Now showing items 628-647 of 817

  • Posisjonering på Omega-3 markedet 

   Tidemand-Johannessen, Sindre; Løvbakken, Sondre Skauge; Sletten, Martin (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   Denne oppgaven er utformet på bakgrunn av et oppdrag fra arbeidsgiver i SALfresh. SALfresh er en ny aktør og har et nytt produkt på Omega-3 markedet. De trengte derfor hjelp til hvordan å nå markedet med sitt produkt. I ...
  • PR-kampanje for Rosenborg Ballklub 

   Overskott, Sigurd; Engh, Dorthe (Bachelor thesis, 2017)
   Denne oppgaven er en avsluttende bacheloroppgave i kampanjeplanlegging, tilknyttet PR-og Markedskommunikasjonsstudiet ved Handelshøyskolen BI – Campus Trondheim. Vår kampanje er utarbeidet i samarbeid med Rosenborg Ballklub. ...
  • Pre-såkornordningen - et nytt bidrag til gründerbedrifters kamp for å overleve «dødens dal» 

   Mathisen, Simen; Jelmert, Nikolai Diesch (Bachelor thesis, 2018)
   I Norge eksisterer det et finansieringsgap som gjør at det ikke er nok risikovillig kapital for å finansiere alle de gode gründerideene som egentlig burde ha “livets rett”. Tidligere har staten opprettet såkornfondene ...
  • PRINCE2 by accident? 

   Brun, Malin; Knoph, Edvin; Alsaker, Jørgen Haukø (Bachelor thesis, 2023)
   I oppgaven viser vi til temaet prosjektstyring. Hensikten med oppgaven er å få en grunnleggende forståelse og oversikt over hvordan Hans Helseth AS styrer sine prosjekt. Vi har samarbeidet tett med Byggmester Hans Helseth ...
  • Produktplassering 

   Hegdal, Morten; Heger, Christian; Wikstrøm, Kristin (Bachelor thesis, 2010-01-25)
   Forbrukere blir stadig utsatt for mengder med kommersielle budskap fra mange forskjellige kanaler. Dette gjør at mange forbrukere blir reklametrøtte, og flere velger å blokkere bort budskapene fra annonsørene. Forbrukerne ...
  • Produktplasseringens påvirkning på forbruker og en merkevares omdømme avdekket gjennom et casestudie 

   Dahl, Katarina (Bachelor thesis, 2016)
   Produktplassering er en strategi i vekst, men kan allikevel sies å ha eksistert i lang tid. Forskjellen er at vi i dag ser nye metoder og former av strategien, dette på bakgrunn av digitalisering og stadig økning i nyere ...
  • Produktutviklingsprosjekt - ett steg om gangen 

   Thomasli, Anne-Sofie; Meyer, Siri Cathrin; Hjelle, Susanne (Bachelor thesis, 2017)
   Denne oppgaven handler om hvordan produktutviklingsprosjekter foregår. Vi har valgt å benytte oss av en kvalitativ metode gjennom individuelle dybdeintervjuer og observasjoner hos den norske møbelprodusenten ”Hjelle AS”. ...
  • PRODUSENTERS UTVIDELSE TIL BÆREKRAFTIGE KATEGORIER : Betydningen av merkearkitektur : En studie om forbrukeres evaluering av nye plantebaserte produkter 

   Fjeld, Ingeborg; Hansen, Aurora Betten (Bachelor thesis, 2021)
   Et økende fokus på klima og miljø har satt bærekraftig utvikling på agendaen. Det grønne skiftet får naturligvis konsekvenser for forbrukermarkedet også, der mange stiller krav til bærekraft og miljø når de handler. ...
  • Prosessforbedring gjennom videreutvikling av dagens teknologiske løsning : PVS 

   Bakke, Harald; Vrebac, Sean-Ivan (Bachelor thesis, 2019)
   Denne bacheloroppgaven er utformet som en praktisk oppgave, og er skrevet i fordypningsfaget forretningsutvikling og digitalisering ved Handelshøyskolen BI - Campus Bergen. Oppgaven er skrevet i samarbeid med Pedagogisk ...
  • Prosjekt Familielos 

   Elvebakk, Fredrik Bratli (Bachelor thesis, 2016)
   Denne besvarelsen er skrevet med utgangspunkt i prosjekt Familielos ved NAV sosialtjenesten og spesialiseringen BTH 25321 – Prosjektledelse ved Handelshøyskolen BI. Etter mitt første møte med prosjektleder for Familielos, ...
  • Prosjektavslutning med fokus på gevistrealisering 

   Barladian, Natalia; Trondseth, Line; Sjern, Karianne (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   I denne oppgaven presenterer vi hvordan Aqua Gens prosjekt «maskinsyn» ivaretok gevinstrealiseringen gjennom hele prosjektets livssyklus. Aqua Gen AS holder til på pirsenteret i Trondheim, de driver med forskning og ...
  • Prosjektets livssyklus 

   Haugen, Christer; Midtlyng, Marthe; Raphaug, Kjell Ove (Bachelor thesis, 2014-09-10)
   Oras AS (heretter Oras) er en landsdekkende VVS-entreprenør som leverer komplette løsninger innen vann, energi og klima. De opererer i hovedsak på bedriftsmarkedet hvor prosjektarbeidsformen utgjør tyngden av deres oppdrag. ...
  • Prosjektets livssyklus 

   Elven, Asgeir (Bachelor thesis, 2012-03-07)
   Ulvstubakken er delprosjekt 1 av i alt 16 delprosjekter på Fv. 714 gjennom kommunene Orkdal og Snillfjord og ut til øykommunene Hitra og Frøya. Ulvstubakken ble prioritert som den verste strekningen og det ble bestemt at ...
  • Prosjektgjennomføring av Pharmaq Viral antigen Manufacturing 

   Kallevik, Ingrid Sophie (Bachelor thesis, 2017)
   Denne oppgaven er omhandler Pharmaqs prosjekt ”Viral antigen Manufacturing” (heretter omtalt som PVM). Prosjektet befinner seg nå i idriftsettelsesfasen. Jeg har i forarbeidet med prosjektoppgaven og i samarbeid med ...
  • Prosjektledelse i CleanTech Mid-Norway 

   Jakobsen, Christian Røst; Hembre, Peder; Eliassen, Jens (Bachelor thesis, 2010-01-25)
   CleanTech Mid-Norway er en nylig stiftet miljøteknologisk nettverksforening, som har som visjon å øke medlemsbedriftenes potensial i et nasjonalt og internasjonalt marked samtidig som det bidrar til løsninger for globale ...
  • Prosjektledelse i Synnøve Finden 

   Sandnes, Silje Klev; Skogstad, Lise (Bachelor thesis, 2013-12-18)
   Synnøve Finden er en norsk næringsmiddelprodusent som har meieri i Alvdal og i Namsos. De har som visjon at Synnøve Findens produkter skal gi matglede. I denne bacheloroppgaven valgte vi å ta for oss et prosjekt som ...
  • Prosjektleder eller Supermann : Hvordan ble endringsprosjektet ledet i henhold til Kompassteorien? 

   Rygh, Inger Reistad; Hjelde, Jon Olav; Lium, Steinar (Bachelor thesis, 2010-02-04)
   Oppgaven tar for seg et reelt prosjekt, et forprosjekt til en endringsleveranse som er gjennomført og kategorisert som et pso-prosjekt. I pso-prosjektet er det lagt størst vekt på P (personal) og O (organisasjon). Probl ...
  • Prosjektlederens åtte bud 

   Kalland, Anja Hegle; Kvaale, Kamilla Lian; Grønnesby, Julie (Bachelor thesis, 2017)
   I denne bacheloroppgaven har vi betraktet Grilstad Marinas byggeprosjekt Fjordhagen. Prosjektet består av to byggetrinn, og vi har valgt å fokusere på byggetrinn 2. Prosjektet styres av to prosjektledere. Oppgavens tema ...
  • Prosjektlederens etiske dilemmaer 

   Hanson, Toril (Bachelor thesis, 2010-10-14)
   Denne oppgaven handler om forholdet mellom etikk og prosjektledelse. Utgangspunktet var en undring over at næringslivsetikk var lite nevnt i pensumlitteraturen, selv om det er høyaktuelt i dagens mediebilde. På bakgrunn ...
  • Prosjektmodning i New Energy Solutions 

   Holtskog, Bjørnar Schønning; Bøckmann, Bertil Mathias (Bachelor thesis, 2017)
   Hva skjer når man blander den største bedriften i Norge og teoriene til en av de mest anerkjente teoretikerne bak prosjektfaget? Vår oppgave fokuserer på den fornybare avdelingen til Statoil, New Energy Solutions. Gjennom ...