelor thesis, 2021)
   Denne oppgaven tar for seg fenomenene «showrooming» og «webrooming», og moralaspektet knyttet til disse. Hensikten med denne studien er å utforske hvordan moral og etikk kan ha en påvirkning på forbrukernes showrooming ...
  • Showrooming: moral og fysisk distanse "Hvilke faktorer påvirker folks moralske evaluering av ulike tilfeller av showrooming?" 

   Hanssen, Fredrik; Stranden, Daniel Jakobsen (Bachelor thesis, 2021)
   Denne bacheloroppgaven handler om fenomenet showrooming. Hensikten med denne studien var å utforske om fysisk distanse mellom en forbruker og en fysisk butikk påvirker folks moralske evaluering av showrooming. Oppgaven ...
  • Showrooming: Moralsk bedømmelse ved ulike grader besparelse 

   Moldenes, Eirik Opheim; Risti, Sander From; Steinsund, Ole Martin (Bachelor thesis, 2023)
   Denne oppgaven tar for seg fenomenet showrooming, der forbrukere først utfører informasjonssøk om et produkt i en fysisk butikk og deretter handler det tilsvarende produktet på nettet til en lavere pris. Forbrukeratferden ...
  • Signalet om nettsiden 

   Berge, Mathias; Bientie, Maja Stina; Berg, Sigrid Støvne (Bachelor thesis, 2019)
   Denne oppgaven har blitt utarbeidet med et kausalt undersøkelsesdesign som er basert på forskning gjort av Bhargave, Mantonakis, og White (2016) og deres artikkel «Cue of the Cloud». De så på effekten av en påminnelse, ...
  • Sikkerhet rundt usikkerhet : Pirbrua Statens Vegvesen 

   Myhre, Maja; Aalberg, Sara; Rød, Kine Elise (Bachelor thesis, 2013-12-18)
   Denne bacheloroppgaven er et resultat av vår deltakelse i kurset BST 2531 Prosjektledelse, og kurset BTH 2532 Bacheloroppgave i Prosjektledelse. Med denne oppgaven markerer vi avslutningen på en treåring bachelorgrad i ...
  • #sjekkdeg - En kommunikationskampanj 

   Elmhammar, Linnea Raquel Estevao; Farelius, Sofia Anna (Bachelor thesis, 2017)
   I denna uppgift presenteras en kommunikationskampanj, där vi önskar motivera kvinnor från Polen att ta cellprov i Norge. I Norge är polacker en av de största invandrargrupperna. Vi väljer att bortse från de Nordiska ...
  • Sjømat AS 

   Hogstad, Steinar Westergård; Male, Hans Martin; Matre, Arvin (Bachelor thesis, 2017)
   Fiskeindustrien er Norges er en av de største industriene i Norge, og opplevde en sterk vekst i 2016 (SSB, 2017). Vi syntes av den grunn det ville være spennende å verdsette en bedrift i denne industrien. Siden en i ...
  • Skål for barnas høytid 

   Eriksen, Gina Ross; Boge, Frida (Bachelor thesis, 2017)
   I denne bacheloroppgaven har vi utviklet en holdningskampanje på vegne av kampanjeorganisasjonen AV-OG-TIL, som arbeider for godt alkovett i det norske samfunnet. Kampanjens målgruppe er foreldre i alderen 30-39 år, ...
  • Skjelbreid Poiree AS 

   Falkanger, Hendrik; Lidtun, Tor André Mountfield (Bachelor thesis, 2020)
   Vi ønsket å ta for oss et selskap som benytter seg av friluftsliv eller utendørsaktiviteter direkte opp mot sin verdiskaping. Skjelbreid Poiree AS var en passende virksomhet. Selskapet ble etablert av Liv Grete Skjelbreid ...
  • Skoringen - Hvordan kan Skoringen forbedre sine selgerprestasjoner? 

   Villa, Carl Fredrik Erlandsen; Røthe, Bendik (Bachelor thesis, 2021)
   Denne bacheloroppgaven er skrevet på bakgrunn av vår fordypning innenfor faget Salgsledelse og personlig salg. Innledningsvis i oppgaven presenteres Skoringen, vår samarbeidsbedrift, formålet med denne bacheloroppgaven ...