Now showing items 875-894 of 2892

  • Forecasting and Hedging in the Ship Recycling Market 

   Pettersén, Ida Kemiläinen; Direnzo, Joseph (Master thesis, 2021)
   This study examines the accuracy and hedge effectiveness of different static models to forecast and hedge ship demolition prices. Nine international forecasting variables and six futures contracts relevant in the ship ...
  • Forecasting crude oil futures volatility 

   Hansson, Mathias; Sand, Rune (Master thesis, 2013-02-18)
   This thesis examines the accuracy of different volatility models in forecasting the volatility of West Texas Intermediate crude oil futures returns. We examine the information content of implied volatility by embedding it ...
  • Forecasting Implied Volatility Returns for At-The-Money Currency Options Using Machine Learning 

   Kanavin, Philip Sigurd Risgaard; Hvalbye, William Gunnholt (Master thesis, 2023)
   This paper explores the use of machine learning models to predict what characteristics affect illiquidity in stocks using historical data. The paper uses thirteen different regressions, exploring the effects of 43 ...
  • Forecasting Norwegian Mainland Gross Domestic Product - Using Deep Learning Algorithms 

   Bentsen, Simen; Telkhigov, Akhmed (Master thesis, 2022)
   Gross domestic product is a measure of overall economic activity. It is therefore regarded as one of the most important summary factors for understanding the economic state of a country. Hence, an accurate prediction of ...
  • Forecasting Norwegian Mainland Gross Domestic Product : Using Deep Learning Algorithms 

   Bentsen, Simen; Telkhigov, Akhmed (Master thesis, 2022)
   Gross domestic product is a measure of overall economic activity. It is therefore regarded as one of the most important summary factors for understanding the economic state of a country. Hence, an accurate prediction of ...
  • Forecasting Realized Volatility with Earnings Announcements and Overnight Returns 

   Stadsvik, Sander André Pilskog; Ås, Emil Andre (Master thesis, 2023)
   In our study, we forecast realized volatility utilizing a large panel of stocks from the S&P 500, with the inclusion of overnight returns and earnings announcements. Our comparative analysis employs both the heterogeneous ...
  • Forecasting rental rates for Norwegian commercial real estate 

   Styrvold, Håkon; Nereng, Ketil (Master thesis, 2012-05-14)
   This study seeks to identify key determinants of rents of commercial real estate in Oslo and formulate econometric models capable of describing and predicting their movements. Such a model will improve the precision of ...
  • Forecasting the U.S. Treasury Yield Curve using Targeted Diffusion Indices 

   Piene, Fredrik Bergh; Vedvik, Jan Ove (Master thesis, 2020)
   We investigate possible empirical linkages between variation in the U.S. Treasury yield curve and several measures of economic and financial activity by the methodology targeted diffusion index forecasting. First, we ...
  • Foreign acquisitions : the end of the Norwegian IT industry? 

   Bjerkeli, David; Klauer, Morten Maurer (Master thesis, 2014-02-11)
   When Norwegian IT companies are sold out of the country it often results in a debate regarding the effects it might have on the industry. There are both skeptics and those that endorse these acquisitions, but to our ...
  • Foreign Direct Investment and Host Country Industry Development: Insights from Africa 

   Nguyen, Tung Duy; Hestvedt, Christoffer Berg (Master thesis, 2020)
   Based upon African countries and their level of industry development, this study analyzes the impact of host country industry development (HCID) on the survival of FDI. The study consists of a dataset with 1146 observations ...
  • Foreign Direct Investment: A Study of the African Determinants 

   Rosenvinge, Hedvig Marie Scholz; Skavern, Sondre (Master thesis, 2019)
   This thesis explores the determinants of foreign direct investment (FDI) to Sub- Saharan Africa (SSA) compared to other developing regions, with an emphasis on risk. Estimation results from cross-section regressions using ...
  • Foreign operations and modes diversity: A study of Norwegian oil field services 

   Zhang, Wenwen; Prydz, Eva (Master thesis, 2017)
   This study takes a critical look at both how firms configure their foreign operations in the global market place; and the rational for and impediments behind the dynamics of mode configurations. The data analysis draws ...
  • Foreign versus domestic buy-outs: evidence from returns of private equity 

   Heesch, Lukas Van; Ueland, Jon Melhus (Master thesis, 2019)
   This study investigates the differences between foreign- and domestic private equity investments and identifies that factors explain these differences. We used a unique dataset acquired from Bloomberg, analyzing 700 deals ...
  • Forenkle og forbedre samhandlingen mellom pasienter og helsevesenet 

   Stokke, Alfhild; Rosted, Bjarne; Funderud, Thor (Student paper, others, 2014-10-16)
   Pasienter i dag mangler enkle løsninger for å finne relevant informasjon fra det norske helsevesenet og andre involverte aktører ifm. innleggelser og behandlinger. Informasjon som pasientene kan ha behov for er i dag delvis ...
  • Forenkling eller forvirring? : En analyse av NOU 2016:5 og dens implikasjoner for den generelle rettstilstanden og fisjonssalg 

   Svenningsen, Kine (Master thesis, 2018)
   Denne masteroppgaven handler om det nye lovforslaget til en generell omgåelsesnorm. Omgåelsesnormen er i skrivende stund fortsatt ulovfestet i Norge. Det er flere utfordringer knyttet til lovfesting, og det er stor ...
  • Forhandlinger mellom Norge og Taliban 

   Bekkeli, Franck (Master thesis, 2022)
   I etterkant av at USA og NATO-allierte trakk seg ut av Afghanistan i august 2021, er det nå Taliban som sitter på makten i landet. Talibans kultur og historie med sterke brudd på menneskerettigheter, deriblant bortføringer ...
  • FORHOLDET MELLOM BENEFICIAL OWNER OG REELT ETABLERT 

   JERNÆS, CAROLINE ASTRID (Master thesis, 2016)
   Oppgaven omhandler hvorvidt reelt etablert i skatteloven § 2-38 (5) har noe å gjøre i beneficial owner i OECD Model Tax Convention Art. 10 (2). Oppgaven tar utgangspunkt i formålet bak reglene gjennom henholdsvis ...
  • Forholdet mellom NOKUS-beskatning og tax holidays i utviklingsland 

   Nerell, Marie Emilie; Vatningen, Silje Hermansen (Master thesis, 2019)
   Avhandlingen tar for seg sammenhengen mellom reglene for skattelegging av eiere i norsk-kontrollerte utenlandske selskaper (NOKUS), og norske investeringer i utviklingsland som tilbyr skatteincentivet tax holiday. Formålet ...
  • Formueskatt på fast eiendom 

   Herø, Aase Susanne (Master thesis, 2012-05-11)
   Reglene for formueskatt på fast eiendom ble endret i 2009. Motivet for endringene var å oppnå et mer rettferdig skattegrunnlag som bedre gjenspeiler reelle økonomiske verdier. Resultatet er at det for ligningsåret 2010 ble ...
  • Forræderens kongstanke - en analyse av Vidkun Quislings lederskap 

   Volan, Ingeborg; Eriksson, Ane Gerda Zahl (Master thesis, 2023)
   I det følgende vil vi gjøre en analyse av hva som var Vidkun Quislings viktigste drivkraft som leder. For å belyse denne problemstillingen, har vi delt den i tre underproblemstillinger: UP1: I hvilken grad er Vidkun ...