Now showing items 216-235 of 817

  • Fra minimal til maximal uttelling 

   Valderhaug, Natalie Uddal; Rostad, Maiken; Øyen, Tor Olav (Bachelor thesis, 2015-06-01)
   Det å gjennomføre et endringsprosjekt er en vanskelig oppgave. Under et slikt prosjekt er det mange faktorer som må korreleres. Dette er avgjørende for suksess. Vår oppgave handler om hvilken strategi en kan benytte seg ...
  • Fra statoil til equinor: midtlivskrise eller genistrek? 

   Elisenberg, Jørgen; Versland, Anders Mariano Homme; Fredriksen, David Mathias (Bachelor thesis, 2018)
   Denne bacheloroppgaven innen markedsføring benytter ITMRD-strukturen, og tar for seg punktene innledning, teori, metode, resultat og diskusjon. Oppgaven omhandler merkevarebygging, da mer spesifikt Statoil sin rebrandingprosess ...
  • Fremtidens kundeservice på norske kjøpesentre 

   Høvik, Amalie Høvik (Bachelor thesis, 2020)
   Denne bacheloroppgaven innen markedsføringsledelse tar for seg revitalisering av norske kjøpesentre, og hvordan skape tilfredshet blant disse. Jeg ønsker derfor å kartlegge hvilke faktorer som er viktige for at et ...
  • Fryktbaserte røykesluttkampanjer - motiverende eller distanserende? : En kvalitativ undersøkelse av røykesluttkampanjen "Røyken tar pusten fra deg" 

   Rønnestad, Iselin; Søfteland, Anette; Drabløs, Christel (Bachelor thesis, 2010-02-22)
   I januar 2009 fikk røykeslutt-kampanjen «Røyken tar pusten fra deg» økt eksponering på tv. Kampanjen viste mennesker som var rammet av Kols, en sykdom forårsaket av tobakk. I denne oppgaven ville vi finne svar på følgende ...
  • Fudi Utbyggelse av løsning for matlevering 2.0 

   Holmefjord, Ingrid Skudal; Tonning, Matias Rygg (Bachelor thesis, 2021)
   Denne bacheloroppgaven er skrevet i fordypningsfaget Forretningsutvikling og digitalisering ved Handelshøyskolen BI – Campus Bergen. Oppgaven tar for seg forskjellige matleveringstjenester – herav i hovedsak levering av ...
  • Følger renten på 10-årige statsobligasjoner i Tyskland den tilsvarende renten i USA, og hvorfor er dette eventuelt tilfellet? 

   Hebnes, Sven Erik; Benestad, Eskild (Bachelor thesis, 2020)
   Denne oppgaven tar for seg rentebevegelsene på 10-årige statsobligasjoner i USA og Tyskland de siste 20 årene. Problemstillingen bygger på en hypotese om at den 10-årige renten i Tyskland følger den tilsvarende renten i ...
  • Førte Norges Bank en optimal pengepolitikk etter oljeprisfallet i 2014? 

   Lode, Daniel; Våge, Amalie; Blombäck, Simon (Bachelor thesis, 2018)
   Denne oppgaven tar for seg en analyse av den norske økonomien i perioden 2001- 2017. Gjennom å se på den statistiske utviklingen i BNP, styringsrente, kjerneinflasjon og oljepris er det mulig å drøfte om den førte ...
  • Gamification 

   Alvestad, Henrik Jakobsen; Arntzen, Lisa Pahr (Bachelor thesis, 2023)
   I denne studien ønsker vi å bidra til den eksisterende forskningen på gamification innen digital markedsføring, samtidig som vi vil gi praktiske innsikter og anbefalinger for markedsførere som ønsker å optimalisere ...
  • Går alt etter planen 

   Sollihagen, Marthe; Owczarz, Monika; Kjølstad, Thorkil (Bachelor thesis, 2015-06-01)
   Bacheloroppgaven omhandler planleggingen for utbygging – og ombyggings prosjektet til bedriften Polarbröd AB. Det er et svensk foretak plassert i Bredbyn som ligger i Väster-Norrland i Sverige, som produserer brød. Firmaet ...
  • Geofiltermarkedsføring på snapchat 

   Munkejord, Johannes Vea (Bachelor thesis, 2020)
   I denne bacheloroppgaven undersøkes det hva geofiltermarkedsføring på Snapchat er og hva som er fordeler og ulemper med denne typen markedsføring og sette dette i et større lys. Formålet med oppgaven er å se dette både ...
  • Get angry? Et eksperiment som utforsker effekten av ulike emosjoner på fysisk selvkontroll 

   Boman, Alexander Claes Marcus; Aadland, Simon; Nesse, Elsa Hrund Erlingsdottir (Bachelor thesis, 2019)
   Denne oppgaven baseres på menneskers fysiske selvkontroll og er utført som et forsøk på å besvare problemstillingen: “hvilken effekt har emosjoner på fysisk selvkontroll?”. Vi har benyttet en kombinasjon av kvantitativ ...
  • Gevinster ved bruk av robotisert prosess automatisering i direktoratet for økonomistyring 

   Sæstad, Rakel Bjorland; Skori, Ingrid Havnen; Syverrud, Sandra (Bachelor thesis, 2017)
   I denne oppgaven har vi sett på implementering av robotisert prosessautomatisering hos Direktoratet for økonomistyring, og hvilke fordeler automatiseringen vil medføre. Direktoratet for økonomistyring har planlagt ...
  • Gevinstrealisering hos Berthas Bakerier 

   Pryer, Håkon Bjerklund; Viken, Michael; Mølbach, Andreas Mølbach (Bachelor thesis, 2020)
   I denne oppgaven skriver vi om et fremvoksende tema innen prosjektledelse. Gevinstrealisering har gjennom de siste årene fått mye oppmerksomhet, og vi ønsket derfor å utforske hvordan en bedrift jobbet med dette temaet ...
  • Ghost kitchens i Norge 

   Pedersen, Pelle; Bergh, Johannes (Bachelor thesis, 2021)
   Bacheloroppgaven omhandler et dypdykk i det nye fenomenets ghost kitchens varierende forretningsmodeller. På bakgrunn av forretningsmodellens relative nyhet er det verken etablert anerkjente definisjoner knyttet til ghost ...
  • God meglerskikk. Et etisk begrep i utvikling? 

   Sperstad, Jenny J.; Drabløs, Erica (Bachelor thesis, 2010-10-15)
   Denne oppgaven er en teoretisk og juridisk oppgave. Vi har i denne oppgaven tatt opp etikk og god meglerskikk, og sett på om disse begrepene har forandret seg over tid. For å eksemplifisere dette har vi brukt dommen, ...
  • The Green Shift and Consumer Behaviour 

   Sterri, Rebecka Viktoria (Bachelor thesis, 2020)
   The increased attention to the word ‘green’ has not only caused a shift in consumers behavior but has rippled its way into the business world as well. This can not only be seen in new marketing messages, from many world ...
  • Grønn markedsføring, eller grønnvasking? 

   Nordstad, Stine Synnøve Kristensen (Bachelor thesis, 2020)
   Denne oppgaven har blitt utarbeidet med hensikt å belyse fenomenet grønnvasking. Jeg har intervjuet fire faglig dyktige representanter fra næringslivet, som har bidratt med å belyse oppgavens hovedtemaer: bærekraft, ...
  • Grønnvasking i Fast Fashion-industrien 

   Norland, Julie (Bachelor thesis, 2021)
   Denne oppgaven er utarbeidet for å belyse forbrukeres holdninger til grønnvasking i Fast Fashion-industrien, samt undersøke hvordan deres holdninger påvirker atferd, og hvilken effekt dette vil ha for Fast Fashion-bedr ...
  • Guvernørens prosjektledelse 

   Melgård, Petter Trøan; Tran, Minh Hao; Ryggen, Oda (Bachelor thesis, 2014-02-14)
   Bacheloroppgaven tar utgangspunkt i den trønderske treningskjeden 3T og deres interne innflyttingsprosjekt ved treningssenteret 3T-Solsiden. Etter førstegangsmøtet med bedriften ble det opplyst at prosjektet ble styrt ...
  • Gym1 Hammerfest AS 

   Bloch, Tara Helen (Bachelor thesis, 2014-09-10)
   Jeg har i denne oppgaven tatt for meg treningssentret Gym1 Hammerfest AS, og deres arbeid med å være et kvalitetssenter med et mangfold av tilbud. Oppgaven er skrevet i samarbeid med virksomheten. Formålet med oppgaven ...