Now showing items 546-565 of 817

  • Merkevarebygging i sosiale medier 

   Skanke, Kristin Lavransdatter; Ekstrøm, Stine; Grytbak, Vibeke (Bachelor thesis, 2015-06-01)
   Bakgrunnen for denne bacheloroppgaven er en kombinasjon av våre interesser for merkevarebygging, sosiale medier og Midtbyen som et levende bysentrum. Problemstillingen vi har jobbet ut i fra er ”Hvordan kan merkevaren ...
  • Merkevarebygging som verktøy for treningssenteret SATS Trondheim : Hvordan skal SATS Trondheim styrke sin merkevare og posisjon i det lokale markedet? 

   Bro, Anders; Gravdal, Anders Bøen; Mevold, Christian Amundsen (Bachelor thesis, 2010-02-22)
   På bakgrunn av høstens oppgave (Bro, Bøen, Mevold 2008) valgte vi følgende problemstilling: Hvordan skal SATS Trondheim styrke sin merkevare og posisjon i det lokale markedet? Det kanskje viktigste funnet omfattet ...
  • Merkevaren Zenit Yoga 

   Sørensen, Camilla; Røst, Guro Sjaastad; Olsen, Marita Kvandal (Bachelor thesis, 2013-12-18)
   I denne bacheloroppgaven har vi skrevet om Zenit Yoga og sett på hvordan vi kan styrke deres merkevare. Vi har gjennomført en undersøkelse med den hensikt å få svar på vår problemstilling: Hvordan kan Zenit Yoga styrke ...
  • Merkevarestrategi, NCL 

   Johansen, Lasse; Jakobsen, Samir Hugo (Bachelor thesis, 2022)
   Nature Compact Living ble startet i 2018 og er en ung bedrift i ett ganske nytt marked for kompakte fritidsboliger. Selskapet selger kompakte fritidsboliger til bedriftsmarkedet og er kjennetegnet ved et moderne og ...
  • Merking av reklame på Instagram, påvirker det kjøpsintensjonen til forbrukeren? 

   Svedin, Remet Elionor; Finseth, Cassandra (Bachelor thesis, 2021)
   Denne oppgaven er skrevet med bakgrunn i en økende bruk av annonser og reklamer på Instagram. Opinionsledere og ettertraktede mennesker har de siste årene kommet mer og mer fram i søkelyset, grunnet at influencer-marke ...
  • Metastudie om bærekraftige investeringer 

   Valstrand, Ørjan; Stefanussen, Lone; Unhjem, Jon Peder Bakke (Bachelor thesis, 2018)
   I vår bacheloroppgave var formålet å studere avkastningen på bærekraftige investeringer opp mot tidligere forskning. For å svare på problemstillingen, ”Hva sier forskning om avkastning på bærekraftig investering med bruk ...
  • Metastudie om markedseffisiens i de utviklede markedene 

   Lindberg, Eirik; Stordal, Ole Jacob Lygre (Bachelor thesis, 2019)
   Formålet med denne utredningen er å undersøke hvorvidt det eksisterer svak form for markedseffisiens i utviklede markeder. Vi har gjennomført en metastudie der vi undersøker og analyserer tidligere publiserte studier om ...
  • Millennials og Omni-kanal fashion 

   Montelibano, Emil (Bachelor thesis, 2018)
   Digitaliseringen av bedrifter er et tema de fleste etablerte bedrifter ikke kommer foruten. Yngre generasjoner av forbrukere er svært teknologivant og svært aktive i flere digitale kanaler. I denne sammenheng er det blitt ...
  • Mobbing i norsk arbeidsliv 

   Sævareid, Iselin; Tveit, Karia; Skjelvan, Ina Kolle (Bachelor thesis, 2018)
   Mobbing er et alvorlig problem i dagens samfunn. Temaet har mest fokus på barn og unge, men det er ingenting som tilsier at det slutter ved voksenlivet. Målet med denne bacheloroppgaven er å sette fokus på et tema som ...
  • Mobbing og trakassering på arbeidsplassen - En eksperimentell studie om skillet mellom humor og trakassering på arbeidsplassen 

   Hoftvedt, Felicia Sjåstad (Bachelor thesis, 2022)
   Denne oppgaven omhandler i hovedsak temaene humor og trakassering på arbeidsplassen, og hvordan ulike personer opplever skillet mellom disse. Bakgrunnen for tematikken i denne oppgaven er at dette er et svært viktige temaer, ...
  • Mobbing på arbeidsplassen En eksperimentell studie mellom policy og alvorlighets vurderinger 

   Blakstad, Mads Duedahl; Tveranger, André (Bachelor thesis, 2021)
   I en undersøkelse gjort i juni 2020 kom det frem at 88 % er tilfredse med jobben, mens 2 % var utsatt for mobbing eller plaging av overordnet eller arbeidskollegaer. 32 % opplevde et dårlig forhold mellom ansatte og ...
  • Modeling for the Real World 

   Driveklepp, Stein Ola Langås; Furunes, Theodor; Johansen, Kunt Anders Kjelaas (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   Vi har i vår bacheloroppgave tatt for oss BDO Trondheim, og gjort et forsøk på å finne en optimal fordeling av deres ressurser. Vi har kommet frem til følgende problemstilling: Hva er optimal fordeling og verdi av BDO ...
  • Modellering for framtiden 

   Gudeleviciute, Eidmante Kristine; Solberg, Tor-Øystein; Brandslet, Mats (Bachelor thesis, 2013-12-19)
   Vi har i vår oppgave analysert BDO Trondheims konkurransesituasjon og forsøkt å finne en optimal tilpasning av arbeidskraft/kompetanse gitt forskjellige framtidssenarioer. Vi kom fram til følgende problemstilling: Hva er ...
  • Moderne prosjektledelse 

   Venås, Charlotte; Johnsen, Anette; Hatten, Marte (Bachelor thesis, 2013-12-18)
   I denne oppgaven har vi tatt for oss prosjektet Speilet, der Peab AB er hovedentreprenør. Bedriften er ledende i Norden, og har landsdekkende virksomhet i Norge. Speilet er et byggeprosjekt med en kontraktsverdi på ...
  • Moderne prosjektledelse i Kantega 

   Sæther, Henrik Bruvik; Sletten, Anders Bjørnson; Storli, Adam (Bachelor thesis, 2013-12-18)
   Denne oppgaven tar utgangspunkt to systemutviklingsprosjekter i Kantega A/S, som startet i mai og oktober 2012. Prosjektene avsluttes i juni 2013. Det overordnede prosjektet har som formål å levere IT-system til et ...
  • Moskus på Dovrefjell 

   Hagen, Silje (Bachelor thesis, 2014-09-11)
   ”Moskus på Dovrefjell” er et konsept som handler om å gjøre moskussafarier til noe mer, til en reiselivspakke. Jeg ville få et innblikk i hvilke elementer forbrukerne ønsker i en reiselivspakke, og i tillegg se på hvordan ...
  • MOT til å lede 

   Lippe, Fredrik Von Der; Solheim, Caroline Hellestræ (Bachelor thesis, 2015-06-01)
   MOT er en ideell organisasjon, som har ungdommenes mot i fokus. Deres visjon er: ”varmere og tryggere samfunn”. MOT samarbeider med cirka 65.000 frivillige ungdommer. Gjennom prosjektet MOT-turneen 2014 ønsket de å gi ...
  • Moteriktig med delingsøkonomi 

   Andersen, Vilde Kristine; Bjørset, Frida; Edland, Hanna (Bachelor thesis, 2018)
   Denne oppgaven er en bacheloroppgave i kampanjeplanlegging, hvilket er en avsluttende del av studiet i PR og markedskommunikasjon ved Handelshøyskolen BI. Med et ønske om et realistisk innblikk i kampanjeplanlegging, ...
  • Motivasjon 

   Jacobsen, Erik Andreas (Bachelor thesis, 2022)
   Jeg har skrevet min bacheloroppgave i fordypningsfaget salgsledelse og personlig salg, BTH3202 i samarbeid med Sector Alarm As. Jeg valgte ut Sector Alarm (SA), fordi dette er et selskap som driver mye med både direkte ...
  • Motivasjon av frivillige : nøkkelen til suksess? 

   Andresen, Marte Strand; Stokkeland, Anette; Carstens, Kim (Bachelor thesis, 2012-03-07)
   Denne oppgaven tar for seg motivasjon av frivillige ved et arrangement. Vi har sett nærmere på festivalen Pstereofestivalen (heretter Pstereo), som arrangeres i Trondheim i august hvert år. Oppgaven tar for seg problematikken ...